Korxonalarida buxgalteriya
Download 39 Kb.
Sana15.01.2023
Hajmi39 Kb.
#38269
Bog'liq
Foydalanilgan adabiyotlar
29-tema Gáptiń sońına qoyılatuǵın irkilis belgileri, Kepler qonuni, Асосий фан олимпиадаси, Ekologiya fani va uning bo\'limlari,ekologiyaning vazifalari, 4.Ш-рларда пиё-лар ҳар-ти, MX-120 Rajabov. A, Boshlang\'ich matematika nazaryasi Mustaqil ish, IMG 20221221 0003, Alibek Rustamiy. So\'z haqida so\'z unlocked, Qo`shimcha mahsulot hisobi (Восстановлен), Termiz davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti, Ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari-fayllar.org, uzbekistan-230926010910-6216bdce (2), 1. Teylor formulasi. Teylor ko‘phadi. Peano ko‘rinishdagi qoldiq-fayllar.org


XULOSA


Savdo korxonalarida buxgalteriya hisobini me'yoriy hujjatlar asosida tashkil etishni takomillashtirish borasida berilgan ilmiy tavsiya va takliflarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:
Savdo korxonasida tovar operasiyalari va muomala xarajatlarini hisobda to'g’ri aks ettirish uchun muayyan shart-sharoitlarini hamda amaldagi me'yoriy hujjatlar qoidalarini aks ettiruvchi hisob siyosati shakllantirishni talab etadi.
Tovar-moddiy boyliklarning saqlanish joylarida ombor hisobini belgilangan usul va shakllarda, shuningdek hisob registrlari hisoblangan kitob, kartochka yoki qaydnomalarni o'z vaqtida va to'g’ri yuritilishini ta'minlash.
Savdo korxonalarida haridorlar bilan bo'ladigan muomala xarajatlari hisobini takomillashgan «BEM-Buhgalterga Elektron Madad» dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
Savdo korxonalarida muomala xarajatlari hisobini tashkil etishda horijiy davlatlar tajribasidan foydalanish o'rinlidir.
Yuqorida berilgan boblarda savdo korxonalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning ahamiyati ochib berilgan. Taqiqot ishida ko'rilgan masalalar va takliflar o'rganilayotgan mavzuni yanada chuqurroq o'rganishni va takomillashtirishni taqozo etadi.
O’ylaymizki bu taklif va mulohazalar filialda muomala 42xarajatlari hisobini takomillashtirishda muhim manba hisoblanadi.
Ilmiy ishda savdo korxonalarida muomala xarajatlari hisobini auditorlik tekshiruvlaridan o'tkazish bo'yicha reja va dastur ishlab chiqilgan hamda auditorlik xulosalari namunalari keltirilgan. Bular yordamida auditorlik tashkiloti tomonidan korxonani rivojlanishi uchun to'g’ri xulosalar beriladi deb ishonaman. Savdo korxonalarida buxgalteriya hisobini yuritish, eng avvalo tovar aylanmasi rejasi va umumiy ovqatlanish korxonalari ho'jalik-moliya faoliyatlarini baholashning asosiy mezoni sifatida, bajarilishini nazorat qilish uchun zarur axborot bilan ta'minlanishi kerak. Xo'jalik muomalalarini buhgalteriyada hisobga olish o'z vaqtida aks ettirilishi ularni qayd etishning o'zi bilan cheklanmaydi, hisob ma'lumotlaridan ulgurji va chakana savdo bilan shug'ullanuvchikorxonalarda tovarlarni o'z vaqtida nazorat qilish, ularni turib qolmasligi uchun o'z vaqtida tasir ko'rsatish imkoniyatini beradi. Shuning uchun hujalik yuritishga aloqador har bir vaziyatda o'z vaqtida qarorlar qabul qilinishi uchun buxgalteriyada hisobga olish jadalligining oshirilishini ta’minlash muhimdir.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.—T.: “O’zbekiston”, 2021 (keyingi o‘zgarishlar va qo‘shimchalar bilan
2. O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi–Toshkent. 2019 yil 30 dekabr
3. O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni (yangi tahriri). 2020-yil 13 aprelda tasdiqlangan –«Xalq so‘zi», 2020 yil 14 aprel
4. O’zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 26 may (keyingi o‘zgarishlar va qo‘shimchalar bilan).
5. Do’smuratov R.D. Audit asoslari.-T.: O’zbekiston milliy entsiklopediyasi. 2003.-254b.

  1. 6. Karimov A., Islomov F., va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik. – T.: “Sharq” nashriyot-matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi, 2015.-592b.

  2. 7. Qosimov X. va boshqalar. Auditorlik faoliyati bo’yicha uslubiy qo’llanmalar to’plami. - Toshkent, 2010. - 320 b

  3. 8. Ortikov X.A. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi bo’yicha uslubiy qo’llanmalar to’plami. Toshkent, “NORMA”, 2018. — 368-6

  4. 9. Ochilov I. “Moliyaviy hisob”. -T.: “Iqtisod va moliya”,2017-yil

  5. 10. Ochilov I., Qurbonboev J. Moliyaviy hisob. T.: TMI, 2019.256b.

  6. 11. Po’latov A. va boshqalar. “Boshqaruv hisobi”,-T.:TIMI,2020-yil

12. BHMS № 2 “Asosiy xo‘jalik faoliyatidan tushgan daromadlar”.
13. BHMS № 3 “Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot”.
14. BHMS №4 “Tovar modiy zaxiralar”
15. BHMS № 21 “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar moliyaviy-xo‘jalik faoliyati schyotlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”.
16. Karimov A., Islomov F., Avlokulov A.. “Buxgalteriya hisobi”, “ShARQ” nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxririyati T-2019
17. Bobojonov O., Jumaniyozov K. “Moliyaviy hisob” T.:-“Moliya” 2018
18. Do‘stmuratov R.D. Audit asoslari. -T.: "O’zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2020.
Internet saytlari

  1. http://www.soliq.uz/uz/regions/40/ Me’yoriy-huquqiy hujjatlar.

  2. 20. http://www.lex.uz

  3. 21. http://www.norma.uz 22. http://www.ziyonet.uz 23. http://www.bhms.uz

Download 39 Kb.
Download 39 Kb.