• Beta parchalanishi
 • Gamma parchalanishi
 • 2.7 Yarim hayot
 • Ii-bob labaratoriya ishi
  Download 273.46 Kb.
  bet7/8
  Sana13.05.2023
  Hajmi273.46 Kb.
  #59331
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  Sun

  Alfa parchalanishi
  Radioaktiv kimyoviy element birinchi parchalanish sxemasiga ko'ra o'zgarishi mumkin. Bunday holda, yadrodan alfa zarracha chiqariladi, uning energiyasi 6 million eV ga etadi. Reaksiya natijalarini batafsil o'rganishda bu zarracha geliy atomi ekanligi aniqlandi. U yadrodan ikkita protonni olib ketadi, shuning uchun hosil bo'lgan radioaktiv elementning atom raqami davriy jadvalda asosiy moddadan ikki pog'ona pastroq bo'ladi.


  Beta parchalanishi
  Beta-parchalanish reaktsiyasi yadrodan bitta elektronning chiqishi bilan birga keladi. Ushbu zarrachaning atomda paydo bo'lishi neyronning elektron, proton va neytrinoga parchalanishi bilan bog'liq. Elektron yadrodan chiqib ketganda, radioaktiv kimyoviy element atom raqamini bir birlikka oshiradi va ota-onasidan og'irroq bo'ladi.

  Gamma parchalanishi
  Gamma-emirilish vaqtida yadro turli energiyaga ega fotonlar nurini chiqaradi. Bu nurlar gamma nurlar deb ataladi. Bu jarayonda radioaktiv element o'zgartirilmaydi. U shunchaki kuchini yo'qotadi.

  U yoki bu radioaktiv elementning beqarorligi ma'lum miqdordagi izotoplar mavjud bo'lganda, bizning materiyamiz to'satdan yo'q bo'lib, ulkan energiya chiqaradi degani emas. Darhaqiqat, yadroning parchalanishi popkorn tayyorlashga o'xshaydi - makkajo'xori donalarining qovurilgan idishdagi xaotik harakati va qaysi biri birinchi bo'lib ochilishi mutlaqo noma'lum. Radioaktiv yemirilish reaksiyasi qonuni faqat ma’lum vaqt ichida yadroda qolgan nuklonlar soniga mutanosib ravishda bir qancha zarrachalarning yadrodan uchib chiqib ketishini kafolatlaydi. Matematika tilida bu jarayonni quyidagi formula bilan tavsiflash mumkin:
  Mana, yuzida proportsional munosabat yadroda mavjud bo'lgan barcha nuklonlar sonining dt davrida yadrodan chiqib ketgan nuklonlar soni dN.Koeffitsient l - parchalanuvchi moddaning radioaktivlik konstantasi.
  t vaqtida yadroda qolgan nuklonlar soni quyidagi formula bilan tavsiflanadi:
  N = N 0 e -lt,
  bunda N 0 - kuzatish boshida yadrodagi nuklonlar soni.
  Masalan, atom raqami 85 bo'lgan galogen radioaktiv element faqat 1940 yilda kashf etilgan. Uning yarimparchalanish davri ancha uzoq - 7,2 soat. Butun sayyorada radioaktiv halogen (astatin) miqdori bir grammdan oshmaydi toza modda... Shunday qilib, 3,1 soat ichida uning tabiatdagi miqdori, nazariy jihatdan, ikki baravar kamayishi kerak. Ammo uran va toriyning doimiy parchalanish jarayonlari juda kichik dozalarda bo'lsa-da, yangi va yangi astatin atomlarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun tabiatda uning miqdori barqaror bo'lib qoladi.

  2.7 Yarim hayot
  Radioaktivlik konstantasi o'rganilayotgan elementning qanchalik tez parchalanishini aniqlash uchun xizmat qiladi. Ammo amaliy muammolar uchun fiziklar ko'pincha yarim yemirilish davri deb ataladigan qiymatdan foydalanadilar. Bu ko'rsatkich moddaning nuklonlarining yarmini yo'qotish uchun qancha vaqt kerakligini ko'rsatadi. Turli xil izotoplar uchun bu davr soniyaning kichik qismlaridan milliardlab yillargacha o'zgarib turadi.
  Ushbu tenglamadagi vaqt qo'shilmasligini, balki ko'paytirilishini tushunish muhimdir. Masalan, agar t vaqt oralig'ida modda nuklonlarining yarmini yo'qotgan bo'lsa, 2t davrida u qolganlarning yana yarmini - ya'ni nuklonlarning dastlabki sonining to'rtdan birini yo'qotadi.

  Download 273.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 273.46 Kb.