• Tilleggsinformasjon Fordelsbeskatning av jobbtelefon
 • Innrapportering av innholdstjenester
 • Avtale om mobiltelefon/nettbrett/bredbåndstilknytning mellom Steinkjer kommune og
 • Kommunal mobiltelefon blir lagt igjen på arbeidsplassen
 • Kommunal mobiltelefon blir brukt både på jobb og privat
 • Privat mobiltelefon blir brukt i tjenestesammenheng
 • Telefonreglement for ansatte




  Download 29.19 Kb.
  Sana25.12.2019
  Hajmi29.19 Kb.

  Telefonreglement for ansatte


  1. Kommunen utstyrer ansatte som har telefonbehov med mobiltelefon, fortrinnsvis en smarttelefon(Samsung eller iPhone).



  2. Når det er nødvendig av hensyn til tjenesten, kan det gis godtgjøring for bruk av tjenestetelefon og datakommunikasjon. Dette kan gjelde mobiltelefon og/eller internettabonnement. Det skal inngås avtale mellom ansatt og leder om hvilken løsning som benyttes.




  1. Underskrevet avtale skal legges i den enkeltes personalmappe i e-Phorte. Kopi tas med når bestilt mobil hentes ut. Avtalen om godtgjøring for bruk av egen mobil og bruk av kommunal mobil både på jobb og privat skal leder sende Inn-Trøndelag regnskap og lønn for nødvendig rapportering og trekk(Se pkt 7)




  1. Kommunen dekker kostnaden til:

  • Abonnementsavgiften

  • Datapakke

  • TvillingSIM

  • Bruk av innholdstjenester (inntil kr 1000 pr år)

  Du må selv dekke:






  1. Når brukeren ikke lenger fyller krav som framgår av pkt. 2, opphører godtgjøringen.

  2. Ved permisjoner og sykefravær utover 1 måned må betaling for bruk avtales spesielt.

  3. For de som har avtale om bruk av kommunal mobil både på jobb og privat skal nærmeste leder rapportere på samleskjema til Inn-Trøndelag regnskap og lønn innen 25.11. hvert år.


  Tilleggsinformasjon

  Fordelsbeskatning av jobbtelefon:

  Alle som har dekket jobbtelefon fordelsbeskattes kr 366 per måned (kr 4392 per år som


  inntektspåslag). Dette fremkommer på lønnsslippen din.
  Informasjon rundt bruk av innholdstjenester:

  Din bruk av innholdstjenester (samtaler/meldinger til opplysningstjenester, kjøp av varer og tjenester m.m.) er vi pliktig til å holde oversikt over, og privat bruk av innholdstjenester over kr 1000 per år vil du bli fordelsbeskattet/trukket i lønn for. Innrapportering gjøres per SMS og/eller e-post.


  Innrapportering av innholdstjenester:

  Alle som benyttet innholdstjenester forrige måned vil motta en SMS og/eller e-post med informasjon om innholdsleverandørens telefonnummer, tidspunkt og kostnad. Slik kan du rapportere om ditt personlige forbruk er jobbrelatert eller privat og eventuelt skrive en kommentar. Dersom du ikke innrapporterer ditt forbruk innen fristen opplyst i SMS og/eller e-post vil innholdstjenestene registreres som standardvalg privat.
  Se ditt forbruk på Bedriftsnett.

  Avtale om mobiltelefon/nettbrett/bredbåndstilknytning mellom Steinkjer kommune og

  Navn

       

  Stilling

       

  Mobiltelefon nr

       

  Undertegnede arbeidstaker disponerer mobiltelefon/nettbrett/bredbånd eller gis godtgjøring for bruk av privat telefon i tjenestesammenheng på følgende vilkår.



  Alternativ

  Kryss av

  Kommunal mobiltelefon blir lagt igjen på arbeidsplassen

  Den ansatte har kommunal mobiltelefon som blir lagt igjen på arbeidsplassen ved arbeidstidens slutt. Det er arbeidstakers ansvar at dette blir gjort.

  Arbeidsgiver har rett til å foreta stikkontroll av at telefonen ligger igjen, og at den ikke brukes privat i arbeidstida. Kommunen dekker alle utgifter. Ordningen medfører ingen fordelsbeskatning av arbeidstakeren.






  Kommunal mobiltelefon blir brukt både på jobb og privat

  Den ansatte har kommunal mobiltelefon som kan brukes privat. Kommunen

  betaler hele kostnaden. Arbeidstaker blir skattlagt sjablongmessig med 366 kroner pr. måned (4 392 kroner pr. år) av fordelen med å kunne bruke mobilen privat.

  Arbeidstaker betaler ingen egenandel for privat bruk av telefonen. Dette baseres på "normal" privat bruk. Ved større privat bruk, eksempelvis på feriereiser, plikter arbeidstaker allikevel selv å vurdere innbetaling for privat bruk.









  Privat mobiltelefon blir brukt i tjenestesammenheng

  Den ansatte bruker privat mobiltelefon i jobbsammenheng. Den ansatte betaler regningen selv.


  Steinkjer kommune godtgjør kr       pr. mnd. for dekning av uspesifiserte samtaleutgifter i tjenestesammenheng. (Eventuelt kr       pr. år. Da må dokumentasjon etter året innsendes til lønn).
  Den dekning kommunen gir anses som en fordel som skal beskattes.






  Nettbrett

  Den ansatte bruker kommunalt nettbrett.








  Bredbånd

  Steinkjer kommune dekker etter regning utgifter til bredbånd. Slik godtgjøring håndteres innenfor samme sjablong som mobiltelefon.


  FAST


  MOBIL


  Generelt

  Kommunens IKT-reglement gjelder også for kommunale mobiltelefoner og nettbrett








  Steinkjer, den

             



  ………………………………………………… ………………………………………………………………… for Steinkjer kommune arbeidstaker

  Myndighet til å inngå avtale om å innvilge tjenestetelefon, nettbrett eller godtgjøring for bruk av privat telefon i tjenesten følger av administrativt delegasjonsreglement.

  av 2



  Download 29.19 Kb.




  Download 29.19 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  Telefonreglement for ansatte

  Download 29.19 Kb.