• Laplasning teskari almashtirishi
 • Ba’zi elementar funksiyalarning Laplas almashtirishlari . Laplas almashtirishining asosiy xossalari. 1). Chiziklilik xossasi.
 • 2) Tasvirlarni differensiallash
 • Integrallarni tasviri.
 • Foydalanilgan adabiyotlar.
 • Mavzu: Laplas almashtirishi va uning asosiy xossalari. Reja: Asosiy tushunchalar va terminlar Laplas almashtirishining asosiy xossalari
  Download 106.13 Kb.
  Sana19.01.2024
  Hajmi106.13 Kb.
  #140765
  Bog'liq
  Laplas almashtirishi va uning asosiy xossalari
  AЭС, тем план 6 класс русс, thjj, Yil fasllarini farqlash, Konstitutsiyaviy huquq - Vikipediya, chiziqli-algebraik-tenglamalar-sistemasi-va-ularni-yechish-usullari, EMS hám komplekslerdi basqarıw 3-kurs eltex, 1-sinf, Diplom amaliyoti mavzulari, 1-chapter, Abishov mustaqil ish, ABISHOV, Soliq va majburiy to\'lovlar, ONA TILI FANIDAN 8, Mavzu umumiy o’rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiyaning majburiy kurs ekanligi ma\'lumoti(slayd uchun)  Mavzu: Laplas almashtirishi va uning asosiy xossalari.
  Reja:


  1.Asosiy tushunchalar va terminlar
  2.Laplas almashtirishining asosiy xossalari.
  3.Diskretlarni integrallashda operatsion xisobni qo`llash uslubi.
  4. Misollar
  Foydalanilgan adabiyotlar.

  Asosiy tushunchalar va terminlar

  Laplas almashtirish yerdamida dinamik sistemalarni xossalari tadkiki etiladi xamda differensial tenglamalarning yechish jaraeni osonlashtiriladi. Masalan, LA yerdamida differensial tenglamalarni yechish jaraeni algebraik tenglamalarni yechishga keltirilib, teng kuchli yechitmlar olinadi.


  Bizga t   (yoki -   t  , lekin (t)=0, t<0 da) bo‘lganda aniqlangan bo‘lakli uzluksiz (t) funksiya berilgan bo‘lsin.
  Bunday (t) funksiyani e –pt haqiqiy o‘zgaruvchi t ning kompleks funksiyasiga ko‘paytmasi f(t)e –pt ni olib, uni 0≤t< da itegrallaymiz. Bu hosmas integral, f(t) funksiya yuqoridagi shartni qanoatlantirganda va a >s0 bo‘lsa, mavjud va absolyut yaqinlashuvchi bo‘ladi. Bu xosmas integral r ning funksiyasi bo‘ladi va uni F(p) bilan belgilaymiz. (R=a+bi, a>0, i= -1 )

  Bunday integralning ung tomoniga Laplasning tugri almashtirishi, F(p) funksiyaga, f(t) funksiyaning tasviri; f(t) funksiyaga boshlang‘ich yoki original yeki asli deyiladi va quyidagicha yoziladi:


  y

  oki
  Laplasning teskari almashtirishi. Kompleks uzgaruvchili funksiyaning Laplas teskari almashtirishi deb shunday xakkikiy uzgaruvchili ga aytiladiki, bunda:

  Bu yerda —kandaydir xakikiy son.
  Kullanilish soxasi:

  • differensial va integral tenglamalarni yechishda;

  • dinamik sistemalarni uzatish funksiyalarini kiymatlarini xisoblashda;.

  • Boshkaruv nazariyasidagi signallarni kayta ishlashda xamda dinamik sistemalarni chikish signallarini xisoblashda.

  • matematik fizikaning nostatsionar tenglamalarini yechishda.  Ba’zi elementar funksiyalarning Laplas almashtirishlari.

  Laplas almashtirishining asosiy xossalari.

  1). Chiziklilik xossasi. Bir necha funksiyalarning algebraik yig‘indisining tasviri qo‘shiluvchi funksiyalar tasvirlarining algebraik yig‘indisiga:


  . (2)
  (2) ifodaning haqiqiyligi (1) ta’rifga asoslanadi.


  2) Tasvirlarni differensiallash. f(t) ning hosilasiniing Laplas almashtirishi tshu funksiyaning tasvirini r ga ko‘paytirilganidan shu funksiyaning 0 nuqtadagi qiymati f(0) ni ayirmasiga teng

  Haqikatdan ham, (10 ni r ga ko‘paytirib

  .
  ga ega bo‘lamiz
  Bu amalni n marta bajarib, quyidagiga ega bo‘lamiz
  . (3)
  (3) ifoda differensiallash teoremasini matematik ko‘rinishidir.
  Boshlang‘ich qiymatlar nolga teng bo‘lganda (3) ifoda quyidagiga teng bo‘ladi
  .
  3). Integrallarni tasviri. Ko‘rsatish qiyin emaski
  .
  Diskretlarni integrallashda operatsion xisobni qo`llash uslubi.

  (1) va (2) xossalariga asosan DT algebraik tenglamaga aylanadi. Bunda boshlang‘ich qiymatlar hisobga olinib integrallashning doimiy o‘zgarmaslari aniqlanadi. Demak,


  . (4)
  (4) ni ga ko‘paytirib tegishli integrallashni bajarsak, boshlang‘ich, qiymatlarni hisobga olib:
  .
  Bu yerda
  . (5)
  Belgilash kiritamiz . U holda (5) Y(p) = W(p)X(p), ko‘rinishda bo‘ladi
  . (6)
  (6) ifoda, ya’ni boshlang‘ich qiymatlar hisobga olganda sistemaning chiqish o‘zgaruvchisining tasvirini -Y(p) ni, sistemaning kirish o‘zgaruvchisini tasviri -X(p) ga nisbati, sistemaning uzatish funksiyasi deb ataladi.
  Teskari masala. Y(p) tasvirga ko‘ra uning orginalini topish Laplasning teskari almashtirishi orqali amalga oshiriladi:
  . (7)


  13.4. Misollar


  Primer 1. Faraz qilaylik, DT quyidagi ko‘rishga ega bo‘lsin
  .
  W(p), w(t), h(t). Larni topish talab qilinadi

  Boshlang‘ich shartlar nolga teng bo‘lganda, DT ni , Laplas bo‘yicha, almashtiramiz. Va natijada . Bu yerdan uzatish funksiyasi
  .
  Faraz qilamiz k = 1, a0 = 1, a1 = 3, a2 = 2. Og‘irlik funksiyasini, ya’ni yoyish teoremasidan foydalanamiz.Bu yerda, L{(t)} = 1. U holda
  . (9)

  Ega bo‘lamiz A(p) = a0p2 + a1p + a= p2 + 3p + 2 = 0; p1 = –1; p2 = –2; A(p) = 2p + 3; B(p) = k = 1. U holda B(p), A(p), p1 va p2 ni (9) ga qo‘yib quyidagiga ega bo‘lamiz(Rasm.1, a)


  .
  Xuddi shuningdek, o‘tish xarateristikasini ham topamiz (Rasm.1 b). Bunda, L{1(t)} = 1/r ekanligi nazarga tutildi. U holda A(p) = (p2 + 3p + 2)r = 0; p1 = –1; p2 =- 2; p3 = 0; A(p) = 3p2 + 2r + 2. (8) ifodadan foydalanib
  .

  Foydalanilgan adabiyotlar.
  1. A.A. Abduazizov. Elektr aloqa nazariyasi. – T.: “Nashr-matbaa”, 2013y. - 366 b.
  2. A.A. Abduazizov, M.M. Muxitdinov, Ya.T. Yusupov. Radiotexnik zanjirlar va signallar. –T.: “Sams ASA”, 2012y. - 480 b.
  3. A.A. Abduazizov. Elektr aloqa nazariyasi. T.: Fan va texnologiyalar, 2010.
  4. Abduazizov A.A., Faziljanov I.R., Yusupov Ya.T. Signallarga raqamli ishlov berish. – T.: Cho’lpon nomidagi NMIU, – 2013y. –160 b.

  Download 106.13 Kb.
  Download 106.13 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: Laplas almashtirishi va uning asosiy xossalari. Reja: Asosiy tushunchalar va terminlar Laplas almashtirishining asosiy xossalari

  Download 106.13 Kb.