• Bazický obal
 • Nevýhody: poněkud obtížnější svařitelnost vyžaduje se jejich dosoušení Celulózový obal
 • Přednosti: přechod materiálu v malých kapkách hluboký závar dobré mechanické vlastnosti Nevýhody
 • Druhy obalených elektrod
  Download 14 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi14 Kb.

  Druhy obalených elektrod
  Rutilový obal
  Rutilový obal umožňuje snadné zapálení oblouku a je zvláště vhodný pro zhotovování krátkých svarů i pro překlenovací svary. Rozstřik svarového kovu je minimální, povrch svaru hladký. Elektroda s tímto typem obalu je snadno ovladatelná v různých polohách svařování a odstraňování strusky nečiní potíže. Vzhledem k menšímu závaru se nedoporučují používat na svařování silných plechů, na tlakové nádoby, kotle, apod. Naopak je vhodný na svařování tenkých plechů. Rutilový obal je relativně necitlivý na vlhkost.

  Rutilové elektrody se zpravidla připojují na MINUS pól stejnosměrného zdroje - svářečky (DC-) nebo na střídavý proud (AC). Existují však i typy na DC+.
  Přednosti:

  • přechod materiálu v drobných kapkách

  • snadná svařitelnost

  • úhledný plochý svar

  • možnost použití pro AC i DC (stejnosměrný i střídavý proud)

  Nevýhody:

  • nelze svařovat v jakékoliv poloze

  • snížené mechanické vlastnosti v porovnání s elektrodami bazickými

  • obtížná přemostitelnost mezer

   

  Bazický obal
  Svarový kov, vyvařený bazickou elektrodou, má nízký obsah difúzního vodíku, což má vliv na dobrou vrubovou houževnatost při snížených teplotách a sníženou náchylnost k trhlinám za tepla i za studena v porovnání s ostatními typy obalů. Ve stejném srovnání dává bazický obal elektrody podstatně vyšší rychlost a tím i výkon navaření, především v poloze svařování zdola nahoru. Struska má poněkud horší odstranitelnost z povrchu svaru než struska z kyselého nebo rutilového obalu elektrody, ale odstranitelnost může být stejně charakterizována jako snadná. Obal je citlivý na vlhkost a je nutno respektovat doporučení k uskladnění a přesušování před použitím. Ve výrobě jsou však i elektrody s nízkonavlhavým bazickým obalem. Elektrody s bazickým obalem a s nízkonavlhavou úpravou jsou v současné době nejpoužívanějším typem elektrod pro náročné aplikace, např. výrobu tlakových nádob, offshore konstrukcí, ve stavbě lodí apod.

  Bazické elektrody se zpravidla připojují na PLUS pól stejnosměrného zdroje - svářečky (DC+). Existují však i typy na střídavý proud (AC).
  Přednosti:

  • přechod materiálu ve velkých kapkách

  • svařitelnost v polohách

  • velmi dobré mechanické vlastnosti

  • svařují se většinou na DC+

  Nevýhody:

  • poněkud obtížnější svařitelnost

  • vyžaduje se jejich dosoušení

   

  Celulózový obal
  Má za úkol pouze chránit svarovou lázeň před vzduchem. Výhodou je přechod materiálu v malých kapkách a hluboký závar. Je vhodný pro všechny polohy svařování, zejména shora dolů díky hustému svarovému kovu. Mezi nevýhody patří zejména velice obtížná svařitelnost, vývin značného množství kouře a plynů a hlavně to, že jej nelze použít pro všechny typy svářeček. Používá se též v kombinaci s obalem rutilovým jako Rutil-celulózový obal.


  Přednosti:

  • přechod materiálu v malých kapkách

  • hluboký závar

  • dobré mechanické vlastnosti

  Nevýhody:

  • velice obtížná svařitelnost

  • nelze použít pro všechny typy svářeček

  • vývin značného množství kouře


  Download 14 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Druhy obalených elektrod

  Download 14 Kb.