• Kombinatoriska funktioner i VHDL
 • Kommentar
 • Uppgift 2 Heladderare
 • Uppgift 4
 • Digitalteknik
  Download 81 Kb.
  bet2/5
  Sana01.04.2020
  Hajmi81 Kb.
  #9565
  1   2   3   4   5

  Laboration D163

  Programmerbar logik (PLD)
  Programmeringsspråket VHDL
  Kombinatoriska funktioner i VHDL för PLD
  Sekvensfunktioner i VHDL för PLD


  Innehåll Kombinatoriska funktioner
  Uppgift 1
  Introduktion/övning
  Uppgift 2
  Heladderare
  Uppgift 3
  Komparator
  Uppgift 4
  Kodlås
  Sekvensfunktioner
  Uppgift 5
  Övningsexempel
  Uppgift 6
  Automat

  Namn
  Personnummer


  Studieprogram
  Epostadress
  Datum för visad koppling (signerad)
  Datum för inlämning

  Nyckelord (för sökning i databas) Basic Stamp, I/O, LED, 7-segment, LCD, display,
  tangentbord, drivrutin, ASCII, givare, Timer, EEPROM

  Inriktningen i denna laboration är att få en förståelse för hur mer eller mindre komplicerade digitala kretsar kan förverkligas genom att programmera generella icke funktionsbestämda digitala kretsar (Programmable Logic Devices - PLD). Programmeringsspråket som avses här är VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Definition Language). I laborationen ingår att programmera några olika typer av digitala funktioner.

  VHDL har en bestämd syntax, d.v.s. det finns fasta regler för hur man skriver VHDL-kod. Det finns en bestämd ordning för hur man ska skriva instruktio­nerna, så att programvaran man använder kan "förstå" den uppgift/funktion man vill ha utförd. Denna syntax är något man måste lära sig.

  Som förberedelse för denna laboration, läs om språket VHDL i häftet Grunderna i VHDL och om programvaran WARP i häftet Vägledning till Warp. Konsultera häftena vid behov i det fortsatta arbetet

  Digitala logiska kretsar och nät delar man in i kombinatoriska kretsar/nät och sekvenskretsar/nät.

  Kombinatoriska funktioner i VHDL


  Det som utmärker kombinatoriska kretsar och nät är att en viss utsignal alltid beror enbart av en viss specifik insignal.

  Uppgift 1 Introduktion/övning


  Använd en PLD (Programmable Logic Device) för att realisera en EXOR grind.

  1. Beskriv grinden med VHDL. (Använd kod från något av exemplena nedan om du vill.)

  2. Simulera funktionen

  3. Programmera en kapsel (PALCE 22V10-PC eller GAL22V10)

  4. Koppla upp och testa funktionen.

  Kommentar


  Uppgiften är mycket enkel, men är tänkt att ge grundkunskaper om VHDL och utveck­lingsverktyget Warp.

  Följande exempel på lösning är ett typiskt exempel på VHDL-kod med BOOLEAN EQUATIONS:


  ENTITY exor IS PORT(

  a,b :IN bit;

  ut :OUT bit);

  END;
  ARCHITECTURE beh_exor OF exor IS

  BEGIN

  ut <= ((NOT b) AND a) or (b AND (NOT a));  END;
  En annan lösning kunde kort och gott vara
  ARCHITECTURE beh_exor OF exor IS

  BEGIN


  ut <= a XOR b;

  END;

  Uppgift 2 Heladderare


  Beskriv en enbits heladderare med insignalerna a0, b0 och Cin samt utsignalerna sum och Cut. med VHDL-kod.

  Uppgift 3 Komparator


  Figuren visar en enbits komparator. Beskriv en sådan i VHDL-kod med 2 ingångar, a och b, och tre utgångar som visar resultatet av komparationen enl. diagrammet. (Bara en utgång kan bli aktiv åt gången.)  Uppgift 4


  En 4/1 multiplexer ska beskrivas med VHDL-kod. Välj själv benämningar på in och utsignaler.


  Download 81 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 81 Kb.