• 14.07.2017 do vključno 03.08.2017 . SEZNAM STROJEV: AVTOMOBIL
 • MOŽNOST OGLEDA: Avtomobila si je mogoče ogledati dne 27. in 28. 07.2017 od 8:00. do 10:00
 • NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP AVTOMOBILOV
 • 4. IZKLICNA CENA
 • NAČIN PRODAJE AVTOMOBILA
 • Priloga
 • Prodaja strojev
  Download 14.56 Kb.
  Sana26.03.2020
  Hajmi14.56 Kb.

  PRODAJA STROJEV

  Datum: 14.07.2017


  Prodajalec Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o.) objavlja namero za prodajo sledečih avtomobilov, ki so navedeni v nadaljevanju. Ta namera je objavljena na uradni spletni strani KSD d.o.o. pod rubriko Razpisi od 14.07.2017 do vključno 03.08.2017.  1. SEZNAM STROJEV:   1. AVTOMOBIL: VW GOLF(inv. Št.341)

  LETO IZDELAVE: 1996

  MOČ MOTORJA: 44 kW (vozen neregistriran)

  VRSTA GORIVA: bencin


   1. AVTOMOBIL: VW CADDY (inv. Št. 1452)

  LETO IZDELAVE: 2002

  MOČ MOTORJA: 55 kW (v okvari neregistriran)

  VRSTA GORIVA: bencin


  1. MOŽNOST OGLEDA:

  Avtomobila si je mogoče ogledati dne 27. in 28. 07.2017 od 8:00. do 10:00 ure v skladišču Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška c. 5c, 5270 Ajdovščina. Dodatne informacije so možne na tel. št. (05) 365 97 59 ali 041 636 289 g. Uroš KOMPARA.


  1. NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP AVTOMOBILOV:

  Avtomobila se bosta prodala najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

  Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake avtomobilov. Vse stroške v zvezi z avtomobili, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije kupec.  4. IZKLICNA CENA

  4.1. Izklicna cena avtomobil VW GOLF znaša: 250,00 EUR

  4.2. Izklicna cena avtomobil VW CADDY znaša: 150, 00 EUR.

  5. NAČIN ODDAJE PONUDBE:

  Za vsak stroj ponudnik odda ponudbo na obrazcu PONUDBA ZA ODKUP AVTOMOBILA, ki je priložen v priponki. Ponudbo je potrebno oddati zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP avtomobila VW GOLF« oz. »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP avtomobila VW CADDY«

  Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, do 04.08.2017 do 10. ure.

  Če bi radi oddali ponudbi za oba avtomobila, morata biti v ločenih kuvertah na način, kot je navedeno zgoraj.  Merilo izbora najugodnejšega ponudnika je najvišja cena.

  V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najvišjo ceno za ponujen avtomobil, bodo vsi izmed teh pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno.

  Ponudniki ob predložitvi ponudbe za posamezen avtomobil plačajo varščino v višini 50,00 eur za resnost ponudbe. Potrdilo o plačani varščini je sestavni del ponudbe. Varščina se plača za vsak avtomobil posebej na TRR pri Novi KBM št.04751-0000120476, namen nakazila »plačilo varščine«.

  Varščina bo vrnjena po prodaji stroja najugodnejšemu ponudniku na TRR, ki ga bo ponudnik navedel pri oddaji ponudbe.

  Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen avtomobil.

  Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj.

  6. NAČIN PRODAJE AVTOMOBILA

  Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis s strani prodajalca, slednjo dolžan podpisati, v roku 8.dni po prejemu računa tega plačat in avtomobil prevzeti, sicer bo KSD d.o.o. k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika in varščino obdržala..  Priloga:

  -          obrazec ponudba za odkup avtomobila

  Objavljeno na spletni strani KSD d.o.o. Ajdovščina dne 14.07.2017 v rubriki Razpisi.

   DIREKTOR  mag. Egon STOPAR

  Download 14.56 Kb.
  Download 14.56 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Prodaja strojev

  Download 14.56 Kb.