• TEZLERİN HAZIRLANMASINDA VE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin belgesi
 • KOMPAKT DİSKLERİN HAZIRLANMASI
 • Örnek: ad_soyadı_tez.pdf
 • Karma tezler
 • İstenen Formatlar
 • TEZ VERİ GİRİŞ FORMUNUN DOLDURULMASI
 • KONTROL LİSTESİ
 • YÜkseköĞretim kurumlarinda hazirlanan yüksek lisans, doktora, tipta uzmanlik, sanatta yeterlik tezleriNİn yök tez merkezine teslim edilmesine iLİŞKİn kilavuz giriş
  Download 19.11 Kb.
  Sana25.03.2019
  Hajmi19.11 Kb.

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, TIPTA UZMANLIK, SANATTA YETERLİK TEZLERİNİN YÖK TEZ MERKEZİNE TESLİM EDİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

  Giriş

  • Bu kılavuz, yükseköğretim kurumlarında hazırlanarak YÖK Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Tez Merkezi’ne elektronik ortamda teslim edilecek tezlerin, “Elektronik Tez Arşivi”nde hizmete sunulması ile ilgili esasları kapsar.

  • YÖK Ulusal Tez Merkezi, lisansüstü tezlerin (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık), ulusal ölçekte bibliyografik denetimini yapmak, bunlarla ilgili bilgi hizmetlerini sunmak, internet üzerinden erişime açarak bilgiye en hızlı biçimde ulaşılmasını sağlamak gibi, bilim ve araştırma çevreleri için yaşamsal öneme sahip bir görev yürütmektedir. Bu hizmetlerin çağın gereğine uygun yürütülebilmesi; enstitüler, dekanlıklar ve eğitim hastaneleri ile yürütülecek güçlü bir işbirliğine ve bu kurumların kabul ettikleri tezleri problemsiz ve hızlı bir biçimde ve mutlaka eksiksiz olarak Merkeze göndermelerine bağlıdır. İnternet üzerinden tezlerin tam metinlerine erişimin;

  • Bilgiye erişimde bölgesel farklılıkları en aza indirmesi,

  • Tüm bilim ve araştırma çevrelerinin inceleme ve yararlanmasına açık olacağından bilginin etkin bir biçimde yayımı,

  • Araştırmalardaki duplikasyonların azaltılması,

  • Bilimsel kopyacılığın denetlenmesi, 
   gibi son derece önemli etkileri olacaktır.
  • Tezlerin tam metinlerinin internet ortamında erişime açılmasında “Telif Hakları” konusu sorun olarak görülebilmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile uluslararası ve yabancı mevzuat ve uygulamalar dikkatle incelenmiş ve telif hakkı sahibinden (yazar veya yükseköğretim kurumu) münhasır olmayan (non-exclusive) bir “Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin belgesi” alınması uygun görülmüştür.

  • İzin belgesinde telif hakkı sahibi, tezinin araştırma çevresinin incelemesine sunulmak üzere YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından arşivlenmesi, kağıt, mikro form veya elektronik formatta, internet dâhil olmak üzere her türlü ortamda, tamamen veya kısmen çoğaltılması, dağıtımı ve yayımı için, fikri mülkiyet hakları saklı kalmak üzere, hiçbir ücret (royalty) ve erteleme talep etmeksizin izin vermektedir.

  • Lisansüstü tezlerinin yazılma amacının temelde, yapılan araştırma çalışmasının sonuçlarının, bilim ve araştırma topluluğuna açıklanması ve incelemelerine sunulması olduğundan hareketle, Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği ilke, tüm tezlerin makul gerekçeler dışında hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırmacıların erişimine açık olmasıdır. Dolayısıyla bir teze erişimin ancak tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, süreli olarak en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere ertelenmesi kabul edilebilir. Tezin kopyalanması endişesi, tezin erişime açılmasının engellenmesi için kabul edilebilir bir gerekçe değildir.

  TEZLERİN HAZIRLANMASINDA VE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1- Tezler kompakt disk ortamında elektronik olarak teslim edilecektir. Kâğıt veya disket ortamında tez kesinlikle kabul edilmeyecektir..


  2- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
  3- Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
  4- Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite adının, tez adının, tez yazarının adının, tez savunma tarihinin, tez danışmanın ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren “Onay Sayfası”nı mutlaka içermelidir.
  5- “Tez Veri Giriş Formu” internetten tez yazarı tarafından doldurulduktan sonra, (Telif hakkı sahibi “Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin belgesi”ni de dikkatle okuyarak seçimini yapmalıdır.) imzalanarak tezle birlikte enstitüsüne teslim edilmelidir.
  6- Tezlerin gönderilmesinden; Üniversitelerde Enstitü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekanı, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinde ise Başhekimleri sorumludur.
  7- Tezler, YÖK Ulusal Tez Merkezi ’ne mutlaka tezi onaylayan merci (Enstitü, Fakülte, Eğitim Hastanesi) tarafından ve mutlaka tez adı, yazar adı ve tez türü (yüksek lisans, doktora vs.) bilgilerinin bulunduğu listeleriyle birlikte akademik yıl içerisinde toplu olarak gönderilmelidir. 8- Aşağıda yer alan koşullara uygun olarak hazırlanmış kompakt diskler (CD) tezin başlığı, yazar adı, yükseköğretim kurumu adı, enstitü adı, tıpta uzmanlık tezleri için fakülte veya eğitim hastanesi adını içerecek şekilde etiketlenerek darbeye dayanıklı bir CD kutusuna konulmalı, Tez Onay Sayfası ve Tez Veri Giriş Formu ile birlikte gönderilmelidir.

  KOMPAKT DİSKLERİN HAZIRLANMASI

  1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için pdf hazırlama sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 7’de yer almaktadır.


  2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
  3- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.
  4- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.
  5- Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir. 

  Örnek:
  ad_soyadı_tez.pdf

  6- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.
  7- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum "Tez Veri Giriş Formu"nda dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilenformatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.

  İstenen Formatlar:

  1- Resim Formatları

  Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.

   • GIF (.gif)

   • PDF (.pdf)

   • TIFF (.tiff)

   • JPEG (.jpeg)

  2- Görüntü Formatları

   • MPEG (.mpg)

   • Quick Time - Apple (.mov)

   • Audio Video Interleaved - Microsoft (.avi)

  3- Ses Formatları

   • Wav (.wav)

   • MIDI (.midi)

   • MP3 (.mp3)

  TEZ VERİ GİRİŞ FORMUNUN DOLDURULMASI

  Tez Veri Giriş Formu, tez yazarı tarafından bilgisayarda doldurulduktan sonra basılarak imzalanmalıdır.


  Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Tez Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Bu form basılıp imzalanarak tezle birlikte gönderilmelidir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapıldıysa formu basmadan önce geri dönülerek düzeltme olanağı vardır. Tez Merkezinde yapılacak veri giriş kontrollerinde, hatasız olarak doldurularak gönderilmiş formun üzerindeki Referans Numarası dikkate alınacaktır.

  KONTROL LİSTESİ

  Tezler YÖK Tez Merkezine iletilmeden önce aşağıdakilerin tümünün aynı zarf içinde olduğu kontrol edilmelidir:


  1- Tezin tam metni ve eklerinin pdf dosyasını içeren kompakt disk,
  2- Tez onay sayfası,
  3- Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu

  Download 19.11 Kb.
  Download 19.11 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  YÜkseköĞretim kurumlarinda hazirlanan yüksek lisans, doktora, tipta uzmanlik, sanatta yeterlik tezleriNİn yök tez merkezine teslim edilmesine iLİŞKİn kilavuz giriş

  Download 19.11 Kb.