• Szilárdtestfizika és anyagtudomány
 • Fizikai módszerek interdiszciplináris kutatásokban
 • A 2009-ig regisztrált doktori témák jegyzéke I. Atom és molekulafizika
 • A 2009-ig regisztrált résztvevők jegyzéke Oktatók, témavezetők
 • Hallgatók Az 2008-ban felvettek névsora
 • Az 2007-ban felvettek névsora
 • Az 2006-ban felvettek névsora
 • Az 2005-ben felvettek névsora
 • Az 2004-ben felvettek névsora
 • Az 2003-ben felvettek névsora
 • Az 2002-ben felvettek névsora
 • Az 2001-ben felvettek névsora
 • Az 2000-ben felvettek névsora
 • Az 1999-ben felvettek névsora
 • Az 1998-ben felvettek névsora
 • Az 1997-ben felvettek névsora
 • Az 1996-ben felvettek névsora
 • Az 1995-ben felvettek névsora
 • Az 1994-ben felvettek névsora
 • Az 1993-ban felvettek névsora
 • Debreceni egyetem
  Download 171.32 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi171.32 Kb.

  PhD09-26

  DEBRECENI EGYETEM

  DOKTORI (PhD) ISKOLÁK
  Fizika doktori iskola, vezető: Dr. Beke Dezsö
  A 2009-ig regisztrált, tervezett foglalkozások jegyzéke
  I. Atom- és molekulafizika program
  Foglalkozás vezető Foglalkozás rövid címe Jele Jellege Heti Tan- Megjegyzés

  neve E,D,Sz,Gy óra egység


  Dr. Cseh József Szimmetriák két- és többtest- PF1/319-97 E 2 2

  problémákban

  Dr. Gulácsi Zsolt Soktestprobléma elmélete és PF1/37-93 E 2 2

  alkalmazások

  Dr. Lakatos Tamás, Dr. Gál János Fizikai mennyiségek elektronikus mérése PF1/36-93 E D 2 1 2

  Dr. Mayer István Kvantumkémia PF1/311-93 E

  Dr. Nagy Ágnes Klasszikusan kaotikus rendszerek PF1/321-00 E 2 2

  kvantummechanikája (Kvantumkáosz)

  Dr. Nagy Ágnes Nemlineáris jelenségek, káosz PF1/315-93 E 2 2

  Dr. Nagy Ágnes Relativisztikus kvantummechanika PF1/38-93 E 2 2

  Dr. Nagy Ágnes Sűrűség-funkcionál elmélet I.-II. PF1/39-93 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Pálinkás József, Atomi ütközési folyamatok kísérleti PF1/35-93 E 2 2

  Dr. Sarkadi László vizsgálata

  Dr. Tamássy-Lentey Ilona Kvantumelektrodinamika PF1/314-93 E 2 2

  Dr. Tamássy-Lentey Ilona Relativisztikus kvantumkémia PF1/320-98 E 2 2

  Dr. Tamássy-Lentey Ilona Szóráselmélet PF1/313-93 E 2 2

  Dr. Tőkési Károly Fizikai folyamatok számítógépes PF1/322-08 E 2 2

  Modellezése

  Dr. Tőkési Károly Programozási esettanulmányok PF1/323-08 E 2 2

  Dr. Végh László Modern kvantummechanika PF1/316-93 E D 2 1 2

  Dr. Végh László, Dr. Sarkadi László Atomi ütközési folyamatok elméleti leírása PF1/34-93 E 2 2

  Dr. Vibók Ágnes Kvantumkémiai közelítő módszerek PF1/310-93 E 2 2

  betöltési szám reprezentációban

  Dr. Vibók Ágnes Modern kémiai kinetika PF1/312-93 E 2 2

  Dr. Vibók Ágnes Molekulafizika PF1/32-93 E 2 2

  Dr. Vibók Ágnes, Dr. Pálinkás József Atomfizika I.-II. PF1/31-93 E 2 2x2 2 féléves


  II. Magfizika program
  Foglalkozás vezető Foglalkozás rövid címe Jele Jellege Heti Tan- Megjegyzés

  neve E,D,Sz,Gy óra egység


  Dr. Angeli István, Dr. Nyakó Barna Az atommag töltés és anyageloszlása I.-II. PF2/31-93 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Cseh József Szimmetriák két- és többtest- PF2/32-93 E 2 2

  problémákban

  Dr. Cseh József Magfizikai szemináriumok PF2/330-97 E 2 2

  Dr. Csikai Gyula Neutron és reaktorfizika PF2/324-95 E 2 2

  Dr. Csikai Gyula Nukleáris módszerek tudományos és PF2/325-95 E 2 2

  gyakorlati alkalmazásai

  Dr. Csikai Gyula Radioaktivitás és atommagfizika PF2/326-95 E 2 2

  Dr. Vertse Tamás Magmodellek I.-II. PF2/35-93 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Kiss Árpád, Dr. Somorjai Endre

  és Dr. Szabó József Nukleáris asztrofizika PF2/36-93 E 2 2

  Dr. Krasznahorkay Attila Mérések mágneses spektrográffal PF2/323-94 Gy 2 2

  Dr. Krasznahorkay Attila Kísérletek mágneses tömegszeparátorral PF2/335-06 Gy 2 2

  Dr. Lakatos Tamás, Dr Gál János Fizikai mennyiségek elektronikus mérése PF2/37-93 E Gy 2 1 3

  Dr. Lovas István Részecskefizika PF2/38-93 E 2 2

  Dr. Lovas Rezső Könnyű egzotikus atommagok szerkezete PF2/333-01 E 2 2

  és reakciói

  Dr. Nagy Sándor A gamma-spektrometria módszerei és PF2/310-93 E Gy 2 1 3

  gyakorlata

  Dr. Nagy Sándor Maghasadás PF2/311-93 E 2 2

  Dr. Papp Zoltán Kvantumechanikai néhánytest-probléma PF2/331-97 E 2 2

  Dr. Raics Péter, Dr. Sudár Sándor Magreakciók vizsgálati módszerei PF2/312-93 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Bevezetés a kvantumtérelméletbe PF2/315-93 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Húrelmélet I.-II. PF2/322-94 E 2 2 2 féléves

  Dr. Sailer Kornél Szimmetriák és sérülésük a PF2/317-93 E 2 2x2 2 féléves

  kvantum-térelméletben I.-II.

  Dr. Sailer Kornél Renormálási csoport a fizikában PF2/328-96 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél TRIANGLE-kurzus PF2/314-93 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél T ¹ 0 kvantum-térelmélet PF2/327-95 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Nemegyensúlyi statisztikus fizika PF2/313-93 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél, Dr. Schram Zsolt Modellek és módszerek az elméleti PF2/334-02 E 2 2

  fizikában

  Dr. Trócsányi Zoltán Standard modell PF2/321-94 E 2 2

  Dr. Vertse Tamás Numerikus módszerek a gyakorlatban PF2/329-97 Gy 2 2

  Dr. Végh László Modern kvantummechanika PF2/318-93 E 2 2

  Dr. Zolnai László Számítógépes fizika PF2/319-93 E 2 2

  Dr. Zolnai László Rugalmas alfa-szórás szögeloszlásának PF2/320-93 Gy 3 3

  mérése


  Dr. Zolnai László Tudománytechnológia PF2/332-00 E 2 2
  III. Szilárdtestfizika és anyagtudomány program
  Foglalkozás vezető Foglalkozás rövid címe Jele Jellege Heti Tan- Megjegyzés

  neve E,D,Sz,Gy óra egység


  Dr. Bakker, Hans Ötvözetek termodinamikája PF3/337-99 E 2 2

  Dr. Barna Péter Kristálynövekedés fizikája és PF3/313-93 E 2 2

  technológiája

  Dr. Barna Péter Vékonyrétegek fizikája PF3/312-93 E 2 2

  Dr. Beke Dezső Alakváltozások és törés PF3/319-93 E 2 2

  Dr. Beke Dezső Nem-egyensúlyi anyagok PF3/322-94 E 2 2

  Dr. Beke Dezső Új anyagok és technológiák PF3/33-93 E 2 2

  Dr. Beke Dezső Mikro- és nanomágnesség I.-II. PF3/331-97 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Beke Dezső Diffúzió és szegregáció nanoszerkezetekben PF3/339-02 E 2 2

  Dr. Erdélyi Gábor (Dr. Beke Dezső) Szilárdtestfizika I.-II. PF3/31-93 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Erdélyi Gábor Szilárdtest-reakciók PF3/39-93 E 2 2

  Dr. Gulácsi Zsolt (de Chatel Péter) A szupravezetés leírása PF3/338-00 E 2 2

  Dr. Gulácsi Zsolt Elméleti szilárdtestfizika PF3/32-93 E 2 2

  Dr. Gulácsi Zsolt, Dr. Beke Dezső Fázisátalakulások PF3/35-93 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Gulácsi Zsolt Mágnesség PF3/320-93 E 2 2

  Dr. Gulácsi Zsolt Polarizáció, árnyékolás és válaszfüggvények PF3/336-98 E 2 2

  Dr. Gulácsi Zsolt Soktestprobléma elmélete és PF3/323-94 E 2 2

  alkalmazások

  Dr. Gulácsi Zsolt Sokrészecskés rendszerek periodikus PF3/340-08 E 2 2

  potenciálban.

  Dr. Kis Varga Miklós Szilárdtestek vizsgálata röntgensugaras PF3/328-96 E 2 2

  módszerrel

  Dr. Kun Ferenc Számítógépes szimuláció PF3/327-95 E 2 2

  Dr. Varga Dezső Laboratóriumi gyakorlatok PF3/34-93 Gy 4 4

  Dr. Kökényesi Sándor Szilárdtest- és optoelektronika PF3/332-97 E 2 2

  Dr. Kövér László Felületi és határréteg-struktúrák PF3/326-95 E 2 2

  elektronszerkezete

  Dr. Langer Gábor Vákuumtechnika és vékonyrétegek PF3/317-93 E 2 2

  előállítása

  Dr. Langer Gábor Vékonyrétegek PF3/324-94 E 2 2

  Dr. Mészáros Sándor Szupravezetés PF3/36-93 E 2 2

  Dr. Mészáros Sándor Modern fizikai mérőmódszerek az PF3/37-93 E 2 2

  anyagtudományban

  Dr. Pázmándi Ferenc Kvantum fázisátalakulások PF3/334-97 E 2 2

  Dr. Pázmándi Ferenc Spinüvegek PF3/335-97 E 2 2

  Dr. Radnóczi György Elektronmikroszkópia PF3/316-93 E 2 2

  Dr. Radnóczi György Határfelületek PF3/315-93 E 2 2

  Dr. Radnóczi György Krisztallográfia PF3/314-93 E 2 2

  Dr. Szabó István Atomi feloldású mikroszkópia PF3/329-96 E 2 2

  Dr. Szabó István Intermetallikus ötvözetek PF3/330-96 E 2 2

  Dr. Varga Dezső, Dr Kövér László Szilárdtest-felületek vizsgálata PF3/311-93 E 2 2
  IV. Fizikai módszerek interdiszciplináris kutatásokban program
  Foglalkozás vezető Foglalkozás rövid címe Jele Jellege Heti Tan- Megjegyzés

  neve E,D,Sz,Gy óra egység


  Dr. Csikai Gyula A neutronok analitikai alkalmazásai PF4/33-93 E 2 2

  Dr. Kiss Árpád és mások Analitikai módszerek a környezet- PF4/32a-93 E 2 2

  kutatásban

  Dr. Kiss Árpád és mások Analitikai módszerek a környezet- PF4/32b-93 Gy 5 5 csatl. az előző

  kutatásban labor előadáshoz

  Dr. Kiss Árpád és mások Atomi- és nukleáris mikroanalitika PF4/31a-93 E 2 2

  Dr. Kiss Árpád és mások Atomi- és nukleáris mikroanalitika labor PF4/31b-93 Gy 4 4 csatl. az előző

  előadáshoz

  Dr. Kertész Zsófia A légkör és klima PF4/39-09 E 2 2

  Dr. Molnár Mihály

  Dr. Kiss Árpád

  Dr. Molnár Mihály Radioaktiv kormeghatározás PF4/38-09 E 2 2

  Dr. Balogh Kadosa

  Dr. Palcsu László

  Dr. Svingor Éva

  Dr. Palcsu László Nukleáris környezetvédelem PF4/37-09 E 2 2

  Dr. Molnár Mihály

  Dr. Csige István

  Dr. Svingor Éva

  Dr. Somogyi Andrea Szinkrotronsugárzáson alapuló PF4/35-04 E 2 2

  röntgen-mikroszonda módszerek

  Dr. Csepura György Sugárvédelem PF4/36-04 E 2 2


  V. Részecskefizika program
  Foglalkozás vezető Foglalkozás rövid címe Jele Jellege Heti Tan- Megjegyzés

  neve E,D,Sz,Gy óra egység


  Dr. Angeli István Nagyenergiájú részecskegyorsítók PF5/31-95 E 2 2

  Dr. Baksay László Kísérleti módszerek a nagyenergiájú fizikában PF5/32-95 E Sz 1 1 2

  Dr. Cseh József Szimmetriák két- és többtest- PF5/321-97 E 2 2

  problémákban

  Dr. Dávid Gábor és Modellezés, szimuláció, analízis a kísérleti PF5/33-95 E 2 3x2 3 féléves

  Dr. Nagy Sándor részecskefizikában I.-III.

  Dr. Csikai Gyula Neutrínó kísérletek PF5/310-95 E 2 2

  Dr. Gutay László Kísérleti nagyenergiájú részecskefizika PF5/35-95 E 2 2

  Dr. Horváth Dezsö A Standard Model és kísérleti ellenörzése I-II.PF5/326-00 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Horváth Dezső A részecskefizika kísérleti technikája I-II. PF5/327-01 E 2 2

  Dr. Lovas István Részecskefizika PF5/37-95 E 2 2

  Dr. Lovas István Asztrofizika PF5/330-07 E 2 2

  Dr. Lovas István, Dr. Sailer Kornél Általános relativitáselmélet PF5/323-98 E 2 2

  Dr. Raics Péter Optikai módszerek alkalmazásai a PF5/38-95 E 2 2

  nagyenergiájú fizikában

  Dr. Raics Péter Speciális témák az elemirész fizikából PF5/39-95 E 2 2

  Dr. Raics Péter, Dr Sztaricskai Tibor Részecskedetektorok PF5/311-95 E 2 2

  és Dr. Nagy Sándor

  Dr. Sailer Kornél Bevezetés a kvantumtérelméletbe PF5/312-95 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Féreglyukak PF5/324-98 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Húrelmélet I.-II. PF5/315-95 E 2 2x2 2 féléves

  Dr. Sailer Kornél Kvantum-színdinamika PF5/313-95 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Mértékelméletek és alapvető kölcsönhatások PF5/325-98 E 2 2

  Dr. Sailer Kornél Szimmetriák és sérülésük a PF5/314-95 E 2 2

  kvantum-térelméletben I.-II.

  Dr. Sailer Kornél, Dr. Schram Zsolt Modellek és módszerek az elméleti PF5/328-02 E 2 2

  fizikában

  Dr. Schram Zsolt Rácstérelmélet PF5/322-97 E 2 2

  Dr. Szabó Árpád A fizikatanítás módszertana PF5/329-03 E 2 2

  Dr. Sztaricskai Tibor Elektronika a részecskefizikában PF5/316-95 E 2 2

  Dr. Trócsányi Zoltán Standard modell PF5/317-95 E 2 2

  Dr. Trócsányi Zoltán Perturbatív kvantumszindinamika I.-II. PF5/320-97 E 2 2

  Dr. Végh László Nagy egyesített elméletek PF5/318-95 E 2 2

  Dr. Zolnai László Számítógépes fizika PF5/319-95 E 2 2


  Rövidítések:

  E = Előadássorozat

  D = Diszkusszió

  Sz = Szeminárium

  Gy = Laboratóriumi gyakorlatok

  A 2009-ig regisztrált doktori témák jegyzéke
  I. Atom és molekulafizika program
  Témavezető neve Doktori téma címe Jele Meghirdetve Doktorandusz/-tól

  2008-re


  Dr. Biri Sándor Nagytöltésű nehézion plazmák vizsgálata PF1/427-03

  Dr. Halász Gábor Elfajult állapotok molekuláris rendszerekben PF1/436-08

  Dr. Horváth Dezső Metastabil antiproton-atomok lézerspektroszkópiája PF1/425-00 -

  Dr. Kövér Ákos Két-centrumú effektusok ion-atom ütközési PF1/418-95 -

  folyamatoknál

  Dr. Kövér László Kémiai és szilárdtest-effektusok Auger átmenetekben PF1/420-95 -

  Dr. Mayer István A "kémiai Hamilton-operátor" formalizmus alkalmazása PF1/46-93 -

  intermolekuláris kölcsönhatások számítására

  Dr. Nagy Ágnes Sűrűség-funkcionál elmélet PF1/43-93 Andrejkovics István/93

  Süle Péter/93

  Gál Tamás/96

  Dr. Pálinkás József Az elektron-elektron kölcsönhatás szerepe ion-atom PF1/49-93 - Báder Attila/94

  ütközési folyamatokban Dr. Tőkési Károly/96

  Dr. Pálinkás József Ionok ECR plazmában végbemenő töltésállapot- PF1/424-97 - Koncz Csaba J./97

  változásainak modellezése

  Dr. Pálinkás József Szilárd testek felületén egzotikus ionokkal történő PF1/432-08

  besugárzás hatására bekövetkező változások

  Dr. Pálinkás József ECR ionforrás plazmájának vizsgálata PF1/433-08

  röntgenspektroszkópiai módszerekkel

  Dr. Ricz Sándor Az ütközés utáni kölcsönhatás szerepének vizsgálata PF1/412-93 - Tóth László/93

  az Auger-elektronok szögeloszlásában Vikor György/93

  Dr. Sarkadi László Atomi ütközésekben nyalábirányban emittált PF1/410-93 Vikor Ljiljana/93

  elektronokra vonatkozó vizsgálatok

  Dr. Sulik Béla Az ionizációs folyamat részletes vizsgálata ion-atom PF1/422-96 -

  ütközéséből kilépő elektronok többszörös differenciális

  spektrumainak mérésével

  Dr. Sulik Béla Relativisztikus atomfizika tárológyűrűkben PF1/429-06 -

  Dr. Sulik Béla Biológiai sugárkárosodás és iontechnológia folyamatok PF1/434-08

  szempontjából fontos

  atomi és molekuláris ütközési folyamatok

  Dr. Sulik Béla Szigetelő nanokapillárisok kölcsönhatásai ionokkal: PF1/435-08

  Ionnyalábok terelése, fókuszálása

  Dr. Takács Endre Nagytöltésű ion plazmák röntgensugárzása PF1/426-02 -

  Dr. Tamássy-Lentey Ilona Alkáli és nemesfém atomok trimer, tetramer, PF1/42-93 -

  ... clustereinek elméleti vizsgálata

  Dr. Tőkési Károly Töltött részecskék kölcsönhatásai szabad atomokkal és PF1/428-03

  szilárdtestek felületeivel

  Dr. Végh László Kételektronos folyamatok ion-atom ütközésekben PF1/414-93 -

  Dr. Vibók Ágnes Hatékony "rács" módszerek kifejlesztése a három- PF1/45-93

  dimenziós Schrödinger-egyenlet megoldására

  Dr. Vibók Ágnes Intermolekuláris kölcsönhatások elméleti leírása PF1/44-93

  Dr. Vibók Ágnes Biomolekuláris rendszerek nemadiabatikus folyamatainak PF1/430-07 -


  vizsgálata

  Dr. Vibók Ágnes Foton indukalt nemadiabatikus kvantum molekula PF1/431-08

  Dinamika
  II. Magfizika program
  Témavezető neve Doktori téma címe Jele Meghirdetve Doktorandusz/-tól

  2008-re


  Dr. Buczkó Margit Neutron dozimetriai és terápiai vizsgálatok PF2/42-93 - Dóczi Rita/94

  (Dr. Csikai Gyula)

  Dr. Cseh József Szimmetriák az atommagokban PF2/43-93

  Dr. Csikai Gyula, Differenciális és integrális adatok meghatározása PF2/424-95 - Megrab Abdurazak M./95

  a neutronok alkalmazásához

  Dr. Csikai Gyula, Ciklotron neutronforrás tudományos és technológiai PF2/44-93 - Majdeddin Ali D./94

  Dr. Raics Péter és alkalmazásai

  Dr. Tárkányi Ferenc

  Dr. Csikai Gyula és Gyorsneutron reakciók vizsgálata PF2/45-93 - Oláh László/96

  Dr. Sudár Sándor

  Dr. Csikai Gyula Kiterjedt minták elemanalízise neutronokkal és PF2/429-97

  gamma-sugarakkal

  Dr. Csikai Gyula Magfizikai módszerek alkalmazása tiltott anyagok PF2/430-01

  kimutatására

  Dr. Csikai Gyula Prompt gamma sugarakra alapozott kémiai analitikai PF2/414-93 -

  alkalmazások

  Dr. Csikai Gyula A hidrogén tartalom és a C/H arány meghatározása PF2/440-08

  neutronokkal, kiterjedt közegekben

  Dr. Csikai Gyula Megszökési neutron spektrumok és hatáskeresztmetszetek PF2/441-08

  mérése


  Dr. Fülöp Zsolt Nukleáris asztrofizikai vizsgálatok PF2/436-06

  Dr. Fülöp Zsolt Egzotikus magfizikai vizsgálatok PF2/437-06

  Dr. Gál János Magfizikai kutatások céljaira szolgáló töltöttrészecske PF2/427-96 -

  detektorok vizsgálata

  Dr. Krasznahorkay Attila Transzurán atommagok szuperdeformált állapotainak PF2/48-93 - Hunyadi Mátyás/95

  magspektroszkópiai vizsgálata

  Dr. Krasznahorkay Attila Óriásrezonanciák vizsgálata és neutronbőr-vastagság PF2/431-02 -

  mérések radioaktív nyalábokban

  Dr. Krasznahorkay Attila Egy könnyű semleges bozon keresése PF2/446-08

  Dr. Kruppa András Szimbolikus és numerikus számítási módszerek PF2/447-08

  háromtest rendszerek kvantummechanikai modelljében

  Kunné dr. Sohler Dorottya Magszerkezeti vizsgálatok gamma-spektroszkópiai PF2/449-09

  módszerekkel

  Dr. Lévai Géza Kvantummechanikai potenciálproblémák és alkalmazásaik PF2/427-96 - Francia Tamás/96

  Dr. Lovas István Fázisátalakulások a maganyagban PF2/410-93 -

  Dr. Lovas István és Csillagászati ismeretek a fizika tanításában PF2/435-02 -

  Dr. Kovács László (Magfizikai ismeretek alkalmazása)

  Dr. Lovas Rezső Nukleáris rendszerek mikroszkopikus leírása: PF2/411-93 -

  Dr. Lovas Rezső Maghasadás fürge fragmentumokkal PF2/443-08

  Dr. Molnár József A nukleáris medicinában és a magfizikában alkalmazott PF2/445-08

  detektorok jeleinek digitális feldolgozásához kapcsolódó

  fejlesztések

  Dr. Nyakó Barna Középnehéz atommagok szerkezetének vizsgálata PF2/413a-93 -

  nehézion magreakciókban; Atommagok extrém deformációi

  Dr. Nyakó Barna Középnehéz atommagok szerkezetének vizsgálata PF2/413b-93 -

  nehézion magreakciókban; Atommagok alakváltozásai

  Dr. Papp Zoltán Relativisztikus néhánytest-probléma PF2/426-96 - Kónya Balázs/96

  Dr. Raics Péter Atommagfizika oktatása a középiskolában; PF2/434a-02 -

  Atommagátalakulások és nukleáris energetikai jelentőségük

  Dr. Raics Péter Atommagfizika oktatása a középiskolában; PF2/434b-02 -

  Sugárzás és anyag kölcsönhatása

  Dr. Raics Péter Atommagfizika oktatása a középiskolában PF2/444-08

  Dr. Sailer Kornél Nagy energiasűrűségű hadronikus anyag nem egyensúlyi PF2/416a-93 - Iványi Béla/93

  viselkedésének vizsgálata a hadronok dinamikai

  húrmodelljében; Hadronjetek energia-leadásának

  vizsgálata ...

  Dr. Sailer Kornél Nagy energiasűrűségű hadronikus anyag nem egyensúlyi PF2/416b-93 -

  viselkedésének vizsgálata a hadronok dinamikai

  húrmodelljében; A hadronikus húrmodell

  továbbfejlesztése

  Dr. Sailer Kornél, Kvantummechanikai nem-lokalitás PF2/439-07

  Dr. Nagy Sándor kvantumtérelméleti módszerrel

  Dr. Schram Zsolt Nem-ábeli rácstérelméletek termodinamikája PF2/442-08

  Dr. Somorjai Endre Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata PF2/432-02 -

  Dr. Sudár Sándor és Töltöttrészecske magreakciók hatáskeresztmetszetének PF2/418a-93 -

  Dr. Tárkányi Ferenc mérése izomérarány meghatározására és alkalmazási

  célokra; Izomérarány meghatározás alapkutatási célokra

  Dr. Timár János Kollektív és individuális mozgásformák kölcsönhatása PF2/438-06 -

  forgó atommagokban

  Dr. Sudár Sándor és Töltöttrészecske magreakciók hatáskeresztmetszetének PF2/418b-93 -

  Dr. Tárkányi Ferenc mérése izomérarány meghatározására és alkalmazási

  célokra; Gerjesztési függvények meghatározása

  alkalmazási célokra

  Dr. Trócsányi Zoltán Vezető rendre következő rendű számolások PF2/423-94 -

  a perturbatív QCD-ben

  Dr. Vertse Tamás A kontinuum számítása gömbszimmetrikus és deformált PF2/419-94 -

  potenciálokban a komplex skálázás használatával
  III. Szilárdtestfizika és anyagtudomány program
  Témavezető neve Doktori téma címe Jele Meghirdetve Doktorandusz/-tól

  2008-re


  Dr. Barna Péter A kristálynövekedés befolyásolása vékonyrétegekben PF3/47a-93 -

  adalékokkal

  Dr. Barna Péter Felületi és határfelületi reakciók kinetikájának PF3/47b-93 -

  vizsgálata vékonyrétegekben: a hibaszerkezet szerepének

  elemzése

  Dr. Barna Péter Kristályhibák kialakulása vékonyrétegekben PF3/434-02 -

  Dr. Beke Dezső Feszültségek és diffúzió PF3/41a-93 -

  és Dr. Szabó István

  Dr. Beke Dezső Martenzites átalakulás alakmemória ötvözetekben PF3/428-99 -

  Dr. Beke Dezső Metastabil nanokristályos ötvözetek előállítása PF3/414b-95 -

  és Dr. Kis Varga Miklós golyós malomban

  Dr. Beke Dezső Vékonyrétegek viselkedése kerámia hordozón PF3/41b-93 - Beszeda Imre/93

  Imre Árpád/96

  Dr. Beke Dezső Nanokristályos anyagok előállítása és mágneses tulajdonsága PF3/421-97 -

  Dr. Beke Dezső Szubmikrokristályos ötvözetek szerkezeti stabilizálása PF3/426-98 -

  Dr. Beke Dezsö Néhány fizikai és fizika-módszertani kérdés a nemzetközi PF3/435-02 -

  diákolimpiára való felkészítésben

  Dr. Beke Dezső Félvezető nanostruktúrák vizsgálata PF3/442-05 -

  Dr. Beke Dezső Nanodiffuzió PF3/443-05 -

  Dr. Beke Dezső Mágneses zajok anyagtudományi alkalmazásai PF3/445-07

  Dr. Beke Dezső Nano anyagok: Fémes és polimer alakmemória PF3/448-08

  Anyagok vizsgálata

  Dr. Daruka István Felületi nanostruktúrák modellezése PF3/441-04 -

  Dr. Erdélyi Gábor Diffúziós folyamatok vizsgálata oxid-kerámiákban PF3/45-93 - Barkóczi Miklós/94

  Vallasek István/94

  Dr. Erdélyi Gábor Szemcsehatár-diffúzió vizsgálata nanoszerkezetű anyagokban PF3/422-97 -

  Dr. Erdélyi Gábor Szemcsehatármenti diffúzió és szegregáció intermetallikus PF3/429-99 -

  vegyületekben

  Dr. Erdélyi Gábor Diffúziós jelenségek amorf és kristályos rendszerekben PF3/447-08

  Dr. Gulácsi Zsolt A t - J modell elméleti vizsgálata PF3/431-99 -

  Dr. Gulácsi Zsolt Erősen korrelált rendszerek variációs leírása PF3/42-93 - Szabó Zsolt/94

  Dr. Gulácsi Zsolt Rácsmodellek alacsonykoncentrációs határesetének PF3/432-99

  tanulmányozása

  Dr. Gulácsi Zsolt Sokrészecskés rendszereket érintő egzakt megoldások PF3/417-96 Gurin Péter/96

  Dr. Gulácsi Zsolt Szupravezető tulajdonságok réteges felépítésű rendszerekben PF3/413-95 -

  Dr. Gulácsi Zsolt A periodikus Anderson modell elméleti vizsgálata PF3/423-97 Orlik Iván/97

  Dr. Gulácsi Zsolt Rendezett fázisok síkos felépítésű rendszerekben PF3/424-97

  Dr. Kis Varga Miklós Nanoszerkezetű anyagok előállítása és vizsgálata PF3/420-96 -

  röntgensugaras módszerekkel

  Dr. Kis Varga Miklós Nanoporok előállítása és fizikai tulajdonságaik vizsgálata PF3/446-08

  Dr. Kőkényesi Sándor Fotostimulált folyamatok félvezető nanostruktúrákban PF3/436-02 -

  Dr. Kőkényesi Sándor Félvezető nanokompozitok méretkorlátozott tulajdonságai PF3/437-02 -

  Dr. Kőkényesi Sándor Amorf anyagok sugárzással stimulált változása és PF3/438-02 -

  alkalmazása az optoelektronikában

  Dr. Kövér László Kémiai és szilárdtest-effektusok Auger átmenetekben PF3/416-95 -

  Dr. Kun Ferenc Magneto- és electrorheológiai folyadékok nemegyensúlyi PF3/440-03 -

  folyamatainak vizsgálata ….

  Dr. Kun Ferenc Szilárdtestek törésének és fragmentációjának vizsgálata PF3/444-06

  Dr. Langer Gábor Fémes multirétegek előállítása és tulajdonságainak PF3/49-93 - Dudás Andrian V./94

  vizsgálata

  Dr. Langer Gábor Multirétegek termikus stabilitásának vizsgálata PF3/433-99 -

  Dr. Mészáros Sándor A mágneses fluxus mozgása magas átmeneti hőmér- PF3/43-93 - Lindmájer József/95

  sékletű szupravezető (MHS) anyagok határfelületein

  Dr. Radnóczi György Amorf félvezetők fémindukálta kristályosodása PF3/48b-93 -

  Dr. Radnóczi György Multirétegek kölcsönhatásai. A rétegek és réteghatárok PF3/48c-93 -

  szerepe


  Dr. Radnóczi György Szilárdfázisú reakciók vizsgálata félvezető/fém vagy PF3/48a-93 -

  fém/fém rendszerekben TEM és analitikai mikroszkópia

  segítségével

  Dr. Szabó István Diffúziós vizsgálatok intermetallidokban PF3/430-99 -

  vizsgálata

  Dr. Szabó István Nanostruktúrált anyagok pásztázó próba mikroszkópos PF3/427-98 -

  vizsgálata

  Dr. Szabó István Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai PF3/449-09

  vizsgálatokhoz

  Dr. Vad Kálmán Szupravezető vékonyfilmek mágneses fluxus PF3/415-95 -

  dinamikájának vizsgálata

  Dr. Vad Kálmán Relaxációs jelenségek mágneses struktúrákban PF3/425-97 - Kerekes László/97

  Dr. Vad Kálmán Vékonyréteg napelem rétegszerkezetek vizsgálata PF3/450-09

  Dr. Varga Dezső Lokális elektronszerkezet tanulmányozása PF3/46-93 -

  szilárdtestekben Auger spektroszkópiával
  IV. Fizikai módszerek interdiszciplináris kutatásokban program
  Témavezető neve Doktori téma címe Jele Meghirdetve Doktorandusz/-tól

  2008-re


  Dr. Bohátka Sándor Ökológiai hatások nyomon követése növények gáz- PF4/413-94 -

  cseréjének tömegspektrométeres mérésével

  Dr. Bohátka Sándor Előszűrős kvadrupól tömegspektrométer transzmissziós PF4/414-96 - Dr. Simon Miklós/96

  tulajdonságai az ionoptikai modell tükrében

  Dr. Bohátka Sándor Forgógolyós mintavevő tömegspektrométeres használatra - PF4/415-98 -

  működésének tudományos alapjai és alkalmazása

  Dr. Borbélyné Kiss Ildikó Méret szerint szeparált légköri aeroszolminták PF4/428-08

  elemösszetételének meghatározása PIXE módszerrel

  és az adatok feldolgozása, értelmezése

  Dr. Csige István Radon a mofettákban PF4/421-02

  Dr. Csige István Építési területek radonveszélyességének jellemzése PF4/430-09

  Dr. Csige István Felszin alatti vizekből származó 222Rn a természetes PF4/424-04

  és épített környezetben

  Dr. Csikai Gyula A szilárdtest nyomdetektor technika továbbfejlesztése és PF4/422-03 - Hámori Krisztián/03

  alkalmazásai

  Dr. Hunyadi Ilona A lakosság radon eredetű sugárterhelésének vizsgálata PF4/48b-93 - Vásárhelyi Attila/93

  szilárdtest dozimetriai módszerekkel

  Dr. Hunyadi Ilona A természetes radon mérésén alapuló földtani és PF4/48a-93 -

  környezetkutatások

  Dr. Hunyadi Ilona Új mérési módszerek kidolgozása és alkalmazása PF4/416-98 -

  a környezeti alfasugárzók emberi szervezetbe való

  bejutásának becslésére és dozimetriai értékelésére

  Dr. Kiss Árpád A proton-mikroszonda alkalmazása a kutatásban PF4/49-93 - Rajta István/93

  Dr. Kiss Árpád Egyedi aeroszol szemcsék mikro-összetételének PF4/411-94 - Bora István Zsolt/94

  analízise proton-mikroszonda alkalmazásával Kertész Zsófia/96

  Simon Aliz/96

  Dr. Kiss Árpád Ionnyalábokon alapuló analitikai módszerek PF4/412-94 -

  alkalmazása régészeti leletek és művészeti tárgyak vizsgálatára

  Dr. Kiss Árpád Toxikus elemek előfordulásának vizsgálata a hazai PF4/419-02 -

  élelmiszerláncban nukleáris és mikroanalitikai módszerekkel.

  Dr. Kiss Árpád A rádium és leányelemeinek szerepe a karsztok kutatásában PF4/420-02 -

  Dr. Kiss Árpád Protonnyalábos mikromegmunkálás PF4/425-06 -

  Dr. Papp Zoltán Radon és bomlástermékei levegőbeli viselkedésének PF4/426-08

  vizsgálata szabadtéren és zárt légterekben

  Dr. Rajta István Protonnyalábos mikromegmunkálás PF4/432-09

  Dr. Svingor Éva Atomerőművek környezeti hatásai PF4/418-99 -

  Dr. Svingor Éva és Vízszennyezések vizsgálata, mérgezettségi és PF4/423-04 -

  Dr. Kiss Árpád veszélyeztetettségi állapot jellemzése a Felső-Tisza-vidék

  hidroökológiájának tanulmányozása kapcsán.

  Dr. Svingor Éva Cseppkövek folyadékzárványaiban lévő nemesgázok PF4/427-08

  mint a múltbeli klíma vizsgálatának új eszköze

  Dr. Svingor Éva Alternatív módszerek fejlesztése a légkör fosszilis CO2 PF4/431-09

  hányadának mérésére

  Dr. Uzonyi Imre Ionsugaras mikroanalitika a geológiai kutatásban PF4/429-08


  V. Részecskefizika program
  Témavezető neve Doktori téma címe Jele Meghirdetve Doktorandusz/-tól

  2008-re


  Dr. Baksay László és Kísérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára PF5/41-95 - Szillási Zoltán/96

  Dr. Raics Péter

  Dr. Bencze György A CERN-i CMS kísérlet barrel müon kamrái PF5/430-03 -

  helyzetmeghatározó rendszerének építése,

  modellezése és kiértékelése.

  Dr. Gutay László és Detektor fejlesztés a CERN LHC-gyorsítójának CMS PF5/48-95 -

  Dr. Sztaricskai Tibor detektorához

  Dr. Dávid Gábor Semleges mezon keltése Au Au ütközésben PF5/424-02 -

  a RHIC rendszeren (BNL, USA)

  Dr.

  Mezon (arab. - tarozi) - 1) zodiak yulduzlar turkumi (Libra). Ung yorugʻ yulduzi 2,6 vizual yulduz kattaligida Ilon, Ilon eltuvchi, Aqrab, Sunbula yulduz turkumlari orasida joylashgan. Oʻzbekistonda qish oxiri, bahor va yoz boshlarida koʻrinadi;
  Dávid Gábor A direkt fotonok forrásai nehézion-ütközésekben PF5/425-02

  a RHIC rendszeren (BNL)

  Dr. Dávid Gábor A kvark-gluon plazma megjelensi forminak keresse PF5/426-02 -

  Au Au ütközésben a RHIC rendszeren (BNL, USA)

  detektor segítségével

  Dr. Horváth Dezső Hadronképződés vizsgálata foton-foton ütközésben PF5/429-02 -

  Dr. Horváth Dezső Nagy-multiplicitású események triggere és PF5/431-04 -

  QCD-analízise az LHC proton-proton ütközéseiben

  Dr. Horváth Dezső Higgs-bozonok keresése az LHC CMS-detektorával PF5/433-06 -

  Dr. Horváth Dezső Szuperszimmetrikus részecskék keresése az PF5/434-06 -

  LHC CMS-detektorával

  Dr. Lovas István A gravitációs hullámok kvantumos tulajdonságai PF5/420-99 -

  Dr. Lovas István A modern fizika néhány fejezete PF5/435-07

  Dr. Lovas István Kvantáltak-e a gravitációs hullámok? PF5/437-08

  Dr. Sailer Kornél Spontán szimmetriasértõ fázis renormálási csoport PF5/436-08

  Dr. Nagy Sándor vizsgálata

  Dr. Schram Zsolt Topológikus gerjesztések rácstérelméletekben és szerepük PF5/413-95 -

  a kvarkbezárás mechanizmusában

  Dr. Schram Zsolt Fázisátalakulások nem ábeli rácstérelméletekben PF5/414-95 -

  Dr. Schram Zsolt Topológikus gerjesztések rácstérelméletekben PF5/439-08

  és szerepük a kvarkbezárás mechanizmusában

  Dr. Trócsányi Zoltán Részecskefizika a közoktatásban PF5/427-02 -

  Dr. Trócsányi Zoltán Sugárzási korrekciók számolása perturbatív QCD-ben PF5/428-02 -

  Dr. Trócsányi Zoltán Grid alapú elosztott együttműködés a fizikai adatok PF5/432-04 -

  analízisében

  Dr. Trócsányi Zoltán Új részecskék keresése az LHC CMS detektorával PF5/438-08

  A 2009-ig regisztrált résztvevők jegyzéke
  Oktatók, témavezetők
  Név Tud. fokozat Beosztás Munkahely Progr.. -tól El. levélcím Megj.
  Dr. Angeli István fiz. tud. dokt. egy. tan. DE KFT II.,V. 93- angeli@tigris.klte.hu

  Dr. Bacsó József fiz. tud. kand. c. egy. doc. DE-ATOMKI IV. 93-00 bacso@atomki.hu

  Dr. Baksay László PhD egy. tan. AE V. 95-

  Dr. Balogh Kadosa fiz. tud. kand. c. egy. doc. DE-ATOMKI IV. 93-00 balogh@cseles.atomki.hu

  Dr. Barna Péter fiz. tud. kand. c. egy. doc. MFKI III. 93- h7748bar@ella.hu

  Dr. Bárdos Gyula† fiz. tud. kand. egy. doc. DE EFT II.,III. 93-99

  Dr. Beke Dezső fiz. tud. dokt. t. v. egy. tan. DE SzFT III. 93- dbeke@delfin.klte.hu

  Dr. Bencze György fiz. tud. kand. RMKI V. 03- gyorgy.bencze@cern.ch

  Dr. Berényi Dénes akadémikus c. egy. tan. DE-ATOMKI I. 93- berenyi@atomki.hu

  Dr. Biri Sándor PhD ATOMKI I. 03- biri@atomki.hu

  Dr. Bohátka Sándor fiz. tud. kand. ATOMKI IV. 93- bohatka@atomki.hu

  Dr. Borbélyné dr. Kiss Ildikó PhD ATOMKI IV. 03-09 ibkiss@atomki.hu

  Dr. Busenitz Jerome PhD AE V. 96-00 busenitz@cseles.atomki.hu

  Dr. Cseh József fiz. tud. dokt.,h.egy. mgt. DE-ATOMKI I.,II.,V.93- cseh@cseles.atomki.hu

  Dr. Csepura György PhD ÁNTSZ IV. 04- csepuragyf@tvnetwork.hu

  Dr. Cserháti Csaba PhD egy. adj. DE SzFT III. 09- cserhati@delfin.klte.hu

  Dr. Csige István PhD ATOMKI IV. 04- csige@atomki.hu

  Dr. Csikai Gyula akadémikus egy. tan. DE KFT II.,IV.,V.93- csikai@falcon.phys.klte.hu

  Dr. Buczkó Margit fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II. 93-00

  Dr. Dávid Gábor PhD SB V. 97-

  Dr. Daróczy Sándor† fiz. tud. kand. t. v. egy. doc. DE IAT IV. 93-95

  Dr. Daruka István PhD egy. adj. DE EFT III. 04- daruka@heavy-ion.atomki.hu

  Dr. Dede Miklós† fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II. 93-97

  Dr. Dombrádi Zsolt fiz. tud. kand. ATOMKI II. 96-00 domb@atomki.hu

  Dr. Erdélyi Gábor fiz. tud. kand. egy. doc. DE SzFT III. 93- erdelyi@tigris.klte.hu

  Dr. Fényes Tibor fiz. tud. dokt. c. egy. tan. DE-ATOMKI II. 93-00 h3813fen@ella.hu

  Dr. Zsolt Fülöp PhD ATOMKI II. 06- fulop@atomki.hu

  Dr. Gál János fiz. tud. kand. ATOMKI I.,II. 93- galj@atomki.hu

  Dr. Gáspár Rezső† akadémikus egy. tan. DE EFT I. 93-01 h5179gas@ella.hu

  Dr. Gulácsi Zsolt fiz. tud. kand.,h.egy. doc. DE EFT I.,III. 93- gulacsi@dtp.atomki.hu

  Dr. Gutay László PhD egy tan. PE V. 96-

  Dr. Gyarmati Borbála fiz. tud. dokt. c. egy. tan. DE-ATOMKI II. 93- koltay@atomki.hu

  Dr. Halász Gábor PhD h. egy. doc. DE-IK I. 08- halasz@inf.unideb.hu

  Dr. Hertelendi Ede† fiz. tud. kand. ATOMKI IV. 93-99

  Dr. Horváth Dezső fiz. tud. dokt. RMKI I.,V. 96- horvath@rmki.kfki.hu

  Dr. Hunyadi Ilona fiz. tud. kand. ATOMKI IV. 93- hilona@atomki.hu

  Dr. Kis Varga Miklós fiz. tud. kand. ATOMKI III. 96- kvm@atomki.hu

  Dr. Kiss Árpád fiz. tud. dokt. t. v. egy. tan. DE-ATOMKI II.,IV. 93- azkiss@atomki.hu

  Dr. Kiss Dezső† akadémikus RMKI V. 96-00

  Dr. Kiss Sándor fiz. tud. kand. egy. doc. DE SzFT III. 93-00

  Dr. Koltay Ede fiz. tud. dokt. egy. tan. DE-ATOMKI IV. 93- koltay@atomki.hu

  Dr. Kovács László fiz. tud. kand. föisk. tan. BDTF III. 01-03 klaci@fs2.bdtf.hu

  Dr. Kökényesi Sándor fiz. tud. dokt. egy. tan. DE KF III. 97- kiki@tigris.klte.hu

  Dr. Kövér Ákos fiz. tud. dokt. ATOMKI I. 96- kovera@atomki.hu

  Dr. Kövér László PhD. ATOMKI I.,III. 96- lkover@atomki.hu

  Dr. Krasznahorkay Attila fiz. tud. dokt. ATOMKI II. 93- kraszna@atomki.hu

  Dr. Kruppa András fiz. tud. dokt. ATOMKI II. 08- kruppa@atomki.hu

  Dr. Kun Ferenc fiz. tud. kand. DE EFT III. 03- feri@dtp.atomki.hu

  Dr. Kunné Sohler Dorottya PhD ATOMKI II. 09- sohler@atomki.hu

  Dr. Lakatos Tamás fiz. tud. kand. ATOMKI I.,II. 93-00 lakatos@atomki.hu

  Dr. Langer Gábor fiz. tud. kand. DE SzFT III. 93- glanger@tigris.klte.hu

  Dr. Lábár János fiz. tud. kand. c. egy. doc. MFKI III. 96-00 h2224lab@ella.hu

  Dr. Lévai Géza fiz. tud. kand. ATOMKI II. 96- levai@atomki.hu

  Dr. Lovas István akadémikus egy. tan. DE EFT II.,V. 93- lovas@dtp.atomki.hu

  Dr. Lovas Rezső fiz. tud. dokt. c. egy. tan. DE-ATOMKI II. 93- rgl@atomki.hu

  Dr. Mahunka Imre fiz. tud. kand. c. egy. doc. DE-ATOMKI IV. 93-00 mahunka@atomki.hu

  Dr. Mayer István fiz. tud. dokt. KKKI I. 93- mayer@cric.chemres.hu

  Dr. Mészáros Sándor fiz. tud. kand. ATOMKI III. 93- ms@atomki.hu

  Dr. Molnár József müsz. tud. kand. ATOMKI V. 96- jmolnar@atomki.hu

  Dr. Nagy Ágnes fiz. tud. dokt.,h.egy. tan. DE EFT I. 93- anagy@madget.atomki.hu

  Dr. Nagy Sándor fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II.,V. 93- nasa@tigris.klte.hu

  Dr. Nyakó Barna fiz. tud. kand. ATOMKI II. 93- bmn@atomki.hu

  Dr. Papp Tibor fiz. tud. kand. ATOMKI I. 95-00 tibpapp@esa.atomki.hu

  Dr. Papp Zoltán fiz. tud. kand. ATOMKI I.,II.,V.96-00 pz@indigo.atomki.hu

  Dr. Papp Zoltán fiz. tud. kand. DE KőFT I.V. 01- zpapp@tigris.klte.hu

  Dr. Pálinkás József akadémikus egy. tan. DE-ATOMKI I.,V. 93- palinkas@atomki.hu

  Dr. Pázmándi Ferenc dr. univ DE-EFT III. 97- pazmandi@dtp.atomki.hu

  Dr. Pető Gábor fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II. 93-00

  Dr. Radnóczi György fiz. tud. dokt. c. egy. doc. MFKI III. 93- radnoczi@mfa.kfki.hu

  Dr. Raics Péter fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II.,V. 93- raics@tigris.klte.hu

  Dr. Rajta István PhD ATOMKI IV. 09- rajta@atomki.hu

  Dr. Ricz Sándor fiz. tud. kand. ATOMKI I. 93- ricz@atomki.hu

  Dr. Sailer Kornél fiz. tud. dokt.,h.t v. egy. tan. DE EFT II.,V. 93- sailer@dtp.atomki.hu

  Dr. Sarkadi László fiz. tud. dokt. ATOMKI I. 93- sarkadil@atomki.hu

  Dr. Schram Zsolt PhD egy. adj. DE EFT V. 96- scram@dtp.atomki.hu

  Dr. Somogyi Andrea PhD egy. adj. DE KöFT IV. 03- andrea.somogyi@synchrotron-soleil.fr

  Dr. Somorjai Endre fiz. tud. dokt. ATOMKI II.,IV. 93- somorjai@atomki.hu

  Dr. Sudár Sándor fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II. 93- sudar@falcon.phys.klte.hu

  Dr. Sulik Béla fiz. tud. kand. ATOMKI I. 93- sulik@atomki.hu

  Dr. Svingor Éva PhD ATOMKI IV. 99- svingor@atomki.hu

  Dr. Szabó Árpád nev. tud. dokt. egy. tan. NyF V. 01- halaszne@zeus.nyf.hu

  Dr. Szabó Gábor fiz. tud. dokt. egy. tan. JATE I. 93-00 h1531sza@ella.hu

  Dr. Szabó Gyula fiz. tud. kand. ATOMKI I.,IV. 93- szgy@atomki.hu

  Dr. Szabó István fiz. tud. kand. egy. adj. DE SzFT III. 96- iszabo@tigris.klte.hu

  Dr. Szabó József fiz. tud. kand. egy. doc. DE KFT II. 93- szajo@tigris.klte.hu

  Dr. Szabó József Béla † dr. egy. adj. DE EFT I. 93-00 szabo@indy3.atomki.hu

  Dr. Szalóki Imre PhD egy. adj. DE KFT IV. 01-09 szaloki@tigris.klte.hu

  Dr. Sztaricskai Tibor PhD egy. adj. DE KFT V. 96- sztari@tigris.klte.hu

  Dr. Takács Endre PhD egy. adj. DE KFT I. 02- etakacs@nist.gov

  Dr. Tamássy-Lentey Ilona fiz. tud. kand. egy. tan. DE EFT I. 93- ilentei@dtp.atomki.hu

  Dr. Tárkányi Ferenc fiz. tud. kand. ATOMKI II. 93- tarkanyi@atomki.hu

  Dr. Timár János fiz. tud. kand. ATOMKI II. 06- timar@atomki.hu

  Dr. Toró Tibor akadémikus egy. tan. TME V. 96-00

  Dr. Tőkési Károly PhD ATOMKI I. 03- tokesi@atomki.hu

  Dr. Trócsányi Zoltán fiz. tud. dokt. egy. tan. DE EFT II. 94- zoltan@zorro.atomki.hu

  Dr. Urbán László fiz. tud. kand. RMKI V. 96-00

  Dr. Uzonyi Imre PhD ATOMKI IV. 01- uzonyi@atomki.hu

  Dr. Vad Kálmán fiz. tud. kand. ATOMKI III. 95- vad@atomki.hu

  Dr. Valek Aladár fiz. tud. kand. ATOMKI I. 93- valek@atomki.hu

  Dr. Varga Dezső fiz. tud. kand. ATOMKI III.,IV. 93- dvarga@atomki.hu

  Dr. Vertse Tamás fiz. tud. dokt. ATOMKI II. 93- vertse@tigris.klte.hu

  Dr. Vesztergombi György fiz. tud. kand. RMKI V. 96-00

  Dr. Vető István geol. tud. kand. MÁFI IV. 93-00 h5980vet@ella.hu

  Dr. Végh László fiz. tud. kand. c. egy. doc. DE-ATOMKI I.,II. 93- vl@atomki.hu

  Dr. Vibók Ágnes fiz. tud. dokt. hab. egy. tan. DE EFT I. 93- vibok@macko.atomki.hu

  Dr. Woynarovich Ferenc fiz. tud. dokt. egy. tan. ELTE III. 97-00

  Dr. Zolnai László fiz. tud. kand. ATOMKI II.,V. 93- zolnai@atomki.hu
  Hallgatók
  Az 2008-ban felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Csarnovics István okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Kökényesi Sándor N

  Elrasasi Tarek Yousif okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Glodán Györgyi okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Janovics Róbert okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Svingor Éva N

  Papp László okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Svingor Éva N

  Rozsályi Emese Tünde okl. fiz. DE EFT I. Dr. Vibók Ágnes N

  Soha Rudolf Ferenc okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Szabó István L

  Szűcs Tamás okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Fülöp Zsolt N


  Az 2007-ban felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Balogh Erzsébet okl. tan. DE EFT V. Dr. Lovas István L

  Eszenyi Gergely okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Lakatos Ákos okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Langer Gábor N

  Szillási Zoltán okl. fiz. DE KFT V. szillasi@tigris.klte.hu Dr. Baksay László E

  Szoboszlai Zoltán okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád Zoltán N

  Timár Gábor okl. fiz. DE EFT III. Dr. Kun Ferenc N


  Az 2006-ban felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Bereczky Réka Judit okl. tan. ATOMKI I. Dr. Tőkési Károly N

  Béni Noémi okl. fiz. ATOMKI V. Dr. Bencze György L

  Bükki-Deme András okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Szabó István N

  Halász Zoltán okl. fiz. DE EFT III. Dr. Kun Ferenc N

  Radics Bálint okl. fiz. ATOMKI V. Dr. Horváth Dezső N

  Szilasi Szabolcs okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád Zoltán N

  Vodila Gergely okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Svingor Éva N
  Az 2005-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Balogh Zoltán okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Berek Géza okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Nyakó Barna N

  Dr. Timár János

  Bogdan Roland okl. fiz DE KFT III. Dr. Kökényesi Sándor E

  Elek Ágnes okl. tan. ATOMKI IV. Dr. Svingor Éva N

  Kapusi Anita okl. fiz. DE KFT V. Dr. Bencze György N

  Kiss Gábor Gyula okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Somorjai Endre N

  Kiss Miklós okl. tan. DE KFT V. Dr. Trócsányi Zoltán L

  Takáts Viktor okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Tóth László okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Ricz Sándor E  Az 2004-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Bihari Árpád okl. tan. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád N

  Csige Lóránd okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Krasznahorkay Attila N

  Dobos Erik okl. fiz ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád N

  Dr. Borbélyné dr. Kiss Ildikó

  Fekete Éva okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Biri Sándor N

  Kerekes László okl. fiz. ATOMKI III. Dr. Vad Kálmán E

  Krasznahorkay Attila okl. fiz. ATOMKI V. krasznaa@atomki.hu Dr. Horváth Dezső N

  Novák Mihály okl. fiz. ATOMKI III. Dr. Kövér László L

  Palánki Zoltán okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Vitéz Attila okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Krasznahorkay Attila N


  Az 2003-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Dr. Cserny István okl. fiz. ATOMKI III. cserny@atomki.hu Dr. Kövér László E

  Hámori Krisztián okl. fiz. DE KFT IV. Dr. Csikai Gyula L

  Horváth Árpád okl. tan. ATOMKI V. Dr. Trócsányi Zoltán L

  Somogyi Gábor okl. fiz. ATOMKI V. Dr. Trócsányi Zoltán N

  Dr. Vankó Péter okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső L
  Az 2002-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Anda Gábor okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Langer Gábor N

  Dr. Bogdán Katalin okl. tan. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső L

  Bóna Gábor okl. fiz. DE KFT V. Dr. Raics Péter N®02

  Dr. Dávid Gábor

  Dr. Csatlós Margit okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Krasznahorkay Attila E

  Dr. Dezső Zoltán okl. tan. DE KöFT IV. Dr. Kiss Árpád E

  Győrfi Tamás okl. tan. DE KFT II. Dr. Raics Péter L

  Iván István okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Kökényesi SándorN

  Kávrán Péter okl. fiz. DE EFT III. Dr. Lovas István N

  Dr. Molnár László okl. tan. DE EFT II. Dr. Lovas István E

  Dr. Szegedi Ervin okl. tan. DE SZFT III. Dr. Beke Dezső L®03

  Valastyán Iván okl. fiz.-inf. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád L

  Varga Imre okl. fiz. DE EFT III. Dr. Beke Dezső L

  Dr. Varga Klára okl. tan. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád L

  Vértesi Róbert okl. mérn. ATOMKI I. Dr. Horváth Dezső N
  Az 2001-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Egri Sándor okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Kövér László L

  Gilbert Fayl okl. fiz. DE KFT II. Dr. Csikai Gyula E

  Jánosfalvi Zsuzsa okl. fiz. DE EFT I. Dr. Nagy Ágnes N

  Katona Gábor okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Máté Zoltán okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Kövér László N

  Nyéki József okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Erdélyi Gábor N

  Ricsóka Tícia okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Kövér Ákos N

  Vértesi Tamás okl. mérn. DE EFT I. Dr. Vibók Ágnes N


  Az 2000-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Elekes Zoltán okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád Z. E

  Juhász Bertalan okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Horváth Dezső N

  Kapta Krisztián okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Langer Gábor N

  Kovács Endre okl. fiz. DE EFT III. Dr. Gulácsi Zsolt N

  Molnár Levente okl. fiz. DE KFT V. Dr. Gutay László L

  Dr. Sztaricskai Tibor

  Pszota Gábor okl. fiz. DE KFT V. Dr. Gutay László L

  Dr. Sztaricskai Tibor

  Sziki Gusztáv Áron okl. tan. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád Z. N

  Újvári Balázs okl. fiz. DE KFT V. Dr. Trócsányi Zoltán N

  Veszprémi Viktor okl. fiz. DE KFT V. Dr. Baksay László L

  Dr. Raics Péter


  Az 1999-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Bende Attila okl. fiz. DE EFT I. Dr. Vibók Ágnes N, K

  Berényi Zoltán okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Pálinkás József L

  Futó István okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Svingor Éva E

  Juhász Róbert okl. fiz. ATOMKI III. Dr. Kis-Varga Miklós L

  Király Beáta okl. tan. DE KFT II. Dr. Csikai Gyula N

  Lugosi László okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Sarkadi László L

  Mezei János Zsolt okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Lovas Rezső N

  Nagy Sándor okl. fiz. DE EFT V. Dr. Sailer Kornél N

  Papp Zoltán Miklós okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Langer Gábor N

  Szabó Csilla okl. tan. ATOMKI I. Dr. Valek Aladár N

  Takács Norbert okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N, K

  Tarján Péter okl. fiz. DE KFT V. Dr. Baksay László N

  Tasnádi Ferenc okl. fiz. DE EFT I. Dr. Nagy Ágnes N, K
  Az 1998-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Baradács Eszter okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Hunyadi Ilona N

  Bene Erika okl. fiz. DE EFT I. Dr. Nagy Ágnes N

  El-Tayeb Mohamed M. Eisa okl. fiz. DE KFT II. Dr. Csikai Gyula Ö

  Erdélyi Zoltán okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Kenéz Lajos okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Pálinkás József N

  Nagy Zoltán okl. fiz. DE EFT V. Dr. Trócsányi Zoltán N

  Orbán Andrea Gabriella okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Sulik Béla N

  Palcsu László okl. fiz. ATOMKI IV. Dr. Hertelendi Ede N

  Suta Tibor okl. fiz. DE KFT I. Dr. Pálinkás József N
  Az 1997-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Csík Attila okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Langer Gábor N

  Dr. Daróczi Csaba Sándor Dr. fiz. univ. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső E

  El-Agib Ibrahim M. Ali okl. fiz. DE KFT II. Dr. Csikai Gyula Ö

  El-Samad Salem Mohamed Abd M. Sc. Phys. ATOMKI II. Dr. Tárkányi Ferenc Ö

  Eshmail Milad Eshmila okl.fiz. ATOMKI II. Dr. Krasznahorkay Attila Ö

  Gyürky György okl. fiz. ATOMKI II. gyurky@atomki.hu Dr. Somorjai Endre N

  Kerekes László okl. fiz. ATOMKI III. Dr. Vad Kálmán N

  Koncz Csaba József okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Pálinkás József N

  Hamza Andrea okl. fiz. DE EFT I. Dr. Vibók Ágnes N

  Marián Liza Gyöngyi okl. fiz. DE KFT V. Dr. Baksay László N

  Molnár Mihály okl. tanár ATOMKI IV. mmol@atomki.hu Dr. Hertelendi Ede N

  Molnár Zsolt okl. fiz. DE EFT V. molnarzs@dtp.atomki.hu Dr. Sailer Kornél N

  Nándori István okl. fiz. DE EFT V. nandori@dtp.atomki.hu Dr. Sailer Kornél N

  Opposits Gábor okl. fiz. DE SzFT III. oppositsg@tigris.klte.hu Dr. Beke Dezső N

  Orlik Iván okl. fiz. DE EFT III. orlik@dtp.atomki.hu Dr. Gulácsi Zsolt N

  Dr. Zsolnay Éva Dr. fiz. univ. DE KFT II. ZSOLNAY@reak.bme.hu Dr. Csikai Gyula E


  Az 1996-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Bakos Tamás okl. fiz. DE EFT III. Dr. Bárdos Gyula N

  Deshpande Pravin Pralhad M. Met. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső Ö®96

  Dr. Kis Varga Miklós

  Dienes Beatrix okl. tanár DE KFT V. dienes@dtp.atomki.hu Dr. Horváth Dezső N

  Dr. Pálinkás József

  Francia Tamás okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Lévai Géza L

  Gál Tamás okl. fiz. DE EFT I. galt@dtp.atomki.hu Dr. Nagy Ágnes N

  Gurin Péter okl. fiz. DE EFT III. Dr. Gulácsi Zsolt N

  Imre Árpád okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Kertész Zsófia okl. fiz. ATOMKI IV. zsofi@moon.atomki.hu Dr. Kiss Árpád N

  Dr. Kiss Ildikó Dr. fiz. univ. ATOMKI IV. ibkiss@moon.atomki.hu Dr. Szabó Gyula E

  Kónya Balázs okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Papp Zoltán N

  Oláh László okl. fiz. DE KFT II. lolah@falcon.atomki.hu Dr. Csikai Gyula E

  Dr. Sudár Sándor

  Shehu Ibrahim Mustapha M. Sc. DE KFT II. Dr. Nagy Sándor Ö

  Simon Aliz okl. tan. ATOMKI IV. aliz@moon.atomki.hu Dr. Kiss Árpád N

  Dr. Simon Miklós Dr. fiz. univ. ATOMKI IV. Dr. Bohátka Sándor E

  Szillási Zoltán okl. fiz. DE KFT V. szillasi@tigris.klte.hu Dr. Baksay László N

  Dr. Raics Péter

  Dr. Tőkési Károly Dr. fiz. univ. ATOMKI I. tokesi@moon.atomki.hu Dr. Pálinkás József E

  Zilizi Gyula okl. fiz. DE KFT V. zilizi@tigris.klte.hu Dr. Baksay László E

  Az 1995-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Dr. Csige István Dr. fiz. univ. ATOMKI IV. csige@atomki.hu Dr. Hunyadi Ilona E

  El-Megrab Abdurazak Mohamed okl. fiz. DE KFT II. Dr. Csikai Gyula N, Ö

  Dr. Fenyvesi András Dr. fiz. univ. ATOMKI II. a_fenyvesi@atomki.hu Dr. Tárkányi Ferenc E

  Dr. Hakl József Dr. fiz. univ. ATOMKI IV. jhakl@atomki.hu Dr. Hunyadi Ilona E

  Hunyadi Mátyás okl. fiz. ATOMKI II. Dr. Krasznahorkay Attila N

  Lindmájer József okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Mészáros Sándor N

  Mihály Attila okl. fiz. DE EFT II. mattila@cseles.atomki.hu Dr. Lovas István N

  Nemes Péter okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Beke Dezső N

  Dr. Takács Sándor Dr. fiz. univ. ATOMKI II. takacs-s@atomki.hu Dr. Tárkányi Ferenc E

  Dr. Szelecsényi Ferenc Dr. fiz. univ. ATOMKI II. Dr. Tárkányi Ferenc E

  Dr. Vass Tamás Dr. fiz. univ. ATOMKI II. VASS@rmk530.rmki.kfki.hu Dr. Nyakó Barna E
  Az 1994-ben felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Barkóczi Miklós okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Erdélyi Gábor N®94

  Báder Attila okl. fiz. ATOMKI I. Dr. Pálinkás József N

  Bora István Zsolt okl. mérn. ATOMKI IV. Dr. Kiss Árpád E®94

  Dóczi Rita okl. tanár DE KFT II. h10970doc@ella.hu Dr. Csikai Gyula N

  Dudás Andrian Vologyimirovics okl. fiz. DE SzFT III. ADUDAS@tigris.klte.hu Dr. Langer Gábor N

  Fayez Hassan Mohamed okl. fiz. ATOMKI II. h8950has@ella.hu Dr. Fényes Tibor N, TMB

  Kovács Zsolt okl. fiz. ATOMKI I. kzs@cseles.atomki.hu Dr. Pálinkás József N

  Kun Ferenc okl. fiz. DE EFT III. kun@tigris.klte.hu Dr. Bárdos Gyula N, TMB

  Majdeddin Ali D. okl. fiz. DE KFT II. h10069ali@ella.hu Dr. Csikai Gyula N, Ö

  Szabó Zsolt okl. fiz. DE EFT III. szazsolt@cseles.atomki.hu Dr. Gulácsi Zsolt N

  Tőkei Zsolt okl. fiz. DE SzFT III. tokei@tigris.klte.hu Dr. Beke Dezső N

  Vallasek István okl. fiz. DE SzFT III. Dr. Erdélyi Gábor N


  Az 1993-ban felvettek névsora
  Név Végzettség Munkahely Progr. El. levélcím Témavezető Megj.
  Andrejkovics István okl. fiz. DE EFT I. andrejkovics@cseles.atomki.hu Dr. Nagy Ágnes N

  Beszeda Imre okl. tanár DE SZFT III. Beszeda@tigris.klte.hu Dr. Beke Dezső N

  Dankó István Zsolt okl. fiz. ATOMKI II. IDANKO@tigris.klte.hu Dr. Fényes Tibor N

  Grallert Ágnes okl. fiz. DE KFT II. h6410gra@ella.hu Dr. Csikai Gyula N93

  Iványi Béla okl. fiz. DE EFT II. ivanyi@cseles.atomki.hu Dr. Sailer Kornél N, TMB

  Kovács Tamás okl. fiz. DE EFT III. tkov@cseles.atomki.hu Dr. Bárdos Gyula N

  Perez Lopez Gustavo Emilio okl. fiz. ATOMKI II. gperez@atomki.hu Dr. Nyakó Barna N

  Podolyák Zsolt okl. fiz. ATOMKI II. zsoltp@atomki.hu Dr. Fényes Tibor N, TMB

  Rajta István okl. fiz. ATOMKI IV. rajta@atomki.hu Dr. Kiss Árpád N

  Sohler Dorottya okl. fiz. ATOMKI II. h10817soh@ella.hu Dr. Fényes Tibor N

  Süle Péter okl. fiz. DE EFT I. sule@cseles.atomki.hu Dr. Nagy Ágnes N

  Szabó Sándor okl. fiz. DE SzFT III. SG_Szabo@tigris.klte.hu Dr. Beke Dezső N, TMB

  Szikszai Zita okl. fiz. DE EFT II. szikszai@tigris.klte.hu Dr. Sailer Kornél N®94

  Tóth László okl. fiz. ATOMKI I. h6483tot@ella.hu Dr. Ricz Sándor N

  Vásárhelyi Attila okl. fiz. ATOMKI IV. dzs@cseles.atomki.hu Dr. Hunyadi Ilona N

  Vikor György okl. fiz. ATOMKI I. vikorgy@atomki.hu Dr. Ricz Sándor N

  Vikor Ljiljana okl. fiz. ATOMKI I. vikorl@atomki.hu Dr. Sarkadi László N
  Programok:
  Megnevezése
  I. Atom- és molekulafizika

  II. Atommagfizika

  III. Szilárdtestfizika és anyagtudomány

  IV. Fizikai módszerek alkalmazása interdiszciplináris kutatásokban

  V. Részecskefizika
  Rövidítések:
  N = Nappali tagozatos hallgató

  L = Levelező hallgató

  E = Egyéni felkészülő

  Ö = Önköltséges résztvevő

  Egy. = Egyéb ösztöndíjas

  TMB = TMB ösztöndíjas

  AE = Alabamai Egyetem, Tuscaloosa, AL, USA

  ATOMKI = MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen

  BDF = Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

  ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem,. Budapest

  JATE = József Attila Tudományegyetem, Szeged

  KKKI = MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest

  DE-ATOMKI = DE-ATOMKI Közös Fizikai Tanszék, Debrecen, Bem tér 18/c

  DE EFT = Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszék, Debrecen, Bem tér 18/c

  DE IAT = Debreceni Egyetem Izotópalkalmazási Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1.

  DE IK = Debreceni Informatikai Kar, Debrecen, Egyetem tér 1.

  DE KFT = Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, Debrecen, Bem tér 18/a

  DE SzFT = Debreceni Egyetem Szilárdtestfizikai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1.

  MÁFI = Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest

  MFKI = MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete, Budapest

  NyF = Nyíregyházi Főiskola

  PE = Purdue Egyetem, West Lafayette, IN, USA

  RMKI = MTA Részecske és Magfizikai Kutató Intézete, Budapest

  SB = Stony Brook Egyetem, NY, USA

  TME = Temesvári Műszaki Egyetem, Románia

  UE = Ungvári Állami Egyetem, Ukrajna

  "-------------------------------------------------------------------------------Itt vágja le és küldje el!--------------------------------------------------------------

  Dr. Zolnai László


  MTA Atommagkutató Intézete
  4001 Debrecen, Pf. : 51.

  Kérem, hogy küldjön a mellékelt borítékon lévő címemre a Debreceni Egyetem "Fizikai tudományok" doktori iskolája


  ¨ Atom- és molekulafizika‚
  ¨ Magfizika‚
  ¨ Szilárdtestfizika és anyagtudomány‚
  ¨ Fizikai módszerek interdiszciplináris alkalmazásai‚
  ¨ Részecskefizika‚
  programjával kapcsolatos, részletes információt.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Csak megcímzett és megfelelően felbélyegzett, A5-ös méretű válaszborítékkal ellátott kérésre van módunk válaszolni!
  ‚ A kívánt programot kérjük megjelölni!


  Download 171.32 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Debreceni egyetem

  Download 171.32 Kb.