• Mavzu bo`yicha test savollari
 • MAVZU 11: FUQAROLAR MUHOFAZASI TIBBIY XIZMATINING TUZILMALARI VA MUASSASALARINI TIBBIY, SANITAR-XOJALIK VA MAXSUS MOL-MULKLAR BILAN TAMINLASH Mavzuning o`quv maqsadi: I.
 • Darsni o`tish joyi
 • Savol
 • Javob
 • 1. favqulotda vaziyatlarda FMTX tuzilmalarini sanitary-xo`jalik va maxsus buyumlar bilan ta`minlash sxemasi 2. sanitary-xo`jalik va maxsus buyumlar jadvallari
 • TIBBIYOT MAHSULOTLARI BILAN TAMINLOVChI TAShKILOTLAR VA ULARGA TARIF
 • TIBBIY VOSITALAR BILAN TAMINLASh TARTIBI VA ULARNI HIMOYALASh ChORALARI.
 • TIBBIY TAMINOTI RUYXATIDAGI VOSITALARNI HIMOYALASh ZARARSIZLANTIRISh ChORALARINI BAJARISh.
 • O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
  Download 5.01 Mb.
  bet34/36
  Sana15.03.2017
  Hajmi5.01 Mb.
  1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

  NAZORAT SAVOLLAR1:

  1. Tinchlik va dushman hujumi xavfi mavjud davrlarda o'tqaziladigan epidemiyaga qarshi tadbirlar.

  2. Bakteriologik zararlangan o'choqni uyalash va yo'qotish tadbirlari.

  3. Observatsiya va karantin amallarini tashkil etish.

  4. Harakatdagi epidemiyaga qarshi guruh (maxsuslashtirilgan, epidemiyaga qarshi kichik guruh) ishlarini uyushtirish.

  5. Oziq-ovqat mahsulotlari namunalarini olish va ularni tahlilxonaga yetkazish tartiblari.

  6. Sanitar tekshiruvining (ekspertiza) ehtimolan xulosalari va ularni asoslash.

  7. Radiofaol, kimyoviy moddalar va bakteriologik vositalar bilan zararlangan oziq-ovqat mahsulotlarini zararsizlantirish, boshqa maqsad yo'lida ishlatish va yo'q qilishni tashkil qilish va amalga oshirish usullari.


  Mavzu bo`yicha test savollari:

  #Sanitar gigiyenik va epidemiyaga qarshi chora tadbirlar qachon

  amalga oshiriladi?

  Doimo


  Xavf tahdid solganda

  Biologik zararlanish o`choqlarida

  Aholini evakuatsiya va taqsimlashda

  Ko`chirilgan aholi joylashgan hududda, suv joylari, oqavalar yonida

  #Hududlar va xaql xo`jaligi tarmoqlarida sanitar gigiyenik va epidemiyaga qarshi chora tadbirlarini kim amalga oshiradi?

  Hudud, xaql xo`jaligi tarmog`i FM rahbari, tegishli FMTX boshlig`i rahbarligida

  SP, SD

  BTYoKO, HEQO, HYuKK  FMTX, FMTX shtabi, FM va FM shtabi

  Kimyoviy xizmat, SES, SEO lar

  #Biologik xavf tahdid solganda o`tkaziladigan qo`shimcha sanitary gigiyenik va epidemiyaga qarshi chora tadbirlar

  Aholini profilaktik immunizatsiyasi o`tkaziladi

  Biologik nazorat o`tkaziladi

  Hudud va ishlab chiqarish tarmoqlarida planli epidemiyaga qarshi tadbirlar o`tkaziladi

  Aholini sanitary gigiyena qoidalariga o`rgatish

  SP,SD, BTYoKO yoyish

  #Biologik zararlanish o`choqlarini yo`qotishda umumiy boshqaruv …ga yuklatiladi

  Viloyat FM rahbari va shtabiga

  ShaharFM rahbari va shtabiga

  Tuman rahbari va shtabiga

  Viloyat FMTX rahbari va shtabiga

  Shahar, tuman FMTX rahbari va shtabiga

  #Bakterial vositalar indikatsiyasi … o`tkaziladi

  SES da


  YuKK da

  BTYoKO da

  MTYoKO da

  MTYoKB da

  #Karantin----------

  Biologik zararlanish o`chog`ida o`tkaziladigan chora tadbir

  Viruslar profilaktikasi

  Toksinlar profilaktikasi

  Biologic, radiologk, kimyoviy nazorat

  Kasallik ommaviy tarqalishidagi immunizatsiya

  #Observatsiya-----------

  Tibbiy ko`zatuvni kuchaytirish

  Maxsus immunizatsiya

  Umumiy immunizatsiya

  Ma’lum hududni qurolli ko`zatuv

  Biologik, radiatsion, kimyoviy nazorat

  #Vaksinatsiya qachon o`tkaziladi?

  Observatsiyada

  Karantinda

  Kimyoviy, radiatsion Z.O`da

  SP, SD, BTYoKO daё

  MTYoKO, MTYoKB, KB da

  #HEQO faoliyatini zararlanishi o`chog`ida kim boshqaradi?

  Hudud FMTX rahbari

  Shahar FMTX rahbari

  SD, BTYoKO

  Shahar yoki tuman FM rahbari

  Viloyat FM va FM shtabi

  #BTYoKO vaqtinchalik YuKK sifatida faoliyat ko`rsatganda dezinfeksion, dezinseksion, deratizatsion vositalar bilan … ta'minlanadi.

  (MEQO) HEQO

  SP, SD

  MTYoKB, MTYoKO  Shahar FMTX rahbari

  Viloyat FMTX rahbari

  #Aholi muhofazasi tamoyillari

  Oldindan tayyorlash, uyg`unligi, mujassamlik.

  Yordamni zararlanish o`chog`ida amalga oshirish, yakkaboshchilik

  Tuzilmalarni o`choqqa birin-ketin kirishi

  Buyruqning nazorati bosqichma-bosqichligi

  Barcha javoblar to`g`ri

  #Sanitar ishlov

  Tanani ochiq qismlaridan, shaxsiy himoya vositalaridan ,RM, BV, KM ni tozalash

  Teri, shilliq qavatlardan kimyoviy moddalarni yo`qotish

  Kiyim-kechak, texnika, maxsus vositalardagi KM ni tozalash

  Kiyim-kechak, texnika, maxsus vositalardagi RM ni tozalash

  Biologik zararlanish o`chog`idan chiqqan kishini kiyimini almashtirib, antibiotik berish

  #Sanitar ishlov necha turga bo`linadi?

  Qisman, to`liq

  Boshlang`ich, oraliq, yakuniy

  Alohida, yoppasiga

  Maxsus, maxsus bo`lmagan

  Kimyoviy moddalar bilan, kimyoviy moddalarsiz

  #Qisman sanitar ishlov qayerda o`tkaziladi?

  Zararlanish o`chog`ida

  Zararlanish o`chog`idan chiqqanda 1 soat o`tgach

  BTYoKO da

  MTYoKBda

  MTYoKOda


  #Teriga tomchi shaklidagi kimyoviy zararlovchi moddalar tushgach qachon degazatsiya qilinadi?

  Darhol


  O`choqdan chiqishda

  O`choqdan chiqqach

  Maxsus ajratilgan joyda

  Tog`ri javob ko`rsatilmagan

  #To`liq sanitary ishlov o`tkazishning maksimal vaqti

  13-4 soat

  110-20 min

  130-40 min

  11 soat, 1,5. soat

  MAVZU 11: FUQAROLAR MUHOFAZASI TIBBIY XIZMATINING TUZILMALARI VA MUASSASALARINI TIBBIY, SANITAR-XO'JALIK VA MAXSUS MOL-MULKLAR BILAN TA'MINLASH

  Mavzuning o`quv maqsadi: I. Talabalarga favqulotda vaziyatlarda FMTX

  tuzilmalarining sanitary-xo`jalik va maxsus

  buyumlari haqida tushuncha berish.

  II.Talabalarni Fuqarolar muhofazasi tibbiy

  xizmati tuzilmalari va muassasalarini o'z

  vaqtida mol-mulklar bilan ta'minlash

  mas'uliyatini o'zida tarbiyalash.
  Darsni o`tish joyi - Jihozlangan auditoriya

  Darsni o`tish usuli - Amaliy mashg`ulot (tushuntirish, suhbat, mashq bajarish)

  Innovatsion texnologiya usuli -“Aylana stol”

  Aylana stol” usuli

  Ushbu usul talabalarning joriy bilimlarini baxolash bilan birga mavzuni mustahkamlash uchun ham qo`llaniladi. Guruh 2tadan kichik guruhlarga bo`linadi. Har bir kichik guruhga o`q qog`ozga savol beriladi va 1-2 minut ichida javob variantlari yozilishi kerak bo`ladi. So`ngra qog`oz varaqasi olinadi. Shunday qilib, har bir kichik guruhga o`qituvchi tomonidan bittadan savol berib, uni stol bo`ylab aylantiradi. 6 ta kichik guruhga 6 ta savol beriladi. Agar 6 ta savolga to`g`ri javob berilsa,<<5>> baho, 5 ta savolga to`g`ri javob berilsa <<4>> baho, 4 ta savolga javob berilsa <<3>> baho qo`yiladi.

  Savol: Tibbiy ta`minoti tashkilotining vazifalariga nimalar kiradi?

  Javob: tibbiy ta`minot bo`limlari vazifaini tashkil etish rejasini to`zish,tibbiy vositalarni yetkazuvchi manbalarni o`rganish, tibbiy vositalar ta`minotini hisoblash.

  Savol: FMTX bo`limlari ta`minoti guruhlari

  Javob: Tibbiyot, sanitary-xo`jalir, maxsus buyumlar

  Savol: sanitary xo`jalik buyumlariga nimalar kiradi?

  Javob: Ust-bosh kiyimlari,ko`rpa -to`shaklar,oshxona anjomlari,qattiq

  va yumshoq mebellar.  Savol: FMTX ning maxsus buyumlari nima?

  Javob: himoya vositajari,dozimetrik asboblar,aloqa vositalari, texnik vositalar.

  Savol: Tibbiy ta`minot tashkilotlariga nimalar kiradi?

  Javob: Dorixona bazalari, dorixonalar,tibtexnika do`qonlari.

  Darsning moddiy ta`minlanishi:

  1. favqulotda vaziyatlarda FMTX tuzilmalarini sanitary-xo`jalik va maxsus buyumlar bilan ta`minlash sxemasi

  2. sanitary-xo`jalik va maxsus buyumlar jadvallari

  TIBBIY TA'MINOTNING VAZIFALARI VA TAShKIL ETISh

  P R I N S I P L A R I.

  Tibbiy ta'minot tashkilotining vazifalari quyidagilar kiradi:

  Tibbiy ta'minoti bo’limlarinitashkil etishni etishni rеjasini to`zish.

  Tibbiy vositalarni еtkazuvchi manbaalarini urganish.

  Tibbiy xizmat ko’rsatish bo’limlarini tibbiy va sanitar xujalik omillari bilan shuning asosi va tartibini urganish.

  Tibbiy vositalar ta'minotini hisoblash.

  Tibbiy ta'minoti tashkil etish va aniq hisoblash avvalombor davolash, sanitariya-gigiеnik, hamda epidеmiyaga qarshi bajarilishi kyerakb bo’lgan vazifalarga qarab aniqlanadi. Bu esa sanitar yukotishlarga hamda tibbiyot tuzilmalari va bo’limlarining soniga jarohatlanganlarni yotkiza olish imqoniyatlariga kasalxonalar bazasining kata kichikligiga qarab aniqlanadi. Davolash muassasalarining asosiy vazifasi fuqarolar muhofazasining tibbiy xizmat ko’rsatish bo’limlarining doimo o`z vaqtida to’liq va o`zluksiz ta'min etish bеlgilangan. Bunda avvalambor dori-darmonlar bilan sanitar xujalik anjomlari maxsus vositalar bilan barcha bo’limlarini tibbiyot tashkilotlarini va barcha aholini to’liq ta'min etishi bеlgilanadi.

  Tibbiyot ta'minoti avvalambor jarohatlanganlarga tеz yordam byerish yoppasiga qiruvchi o`choqda olib chikish yul-yulaqay davolash, ularni kasalxonalar bazalariga joylashtirish hamda sanitar gigiеnik epidеmiyaga qarshi barcha vazifalarni o`z vaqtida bajarilishiga karatilmogi lozim.

  TIBBIYoT TA'MINOTI TashkilOTLARINING VAZIFALARI:

  Harbiylashtirilgan fuqaro muhofaza bo’limlarini va tibbiyot xizmati bo’limlarini kyerakligi bo’lgan tibbiyot vositalari bilan To’la va o`z vaqtida ta'min etish. Ayniqsa yoppasiga qiruvchi qurollar uchogida hamda tibbiy ofatlar markazida tibbiyot xizmati ko’rsatish jarayonida.

  Tibbiy ta'minot vositalarini yoppasiga qiruvchi qurollardan himoya etish.

  Tibbiyot vositalari (to`g`ri ishlatish) maqsadga muvofik ishlatishni nazorat qilish.

  Tibbiyot ta'minoti vositalarini o`z vaqtida ta'mirlash tеjab foydalanishni tashkil etish.

  Fuqarolar muhofazasini tibbiyot xizmat ko’rsatish bo’limlarini tibbiyot vositalari bilan ta'minlashni asosiy printsiplariga quyidagilar kiradi:

  Fuqarolar muhofazasining tibbiyot xizmat ko’rsatish bo’limlarini urush boshlangan davrida yoki favqulodda hodisaar paytida tibbiyot sanitar-xujalik hamda maxsus vositalar bilan. Tinch-totuv tibbiyot xizmat ko’rsatish bo’limlarini saqlash tashkilotlarida tashkil etish yuli bilan tashkil qilinadi.

  Dorixonalar tibbiyot tеxnik tashkilotlar shahardan tashqariga yo’nalishga qarab joylashtiriladi. Ko`pincha qishloqdagi aptеkalar joylashgan joylarga kuchiriladilar, ayrim tibbiyot ta'minoti rеjasiga asosan viloyat, shaharva hokazolarga vaqtinchalik opyerativ ixtiyoriga topshiradilar. Bundan rayonlararo markaziy rayon dorixonasiga joylashtiriladi.

  Maqsadga muvofik tibbiyot ta'minoti tashkil etishda asosan quyidagicha tartibga rioya etilishi talab etiladi:

  A) barcha dorixonalar o`z ishini tinch-totuv davrida bajariladigan vazifalariga asoslanib ishlashini tashkil etish.

  B) Shahardan evakuatsiya etilgan dorixonalar kuchirilgan kasalxonalar kollеktorlarini barcha dori-darmonlar bilan tibbiyot vositalari bilan ta'min etishi zarur.

  V) Shahardan kuchirilgan dorixonalar asosan, fuqarolar muhofazasining tibbiyot xizmati ko’rsatish muassasalariga davolash-profilaktika ba'zalari ixtiyoriga byeriladi.

  G) Ayrim dorixonalar evakuatsiya jarayonida zaruriyat paydo bo’lganda sanitar yukotishlar yo’nalishiga xizmat etishlari mumkin.

  TIBBIYOT MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLOVChI TAShKILOTLAR VA ULARGA TA'RIF:

  Tibbiyot vositalari bilan tibbiyot xizmatini fuqarolar muhofazaasini ta'minoti tinch davrda faoliyat qilayotgan muassasalar tomonidan tashkil etiladi. Barcha dorixonalar omborlari o`z ish faoliyatini tuxtatmagan holqa fuqarolar muhofazaasining tibbiy xizmat ko’rsatish bo’limlarini dori-darmonlar bilan, boglagich vositalar bilan ta'minotni tashkil etmoklari zarur. Bu tashkilotlar o`zlarida fuqaro muhofazaasining bo’limlarini ta'minoti, tibbiyot vositalarini ta'mirlashga doimo shay etib turishlari shart.

  Tibbiyot ta'minoti tashkilotlariga aptеkalar bazalari, dorixonalar, mеdtеxnika magazinlari kiradi. Bu tashkilotlar asosan dori-darmonlarni tibbiyot asbob-uskunalari boylagich matolarni qabul qilib turadi.

  Tibbiyot hamda maxsus buyurtmalar bilan ta'minotni to`g`ri tashkil etish markaziy ta'minot tashkilotlari ya'ni sog’liqni saqlash vazirligi karamogidagi bosh ta'minot tashkilotlari tomonidan bosh aptеka tashkiloti, mеd. tеxnika birlashmasi, viloyatlar aptеka boshqarmasi hamda markaziy dori-darmonlar kurikxonalari tomonidan tashkil etiladi.

  Maxsus ta'minot fuqarolar muhofazaasi shtablari tomonidan tashkil etiladi. Tibbiyot anjomlari ta'minotining asosiy manba'lariga sog’liqni saqlash vazirligi ixtiyorida bo’lgan barcha muassasalarning zahiradaga narsalar dori-darmonlari, tibbiyot asbob-anjomlari, sanitar xujalik mollar hisobiga ta'min etiladi. Tibbiyot ta'minotini tashkil etishda mahalliy manba'lariga ham katta e'tibor byeriladi, ayniqsa boylagich matolar, spirt distirlangan suv, tibbiyot uchun zarur bo’lgan kislorod, gipе, qattiq va yumshok mеbеllar, dеzinfеktsiyalovchi moddalar va hokazo.

  Hozirgi zamonda favqulodda hodisaar yoki kukisdan bo`lishi mumkin bo’lgan urush oqibatlarini nihoyatda ko`p miqdorda boylagich matolariga extiyojini oshiradi, shuning uchun ham mahalliy tеkstil ishlab chiqarish korxonalari ham bu ishga jalb etiladi. Spirt, kasallar uchun mеbеllar mahalliy savdo tarmoklari orqali ham ta'min etiladi. Shuning uchun hamkorlikda kеltirilgan tashkilotlar doimo o`zlari zahiralarida ma'lum miqdorda ortiqcha ta'minotlash kobiliyatini nazarda tutmoklari zarur.

  TIBBIY TA'MINOT BUYUMLARINING ASOSIY TA'RIFI.

  Fuqaro muhofazaasining tibbiyot xizmatini ko’rsatish bo’limlarining barcha ta'minoti: 3 gruxga bo’linadi.

  Tibbiyot buyumlari

  Sanitar xujalik buyumlari

  Maxsus buyumlar

  Fuqaro muhofazaasining tibbiy xizmat ko’rsatish bo’limlarining barcha buyumlari bir nеcha turlarga qarab maxsus gruxlarga ya'ni klassifikatsiyasiga qarab aniqlanadi. Bular quyidagilar:  Klasslarini bеlgisi


  Guruhdagi buyumlarning nomlari

  Gruxlarga qarab


  1. tibbiy buyumlar

  2. sanitar xujalik buyumlari

  3. maxsus buyumlar

  Hisoblash bеlgisi bilan


  1. Sarflanadigan (rasxodno`е)

  2. Sarflanmaydigan (invеntarnoе)

  Sifatiga qarab


  1. Sarflanadiganlari

  2. yaroqli

  3. labaratoriya orqali sifati aniqlanadi
  v) yaroqsiz

  g) sarf etilmaydigan

  d) yaroqli

  b) ta'mirlanishi zarur

  a) yaroqsiz

  е) komplеksga qarab komplеkli ya'ni to’liq

  s) komplеksli emas ya'ni to’liq


  Barcha bo’limlarni ta'minoti ularni extiyojiga qarab tabеl asosida qoniktiriladi. Ta'bеl dеganda avvalo buyumlarning miqdori, va har xil buyumga aloxida ko’rsatilgan bo`lishi kyerak. MSGO ni barcha bo’limlarini sog’liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiklangan ta'bеlga ega bo`lishi kyerak. Bu tabеl asosida ta'minlanmagan hamda vaqti-vaqti bilan tuldirilib borishi kyerak. Bunda ayniqsa Fan va tеxnika rivoji natijasida kiritiladigan ya'ni tibbiy tеxnik vositalari ham o`zluksiz tuldirilib borilmogi lozim.

  Tabеl orqali ta'min etilganda har bir bo’limlar fuqaro muhofazaasining ma'lum davr mobaynida o’ziga tеgishli jarohatlanganlarni to’la to’kis ta'minlash imqoniyatini byeradi.

  Tibbiyot ta'minoti bo’limlari shaxsan tibbiy yordam ko’rsatish uchun jarohatlanganlarga bеmorlarga yoppasiga qiruvchi o’choqlar hamda evakuatsiya yo’nalishidagi davolash profilaktikasi muassasalarini kasalxonalar kollеktorlarini, kasalxonalar bazalarini ta'min etish uchun va sanitar gigiеnik epidеmiyaga qarshi ishlarni bajarish uchun bеlgilanadi. Barcha buyumlar turkumiga quyidagilar kiradi:

  1.Tibbiy buyumlarga: dori–darmonlar, qonsyervalangan non va uni mahsulotlari, boylagich matolar, tibbiyot asbob uskunalari va dori–darmonlari, laboratoriya anjomlari, rеaktivlari, tibbiyot hisoboti kitoblari va daftarlari va hokazolari kiradi. Barcha buyumlar 30 dan ortiq nomga ega bo’lib har qaysi nomga o`z guruh va tartiblariga bo’linadi.

  2. Sanitar-xujalik buyumlariga: ust-bosh kiyimlari, yotish joylari matolari, tibbiyot xodimlarining kiyimlari, kasalxona mеbеllari, ovkatlanish uchun barcha uskuna va anjomlar, xujalik ishlari uchun kyerakli anjomlar va hokazolar kiradi.

  3. Maxsus buyumlarga: Shaxsiy himoyalovchi vositalar, radiomеtrik va dozimеtrik asboblar, kimyoviy tеkshirish razvеdka asboblari, aloqa va ekеktr ta'minoti apparatlari va anjomlari kiradi.

  Tibbiy xizmat ko’rsatish uchun zarur bo’lgan tibbiy bo’limlarining soni va turlari nihoyatda kеng ko`p anjomlarga qarab dori-darmonlar kiradi. Bular hisoblash koidasiga qarab kundalik sarf etuvchi va o`zok vaqt hisobida bo`lishi guruhlariga bo’linadi.

  Bu buyumlar bilan ta'min etish maxsus jadval asosida har bir davolash muassasalarining extiyoji va kobiliyatiga hisobiga olgan holqa bеlgilanadi. Bunda avvalambor davolash-profilaktika muassasalarining asosida ta'minlanadilar. Jadvalga kiritilgan tibbiyot anjomlari esa shu korxonaning ishlash xususiyati va talabiga asosan maxsus talabnoma asosida ta'minlanadilar. Bu mahalliy hokimiyat yordamida korxonaning hisobiga ham tuldirilishlari e'tiborga olinishlari kyerak. Tasdiklangan jadvalga asosan dori-darmon omborlaridan ta'minlanishlari kyerak.

  FUQAROLAR MUHOFAZAASINING TIBBIY BUYuMLAR BILAN TA'MIN ETILIShINING ASOSIY RO`YXATI

  Hisobda turuvchi tibbiy buyumlar  Kundalik sarf etiladiganlar

  Дори-дармонлар ва реактивлар 1. apparatlar, asboblar, jarroxlik

  asboblari:

  a- ruyxati bo`yicha -anatomik va jarroxlik moslama.

  - qon va qon mahsulotlari,dori-dar

  monlar kuyish, surib olish sеp

  uchun moslamalar.

  -tukimalarni birlashtiruvchi

  matolar.


  2. Umumiy dori-darmonlar 2. tibbiyot xizmati ko’rsatish uchun

  komplеktlar.

  3. Antibiotiklar. 3. Har kasbyu sohasida ishlovchi

  vrachlar asboblari:

  - nеyroxirurgiya

  - oftalmologik

  - otorina laringalogik

  - akushyer- ginеkologik

  uralogik

  stomatolog

  anеstеziya va rеanimatsiyalovchi,

  sun'iy kislorod apparatlari.

  Travmatologik

  - fiziotyerapiya asbob-apparatlari

  - diagnostik apparatlar va asbob

  rеngеnostika va ryatgan davolovchi

  apparatlar

  laboratoriya asbob-anjomlari

  4.Vitaminlar. 4. Dorixona uchun apparatlar

  va dastgoxlari.

  5.Organo-tyerapеvtik va garmon 5. Styerializatsiyalash apparatlari

  6. Qon va qoni almashtirish prе 6. Shifobaxsh loykalar ishlatadi

  paratlar. gan asboblar.

  7.Baktyeriyalar profilaktika max 7. Dizеnfеktsiyalash asboblari

  sulotlari

  8.Boylagich va tikuvchi matolar 8. Qon tayyorlash uchun zarur bul

  gan asboblar

  9.Dеzinfеktsiya, dеgatizalovchi 9. Tibbiy sanitar tеxnikalari

  moddalar.

  10. Rеaktiv, buyoklar labaratoriya

  ga oid vositalar.

  11. Tish davolash uchun zarur dori-

  darmonlar va vositalar

  12.Dorixona va labaratoriya buyum

  lari

  13. Tibbiy hisob-kitoblar uchun  formalar

  14. Qisqa vaqt yoki bir kara ishla

  tilatilgan jarroxlik tyerapеvtik

  va hokazo buyumlar.

  Yurida kеltirilgan ruyxatdagi buyumlar zahirada doimi bo`lishi shart ular vaqti bilan tozalanib almashtirilib turilishi zarur.

  SANITAR XUJALIK VA KUNDALIK MUHIM BO’LGAN NARSALAR  Sanitar xujalik buyumlar


  Maxsus buyumlar.


  1. ust bosh kiyimlari


  1. shaxsiy himoya vositalari


  2. yotish-turishga zarur matolar


  2. radiomеtrik apparatlari


  3. kurpa yostiklar


  3. dozimеtrik apparatlar


  4. kasalxona kiyimlari


  4. dozimеtrik va radiomеtrik apparatlarni enyergiya manbaalari


  5. tibbiyot xodimlari uchun sanitar kiyimlar


  5. aloqa vositalari


  6. oshxona uchun anjomlar

  6.injinyer tеxnik vositalari

  7. ovkat pishirish, tarkatish

  7.yonginga qarshi anjomlar

  8. kasalxona uchun va xujalik ishlari uchun qattiq va yumshok mеbеllar.
  TIBBIY VOSITALAR BILAN TA'MINLASh TARTIBI VA ULARNI HIMOYALASh ChORALARI.

  Fuqarolar muhofazaasining tibbiy xizmat ko’rsatish bo’limlarini tibbiy ta'minotibir qancha o’ziga xos xususiyatlari mavjud bo’lib, bular quyidagilar:

  - Hozirgi zamonda harbiy tеxnik o`zgarishlar qisqa muddatda Yangi hali ma'lum bo`lmagan antidodlar va dori-darmonlarni talab etishi mumkin.

  - Tibbiy ta'minot normalari bir qancha miqdorda o`zgarishi mumkin, chunki yangi yoppasiga qiruvchi qurollar hayotga kirib kеlishi bilan bu ko’rsatgich yangi talab bilan bajarilishi mumkin.

  - Tibbiy vositalar zahirada kismga doimo yangilanib doimo shay bo’lib turishi lozim.

  - Yoppasiga qiruvchi qurollardan doimo himoyalash, zahiralarni imqoniyati bor holatida bir-biridan o`zokrok joylashtirish ta'minot jarayonida extiyojlarini ko`rish, dеzinfеktsiyalash, qayta qo`llash choralarini ko`rish.

  - Zahiralarni shahardan chеtga chikishi natijasida ta'minot ishlarining murakkablashish kabilar.

  Tibbiy vositalar bilan ta'minlash asosan davolash shaxobchalarini evakuatsiya yo’nalishi asosida bajariladi. Bunda SP, SO, SDO, OPM ni dorixonasi va transporti bilan ta'minlovchi vositalarni ularga еtkazib byeriladi.

  Ayniqsa sodir bo’lgan o`choqlarda avtoaptеkalar ko`plab ajratish lozim. Bunda dori-darmonlar, anjomlarini barcha ruyxati komplеkt sifatida tayorlab aloxida-aloxida saklanmogi lozim. Chunki har komplеkt ma'lum miqdordagi jarohatlanganlarga tibbiy yordam ko’rsatishga muljallangan bo`lishi kyerak. Barcha talablar bo`yicha aptеka komplеktlari ma'lum son kishilarga brinchi vrachlik va birlamchi tibbiy yordam ko’rsatishga muljallangan bo`lmog`i lozim.

  TIBBIY TA'MINOTI RUYXATIDAGI VOSITALARNI HIMOYALASh ZARARSIZLANTIRISh ChORALARINI BAJARISh.

  Dushman tomonidan yoppasiga qiruvchi qurol ishlatilganda zahiralardagi tibbiy ta'minot anjomlari zaharli moddalar, radioaktiv zarrachalar va baktyeriyalar hamda ular toksinlari bilan zararlanishi mumkin. Shu sababli ishlarini barcha bosqichlarida bosqichlarda o`zluksiz bajarish lozim. Barcha zahira xonalari bir-biridan imqoni bor darajada evakuatsiyalash bosqichlari yo`nalishida bir-biridan o`zoqroq bеkitish zarur. Bunda yoppasiga qiruvchi qurollar qo`llanmaydigan atrof tanlanadi. Barcha dori-darmonlarni gyermеtik byerkitilishi kuchirgan jarayonda brеzеnt himoyasida amalga oshirish hamda zaharli moddalar bilan radiaktiv va baktyerial moddalar bilan tozaligini o`zluksiz nazorat qilib turishi shart. Ochik kolgan hamda, zararlangan dori-darmonlarni qo`llashdan oldin ularni ma'lum tartibda zararsizlantirish undan sung qo`llash zarur.

  Barcha tibbiy vositalarni qo`llaganda tibbiyot xodimlari extiyotkorlik tadbirlarini kurib ularni qayta qo`llash choralariga amal qilmoglari kyerak bulsa, ularni tozalab ishga yaroqli etib turishlari zarur.
  Zamonaviy urush sharoitlarida, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining tuzilmalari va muassasalarini talabgor mol-mulklar bilan o'z vaqtida ta'minlash katta ahamiyatga ega.
  Dushman tomonidan ommaviy qirg'in qurollari qo'llanishining ehtimoli mavjudligi tufayli, o'ta qisqa soniyalar va daqiqalar ichida aholi orasida keng ko'lamdagi talafotlarni keltirib chiqarishi natijasida tibbiy yordam ko'rsatish masalalarining dolzarbligi nihoyat darajada ko'tarilib ketadi. Mazkur sharoitlarda, ko'pchilikka tibbiy yordam ko'rsatish uchun turli-tuman mol-mulklar, ayniqsa tibbiy anjomlarga bo'lgan talablar ortadi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarining aholiga ko'rsatadigan umumiy, ayniqsa tibbiy yordami, cheklanib qolishi mumkin. Chunki zarar topgan o'choqdagi ishlab chiqarish quvvati imqoniyatlari keskin pasayib, mol-mulkning bir qismi (balki hammasi) yo'q bo'lib ketadi. Mana shunday noxush sharoitlarda, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati faoliyatini me'yor darajada olib borish maqsadida, uni tibbiy jihatdan ta'minlash katta ahamiyat kasb etiladi.


  TIBBIY JIHATDAN TA'MINLANISHNING VAZIFALARI VA UNI TASHKIL ETISH ASOSLARI

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatini tibbiy jihatdan ta'minlash masalalarini hal qilish va ularni amalda bajarish jarayoni, quyidagi asosiy negizlar asosida o'z ifodasini topadi:  1. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatini tibbiy jihatdan ta'minlanishini uyushtirish uning tarkibiy tuzilishi va amalga oshiradigan vazifalari bilan uyg'unlashgan bo'lishi lozim;

  2. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining rrtol-mulk zahirasini yaratish maqsadida, zarar topgan o'choqda, yo`zaga chiqadigan ehtimolan sanitar yo'qotishlari va o'tqaziladigan davolash-muhofaza jarayonlari hamda epidemiyaga qarshi olib boriladigan tadbirlarni hisobga olish kerak;

  3) fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatini tibbiy jihatdan ta'minlanishni tashkil etish jarayoni sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiy jihatdan mavjud bo'lgan talablarni qondira oladigan ta'minotga monand bo'Iishi shart.

  Yuqorida keltirilgan shart-sharoitlar, negizlar asosida fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatini tibbiy jihatdan ta'minlash boshqarmasi yaratilib, uning tarkibiga ular oldiga quyiladigan vazifalarni bajarish uchun belgilangan dorixonalar, tibbiy jihatdan ta'minot va «tibbiy-texnika» boshqarmalari kiradi. Ushbu boshqaruv tashkilotlarining qoshida dorixonalar, omborxonalar, saroylar, do'qonlar, firmalar, aksionerlik jamiyatlari va boshqa tarkibiy qismlar bo'Iishi mumkin.

  Tuzilmalar va muassasalarni qon va uning o'rnini bosuvchi vositalar bilan ta'minlash maqsadida, oliy o'quv yurtlari, oliy-ilmiy amaliy muassasalar, qon quyish muassasasi va bo'limlari, ularning biologik vositalariga bo'lgan talablarini qondirish uchun sanitar-epidemiologik muassasalari va zardob hamda vaksinalar ustida ilmiy-amaliy faoliyatlarni olib boruvchi institutlar jalb qilinadi.

  Dorixona boshqarmasi fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining tuzilmalari va muassasalarini dori-darmonlar, buyumlar-asboblar, bog'lov vositalari va boshqa zarur bo'lgan narsalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'uliyatni amalga oshiradi.

  Tibbiyot texnika boshqarmasi fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining muassasalarini, tibbiy jihozlar, asboblar, uskunalar va ularni ish joylariga monand holda o'rnatish hamda ta'mirlash masalalari bo'yicha, javobgar deb hisoblanadi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy tuzilmalari va muassasalarini aloqa, radiatsiyaviy va kimyoviy nazorat, shuningdek boshqa maxsus mol-mulk bilan ta'minlash masalalari fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining rahbariyati (shtabi) talabnomalariga binoan, fuqarolar muhofazasi rahbariyati (shtabi) tomonidan hal qilinadi. Jumladan, davlat miqyosida fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining tuzilmalari va muassasalari tibbiy jihatdan ta'minlash masalalarini amalga oshiruvchilar qatoriga quyidagi rahbarlar uyushmasi kiradi:

  1) mamlakat miqyosida bosh dorixona va tibbiy-texnika boshqarmalari boshliqlari;


  1. viloyatlarda ushbu boshqarmaga qaraydigan tashkilotlar boshqaruvchilari;

  2. shaharlar va tumanlarda joylashgan ushbu tizimdagi muassasalar mudirlari;

  3. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalariga qarashli dorixona sarboni, sarbonlar ko'zda tutilmagan dorixonalarning tuzilmalari boshliqlar, buyruqlar yoki ko'rsatmalar asosida tayinlangan sardorlar.

  Tibbiyot ta'minot boshqarmasining asosiy vazifalari kamida 8 ta banddan iborat bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  1. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini tibbiy jihatdan, urush yoki unga o'xshash sharoitlarda ta'minlashni rejalashtirish;

  2. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini davolash-ko'chirish, sanitariya-gigiyenik, epidemiyaga qarshi tadbirlarni o'tqazishni samarador bo'lishini ta'minlovchi mol-mulklarga bo'lgan talablarni aniqlash;

  3. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini davlat tomonidan qat'iy belgilangan, ro'yxat bo'yicha belgilangan (tabel) mol-mulklarni jamg'arish, avaylab-asrash, saqlash va o'z vaqtida yangilab turish zarur deb topilgan sharoitlarda ta'mirlash hamda shikastlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida sarf etilgan qismini qoplash;

  4. tibbiy mol-mulklarni (anjomlarni) ommaviy qirg'in qurollarining salbiy ta'siridan himoya qilish;  1. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati ehtiyojlarini zamona va mavjud kelib chiqqan sharoitlar talablariga monand holda qondirish niyatida, atrof-muhitdagi mahalliy imqoniyatlarini aniqlash, ularga oydinlik kiritish, jamg'arish va samarali darajada foydalanish;

  2. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini shikastlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida, kerakli tibbiy anjomlar bilan ta'minlash;

  3. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati xodimlarini tibbiy mol-mulk bilan to'g'ri muomalada bo'lish va ularni avaylab-asrash qoidalariga amal qilishga o'rgatish;

  8) belgilangan qoidalarga binoan, hisob va hisobot ishlarini olib borish.
  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining to`zgan rejalari asosida

  tinchlik davrida zarur bo'lgan mol-mulklar, ular turrari, xillari, soni va sanog'i masalalari hal etiladi.

  Qilingan xatti-harakatlar natijalari ijobiy bo'lishi uchun quyidagi omillarni inobatga olish lozim:


  1. shikast topgan o'choqlarda bo'lish ehtimoli bo'lgan sanitar yo'qotishlar soni;

  2. vujudga keladigan sanitar yo'qotishlar sanog'i (turlari, darajasi, kechishi, ehtimoliy oqibatlari va boshqalar);

  3. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining tashkil etiladigan tuzilmalari va muassasalarining soni va ular oldiga qo'yiladigan vazifalar mohiyati va ko'lamlari;

  4. shikast topgan o'choqlarda faoliyat yurgizayotgan fuqarolar muhofazasi tuzilmalari va muassasalarini qat'iy belgilangan ro'yxat asosida, kerakli mol-mulk bilan ta'minlash imqoniyatlari;

  5. bozor iqtisodiyoti qoidalari va amallari;

  6. ayrim mulkdorlar tomonidan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan homiylik amallari;

  7. aholidan, og'ir sharoitlardan chiqib ketishga yo'naltirilgan ehsonlar va ular darajasi;

  8. Qizil Yarim Oy va Qizil Xoch jamiyatlaridan keladigan yordamlar, jumladan tibbiy mol-mulklar;

  9. Xorijiy mamlakatlardan tushishi mumkin bo'lgan insonparvarlik yordafnidagi tibbiy mol-mulklar.

  Qat'iy ro'yxat bo'yicha ta'minlash deganda, ma'Ium sondagi shikastlanganlarga u yoki bu tuzilmalar (muassasalar) tomonidan ma'Ium vaqt ichida, ma'Ium hajmda tibbiy yordam ko'rsatish imqoniyatlarini yaratadigan mol-mulklar tartib soni tushuniladi. Har bir tayin etilgan mol-mulk ro'yxatida, mol-mulklar nomlari (nomenklatura) va beriladigan miqdori - soni ,albatta o'z ifodasini topadi. Mol-mulklar mo'ljaldagi vazifalariga binoan, turli guruhlarga ajratiladi. Masalan, antibiotiklar, qon o'rnini bosuvchilar, garmonlar, og'riqni qoldiruvchilar, isitmani tushuruvchilar, qayt qildiruvchilar, qusishga barham beruvchilar, bakterial vositalarga qarshi zardoblar, vaksinalar, kimyoviy zaharlovchi moddalarga qarshi muolaja vositalari, tana quvvatini ko'tarib, radiatsiyaning salbiy ta'sirini pasaytiruvchilar va boshqalar.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini ro'yxat asosida ta'minlash masalalarini hal etish chog'ida ularning qanday yumushlarni bajarishlari, xodimlar soni va qo'yilgan vazifalar tavsifi inobatga olinadi. Fuqarolar muhofazasi tuzilmalari va muassasalariga tegishli mol-mulklar asosiy vositalar bilan ta'minlashni ma'Ium vaqt oralig'ida amalga oshirilishi va ushbu jarayon davomida, sarflangan mol-mulklarning miqdori va kerak bo'lsa, sanog'ini qoplash maqsadida beriladi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalari uchun lozim deb topilgan mol-mulklar (8-chizma) amalga oshiriladigan vazifalarga ko'ra, dastavval 3 ta katta guruhga bo'linadi:

  1) tibbiy; 2) sanitar-xo'jalik; 3) maxsus.

  Tibbiy mol-mulklarni quyidagi narsalar tashkil qiladi:

  1) dori-darmonlar; 2) bog'lov vositalari; 3) biologik vositalar; 4) dezinfeksiyalovchi vositalar; 5) dezinseksiyalovchi vositalar; 6) deratizatsiyalovchi vositalar; -7) buyumlar, anjomlar; 8) tibbiy uskunalar; 9) tibbiy asboblar; 10) parvarish anjomlari; 11) tahlil mollari; 12) dorixona mollari; 13) taxlamli (komplekt) mollar; 14) tibbiy texnika; 15) sanitar texnikasi (zambil tasmalari, dori haltachalari).

  Sanitar-xo'jalik mol-mulklari. 1) o'rin-ko'rpa; 2) kiyim-kechaklar; 3) shifoxona yaktak-choponi, qalpoqcha, poyabzallar, qo'lqoplar; 4) jihozlar; 5) oshxona idish-tovoqlari; 6) oshxona uskunalari (kartoshka tozalagichi, manti qasqon, somsa yopgich, sut qaynatkich va h.k.); 7) xontaxtalar, o'tirgichlar; 8) oshxona buyumlari (pichoqlar, cho'michlar, qoshiqlar, panshaxachalar, choynak-piyolalar, sabzi to'g'ragichlar, boltalar, go'sht to'nkasi, go'sht chopqisi, chovlilar, turli hajmli vannalar va boshqalar taalluqli deb hisoblanadi.

  Maxsus mol-mulklarni quyidagilar tashkil qilishi mumkin: 1) radiatsiyaviy va kimyoviy nazorat asboblari (dozimetrlar); 2) teri va nafas yo'llarini himoyalash vositalari (havotozalagichlar - niqob, paxta-dokali niqob, respiratorlar, rezinka qalpoq va so`zg'ichli niqoblar, yaktak-choponlar, qo'lqoplar, etiklar, baxillalar, kombinezonlar va boshqalar); 3) aloqa vositalari (ratsiya, uyali telefon, odatdagi telefonlar, radio, faks, internet va boshqalar); 4) muhandislik mollari (buldozerlar, ekskavatorlar, yig'ma ko'priklar, fontonli ko'priklar, ko'targichlar va h.k.); 5) o't o'chirish mollari (ko'pikli o't o'chirgichlar, bosim ostida ishlaydigan suv naylari - brandspoytlar, ilgaklar, suv idishlari, suv quvurlari (egiluvchan, pishiq brezentlardan tayyorlangan, qum, bolta, belkurak va boshqalar); 6) tartib saqlash mollari (yaltiroq tasmali kiyimlar, yarqirab yonuvchi, avtotransportlarning tartibli harakatini boshqaruv tayoqlari, zirhli yengsiz nimchalar); 7) boshqa lat yeyishdan asraydigan, temirli yoki plastmassali qalpoqlar; 8) rezinkali etiklar, aluminiy varaqlaridan ishlanadigan kiyim-kechaklar, dala oshxonasi va boshqalar.

  Tibbiy mol-mulklar hisobda turishiga ko'ra 2 ta guruhga ajratiladi:

  1) kundalik ish faoliyatlari jarayonida ishlatiladiganlar (dori-darmonlar, biologik vositalar, qon va ularning o'rniga qo'llaniladigan vositalar), bog'lov maqsadida sarflanadigan vositalar (doka, bint, tiqin - qopqoq, tampon), salfetka, suyuqliklar - qon, yiring, essudat va transudatlarni shimgich «bo'g'irsoqlari» (шарики), yiring so'rg'ichlari (турундум), tikuv vositalari - iplari (ketgutlar, turli qiyshiqlikdagi ignalar va h.k.), ular ishlatilgandan so'ng, dalolatnomalar to'ldirilib, yo'qqa chiqariladi;

  2) o`zoq muddat davomida qo'llaniladiganlari (asboblar, uskunalar. xonalar, jihozlar, jarrohlik buyumlari (skalpel - pichoq), qaychilar, qisqichlar (зажим, корисанг va boshqalar), ishlatish muddatlari tugagach, yota'mirlashga, yoki umuman yo'q qilishga tavsiya etiladi.

  Tibbiy mol-mulklarni, boshqa mol-mulklar kabi ayrim jihatlariga ko'ra, guruhlashni davom ettirish mumkin. Shunday xatti-harakat vujudga kelib chiqqan sharoit va boshqa sabablarni inobatga olgan holda amalga oshirilishi mumkin.

  Mol-mulklarni guruhlarga ajratishga imqon beruvchi ayrim jihatlar:

  1) sifat; 2) soni; 3) saqlash muddati; 4) kafolat muddati; 5) qo'llash muddati; 6) ishlab chiqarilgan vaqti; 7) ishga yaroqliligi; 8) narxi; 9) ko'tarib yurishga qulayligi; 10) bir joyda muqim turishi; ll)taxlash yoki yig'ish imqoniyati borligi; 12) pishiqliligi; 13) chidamliligi; 14) zichliligi (герметичность); 15) qaysi quvvat manbayidan ishlashiga ko'ra; 16) kunda talabgorliligi; 17) nimalardan yasalgani; 18) o'lchamlari; 19) mazkur mamlakat mahsulotimi yoki xorijiy mamlakatlardan keltirilganligi; 20) mazkur korxonalar orqali ta'mirlanishi mumkin; 21) zahiraviy qismlarining mavjudligi va boshqalar.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatiga zarur bo'lgan mol-mulklarga bo'ladigan dastlabki talab, bu sifat jihatlaridir. Sifat nuqtayi nazaridan mol-mulklarni (9-chizma) quyidagi toifalarga ajratish (hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib) ko'proq qo'llaniladi:

  1) yangi, hali ishlatilmagan; 2) yangi, ishlab chiqarish kamchiligi mavjud; 3) yangi, kafolat muddati ketyapti, ammo hali-beri ishlatilgani yo'q; 4) yangi, ishlatilmagan, ammo kafolat muddati tugagan; 5) yangi, kafolat muddati tugasa ham, ishlayapti; 6) kafolat muddati tugab, ta'mirlashga muhtoj; 7) ta'mirlashdan chiqib, yaxshi ishlayapti; 8) kafolat muddati tugab, ishlamay qoldi; 9) ta'mirlashga ketadigan sarf-harajat miqdori, yangisini olganga nisbatan qimmatga tushadigani; 10) ishlatish muddati bir necha ta'mirlash jarayonlaridan o'tib, «qarichilik» (морально устаревший) muddatiga yetib keldi; 11) qaytadan ta'mirlashga mutlaqo yaramaydi.

  1) tibbiy; 2) sanitar-xo'jalik; 3) maxsus.

  Tibbiy mol-mulklarni quyidagi narsalar tashkil qiladi:

  1) dori-darmonlar; 2) bog'lov vositalari; 3) biologik vositalar; 4) dezinfeksiyalovchi vositalar; 5) dezinseksiyalovchi vositalar; 6) deratizatsiyalovchi vositalar; -7) buyumlar, anjomlar; 8) tibbiy uskunalar; 9) tibbiy asboblar; 10) parvarish anjomlari; 11) tahlil mollari; 12) dorixona mollari; 13) taxlamli (komplekt) mollar; 14) tibbiy texnika; 15) sanitar texnikasi (zambil tasmalari, dori haltachalari).Sanitar-xo'jalik mol-mulklari. 1) o'rin-ko'rpa; 2) kiyim-kechaklar; 3) shifoxona yaktak-choponi, qalpoqcha, poyabzallar, qo'lqoplar; 4) jihozlar; 5) oshxona idish-tovoqlari; 6) oshxona uskunalari (kartoshka tozalagichi, manti qasqon, somsa yopgich, sut qaynatkich va h.k.); 7) xontaxtalar, o'tirgichlar; 8) oshxona buyumlari (pichoqlar, cho'michlar, qoshiqlar, panshaxachalar, choynak-piyolalar, sabzi to'g'ragichlar, boltalar, go'sht to'nkasi, go'sht chopqisi, chovlilar, turli hajmli vannalar va boshqalar taalluqli deb hisoblanadi.

  Maxsus mol-mulklarni quyidagilar tashkil qilishi mumkin: 1) radiatsiyaviy va kimyoviy nazorat asboblari (dozimetrlar); 2) teri va nafas yo'llarini himoyalash vositalari (havotozalagichlar - niqob, paxta-dokali niqob, respiratorlar, rezinka qalpoq va so`zg'ichli niqoblar, yaktak-choponlar, qo'lqoplar, etiklar, baxillalar, kombinezonlar va boshqalar); 3) aloqa vositalari (ratsiya, uyali telefon, odatdagi telefonlar, radio, faks, internet va boshqalar); 4) muhandislik mollari (buldozerlar, ekskavatorlar, yig'ma ko'priklar, fontonli ko'priklar, ko'targichlar va h.k.); 5) o't o'chirish mollari (ko'pikli o't o'chirgichlar, bosim ostida ishlaydigan suv naylari - brandspoytlar, ilgaklar, suv idishlari, suv quvurlari (egiluvchan, pishiq brezentlardan tayyorlangan, qum, bolta, belkurak va boshqalar); 6) tartib saqlash mollari (yaltiroq tasmali kiyimlar, yarqirab yonuvchi, avtotransportlarning tartibli harakatini boshqaruv tayoqlari, zirhli yengsiz nimchalar); 7) boshqa lat yeyishdan asraydigan, temirli yoki plastmassali qalpoqlar; 8) rezinkali etiklar, aluminiy varaqlaridan ishlanadigan kiyim-kechaklar, dala oshxonasi va boshqalar.

  Tibbiy mol-mulklar hisobda turishiga ko'ra 2 ta guruhga ajratiladi:

  1) kundalik ish faoliyatlari jarayonida ishlatiladiganlar (dori-darmonlar, biologik vositalar, qon va ularning o'rniga qo'llaniladigan vositalar), bog'lov maqsadida sarflanadigan vositalar (doka, bint, tiqin - qopqoq, tampon), salfetka, suyuqliklar - qon, yiring, essudat va transudatlarni shimgich «bo'g'irsoqlari» (шарики), yiring so'rg'ichlari (турундум), tikuv vositalari - iplari (ketgutlar, turli qiyshiqlikdagi ignalar va h.k.), ular ishlatilgandan so'ng, dalolatnomalar to'ldirilib, yo'qqa chiqariladi;2) o`zoq muddat davomida qo'llaniladiganlari (asboblar, uskunalar. xonalar, jihozlar, jarrohlik buyumlari (skalpel - pichoq), qaychilar, qisqichlar (зажим, корисанг va boshqalar), ishlatish muddatlari tugagach, yota'mirlashga, yoki umuman yo'q qilishga tavsiya etiladi.

  Tibbiy mol-mulklarni, boshqa mol-mulklar kabi ayrim jihatlariga ko'ra, guruhlashni davom ettirish mumkin. Shunday xatti-harakat vujudga kelib chiqqan sharoit va boshqa sabablarni inobatga olgan holda amalga oshirilishi mumkin.

  Mol-mulklarni guruhlarga ajratishga imqon beruvchi ayrim jihatlar:

  1) sifat; 2) soni; 3) saqlash muddati; 4) kafolat muddati; 5) qo'llash muddati; 6) ishlab chiqarilgan vaqti; 7) ishga yaroqliligi; 8) narxi; 9) ko'tarib yurishga qulayligi; 10) bir joyda muqim turishi; ll)taxlash yoki yig'ish imqoniyati borligi; 12) pishiqliligi; 13) chidamliligi; 14) zichliligi (герметичность); 15) qaysi quvvat manbayidan ishlashiga ko'ra; 16) kunda talabgorliligi; 17) nimalardan yasalgani; 18) o'lchamlari; 19) mazkur mamlakat mahsulotimi yoki xorijiy mamlakatlardan keltirilganligi; 20) mazkur korxonalar orqali ta'mirlanishi mumkin; 21) zahiraviy qismlarining mavjudligi va boshqalar.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatiga zarur bo'lgan mol-mulklarga bo'ladigan dastlabki talab, bu sifat jihatlaridir. Sifat nuqtayi nazaridan mol-mulklarni (9-chizma) quyidagi toifalarga ajratish (hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib) ko'proq qo'llaniladi:

  1) yangi, hali ishlatilmagan; 2) yangi, ishlab chiqarish kamchiligi mavjud; 3) yangi, kafolat muddati ketyapti, ammo hali-beri ishlatilgani yo'q; 4) yangi, ishlatilmagan, ammo kafolat muddati tugagan; 5) yangi, kafolat muddati tugasa ham, ishlayapti; 6) kafolat muddati tugab, ta'mirlashga muhtoj; 7) ta'mirlashdan chiqib, yaxshi ishlayapti; 8) kafolat muddati tugab, ishlamay qoldi; 9) ta'mirlashga ketadigan sarf-harajat miqdori, yangisini olganga nisbatan qimmatga tushadigani; 10) ishlatish muddati bir necha ta'mirlash jarayonlaridan o'tib, «qarichilik» (морально устаревший) muddatiga yetib keldi; 11) qaytadan ta'mirlashga mutlaqo yaramaydi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati mol-mulklariga qo'yiladigan talablar quyidagilar: 1) ularning qismlari jihatidan mutlaqo butliligi (bunday mol-mulklar, ma'lum tibbiy yordam vazifalarini amalga oshirishga mo'ljallanadi va bo'limlarga tarqatiladi, ular yordamida ma'lum miqdordagi shikastlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatiladi); 2) ular bilan ishlash aytarli darajada qulay, hajmlari ham katta emas, tuzilishi oddiygina; 3) turli-tuman silsilalarga bardoshligi yuqori darajada bo'lib, bekam-ko'st ishlaydi; 4) ob-havo omillarining (havo

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati mol-mulklariga qo'yiladigan talablar quyidagilar: 1) ularning qismlari jihatidan mutlaqo butliligi (bunday mol-mulklar, ma'lum tibbiy yordam vazifalarini amalga oshirishga mo'ljallanadi va bo'limlarga tarqatiladi, ular yordamida ma'lum miqdordagi shikastlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatiladi); 2) ular bilan ishlash aytarli darajada qulay, hajmlari ham katta emas, tuzilishi oddiygina; 3) turli-tuman silsilalarga bardoshligi yuqori darajada bo'lib, bekam-ko'st ishlaydi; 4) ob-havo omillarining (havo harorati, namliligi, bosimi, shamol yo'nalishi tezligi) o'zgarishlariga chidamliligi; 5) o'ramlari (упаковка) qog'ozli vositalar

  uchun zich (герметичность) bo'lib, sanitar ishlovlariga (degazatsiya, dezinfeksiya, dezaktivatsiya) yuqori darajadagi bardoshliligi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatiga zarur bo'lgan mol-mulklar rejalarga ko'ra. tinchlik davridayoq jamg'ariladi va kafolat muddatlari o'tganlari yangilanib turiladi. Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalari qat'iy ro'yxat asosida kerakli mol-mulklar bilan ta'minlanib, ushbu xizmat omborxonalarida ma'lum qoidalarga rioya etgan holda saqlanadi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatining mol-mulklari manbalarini quyidagilar tashkil qilishi mumkin:  1. fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati omborxonalarida saqlanayotganlar;

  2. shifo muassasalarida, mabodo urush yoki unga yaqin holat ro'y berib qolsa, degan ehtimol nuqtayi nazaridan oldindan, tinchlik davridajamg' ari lgan 1 ari;

  3) joriy ta'minot mol-mulklari;

  4) fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati uchun hokimiyat tomonidan


  ajratilgan mol-mulklar (jumladan, sanitar-xo'jalik maqsadlarida);

  1. fuqarolar muhofazasi rahbariyati (shtabi) orqali keladiganlari;

  2. prezident jamg'armasi hisobidan ajratilganlari;

  3. ayrim boylar - mulkdorlar hisobiga olinadiganlari;

  4. aholi tomonidan muruvvat tarzidagi yordam orqali keladiganlari;

  5. Qizil Yarim Oy va Qizil Xoch tashkilotlari tomonidan olinganlari;  1. tashqi mamlakatlardan, gumanitar (insonparvarlik tuyg'ulari asosidagi) yordamlari;

  2. ushbu sohada ko'p yillar mobaynida xizmat qilgan va hech kimi yo'q odamlarning vasiyatnomalariga asoslangan mablag'lar hisobiga olinadiganlari yoki ular qo'lidagi shaxsiy mol-mulklar.

  Kundalik yoki joriy vaqtda qo'llaniladigan mol-mulklarga, tibbiy muassasalarga kundalik ehtiyojni qondirish maqsadida berilgan mol-mulklar hamda dorixonalardagi aholiga sotish uchun mo'ljallangan dori-darmonlar kiradi. Ushbu mollar, agar rejalarda o'z ifodasini topgan bo'lsa, fuqarolar muhofazasining tibbiy xizmati, ulardan foydalanishi mumkin. Urush jarayonlari boshlangan va kechayotgan vaqtlarda, mahalliy jamg'armalardan ham foydalanish man etilmaydi.

  Tibbiy mol-mulklar bilan shug'ullanadigan tashkilotlar tinchlik davridayoq kerakli bo'ladigan barcha mol-mulklarni, mahalliy sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish imqoniyatlarini o'rganish va urush paytlarida, ushbu korxonalar mahsulotidan foydalanish masalalalrini hal qilib qo'yishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.


  TINCHLIK DAVRIDA FUQAROLAR MUHOFAZASI TIBBIY

  XIZMATI TUZILMALARI VA MUASSASALARINI MOL-MULK BILAN TA'MINLANISHINI TASHKIL QILISH

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tashkil etilganidan boshlab, qat'iy ro'yxatda ko'rsatilganidek, mol-mulk bilan ta'min etilishi kerak. Ularni mol-mulk bilan ta'minlash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:  1. sanitar kichik guruhlari va sanitar guruhlari, korxona saroyi hisobidan mahalliy sog'liqni saqlash tizimiga qarashli dorixonalar orqali ta'minlanadi;

  2. dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhining shaxsiy tarkibi, o'quv mol-mulklari hamda urush yo`zaga kelgan vaqtlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan mol-mulklar bilan tinchlik davrida ta'minlanishi zarur;

  3. dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhi urush sharoitlari paytida joriy mol-mulklarni oladi. Buning uchun tinchlik davridayoq, qayerdan, qanday, qancha miqdorda va qaysi muddatlarda mol-mulklarni dastlabki tibbiy yordamni ko'rsatish guruhiga berilishi, oldindan tayyorlanib qo'yiladigan talabnomalar va boshqa hujjatlarda o'z ifodasini topishi lozim. Mazkur hujjatlarda, ta'minlash tartibi ham ko'rsatilishi kerak. Dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhining bir qismi, shahardan tashqarida joylashgan omborxonalardan kerakli mol-mulklarni, talabnomalar orqali oladi.

  Maxsuslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish guruhlari, maxsuslashtirilgan epidemiyaga qarshi kichik guruhlar, qat'iy ro'yxatga asosan, ularni tashkil etgan tibbiy muassasalar hisobidan ta'minlanadi. Bunday tuzilmalarga ajratilgan mol-mulklar, qutili taxlamalarda saqlanishi zarur. Mol-mulk bilan to'ldirilgan bunday qutilar vazni, odatda 50 kg dan ortmaydi. Uning ichidagi mol-mulk nomlari, soni, miqdori haqidagi ma'lumotlar 2 nusxada rasmiylashtiriladi. Uning lta nusxasi mol-mulkni bergan muassasa ixtiyorida qolib, 2-nusxasi quti ichiga, mol-mulklar bilan solib qo'yiladi. Har ikkala oldi-berdi hujjatlarida bergan va olgan tomonlar vaqillarining imzolari, jarayon sodir etilgan sana va vaqt belgilanishi kerak. Tuzilmalarni kerakli mol-mulk bilan ta'minlash masalasi mazkur tuzilmalarni tashkil etgan muassasa rahbarining bo'yniga yuklatiladi. Tayyor taxlamalar tugab qolgan taqdirda, muassasa rahbari kerakli mol-mulklar taxlamasini yangitdan tayyorlab berish huquqiga ega. Undan tashqari, muassasa rahbari, tuzilmalar tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarishda tayyorligi darajasiga ziyon yetkazmaydigan shartlar asosida, mavjud mol-mulklar va mutaxassislar maslahatiga ko'ra, qutidagi taxlamalar tarkibiga kiradigan mol-mulklar nomini va miqdorini o'zgartirish huquqiga ham ega. Unutmaslik kerakki. maxsuslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish guruhiga beriladigan mol-mulklar, eng talabgor va tor yo'nalishlar bo'yicha qo'llaniladiganlarni nazarda tutadi. Qolgan mol-mulklarni esa, maxsuslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish guruhlari urush vaqtlarida qaysi muassasalar qoshida xizmat qilsa, ana shu muassasalardan olishi kerak bo'ladi.

  Yuqumli kasalliklar shifoxonalari urush vaqtlarida mol-mulklar bilan fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatiga qarashli omborxonalardan ta'minlanib, tinchlik davrida o'quv mashqlarini olib borish jarayonlari uchun kerakli barcha mol-mulklarni uni tashkil qilgan muassasa hisobidan joriy ta'minot bo'yicha oladi.

  Harakatdagi epidemiyaga qarshi guruh, urush sharoitlarida zarur mol-mulklarni sanitar-epidemiologik muassasalari va qisman fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati omborxonalari, tinchlik paytlarida esa, uni tashkil qilgan muassasa hisobidan ta'minlanishi ko'zda tutiladi.

  Yuqorida aytilganlardan ko'rinib turibdiki, fuqarolar muhofazasi tibbiy tuzilmalari tinchlik davrida, o'quv mashqlarini amalga oshirish jarayonlarida, kerakli mol-mulklar bilan ularni tashkil etgan muassasalar hisobidan ta'minlanadi, urush paytlarida esa, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati omborxonalari orqali kerakli mol-mulklarni qat'iy ro'yxat asosida oladi. Mol-mulklar bilan fuqarolar muhofazasi tuzilmalarining ushbu tarzda tinchlik davrida ta'minlanishi ularni tashkil etgan muassasalar mas'uliyatini oshirish imqonini beradi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati shifoxonalarining mol-mulk bilan ta'minlanishi qat'iy ro'yxatga ko'ra amalga oshiriladi. Ayni maqsadlarda, sog'liqni saqlash muassasalari va tashkilotlari hamda mahalliy hokimiyatlar qarori asosida, belgilangan boshqa muassasalar va tashkilotlar hisobidagi barcha imqoniyatlardan foydalaniladi. Shifoxonalarni tibbiy mol-mulklar bilan ta'minlash mas'uliyati ular tashkil qilinadigan shahar va qishloq tumanlaridagi fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati boshliqlariga yuklatiladi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini tibbiy jihatdan ta'minlanish jarayonining vazifalaridan bittasi bo'lib.

  ajratilgan mol-mulklarning o'zini dushmanning ommaviy qirg'in qurollari ta'siridan himoya qilishdir. Bunday muhim, ahamiyatli vazifani amalga oshirishda barcha tibbiy muassasalar va tibbiy ta'minot muassasalari hamda tashkilotlari boshliqlari qatnashishi nazarda tutiladi. Asosiy maqsad, ommaviy qirg'in qurollari qo'llanilgan sharoitlarda, tibbiy mol-mulklarning zarar ko'rishini imqoniyat doirasida kamaytirishga erishishdir.

  Tibbiy mol-mulklarni himoya qilish jarayoni quyidagi tadbirlar orqali amalga oshirilishi mumkin:  1. radiofaol va kimyoviy zaharlovchi moddalar hamda bakteriologik vositalar qo'llanilgan sharoitlarda tibbiy mol-mulklarni turli ta'sirlardan himoya qila oladigan o'ramlarga o'rash va idishlarga joylashtirish hamda bu idishlarning zararsizlantirish choralariga qarshilik ko'rsata olish qobiliyatining yuqori darajada bo'Iishi lozim:

  2. yirik shaharlarda chuqurliklarda joylashgan xonalardagi tibbiy mol-mulklarning ozgina zahiralarini saqlashni tashkil qilish;

  3. tibbiy ta'minot muassasalarini - dorixonalar, omborxonalar, saroyni shahardan tashqari hududlarga ko'chirish va ular faoliyatini yangi vujudga kelgan sharoitlarda uyushtirish.

  Yirik shaharlardan tibbiy mol-mulklarni shahardan tashqariga olib chiqish jarayoni ko'chirish va tarqoqlashtirish haqida e'lon qilinganda amalga oshiriladi.

  Tibbiy ta'minotga aloqasi bor barcha muassasalarni ko'chirish jarayoniga tayyorlash chog'ida, quyidagilarga e'tiborni qaratish kerak:

  1) ko'chiriladigan mol-mulkning miqdori; 2) ularni ko'chirish uchun kerak bo'ladigan transportlar turi va soni; 3) tibbiy mol-mulklarni ko'chirish tartibi (navbati); 4) shahardan tashqariga chiqarilgan taqdirda, joylashuv yeri, joylashish tartibi va muddati; 5) yangi sharoitlarda ko'chirilgan ta'minot manbalari oldida turgan vazifalar va ularni amalga oshirish tartibi.

  Ta'minot manbalari, ko'chirilish jarayoni boshlangunicha fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalariga berilishi mo'ljallangan barcha mol-mulklarni tarqatib ulgurishlari kerak; ta'minot masalasi rejaga ko'ra bajariladi. Shunday qilingan taqdirda, ta'minot manbayi mol-mulklarini ko'chirish uchun zarur bo'lgan transportlar soni kamayadi va ko'chish jarayoni ancha osonlashadi.

  Radiofaol moddalar ta'siridagi hududlarga tushib qolgan hamda radiofaol yog'inlar bilan ifloslangan mol-mulklar dezaktivatsiya ishlov jarayonidan o'tqazilib, keyinchalik ulardan bemalol foydalanish uchun tarqatila boshlaydi. Turli idishlarda (shisha, qog'oz qutilar, yog'och, metall qutilar va boshqalar) bo'lib, nurlanish ta'siriga uchragan dori-darmonlarning fizikaviy-kimyoviy va farmakologik xususiyatlari o'zgarmasligi tufayli, ularni ishlatishga tavsiya qilish mumkin. Ammo, bunday xatti-harakatlarni o'ta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak, chunki ayrim dori-darmonlar tarkibiga kiradigan kalsiy, stronsiy, tellur va boshqa kimyoviy zarrachalar ikqilamchi nurlanish qobiliyatiga ega bo'lib qolishlari mumkin. Albatta, bunday dori-darmonlar tanasiga kirgan odamlar, ayniqsa silqovlanib yurishlari, ahvoli og'irlashib qolishi mumkin. Ustlari radiofaol moddalar bilan ifloslangan idishlar, ho'llangan latta yoki cho'tka bilan obdan artiladi.

  Tibbiy uskunalarni dezaksivatsiya qilish uchun ularni xo'llangan latta bilan yaxshilab artiladi. Jarrohlik va boshqa maqsad yo'lida ishlatiladigan buyumlar yaxshilab artilib, yuvilgach, mikrojonzotlarning hayotiy va ayniqsa, sporali shakllarini nobud qiladigan yuqori haroratli bosim ostida tozalanadi.

  Dorixonalar, omborxonalar, jarrohlik-bog'lov uyushmalarining dezaktivatsiya jarayonini olib borayotgan xodimlar, kundalik kiyimlarida bo'lib, oldilariga yopinchoq (fartuk) taqib, qo'llariga rezinkali qo'lqoplarni kiygan holda, faoliyatlarini davom ettiraveradilar. Zich bo'lmagan idishlarga joylashtirilgan va kimyoviy moddalar ta'siriga uchragan dori-darmonlardan foydalanib bo'lmasligi tufayli, ular yo'qotiladi. Kimyoviy moddalar ta'sirida bo'lgan va zich idishlarga joylashtirilgan mol-mulklar (uskunalar, kiyimlar va boshqa narsalar: buyumlar, himoya qilish vositalari) dezaktivatsiya jarayonidan o'tqaziladi. Dezaktivatsiya, degazatsiya, dezinfeksiya amallarini bajarish jarayonini olib boradigan shaxsiy tarkib, shaxsiy himoya vositalaridan albatta foydalanishlari zarur, aks holda ular ham shikastlanishlar! mumkin.

  Qoidalarga binoan, shahardan tashqariga ko'chirilgan dorixonalar, dorixona muassasalari, omborxonalari va «tibbiy-texnika» boshqarmalari, o'zlarining rahbar tashkilotlari qo'li ostida vazifalarini bajarishni davom ettiradilar. Ammo, ularning bir qismi vaqtinchalik tumanlararo tashkilotlar yoki markaziy tuman dorixonalar ixtiyoriga berilishi va ularning boshchiligi ostida o'z faoliyatlarini bajarishlari mumkin. Mazkur tashkilotlar rahbarlari shahardan tashqarida ishlash sharoitlari va tartibini belgilab berishadi.


  URUSH PAYTLARIDA FUQAROLAR MUHOFAZASI TUZILMALARI VA MUASSASALARINI TIBBIY MOL-MULKLAR BILAN TA'MINLASH
  Dushman hujumi boshlangach, shikastlanganlarga tibbiy yordamini ko'rsatish jarayonida, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini tibbiy mol-mulklar bilan ta'minlash darajasi ma'Ium chegarada ortadi. (8,9-chizmalarga qarang).

  Zararlangan o'choqda faoliyat ko'rsatayotgan sanitar guruhini tibbiy mol-mulklar bilan ta'minlash masalasi bo'yicha dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhi boshlig'i javob beradi. Buning uchun unga quyidagi ma'lumotlar ma'Ium bo'lishi zarur: 1) sanitar guruhlari soni; 2) ularning faoliyat ko'rsatish joylari; 3) ularoldiga borish yo'llari; 4) dushman hujumi boshlanganidan beri o'tgan vaqt; 5) zararlangan o'choqdagi sanitar yo'qotishlar, ayniqsa qaytadiganlari soni; 6) tibbiy yordam zarur bo'lgan shikastlanganlarning soni; 7) o'tgan vaqt ichida sanitar guruhi hisob-kitoblariga ko'ra beriladigan tibbiy yordam oqibatida, ular qo'llarida qancha miqdorda va nomlarda tibbiy yordam ko'rsatish vositalari qolgan; 8) yana qancha tibbiy vositalar bilan ta'minlash zarur.

  Bunchalik keng ko'lamli ma'lumotlarni urush paytida qisqa muddatlar ichida olish, aytarli darajada qiyinchiliklarni yengib o'tishga majbur qiladi. Natijada, dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish jarayoni ma'Ium darajada ko'pchilikka o'z vaqtida yetib borishi uchun qimmatli bo'lgan damlar, qo'ldan boy berilishi mumkin. Bunday kamchiliklarga barham berish maqsadida, urush boshlanishi bilanoq, birinchi navbatda aloqa vositalarini doimiy bekam-ko'st ishlashini ta'minlash lozim. Aloqalar yaxshi bo'lmagan hollarda, jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatish niyatida, sanitar guruhlari tomoniga ta'minotchilarni yo'llash yoki imqon bo'lsa, sanitar guruh vaqillarini ta'minot joyiga chaqirish va ularga kerakli mol-mulklarni qat'iy ro'yxat asosida, olishlariga imqon yaratish zarur.

  Doimo shuni esda tutish kerak: 1) sanitar guruhi vaqilining haltasida (1 tasida) joylashtirilgan mol-mulklarni yordam berish doirasi 10-12 shikastlangan odam bilan chegaralanadi; 2) sanitar guruhi vaqili haltasidagi mol-mulklar 10 soat faoliyat ko'rsatish mobaynida, kamida 2-3 marta to'ldirilishi zarur. Sanitar guruhini mol-mulklar bilan ta'minlash masalasini ijobiy hal bo'lishi uchun uning sardori dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhi dorixonasiga yuborilayotgan shikastlangan odam olib ketadigan transportlar orqali o'z talabnomasini yuboradi. Talabnoma olgan dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhidagi dorixona boshlig'i shikastlanganlarni o'choqdan olib chiqish uchun qaytayotgan transportlar orqali talabnomadagi mol-mulklarni sanitar guruhi sardoriga yuboradi. Zararlangan o'choqqa yetib kelgan mol-mulklar sanitar guruhi sardori ko'rsatmasiga binoan, aloqachi orqali sanitar guruh vaqillariga olib borib topshiriladi.

  Dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhini mol-mulk bilan ta'minlash masalasi shahar tumanidagi fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati boshlig'iga topshirilgan bo'lib, u tinchlik davrida oldindan to`zilgan o'zining rejalarida ko'rsatilgan tartibda. dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhini ma'Ium manbaga biriktirib qo'yishi ko'zda tutiladi. Biriktirilgan manbalardan, dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhi, tegishli mol-mulklarni (tibbiy jihatdan) talabnoma asosida oladi. Ayrim turdagi mol-mulklar ushbu guruh ixtiyoriga talabnomasiz ham topshirilishi mumkin. Bunday amallarni bajarish maqsadida, imqoniyatlari mavjud bo'lgan transportlarning turli-tuman guruhi va xilidan foydalaniladi. Ayni maqsadda quruqlikda, suvda. havoda va kerak bo'lsa yer osti yo'llarida harakatlanuvchi transportlar ishga solinadi. Dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhiga olib borib beriladigan mol-mulklar, dorixona samolyotlari orqali 300 ta shikastlanganlarga yetishi mumkin bo'lgan miqdorda yetkaziladi. Birga, qo'shimcha qismi (pritsep) bo'lgan transportlarda shunday «dorixona samolyotlari» ning 5 ta majmuasini olib borish ko'zda tutiladi. Ushbu mol-mulk, endi 1500 ta shikastlanganlarga yordam ko'rsatish uchun yetarli bo'ladi. Dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhidan mablag', sarf-harajatlari qilinmaydi. Kerakli barcha mol-mulklar bepul beriladi. Shunga qaramay, dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhi boshlig'i shaharda qolgan va saqlanayotgan mol-mulklardan iloji boricha, ko'proq foydalanish imqoniyatlarini izlab topishi zarur. Buning uchun albatta, mavjud har qanday ma'lumot manbalaridan unumli foydalanish kerak.

  Dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish guruhi qon va uning mahsulotlari bilan qon quyish muassasalari va bo'limlari orqali faoliyat ko'rsatayotgan barcha qismlarni dori-darmonlar va bog'lov mollari bilan o'z vaqtida ta'minlanishi uchun o'zining dorixonasini ochadi.

  Maxsuslashtirilgan kichik guruhlar mol-mulk bilan xizmat qilayotgan fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati dorixonalari va shifo muassasalari orqali ta'minlansa, harakatdagi va maxsuslashtirilgan, epidemiyaga qarshi guruh va kichik guruhlar, ularni tashkil qilgan muassasalar bakterial vositalarni esa, sanitar epidemiologiya muassasasi hisobidan oladi.

  Yuqumli kasalliklar shifoxonalari kerakli mol-mulklarni, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmatini mol-mulklar bilan ta'minlaydigan, sog'liqni saqlash tizimiga qarashli omborxonalardan oladi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati shifoxonalari mol-mulklarni, ayni maqsadlar uchun mo'ljallangan kerakli mol-mulklarga tegishli talabnomalarni shifoxonalar uyushmalari boshqarmasiga yo'llaydi. Shifoxonalar boshqarmasi uyushmasi talabnomalarni ko'rib chiqqach, asoslilarini tasdiqlab, ularni talabnoma bergan shifoxonaning mol-mulklari bilan ta'minlab turadigan shifo muassasasiga jo'natadi. Mol beruvchilar talabnoma yo'llagan shifoxonalarga transport, idishlar va ishchilarni bermaydi. Demak, beriladigan mollarni olib ketish vazifasi talabnoma bergan shifoxona bo'yniga yuklatiladi.

  Shifoxonalar bakterial vositalarni sanitar-epidemiologik muassasalar yoki harakatdagi epidemiyaga qarshi guruhlardan olishi kerak. Ular uchun zarur bo'lgan qon va uning mahsulotlarini qon quyish institutlari, muassasalari hamda fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati qoshida faoliyat ko'rsatayotgan qon quyish bo'limlari va xonalaridan olinadi. Omborxonalar mol-mulklarini to'ldirish masalasi, yuqorida turgan dorixonalar boshqarmasining omborxonalari va saroyidan hamda tibbiyot texnikasi tashkilotlari yoki to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaradigan korxonalar orqali yechiladi.

  Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini tibbiy jihatdan ta'minlash uchun dastavval, zararlangan o'choqqa yaqin joylashgan tibbiy ta'minot omborxonalari imqoniyatlaridan foydalanish lozim. Mabodo, bu maskanlarda kerakli mol-mulklar bo'lmay qolsa, u holda tumanlararo, viloyatlararo yoki respublika miqyosidagi harakatdagi fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati imqoniyatlaridan bahramand bo'lish kerak.

  Kam samaralar berishi ma'lum bo'lsa hamki, ishlatilgan mol-mulklarni imqoni boricha, qayta qo'llash usullaridan ham foydalanish kerak bo'ladi, chunki vujudga kelgan vaziyat shunday xatti-harakatlar qilishga majbur qilishi mumkin. Bunday mollarga bog'lov, ro'molchalar, qo'lqoplar va boshqalar kirishi ko'zda tutiladi.

  Karantin tadbiri e'lon qilingan sharoitlarda, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati tuzilmalari va muassasalarini tibbiy jihatdan ta'minlash masalasi ayrim xususiyatlari bilan ajralib turadi.


  1. sanitar guruhlari poliklinikalar shifokori qo'li ostida faoliyat ko'rsatadilar;

  2. sanitar guruhlari faoliyati uchun mahallarning ma'lum qismi ajratiladi;

  3. sanitar guruhlari sarflagan barcha mol-mulklar bilan ta'minlanishi, sarflanganlarni to'ldirish, ushbu poliklinika hisobidan amalga oshiriladi;

  4. mazkur vujudga kelgan shiroitlarda poliklinika faoliyati amalga oshishi uchun ma'lum dorixona biriktiriladi va ular tomonidan kerakli mol-mulklar bilan ta'minlanadi;

  5. ushbu dorixonalar karantin hududida tashkil etiladigan observatorlarni ham tibbiy jihatidan ta'minlashi lozim;

  6. bakterial vositalar bilan sanitar-epidemiologik muassasalar yoki harakatdagi epidemiyaga qarshi guruh tomonidan ta'minlanishi shart.

  Karantin e'lon qilingan hududda, mabodo, tibbiy mol-mulk ta'minoti omborxonasi joylashgan bo'lsa, u holda shu yerda joylashgan dorixona va shifo maskanini tibbiy mol-mulklar bilan ta'minlaydi. Bunday sharoitlarda, fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati boshlig'i bakterial vositalar bilan zararlangan o'choqni uyalash va unga barham berish maqsadida, karantin hududida mavjud bo'lgan barcha imqoniyatlardan to'la-to'kis ravishda foydalanishi va bunday imqoniyatlar bo'lmasa, u holda karantin e'lon qilingan hudud tashqarisidagi manbalardan yordam so'rashi ko'zda tutiladi.
  MUSTAQIL ISHLASH UCHUN USLUBIY KO'RSATMALAR  Download 5.01 Mb.
  1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
  Download 5.01 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati

  Download 5.01 Mb.