8-Snif informatika
Download 107 Kb.
Sana19.03.2017
Hajmi107 Kb.
#408

8-Snif INFORMATIKA 1-variant

Savollar

BKM elmentlari

1.

Informatika fani nimani o‘rganadi?

A) Mantiq qonunlari va masalalarni yechish usullarini.

B) Informatsion jarayonlarini qayta ishlash qonunlari va usullarini.

C) Algoritmlarni tuzish , tahrirlash usullarini.

D) Algoritmlarni EHMda bajarish usullarini.


Axborot, Axborot tashuvchi vositalar haqida ko’nikmaga egaligi

2.

Informatika faniga qachon asos solingan?

A) XVIII asr boshlarida; B) XIX asr o‘rtalarida;

C) XVI asr ikkinchi yarmida; D) XX asr o‘rtalarida.


Аxborotli muhit, axborotlashtirish

3.

Axborot deganda nima tushuniladi?

A) Tushuntirish, tavsiflash. B) Belgilar to’plami.

C) Barcha sezgi organlarimiz orqali qabul qiladigan ma’lumotlar majmui va ularning o’zaro bog’lanishi.

D) Moddiy dunyoning belgilar va signallar shaklida akslanishi.Аxborot, axborot sifatlari

4.

Qaysi qatorda uzluksiz axborot ifodalangan?

A) O‘quvchining informatikadan kundalik baholari haqida axborot; B) Fazo, vaqt; C) 1/X funksiya grafigi;

D) Dars jadvalidagi kimyo fanidan mashg‘ulotlar xaqidagi axborot.


axborot turlarini ajrata olish

5.

Uzlukli axborotga qaysilar misol bo‘ladi?

A) Tovush, vaqt B) Raqamlar, belgilar

C) Vaqt, raqamlar D) Fazo, belgilar


axborot turlarini bilish

6.

"Respublika olimpiadasi" jumlasida necha bayt axborot borligini xisoblang

A) 21 bayt B) 22 bayt C) 14 bayt D) 11 baytАxborot miqdori va miqdorni hisoblashga doir sodda masalalarni hal qila olish.

7.

Har bir sahifasida 40 tadan satr va xar bir satrda 50tadan belgi bo‘lgan 18 saxifadan iborat kitobda necha bayt axborot bor

A) 3600 B) 36000 C) 48000 D) 4800Аxborot miqdori va miqdorni hisoblashga doir sodda masalalarni hal qila olish.

8.

Pozitsiyali sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.


 1. Rim raqamlariga asoslangan sanoq sistemasi

 2. Har qanday sanoq sistemasi

sanoq sistemalari haqida malakaga egaligi

9.

Ikkilik sanoq sistemasida berilgan 0,01101 sonning o‘nlik sanoq sistemasidagi ifodasini toping

A) 0,40125 B) 0,40250 C) 0,40525 D) 0,40625sanoq sistema haqida malakaga egaligi

10.

Ikkilik sanoq sistemasida 111010 va 110111 sonlarning yig‘indisini toping.

A) 1110001 B) 1110100 C) 1111100 D) 1110100sanoq sistemada amallarni bajarish haqida ko’nikmaga egaligi

11.

Monitor - bu:

A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран

B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui

C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi

D) Klaviatura va displey


Kompyuter qurilmalari haqida bilish

12.

Printerning vazifasi:

A) Perfokartalarga axborot yozish

B) Magnit disklariga axborot yozish

C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish

D) Axborotlarni qog‘ozga chop etish


Kompyuter qurilmalarini vazifasini bilishi

13.

Trigger - bu:

A) Ikkita turg’un xolatning birida (zaryadlangan yoki zaryadlanmagan holda) turgan kompyuter elementi

B) Kompyuterda ishlangan natijani EHM "tili"dan inson tushunadigan ko’rinishga keltiruvchi qurilma

C) O‘z kirishiga kirib kelayotgan ma'lum bir shakldagi signal yoki impulslarni sanash uchun mo’ljallangan qurilma

D) Sonlarni qo’shish uchun xizmat qiladigan qurilma


Kompyuter qurilmalarini vazifasini bilish

14.

Protsessor va xotira o‘rtasida axborot almashinuvini ta'minlaydi:

A) trigger B) registr C) shina D) slotKompyuter qurilmalarini vazifasini bilishi

15.

Tasvirni EHM xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma:

A) Skaner B) Grafyasagich, printer

C) Planshet, nurli pero D) Skaner, grafyasagich


Kompyuter qurilmalarini bilishi

16.

Dastlabki eng sodda suniy hisoblash asbobi.

A) Birka B) Neper tayoqchalari

C) Abak D) Logarifmik lineyka


Elektron hisoblash mashinalarining tarixini bilishi

17.

Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan EHM nomi

A) EDSAK B) BINAK C) UNIVAK D) ENIAKElektron hisoblash mashinalari davrini bilishi

18.

Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

A) 1945-1950 yillar B) 1942-1947 yillar

C) 1950-1965 yillar D) 1960-1970 yillar


Elektron hisoblash mashinalarining avlodini ajrata bilishi

19.

Mantiq qonunlari nima uchun ishlatiladi:

A) Tasdiqni isbotlash uchun. B) Rostlik jadvalini tuzish uchun. C) Masalalar yechish uchun.

D) Muloxazani bo‘laklarga ajratish uchun.


Mantiq qonunlarini bilishi

20.

Matn muharrirlarining asosiy vazifalari...

A) Kompyuter ekranidagi matnni qog‘ozga chop etish

B) Matn kiritish, uni tahrirlash, chop etish, saqlab qo‘yish

C) Matn kiritish va istagan nusxada chop etish

D) Matn kiritish va ixtiyoriy vaqtda chop etish


Matn muharriri haqida tasavvurga egaligi

21.

Matn muharririda "blok" nimani anglatadi?

A) Matnni saqlash uchun magnit diskida ajratilgan maxsus joy

B) Matnning o‘chirish uchun ajratilgan qismi

C) Matnni ximoyalash vositasi

D) Matnning foydalanuvchi tomonidan belgilangan biror qismi


Matn muharririda ishlash konikmasiga egaligi

22.

Quyidagi qatorlardan qaysi birida faqat operatsion sistemalar keltirilgan?

A) MS-DOS, LINUX, WINDOWS

B) WINDOWS, MS WORD C) MS WORD, UNIX

D) CP/M, INTERNETOperatsion sistema haqida bilish

23.

“Axborotlashtirish to‘g‘risida” so’nggi qonun qachon qabul qilindi?

 1. 1993-yil, 7 may

 2. 2003-yil, 11dekabr

 3. 2002-yil, 30 may

 4. 2004 -yil, 29 aprel

Axborotlashtirishga oid me’yoriy hujjatlarni bilish

24.

“Elektron hujjat yuritish” haqidagi qonun qachon qabul qilindi?

 1. 1993-yil, 7 may

 2. 2003-yil, 11dekabr

 3. 2002-yil, 30 may

 4. 2004 -yil, 29 aprel

axborot texnologijasi. elektron pochta, elektron xujjat, elektron imzo haqida tushunchaga egaligi

25.

Kompyuter “tili”ga o’girilgan dasturlar yoki buyruqlar ketma-ketligini o’z ichiga olgan fayllar kengaytmasi:

A)BAS, BAT 1. PAS, EXE

 2. BAT, PAS

 3. COM, EXE

Fayillar bilan ishlash malakasi

8-Snif INFORMATIKA 2-variantSavollar

BKM elmentlari

1.

Informatika uchun asosiy ashyo -

A) Axborot B) Dastur C) Bit D) KompyuterAxborot, Axborot tashuvchi vositalar haqida ko’nikmaga egaligi

2.

… kompyuter tarmog’i yordamida xabarlarni yetkazish uchun xizmat qiladi.

A) Registr B) Shina C) Elektron pochta D) KibernetikaАxborotli muhit, axborotlashtirish

3.

Axborot qanday asosiy sifatlarga ega bo‘lishi lozim?

A) Uzluksiz, cheksiz, ma'lum ma'noda qimmatli;

B) To‘liq, ma'lum ma'noda qimmatli, ishonchli;

C) Uzlukli, chekli, tushunarli;

D) Aniq, tushunarli, ishonchli.


Аxborot, axborot sifatlari

4.

Diskret axborotga qaysilar misol bo‘ladi

 1. Xafta kuni, raqam, harflar

 2. belgilar, xarflar, vaqt

 3. raqam, xarflar, fazo

 4. vaqt, fazo, belgi

axborot turlarini ajrata olish

5.

EHM larda eng kichik axborot o‘lchov birligini ko‘rsating

A) Bayt B) Bit C) Raqam D) Sonaxborot turlarini bilish

6.

Bir Megabayt necha baytga teng

A) 1000 bayt B) 1004800 bayt C) 102400 bayt

D) 1048576 bayt


Аxborot miqdori va miqdorni hisoblashga doir sodda masalalarni hal qila olish.

7.

720 Kbayt hajmli diskka

"O‘zbekiston-kelajagi buyuk davlat"

iborasini necha marta yozish mumkin.

A) 22340 B) 24341 C) 22341 D) 22342Аxborot miqdori va miqdorni hisoblashga doir sodda masalalarni hal qila olish.

8.

Pozitsiyali emas sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Ikkilik sanoq sistemasi

D) O’n oltilik sanoq sistemasi


sanoq sistemalari haqida bilimga egaligi

9.

O‘nlik sanoq sistemasidagi 75 sonini ikkilik sanoq sistemasidagi ko‘rinishini toping

A) 1001011 B) 1001110 C) 1010011 D) 1110010sanoq sistemalarida ishlash malakasiga egaligi

10.

Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

A) 1100011 B) 1110011 C) 1010111

D) 1100111


sanoq sistemada amallarni bajarish haqida ko’nikmaga egaligi

11.

Egiluvchan magnit disklariga axborot qaysi qurilma yordamida yoziladi?

A) Printer B) CD-ROM

C) Diskyuritgich D) Nurli pero


Kompyuter qurilmalari haqida bilishi

12.

CD disklaridan axborotni o’qish qaysi prinsipga asoslangan?

A) lazerli B) magnitli C) golografik D) optikKompyuter qurilmalarini vazifasini bilishi

13.

Displeyning vazifasi:

A) EHM xotirasidagi axborotni qog‘ozga chop etish

B) Axborotlarni ekranda tasvirlash

C) Disketadagi axborotlar ro‘yxatini ko‘rsatish

D) Matnlarni tahrir qilish


Kompyuter qurilmalarini vazifasini bilishi

14.

Registr … dan tashkil topadi:

A) trigger B) kontroller C) shina D) slotKompyuter qurilmalarini bilishi

15.

Modem ... uchun mo’ljallangan vosita

A) axborotni chop etish

B) axborotni saqlash

C) axborotni o‘chirish

D) axborotni telefon kanallari orqali uzatish


Kompyuter qurilmalarini bilishi

16.

Eng birinchi hisoblash vositasi.

A) Toshlar B) Abak C) Barmoqlar D) BirkaElektron hisoblash mashinalarining tarixini bilishi

17.

Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda yaratilgan?

A) 1946-1950 yillar B) 1942-1947 yillar

C) 1950-1960 yillar D) 1965-1975 yillar


Elektron hisoblash mashinalari davrini bilishi

18.

Elektron hisoblash mashinalarining to‘rtinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

A) 1965 yildan hozirgacha B) 1975 yildan hozirgacha

C) 1990 yildan hozirgacha D) 1960-1970 yillar


Elektron hisoblash mashinalarining avlodini ajrata bilishi

19.

Quyidagi sxema qaysi mantiqiy elementni ifodalaydi

A) "VA"


B) "YOKI"

C) "EMAS"

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan


Mantiq qonunlarini bilishi

20.

Operatsion sistema qanday funksiyalarni bajaradi?

A) fayllarni tashkil qilish va saqlashni ta'minlaydi

B) kiritish-chiqarish qurilmalarini ulash

C) kompyuter va tashqi qurilmalarning o’zaro axborot almashinuvini tashkil etadi

D) kompyuter resurslarini boshqarish, inson bilan muloqotini tashkil qilish

E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmaganOperatsion sistema haqida tasovvurga egaligi

21.

5,25 dyumli EMD o’lchamini boshqacha ifodasi qanday?

A) 89 mm B) 3,5 mm C) 133 mm D) 77 mmFayillar bilan ishlash malakasi

22.

Katalog WINDOWS OS da qanday nomlanadi?

A) papka B) ona katalog C) fayl D) hujjatFayillar bilan ishlash malakasi

23.

Matn muharririda "blok" nimani anglatadi?

A) Matnning chop etiladigan qismi

B) Matnni saqlash uchun magnit diskida ajratilgan maxsus joy

C) Matnni ximoyalash vositasi

D) Matnning foydalanuvchi tomonidan belgilangan biror qismi


Matn muharririda ishlash konikmasiga egaligi

24.

“Axborotlashtirish to‘g‘risida” so‘nggi qonun qachon qabul qilindi?

A) 1993-yil, 7 may B) 2003-yil, 11dekabrC) 2002-yil, 30 may D) 2004 -yil, 29 aprel

Axborotlashtirishga oid me’yoriy hujjatlarni bilish

25.

“Elektron raqamli imzo haqida”gi qonun qachon qabul qilindi?

 1. 1993-yil, 7 may

 2. 2003-yil, 11dekabr

 3. 2002-yil, 30 may

 4. 2004 -yil, 29 aprel

axborot texnologijasi. elektron pochta, elektron xujjat, elektron imzo haqida tushunchaga egaligi
Download 107 Kb.
Download 107 Kb.