• Xokkeychi, fermer, teleminora. Bu so`zlar qanday turkumdagi so`zlar
 • Terminning struktur tarkibi aniq ko`rsatilgan qatorni toping - noterminologik leksika, umumilmiy leksika, terminologik leksika.
 • Eskirgan so`zlar necha guruhga bo`linadi - 2 ga Atamalar asosan qanday nutqda qo`llaniladi
 • Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi - televideniye, radio, gazeta, jurnal Nutqning qanday shakllari bor
 • Terminologik sistemadagi so’zning adabiy tilga to’la o’zlashishidir terminalogiyada nima deb nomlanadi
 • Maruza qaysi uslubga xos
 • Argo so’zlar deb qanday so`zlarga aytiladi
 • AKT terminlarini aniqlang
 • Termin lug’aviy ma’noga ega va bu ma’no tushunchadir. Bu kimlarning so`zlari
 • Intervyu bu – muxbirning biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir Informatsiya so`zi qanday ma’noni anglatadi?
  Download 0.91 Mb.
  bet1/38
  Sana07.11.2023
  Hajmi0.91 Mb.
  #95374
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
  Bog'liq
  Akademik All (Omadlarini bersin!!!)
  1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666

  By Mo’sajonov Murodiljon

  1. Intervyu bu

  muxbirning biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir

  1. Informatsiya so`zi qanday ma’noni anglatadi? - ma’lumot, tushuntirish, axborot

  2. O`zbek adabiy tili qaysi tillar oilasiga mansub? - Turkiy tillar

  3. Xokkeychi, fermer, teleminora. Bu so`zlar qanday turkumdagi so`zlar ? - o'zlashgan so`zlar

  4. Reportaj qaysi uslubda yoziladi - publitsistik

  5. Ma’lum bir fan doirasida qo’llaniladigan atamalar qanday nomlanadi ? - ilmiy atamalar

  6. AKT terminlarini aniqlang - Axborot, kompyuter, dastur

  7. Terminning struktur tarkibi aniq ko`rsatilgan qatorni toping -

  noterminologik leksika, umumilmiy leksika, terminologik leksika.

  1. Qaysi uslubda turli xil tushunchalarni ifodalovchi otlarning ko`p ishlatiladi? - ilmiy uslub

  2. Faol so`zlarni toping ? -

  non, suv, bugun, kim, besh, yaxshi

  1. Eskirgan so`zlar necha guruhga bo`linadi ? - 2 ga

  2. Atamalar asosan qanday nutqda qo`llaniladi ? - ilmiy

  3. Tasviriy ifodani toping - oq oltin

  4. Publitsistik uslubning qanday janrlari mavjud? - maqola, intervyu, reportaj

  5. Ilmiy uslub janrlari: - ilmiy maqola, referat, tezis, dissertatsiya

  6. Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi? -

  televideniye, radio, gazeta, jurnal

  1. Nutqning qanday shakllari bor? - yozma va og'zaki

  2. D.S.Lotte ismli olim terminalogiya sohasida qanday yangilik qilgan - Dastlab terminologiya maktabi asoschisi

  3. Determinlashish nima degani ? -

  terminologik sistemadagi so’zning adabiy tilga to’la o’zlashishidir

  1. Terminologik sistemadagi so’zning adabiy tilga to’la o’zlashishidir terminalogiyada nima deb nomlanadi ? - Determinlashish

  2. Terminlar deb nimaga aytiladi ?-

  Fan, texnika, kasb-hunarning biror sohasiga xos muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo’lgan so’z yoki so’z birikmasi

  1. Ma'ruza qaysi uslubga xos? - Ilmiy uslubga

  2. Qaysi uslub faqat og’zaki shaklga ega? - So'zlashuv uslubi

  3. Qaysi uslubda nutq ma'lumotlarga boy bo'ladi? - ilmiy uslub

  4. Qaysi uslubda turli xil tushunchalarni ifodalovchi otlarning ko`p ishlatiladi? - ilmiy uslub

  5. Argo so’zlar deb qanday so`zlarga aytiladi ? - o’g’rilar, bezorilar qimorbozlar o’rtasida ishlatiladigan yashirin ma’noli so’zlardir

  6. Uslubini aniqlang: Ta'lim tizimini yangilash lozim - publitsistik uslub

  7. Nutq uslublari qaysi qatorda to'liq berilgan? - ilmiy, publitsistik, badiiy, rasmiy, so'zlashuv

  8. AKT terminlarini aniqlang - Interfeys, ma'lumotlar bazasi

  9. Terminalogiya so`zini tarjimasi to`g`ri ko`rsatilgan javobni toping ? - lot. terminus - chegara + yun. logos – fan, ta’limot

  10. Jargon so’zlar deb nimaga aytiladi ? - qiziqishlari, mashg’ulotlari umumiy bo’lgan odamlar tomonidan ishlatiladigan so’zlardir

  11. Termin lug’aviy ma’noga ega va bu ma’no tushunchadir. Bu kimlarning so`zlari - Ye.M.Galkina – Fedoruk, P.S.Popov

  12. Ommaviy axborot vositalarining uslubi- publitsistik uslub

  13. Ma’lum kasb-hunar doirasida aniq bir ma’noni ifodalash uchun qo’llaniladigan atamalar qanday nomlanadi ?-kasbiy atamalar

  14. Quyidagi birikmalar qaysi uslubga xos: kvadrat tenglama, katetlar yig’indisi- Ilmiy uslub

  15. Terminlar va noterminlar orasida mazmunan ham, shaklan ham jiddiy farq yo’q. Bo’lishi mumkin bo’lgan yagona va obyektiv farq uning g’ayrilisoniy voqyelik bilan bog’liqligidir. Bu fikr kimga tegishli? - Kuz'kin

  16. Maqolaning qanday turlari bor? - ilmiy, publitsistik, ilmiy-ommabop

  17. Adabiy til nima? - grammatik, fonetik, leksik, frazeologik va stilistik tomonidan puhta ishlangan til

  18. Uslubini aniqlang: Vodiylarni yayov kezganda Bir ajib his bor edi menda - badiy uslub

  19. Eskirib qolgan so’zlar qanday so`zlar ?-kundalik hayotda ishlatilmaydigan bo’lib qolgan so’zlardir

  20. Qaysi uslubda fikr lo`nda, qisqa ifodalanadi? - rasmiy uslub

  21. Uslubini aniqlang: hunarni asrabon netkumdir ohir, Olib tuproqqamu ketkumdir ohir - badiiy

  22. Terminlar nechagacha manoga ega bo`ladi ?-1ta

  23. Qaysi tushuncha lug’aviy birlik hisoblanadi? -so'z

  24. Qaysi so'z termin emas? - universitet

  25. Terminlarga oid so`zlar nechi guruhga bo`linadi ? - 2ga

  26. Uslubini aniqlang: Nutq tovushlari unli va undoshlarga bo'linadi- ilmiy

  27. Adabiy janrlar qaysi? - epik, lirik, dramatik

  28. Terminotizm qanday tizimlilik xususiyatlariga ega? -mantiqiy tizimlilik va limsoniy tizimlilik

  29. V.V.Vinokurov terminning umumqo’llanishdagi so’zdan farqi haqidagi fikrini ayting - terminning umumqo’llanishdagi so’zdan farqi unda definitiv funksiyaning mavjudligidir,

  30. non, suv, bugun, kim. Bu so`zlar qanday so`zlar ?- Faol so'zlar

  31. Qaysi uslubda emotsionallik, obrazlilikning bo`lmaydi? - ilmiy uslub

  32. Ma’lum bir fan doirasida qo’llaniladigan atamalar qanday nomlanadi ? - ilmiy atamalar

  33. V.P.Danilenkoning ko’rsatishicha, terminning struktur tarkibi nechta lig'aviy qatlamni o’z ichiga oladi?-3

  34. Noterminologik leksika, umumilmiy leksika, terminologik leksika.Bular terminalogiyaning qanday tarkibiga kiradi ?-Terminning struktur tarkibiga

  35. D.S.Lottega ko’ra, terminologiyaning eng jiddiy kamchiliklaridan biri nima?- Termin ma’nosining kontekstga qarab turlanib turishi

  36. Ikki hil yani O`zbekcha termin va o`zlashma termin kelib qolsa qaysi birini tanlash afzal ?- O`zbekcha termin

  37. Terminalogiyaga qo`yilgan meyyorlar to`g`ri ko`rsailgan qatorni toping. - tizimlilik, kontektga bog’liq emaslik, qisqalik, bir ma’nolilik, aniqlilik

  38. Kasbiy atamalar deb nimaga aytiladi ? - Ma’lum kasb-hunar doirasida aniq bir ma’noni ifodalash uchun qo’llaniladigan atamalar

  39. Terminlar asosan qaysi uslubda ishlatiladi? - ilmiy uslub

  40. Uslubini aniqlang: Vodiylarni yayov kezganda Bir ajib his bor edi menda - badiiy

  41. Termin so`zi qaysi tildan olingan ? - lotin tilidan

  42. Nutq uslublarida asosiy e'tibor nimaga qaratiladi? -uslubiy xususiyatlarga

  43. bedana(to’pponcha), zamri(qimirlama), shuxer(qoch). Bu so`zlar qanday turkumdagi so`zlar ? - argo so'zlar

  44. Dastlab terminologiya maktabi asoschisi kim ? - D.S.Lotte

  45. Terminning bir ma'noliligi -bir tushuncha faqat bir terminga mos bo’lishi

  46. Badiiy uslub janrlari qaysilar? - Roman, hikoya, she'r, g‘azal, tragediya

  47. Maqolalar qanday qismlardan iborat? - Kirish, asosiy qism, xulosa

  48. Axborot resurslari deb nimaga aytiladi ? - Ishonchli ma`lumotni samarali olish uchun tashkil qilingan malumotlar majmui

  49. Qaysi uslubda fikr lo`nda, qisqa ifodalanadi? - rasmiy

  50. olinma so’zlar deb nimaga aytiladi ? - tilimizga boshqa tillardan kirib kelgan so’zlardir

  51. Nutq uslublari nechta? - 5ta

  52. Terminologiya mutaxassisiga to`g`ri tarif berilgan qatorni toping - terminlarni o’rganish, tartibga solish bilan shug’ullanuvchi

  53. Terminning aniqligi- uning ta’rifida berilgan tushunchaga xos barcha belgilarning mavjudligi

  54. O'zbek tiliga qachon davlat tili maqomi berilgan? 1989 yil 21-oktabr

  55. Termin so`zini ma`nosi to`g`ri keltirilgan qatorni toping - chek chegara

  56. Imlo qoidalari nima? - to'g'ri yozish qoidalari

  57. Qaysi uslub o`zining obrazliligi bilan adabiy boshqa funktsional uslublaridan ajralib turadi? - badiy uslub

  58. Ilmiy uslubga xos terminlarni aniqlang - kvan teorema malekula

  59. Termin yasashda avvalo qaysi tilning imkoniyatlaridan foydalaniladi ? - ona tili

  60. Termin lug’aviy ma’noga ega emas, balki tushunchaga to’g’ri keladi. Bu kimlarning so`zlari ? - Zvegensev, Reformatskiy, L.A.Kapanadze

  61. Tilshunoslikka doir terminlarni aniqlang -Fonema, unli va undosh tovushlar

  62. Atamalar ikki guruhga bo’linadi ulay qaysilar - ilmiy va kasbiy

  63. Atamalarga oid masalalar bilan shug`ullanish fanda nima deb ataladi ? -Atamashunoslik

  64. Atamalar asosan qanday nutqda qo`llaniladi ? - ilmiy

  65. Termin lug’aviy ma’noga ega va bu ma’no tushunchadir. Bu kimlarning so`zlari - Ye.M.Galkina – Fedoruk, P.S.Popov

  66. Nomenklatura so`zi qaysi tildan olingan ? - lotin tilidan

  67. Arxaik so’zlar deb nimaga aytiladi ? - hozirda mavjud bo’lgan narsa-hodisalarning eskirib qolgan atamalaridir

  68. V.V.Vinokurov terminning umumqo’llanishdagi so’zdan farqi haqidagi fikrini ayting - terminning umumqo’llanishdagi so’zdan farqi unda definitiv funksiyaning mavjudligidir,

  69. Terminotizm qanday tizimlilik xususiyatlariga ega? -mantiqiy tizimlilik va limsoniy tizimlilik

  70. Lug’aviy birliklarga nimalar kiradi? - so'z, ibora, termin, qo'shma so'z
  Informatsiya so`zi qanday ma’noni anglatadi?  Download 0.91 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
  Download 0.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Intervyu bu – muxbirning biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir Informatsiya so`zi qanday ma’noni anglatadi?

  Download 0.91 Mb.