• V. qonning olimdan keyin pastki sohalarga oqib tushishi*
 • B. chaqaloqning mekoniyasidan toq sochlarini topilishi*
 • A. bir xil rivojlangan, barcha sohalarida chuqurligi bir xil*
 • G. chokishning barcha turlarida*
 • G. teri sathida bolgan qoramtir-qizil qoplama bilan*
 • B. barcha morfologik belgilarni umumiy baholab*
 • B. murdani kozdan kechirishda ishtirok etadi*
 • D. protokol qismi va toxtamdan song*
 • A. ekspert tekshiruv usulini tanlaydi*
  Download 0.57 Mb.
  bet5/8
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  A. ekspert tekshiruv usulini tanlaydi*

  B. kalla, ko'krak, qorin bo'shliqlari

  V. ko'krak, qorin, kalla bo'shliqlari

  G. qorin, ko'krak, kalla bo'shliqlari

  D. ko'krak, kalla, qorin bo'shliqlari

  395. Tergovchining murda tekshiruvida ishtirok etganligi ho'losaning qaysi qismida ko'rsatilishi lozim:

  A. kirish*

  B. ish tafsilotlarini bayon etishda

  V. bayon qismidan so'ng

  G. patologoanatomik tashhisdan so'ng

  D. to'xtamlardan so'ng

  396. Murda dog'larining yuzaga kelish mexanizmi:

  A. tomirlar devori tonusining pasayishi

  B. qonning fiziko-kimyoviy xususiyatlarini o'zgarishi

  V. qonning o'limdan keyin pastki sohalarga oqib tushishi*

  G. moddalar almashinuvining buzilishi

  D. tomirlar o'tkazuvchanligining buzilishi

  397. Murda ilk o'zgarishlari:

  A. murda dog'i, murda qotishi, sovishi, qurishi, autoliz*

  B. chirish, torfli oshlanish, mumifikastiya, yog'-mum

  V. eutanaziya, asfiksiya, gipoksiya, agoniya

  G. emboliya, cho'kish, predagoniya

  D. muzlashi, kotishi, yog-mum

  398. O'limdan qancha vaqtdan so'ng murda harorati atrof muhit harorati bilan tenglashadi (18 V.:

  A. 3-5 soatdan so'ng

  B. 10 soatdan so'ng

  V. 24 soatdan so'ng*

  G. ikkinchi sutka oxiriga

  D. uchinchi sutka oxiriga

  399. Shibkov-Markovin belgisini ta'riflang:

  A. rentgenografik tekshiruv yo'li bilan chaqaloqning o'pka va oshqozon-ichaklarda oz miqdordagi (0,2 sm. havoni topilishi


  B. chaqaloqning mekoniyasidan to'q sochlarini topilishi*

  V. chaqaloq son suyagining ko'nadalang kesmasida pastki epifezida diametri 0,5-0,7 sm bo'lgan qizil-qoramtir sohaning aniqlanishi:

  G. homila uzunligi 25 sm dan ortiq bo'lganda 5 ga bo'lish, 25 sm dan kam bo'lganda mavjud sondan kvadrat ildizi chiqariladi va homilaning ona qornidagi hayotining davomiylik muddatini ko'rsatuvchi son topiladi

  D. alveolalarda kumush rang oqimtir-qo'lrang tusdagi sohalarning topilishi

  400.

  Kumush (lot. Argentum - oq kukun), Ag - Mendeleyev davriy sistemasining I guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 47, atom massasi 107,87. Kumush 2 tabiiy barqaror izotop - IO7Ag (51,35%) va IO9Ag (48,65%) dan iborat.
  Qaanday strangulyastion egat qo'l bilan bo'g'ishga xos:


  A. bir xil rivojlangan, barcha sohalarida chuqurligi bir xil*

  B. notekis rivojlangan, ayrim sohalarda uzlo'qli

  V. bo'yinning yon yuzalarida yaqqol rivojlangan

  G. bittalik egat

  D. yaqqol rivojlangan ikkitalik egat

  401. Tarde dog'i cho'kishning quyidagi turida kuzatiladi:

  A. chin


  B. asfiktik

  V. aralash


  G. cho'kishning barcha turlarida*

  D. soxta

  402. Stikuta quyidagi zaharli moddalar guruhiga taalluqli:

  A. enstefalopatik

  B. talvasa tuttiruvchi*

  V. umumfunkstional

  G. mahalliy

  D. Qon zaharlari

  403. Shilinmalar etkazilgandan 2 kundan so'ng qanday ko'rinishda bo'ladi:

  A. teri sathidan pastda, yuzasi nam

  B. pushti rang silliq yuzali

  V. chetlaridan ko'chib boshlagan qoplama bilan

  G. teri sathida bo'lgan qoramtir-qizil qoplama bilan*

  D. koplama kuchib, pushti rang

  404. O'qning kirish teshigida to'qima defektining vujudga kelishi bog'liq:

  A. qurol stvolidagi kesmalarga

  B. qurol stvoli uzunligiga


  V. o'qning yuqori kinetik energiyasiga*

  G. o'qning kalibriga

  D. o'qning diametriga

  405. Sochlarning o'xshashligi masalasi qanday hal etiladi:

  A. guruhiy mansubligi bilan


  B. barcha morfologik belgilarni umumiy baholab*

  V. sochlarning uzunligi va yo'g'onligiga ko'ra

  G. sochlardagi jarohat izlariga kura

  D. sochlardagi chirish belgilariga kura

  406. Qaysi tomirning jarohatlanishi og'ir tan jarohati sifatida baholanadi:


  A. elka venalarini*

  B. bilak arteriyalarini

  V. boldir arteriyalarini

  G. bilak venalarini

  D. panja venalari

  407. Quyida keltirilgan shaxslardan kim 1946-1953 yillarda TashDavTI sud tibbiyoti kafedrasini bashqargan:

  A. N.F.Kolosova*

  B. S.I.Ilin

  V. I.V.Markovin

  G. L.M.Eydlin

  D. S.Sh.Shaxobutdtnov

  408. Murda topilgan joyda sud tibbiyoti sohasidagi mutaxassis:

  A. murdaning tekshiruvini o'tkazadi


  B. murdani ko'zdan kechirishda ishtirok etadi*

  V. murda kiyimlarida Qon mavjudligini tekshiradi

  G. ekspert ho'losasini tuzadi

  D. murdanikuzdan kechirish bayonnomasini tuzadi

  408. Murda dog'lari yaqqolroq rivojlanadi:


  A. mexanik asfiksiyada*

  B. mexanik jarohatlarda

  V. issiq urishda

  G. sovuq urishda

  D. Cho'kishda

  409. Ho'losaning qaysi qismlarini ekspert imzolashi lozim:

  A. faqat bayon qismidan so'ng

  B. patologoanatomik tashhisdan so'ng

  V. faqat to'xtamdan so'ng

  G. kirish qismida

  D. protokol qismi va to'xtamdan so'ng*

  410. Sirtmoqda vertikal osilib turgan shaxsda murda dog'lari tananing qaysi qismida vujudga keladi:
  A. qo'l-oyoqlarda, tananing pastki qismlarida, qo'l barmoqlarida*

  B. tananing va qo'l-oyoqlarning orqa yuzasida, dumbalarda

  V. tananing, bo'yin, yuzning oldingi yuzalarida

  G. ko'krak, bilak, son, boldirning oldingi yuzalarida

  D. qo'l barmoqlari, bilak, son, boldirning oldingi yuzalarida

  411. Qaysi jarayon parchalovchi kech murda o'zgarishlariga taalluqli:

  A. mumifikastiya

  B. mo'm-yog'

  V. torfli oshlanish


  G. chirish*

  D. autoliz

  412. Sovish jarayoni, quyidagi kasallikdan o'lim holatida sekin kechadi:

  A. oshqozon yara kasalligida

  B. alkogoldan zaharlanishda
  Download 0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 0.57 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A. ekspert tekshiruv usulini tanlaydi*

  Download 0.57 Mb.