• Birfazalı sinusoidal dəyişən elektrik dövrələri
 • Dəyişən elektrik kəmiyyətlərinin kompleks təsviri
 • Üşfazlı elektrik dövrələri (sistemləri)
 • Sabit cərəyan elektrik dövrələri
  Download 6.22 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi6.22 Kb.

  Elektrotexnika üzrə proqram

  03.10.2014 - 17.10.2014  1. Sabit cərəyan elektrik dövrələri:

  Elektrik dövrələrinin əsas anlayışları. Sabit cərəyan dövrələri. Xətti və qeyri- xətti elektrik dövrələri. E.H.Q.(gərginlik) və cərəyan mənbələri. Sabit cərəyan dövrələrində Om qanunu. Kirxhof qanunları.Ekvivalent müqavimətlərin hesablanması. Naqillərin müqavimətlərinin hesablanması. Sabit cərəyan dövrələrində güc. Yüklənmiş mənbənin sıxaclardakı gərginlik. Mənbədənn işlədiciyə maksimal gücün ötürmə şərti.

  1. Birfazalı sinusoidal dəyişən elektrik dövrələri:

  Sinusoidal dəyişən e.h.d. gərginlik, cərəyan və onların xarakterizə edən əsas kəmiyyətlər. Sinusoidal cərəyan təsiredici və orta qiyməti.Sinusoidal cərəyan alınmasına aid qısa izahat.

  1. Dəyişən elektrik kəmiyyətlərinin kompleks təsviri:

  Om qanunu kompleks şəkildə. Kompleks müqavimət. Kirxhofun birinci və ikinci qanunu kompleks şəkildə. Kompleks güc.

  1. Elektrik dövrələrində rezonans hadisəsi:

  Rəqs konturları (rezonans dövrələri). Ardıcıl rəqs konturu (Gərginliklər rezonans). Paralel rəqs konturu (Cərəyanlar rezonans).

  1. Üşfazlı elektrik dövrələri (sistemləri):

  Üşfazlı sistemlərin əsas xüsusiyyətləri. Üşfazlı elektrik dövrələri (sistemləri).

  Ulduz birləşmə. Üçbucaq birləşməsi. Simmetrik üşfazlı sistemdə güc.  1. Elektromaqnit sahəsinə dair qısa məlumatlar:

  Maqnit sahəsi. Maqnit sahəsinin xarakterizə edən kəmiyyətlər. Maqnit seli.

  Maddənin maqnit xassələri. Elektromaqnit induksiyası. Öz-özünə induksiya.
  Download 6.22 Kb.
  Download 6.22 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sabit cərəyan elektrik dövrələri

  Download 6.22 Kb.