• Kitobda nima haqda so’z boradi Kitobda nima haqda so’z boradi
 • 2- topshiriq
 • 3- topshiriq.
 • 1- topshiriq. Annotatsiya yozishda ishlatiladigan konstruksiyalarni yozing va uchta misol topib
  Download 27.15 Kb.
  Sana16.05.2023
  Hajmi27.15 Kb.
  #60118
  Bog'liq
  9 mavzu topshiriq
  SUV XAVZALARNING IFLOSLANISH SABABLARI VA ASOSIY SANOAT SOHALARI, Falsafadan 3 - topshiriq

  1- topshiriq. Annotatsiya yozishda ishlatiladigan konstruksiyalarni yozing va uchta misol topib,davomini to’ldiring.
  Jadval
  Kitobda nima haqda so’z
  boradi ?  Kitobda nima haqda so’z
  boradi ?  Kimlarga mo’ljallangan i ?

  • Kitob bag’ishlangan….
  • Muallif muammolarni….
  • Kitobda quyidagilar bayon….
  • Muallifning maqsadi ( kitob, maqola ….

  - Kitobda ko’zga tashlanadi……

  - Ish…dan tashkil…


  - kitob (maqola) ning mazmuni….


  - biz ko’rib turibmiz, qancha ….  - kitob mo’ljallangan….

  - maqolalar tavsiya…..


  - keng o’quvchilar ommasiga mo’ljallangan.


  - qo’llahma qiziqtirishi mumkin….
  2- topshiriq. Fan rivojiga katta hissa qo‘shgan taniqli o‘zbek olimlari haqida referat tayyorlang.
  1- mashq. Matnni o’zbek tiliga tarjima qiling.
  Аннотация
  Пособие составлено в соответствии с требованиями Типовой программы по русскому языку для всех направлений бакалавриата и включает 10 лексико-грамматических тем.
  Цель данного пособия – помочь студентам практически овладеть русским языком: уметь правильно выражать свои мысли в различных сферах коммуникации и пользоваться учебной, научно-технической литературой по специальности. В основу системы работы в пособии положен последовательно реализуемый коммуникативно-деятельностный принцип, который способствует более целенаправленному, комплексному расположению учебного материала. Использование в процессе обучения инновационных технологий, ИКТ и интерактивных методов представляют современный стиль обучения, который способствует развитию творческой активности и креативного мышления обучающихся.
  Пособие предназначено для студентов 1-курса бакалавриата всех направлений национальных групп ТУИТ.

  Qo'llanma bakalavriyatning barcha yo'nalishlari uchun rus tilidagi namunaviy dastur talablariga muvofiq tuzilgan va 10 ta leksik va grammatik mavzularni o'z ichiga oladi.Ushbu qo'llanmaning maqsadi talabalarga rus tilini amalda o'zlashtirishga yordam berish: turli xil aloqa sohalarida o'z fikrlarini to'g'ri ifoda eta olish va o'z mutaxassisligi bo'yicha o'quv, ilmiy va texnik adabiyotlardan foydalanish.Qo'llanmadagi ish tizimi izchil amalga oshiriladigan kommunikativ-faol printsipga asoslanadi, bu o'quv materialini yanada yo'naltirilgan, integratsiyalashgan holda joylashtirishga yordam beradi. O'quv jarayonida innovatsion texnologiyalar, AKT va interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarning ijodiy faolligi va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradigan zamonaviy o'quv uslubini aks ettiradi.  Qo'llanma TATU milliy guruhlarining barcha yo'nalishlarida 1 kurs talabalari uchun mo'ljallangan.

  3- topshiriq. Ilmiy ish turlari bo‘yicha klaster tuzing.  Ilmiy ish

  Уй вазифаси
  2- mashq. Mavzu boshida berilgan tayanch so’z va iboralarni qatnashtirib kichik ilmiy matn tuzing.
  4- topshiriq. Uslubiy qo‘llanmaga berilgan annotatsiya namunasidan foydalanib, biron-bir fan bo‘yicha darslik yoki qo‘llanmaga annotatsiya yozing.
  Download 27.15 Kb.
  Download 27.15 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1- topshiriq. Annotatsiya yozishda ishlatiladigan konstruksiyalarni yozing va uchta misol topib

  Download 27.15 Kb.