• Jedinstvena identifikaciona oznaka
 • Platni nalog
 • Prilog opšti uslovi poslovanja za platne račune I obavljanje platnih usluga za potrošAČE
  Download 135.75 Kb.
  bet7/29
  Sana04.01.2022
  Hajmi135.75 Kb.
  #11001
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
  Novčana sredstva označavaju gotov novac, sredstva na računu i elektronski novac.

  Gotov novac označava novčanice i kovani novac.  Elektronski novac označava elektronski pohranjenu novčanu vrednost koja čini novčano potraživanje prema izdavaocu tog novca, a izdata je nakon prijema novčanih sredstava radi izvršavanja platnih transakcija i prihvata je potrošač i/ili pravno lice koje nije izdavalac tog novca.

  Jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva i/ili simbola koju pružalac platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog korisnika i/ili njegovog platnog računa.

  Platne usluge obuhvataju:

  • usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa;

  • usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa;

  • usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to:

  • transferom odobrenja,

  • direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje,

  • korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva;

  • usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to:

  • transferom odobrenja,

  • direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje,

  • korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva;

  • usluge izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta;

  • usluge izvršavanja novčane doznake kod koje pružalac platnih usluga prima platiočeva novčana sredstva bez otvaranja platnog računa za platioca ili primaoca plaćanja, isključivo radi stavljanja tih sredstava na raspolaganje primaocu plaćanja ili radi prenosa tih sredstava primaočevom pružaocu platnih usluga, koji ih stavlja na raspolaganje primaocu plaćanja;

  • usluge izvršavanja platne transakcije za koju platilac daje saglasnost upotrebom telekomunikacionog, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja i plaćanje se vrši operatoru telekomunikacione, digitalne ili informaciono-tehnološke mreže, koji deluje samo kao posrednik između korisnika platnih usluga i prodavca proizvoda ili pružaoca usluga.

  Platni nalog je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi svom pružaocu platnih usluga, a kojom se traži izvršenje platne transakcije.

  Trajni nalog je nalog kojim platilac unapred daje saglasnost Banci da tereti njegov platni račun u korist određenog primaoca plaćanja, za tačno određeni iznos, uz definisanu dinamiku plaćanja, uz mogućnost određenog broja ponavljanja plaćanja, na određeno vreme ili do opoziva.  Download 135.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
  Download 135.75 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Prilog opšti uslovi poslovanja za platne račune I obavljanje platnih usluga za potrošAČE

  Download 135.75 Kb.