• 4.3) Natijani tekshirish – testlash 1-test
 • 6-laboratoriya ishi. Tanlash jarayonlarini dasturlash, break, continue va switch operatorlaridan foydalanish 1. MASALANING QO’YILISHI
 • 3. NAZARIY QISM Tanlash operatori. Switch operatori Tanlash operatori. switch operato r i Shart operatorining yana bir ko’rinishi switch
 • 7-laboratoriya mashg’uloti. Takrorlanuvchi jarayonlar va ularni dasturlash. Parametr bo’yicha takrorlash operatorlari. Takrorlanishga doir dasturlar tuzish va natija olish
 • 3. NAZARIY QISM Parametr bo’yicha takrorlash operatori. for sikli for siklining qismlari.
 • Samarqand davlat universiteti raqamli texnologiyalar fakulteti kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo
  Download 166.88 Kb.
  bet6/12
  Sana12.05.2022
  Hajmi166.88 Kb.
  #20985
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Bog'liq
  Laboratoriya ishini bajarish uchun namuna Dasturiy injiniring

  Mantiqiy EMAS operatori.

  Mantiqiy EMAS operatori

  Operand

  Natija

  true

  false

  false

  true

  4. AMALIY QISM
  Masalaning C++ dasturlash tilidagi dasturi  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int A, B;
  cout << "Sonlarni kiriting"< cout << "A="; cin >> A;
  cout << "B="; cin >> B;
  if ((A > 2) && (B <= 3))
  cout << "Jumla rost";
  else
  cout << "Jumla yolg'on";
  return 0;
  }

  4.3) Natijani tekshirish – testlash
  1-test:

  Kiritilgan qiymat

  a=34, b=43

  Olingan natija  5. XULOSA

  Qo’yilgan masalani yechish uchun tarmoqlanuvchi algoritmdan foydalanildi. C++ dasturlash tilida shartli jarayonlarni ifodalash uchun if va if-else operatorlaridan foydalanish mumkin. Ushbu dasturda ikkita shart mantiqiy operatorlar orqali tekshirildi.


  Dastlab, 7-8-qatorlarda A va B qiymatlari kiritildi.
  9-satrda masalada qo’yilgan shart tekshirilgan.
  Mana shu shartlar asosida qo’yilgan masala yechilgan va turli qiymatlar orqali testdan o’tkazilgan.
  6-laboratoriya ishi. Tanlash jarayonlarini dasturlash, break, continue va switch operatorlaridan foydalanish


  1. MASALANING QO’YILISHI
  Uchburchakning uch xil holati berilgan. 1-holat: uchta tomon. 2-holat: ikkita tomon va ular orasidagi burchak. 3-holat: asos va balandlik. Foydalanuvchi kiritgan holatga qarab uchburchak yuzini topish dasturini tuzing.
  2. ISHNING MAQSADI

  C++ dasturlash tilida bir nechta variantlardan birini tanlash imkoniyati mavjud. Ushbu jarayon tanlash operatori yordamida bajariladi. Switch operatorini o’rganib, unga masalalar ishlash va natijalarni tahlil qilish  3. NAZARIY QISM
  Tanlash operatori. Switch operatori
  Tanlash operatori. switch operatori
  Shart operatorining yana bir ko’rinishi switch tarmoqlanish operatori bo’lib, uning sintaksisi quyidagicha:


  switch (oda>) {
  case rmas ifoda1> : rlar guruhi1>; break; case armas ifoda2> : atorlar guruhi2>; break;

  case armas ifodan> : atorlar guruhin>; break; default : orlar guruhin+1>;
  }


  4. AMALIY QISM
  Masalaning C++ dasturlash tilidagi dasturi  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74

  #include
  using namespace std;

  int main()


  {
  float a, b, c, h, alfa;
  float p;
  float S;
  int k;
  cout << "Holatni kiriting: ";
  cin >> k;
  switch (k)
  {
  case 1: {
  cout << "Uchburchakning uchta tomonini kiriting:" << endl;
  cout << "===============================" << endl;
  cout << "a="; cin >> a;
  cout << "b="; cin >> b;
  cout << "c="; cin >> c;
  if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a))
  {
  p = (a + b + c) / 2;
  S = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
  cout << "Uchburchak yuzasi: S=" << S;
  }
  else
  cout << "Bunday tomonli uchburchak mavjud emas!" << endl;
  }
  break;
  case 2: {
  cout << "Uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchakni kiriting:" << endl;
  cout << "===============================" << endl;
  cout << "a="; cin >> a;
  cout << "b="; cin >> b;
  cout << "alfa="; cin >> alfa;
  if ((a > 0) && (b > 0) && (alfa != 0))
  {
  S = a * b * sin(alfa * 3.14 / 180) / 2;
  cout << "Uchburchak yuzasi: S=" << S;
  }
  else
  cout << "Uchburchak tomonlari va ular orasidagi burchak bunday qiymatga ega bo'lmaydi";
  }
  break;
  case 3: {
  cout << "Uchburchakning asosi va balandligini kiriting:" << endl;
  cout << "===============================" << endl;
  cout << "a="; cin >> a;
  cout << "h="; cin >> h;
  if ((a > 0) && (h > 0))
  {
  S = a * h / 2;
  cout << "Uchburchak yuzasi: S=" << S;
  }
  else
  cout << "Uchburchak asosi va balandligi bunday qiymatga ega bo'lmaydi!";
  }
  break;
  default:
  {
  cout << "Siz boshqa raqam kiritdingiz. 1,2,3-raqamlarini kiriting";
  }
  break;
  }

  return 0;


  }  4.3) Natijani tekshirish – testlash
  1-test:

  Kiritilgan qiymat

  k=1, a=4, b=3, c=2  Olingan natija


  5. XULOSA

  Berilgan masalada foydalanuvchi uchta holatdan birini kiritishi talab qilinadi. Switch operatori o’z tanasida 1, 2, 3 raqamlari kiritilgan holatda qanday amallar bajarilishini ko’rsatadi. Qolgan barcha holatlarda kiritilgan raqam noto’g’ri ekanligi haqida xabar chiqadi.


  14-30 qatorlarda foydalanuvchi k uchun 1 raqamini kiritilganda bajariladigan operatorlar guruhi keltirilgan. Bu holatda foydalanuvchi uchta tomon qiymatiga ko’ra uchburchakning yuzini topa oladi.
  32-47 qatorlarda foydalanuvchi 2 raqamini kiritganda bajariladigan operatorlar guruhi keltirilgan. Bu holatda foydalanuvchi ikki tomon va ular orasidagi burchak qiymatiga ko’ra uchburchak yuzini topa oladi.
  49-63 qatorlarda foydalanuvchi 3 raqamini kiritganda bajariladigan operatorlar guruhi keltirilgan. Bu holatda foydalanuvchi asos va balandlik qiymatiga ko’ra uchburchak yuzini topa oladi.


  7-laboratoriya mashg’uloti. Takrorlanuvchi jarayonlar va ularni dasturlash. Parametr bo’yicha takrorlash operatorlari. Takrorlanishga doir dasturlar tuzish va natija olish


  1. MASALANING QO’YILISHI
  Agar y, y=2x2+5,5t-2, t=x+2 formula bilan berilgan bo’lsa, x ning 4, 5, ..., 28 qiymatlari uchun y ning qiymatini hisoblang.
  2. ISHNING MAQSADI

  Takrorlanuvchi jarayonlar haqida tushuncha hosil qilish. C++ dasturlash tilida takrorlanuvchi jarayonlar qanday tashkil qilinishini o’rganib chiqish. For parametrli takrorlash operatorining sintaksisi bilan tanishish. Takrorlanuvchi jarayonlarga doir dasturlar tuzish va yechimlarni testdan o’tkazish.  3. NAZARIY QISM
  Parametr bo’yicha takrorlash operatori. for sikli


  for siklining qismlari. for sikli - takrorlanadigan harakatlar orqali o'tish vositasi. Uning qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqamiz. Odatda for siklining qismlari quyidagi amallarni bajaradi.
  1. Dastlabki qiymatni belgilash.
  2. Siklni davom ettirish shartini tekshirish.
  3. Sikl harakatlarini bajarish.
  4. Sinov sharoitida ishlatilgan qiymatlarni baholash.
  C++ siklining tuzilishida ushbu elementlar shunday joylashtirilganki, ular bir qarashda olinishi mumkin. Initsializatsiya, tasdiqlash va yangilash - bu qavs ichiga kiritilgan boshqaruv qismining uch qismi. Har bir qism boshqa qismlardan vergul bilan ajratilgan ifoda. Boshqaruv qismidan keyingi bayonot siklning tanasi deb nomlanadi va u sinov sharti rost bo'lgan taqdirda bajariladi:

  for (initsializatsiya; tekshiriluvchi ifoda; ifodani yangilash)


  tana

  C ++ sintaksisida to'liq for operatori bitta bayonot deb hisoblanadi, garchi u o'z tanasida bir yoki bir nechta boshqa bayonotlarni qabul qilsa ham. (Agar siklning tanasida bir nechta bayonotlar mavjud bo'lsa, ular quyida tasvirlanganidek, blokga joylashtirilishi kerak.)


  Sikl faqat bir marta initsializatsiyani amalga oshiradi. Odatda, dasturlar ushbu ifoda yordamida o'zgaruvchini ba'zi bir boshlang'ich qiymatni o'rnatadi va keyin bu o'zgaruvchini sikl hisoblagichi sifatida ishlatadi.
  Tekshiriluvchi ifoda siklning tanasi bajarilishi kerakligini aniqlaydi. Odatda bu ifoda taqqoslash ifodasidir, ya'ni ikkita qiymatni taqqoslaydigan ifoda. Bizning misolimizda i va 5 qiymatlari taqqoslanadi, agar tekshiruv muvaffaqiyatli bo'lsa (test ifodasi rost bo'lsa), dastur sikl tanasini bajaradi. Aslida, C++ da tekshiruv ifodalari faqat rost yoki yolg’on natijalarni taqqoslash bilan chegaralanmaydi. Bu yerda har qanday ifodadan foydalanish mumkin va C++ uni bool tipiga o'tkazadi. Shunday qilib, 0 ni qaytaradigan ifoda mantiqiy yolg'onga aylantiriladi va sikl tugaydi. Agar ifoda nolga teng bo'lsa, u mantiqiy qiymatga to'g'ri keladi va sikl davom etadi. Ifodani yangilash sikl oxirida, sikl tanasi bajarilgandan so'ng baholanadi. Odatda sikldagi qadamlar sonini boshqaruvchi o'zgaruvchining qiymatini oshirish yoki kamaytirish uchun ishlatiladi. Biroq, bu boshqa barcha boshqaruv ifodalari kabi har qanday amaldagi C++ ifodasi bo'lishi mumkin. Bu for sikliga birinchi misolda bo'lgani kabi, 0 dan 5 gacha hisoblashdan ko'ra ko'proq moslashuvchanlikni beradi. 1-rasmda for siklining blok diagrammasini ko'rsatadi.  Download 166.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Download 166.88 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samarqand davlat universiteti raqamli texnologiyalar fakulteti kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo

  Download 166.88 Kb.