• Doktor Fizi č kih Nauka
 • Diplomirani Fizi čar
 • Profesionalni Trening
 • Institut za Nuklearne Nauke “Vinca”, Beograd, Srbija
 • The European Organization for Nuclear Research, Zeneva, Svajcarska (CERN)
 • Deutsches Elektronen-Synchrotron Hamburg, Nemacka (DESY)
 • McGill University, Montreal, Canada.
 • GeodesyGPS, Minerals Geohazard Division of Geoscience Australia
 • Research School of Physical Sciences Engineering, ANU
 • Institute of Physics, University of Belgrade
 • Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment
 • Produkcija Monte Karlo podataka na LHC Gridu za potrebe H1 I ATLAS eksperimenata u fizici visokih Energija
 • Mihajlo Mudrinić
  Download 18.61 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi18.61 Kb.  Mihajlo Mudrinić

  M.Mudrinic@vinca.rs


  Obrazovanje i Trening:


  Doktor Fizičkih Nauka, (1998) Univerzitet u Beogradu.

  Naslov doktorske teze: Globalno skaliranje i metod modularnog glačanja kod tipičnih Hamiltonovih sistema sa dva stepena slobode.  Magistar Fizičkih Nauka, (1994) Univerzitet u Beogradu.

  Naslov magistartske teze: Istovremena ekscitacija i izmena naelektrisanja u brzim sudarima izmedju jezgara i dvoelektronskih atomskih sistema.  Diplomirani Fizičar, (1990) Univerzitet u Beogradu.

  Naslov diplomske teze: Primena nelinearnih transformacija u singularnoj teoriji perturbacija.  Profesionalni Trening, (2003) New Horizons Learning Centre, Canberra, Australia.

  Sertifikovani sistem administrator za Unix OS, Sun Solaris 8.

  Profesionalni Trening, (2005) Montreal General Hospital, McGill University, Montreal, Canada.
  General (lot. generalis - umumiy, bosh) - qurolli kuchlardagi harbiy unvon (daraja). Dastlab, 16-a.da Fransiyada joriy qilingan. Rossiyada 17-a.ning 2-yarmidan maʼlum. Oʻzbekiston qurolli kuchlarida G.


  Medicinska Fizika

  Profesionalno Iskustvo:  Institut za Nuklearne Nauke “Vinca”, Beograd, Srbija

  Visi Naucni Saradnik, stalno zaposlen, Laboratorija za Fiziku 2007 – do danas
  • Biofizika, Simulacije Molekularne Dinamike, Cloud Computing, Primene Virtualizacija Operatvnih sistema u Simulacijama Bioloskih Sistema, Numericke simulacije u fizici slozenih sistema - Fizika Visokih Energija, Računarski aspekti HEP eksperimenata i LHC Grid Kompjuterska mreza.  The European Organization for Nuclear Research, Zeneva, Svajcarska (CERN)

  Project Associate, Physics Department/Software Development for Experiments Oktobar 2010 – April 2011
  • Fizika Visokih Energija, Računarski aspekti HEP eksperimenata i LHC Grid Kompjuterska mreza, Cloud Computing

  • Direktna međunarodne saradnja između INN Vinča I CERN, finansiran od strane CERN.  The European Organization for Nuclear Research, Zeneva, Svajcarska (CERN)

  ATLAS eksperiment na velikom hardronskom kolajderu (LHC) 2007 – 2011
  • Fizika Visokih Energija, Računarski aspekti HEP eksperimenata i LHC Grid Kompjuterska mreza.

  • Angažovanje na ATLAS eksperimentu se odvijao preko direktnog učešća kao člana Vinčanske ATLAS grupe u okviru tzv. Beogradskog klastera.

  Deutsches Elektronen-Synchrotron Hamburg, Nemacka (DESY)

  H1 eksperiment na hadron-elektron kružnom kolajderu 2007 – 2011
  • Fizika Visokih Energija, Računarski aspekti HEP eksperimenata i LHC Grid Kompjuterska mreza.

  • Projekat se odvijao preko međunarodne saradnje uspostavljenu između INN Vinča I DESY, finansiran od strane The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation).


  McGill University, Montreal, Canada.

  Profesionalni trening – Medicinska Fizika 2005 – December 2006
  • Radiaciona Fizika, Absolutne and relativne doziometrijske tehnike.Calibracione metode za orthovoltage i megavoltage fotonski snop kao i za electronski snop.

  • Medicinski linearni akceleratori, cobaltne masine, orthovoltage i superficial x-ray masine,Tehnike za treatment planing fotonskog snopa.

  • Radiologija,Radiaciona zaštita, Radiacioni dektetori,Scintilacioni mehanizam. Scintilacioni dektetori,Mamografija, fluoroskopija, digitalna radiografija.


  Geodesy&GPS, Minerals & Geohazard Division of Geoscience Australia, Canberra, Australia Web Page: http://www.ga.gov.au/

  Naučna podrška, Programer i Sistemski Administrator 2000 – 2004


  • Razvijanje strategije razvoja povezivanja, data akvizicije, čuvanja podataka i održavanja UNIX servera.

  • Dizajn I implementacija programa za prikupljanje Global Positioning System (GPS) podataka u realnom vremenu.

  • Koordinacija razvoja, izmene podataka kao i provere kvaliteta podataka za Australian Regional GPS Network.

  • Korespodencija sa internacionalnim organizacijama koje su zadužene za standard I specifikacije GPS podataka.

  • Član Geodesy&GPS DORIS (Doppler orbitography and radiopositioning) projekta.


  Research School of Physical Sciences & Engineering, ANU, Canberra, Australia

  Visiting Fellow 1999 – 2000


  • Teorijska Fizika, Istraživanje – Numerička Fizika – Nelinearna Optika.  Institute of Physics, University of Belgrade, Belgrade, Yugoslavia

  Naucni Saradnik 1991 – 1999


  • Istraživanje – Nelinearna Fizika – Hamiltonovi Sistemi, Fraktalni skupovi, Plazma Fizika, Numerička Simulacija nelinearnih parcijalnih jednačina, Biofizika, Jon-Atomsko Rasejanje.

  • Dr Mihajlo Mudrinić je bio zaposlen na Institutu za fiziku, Centru za teorijsku fiziku na sledećim projektima:“Teorijska atomska i molekularna fizika” i “ Prostorni solitoni, vrtlozi i samoorganizovane strukture u fotorefraktivnim kristalima, fuzionoj plazmi i jonosferi ”.


  Pedagoški Rad:  1. Učestvovao u izradi Doktorske teze (kandidat Richard Polifka) Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment, Richard Polifka, Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics, Prag, Češka – 2011 god.

  2. Rukovodjenje izradom Master teze (kandidat Dragan Manic):

  3. Produkcija Monte Karlo podataka na LHC Gridu za potrebe H1 I ATLAS eksperimenata u fizici visokih Energija, Dragan Manic - Univerzitet u Beogradu, Fizicki Fakultet – 2009 god.

  4. Asistent - Istrazivač Saradnik – Mehanika i termodinamika (1995) Fizički Fakultet.

  5. Asistent - Istrazivač Saradnik – Fizika I (1996) Farmaceutski Fakultet.


  Organizacija Naučnih Skupova:

  Član Organizacionog Komiteta:
  1. “Workshop of the Collaboration on Forward Calorimetry at ILC”, 22-24 September 2008, Vinca, Belgrade, Serbia.

  2. “Theoretical Approaches to BioInformation Systems - TABIS 2013”, 17-22 September 2013, Belgrade, Serbia.

  3. “IV International School and Conference on Photonics PHOTONICA'13”, 26-30 August 2013, Belgrade, Serbia


  Medjunarodna Saradnja:

  2007-2010: Fizika Visokih Energia, član H1 i ATLAS Experimenata:  2010-2011: CERN – Zeneva, Cloud Computing – Razvoj virtualnog kompjuterskog klastera za NA61 Experimenat baziranog na “virtual software appliance” koja se koristi za LHC experimente u CERN-u (CernVM)  Publikacije u Naučnim Časopisima:  • Preko 180 članaka u medjunarodnim časopisima.

  • h-index = 30.


  Download 18.61 Kb.
  Download 18.61 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mihajlo Mudrinić

  Download 18.61 Kb.