• IMPLEMENTACIJA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKI DOBI
 • IZOBRAŽEVANJE, RAZVOJ IN NADGRADNJA
 • Parkirni avtomati tehnične zahteve plačilna sredstva
  Download 53,63 Kb.
  bet1/6
  Sana24.03.2017
  Hajmi53,63 Kb.
  #1421
    1   2   3   4   5   6


  1. Parkirni avtomati


  TEHNIČNE ZAHTEVE
  Plačilna sredstva

  Vsak parkirni avtomat mora biti zasnovan tako, da sprejema naslednja plačilna sredstva:  • gotovina (evrski kovanci od 0,05 € do 2 €)

  • GSM plačevanje (Opcija)

  • Bančne kartice(Opcija).
  • Parkirni avtomat mora imeti možnost naknadne vgradnje čitalnika brezkontaktnih kartic in čitalnika plačilnih kartic ter čitalnika bankovcev.

  • Parkirni avtomat ne vrača denarja.

  • Parkirni avtomat mora prepoznati veljavna plačilna sredstva in zavrniti vsako plačilno sredstvo, ki ga prepozna kot neveljavnega.


  Ohišje

  • robustno vodoodporno ohišje, s proti korozijsko zaščito, brez potrebe vzdrževanja, zaščiteno proti udarcem in vandalizmu

  • izvedba ohišja iz materiala ustrezne debeline, brez ostrih robov, špranj in podobnega

  • posluževanje s sprednje strani

  • servisiranje s sprednje ali z bočne strani (ohišje je lahko s hrbtiščem naslonjeno na steno)

  • odporno na prah, vodo, sneg, led, sonce (IP 65)

  • kaseta za gotovino s samozaklenljivo ključavnico

  • pritrditev parkirnega avtomata na temelj s pritrdilnimi vijaki

  • tipke za posluževanje odporne proti vandalizmu

  • ohišje parkirnega avtomata naj ima možnost nadgradnje z dodatnimi plačilnimi možnostmi

  • delovanje v temperaturah od - 20 do + 50 °C

  • senzor za alarmiranje ob vlomu ali nepooblaščenem posegu avtomatskega plačilnega terminala

  • reže za vnos plačilnih sredstev-predalčnik in ostale naprave za posluževanje morajo biti v višini od 0,9 do 1,5 m nad tlemi.


  Operativni elementi

  • LCD zaslon z diagonalo vsaj 240 x 128 pixlov

  • parkirni avtomat mora imeti vsaj 6 funkcijskih tipk

  • odprtina za kovance z možnostjo elektronske zaščitne pregrade

  • možnost vgradnje elementov za mobilno plačevanje

  • odprtina za izdajanje računov, zaščitena pred vremenskimi vplivi

  • možnost izpisa v vsaj 5 jezikih, katere predpiše naročnik

  • GPRS/UMTS modem za povezavo z nadzornim centrom, pošiljanje statusov in davčno potrjevanje računov.


  Tiskanje

  • termalni grafični tiskalnik s širino listka vsaj 5 cm in možnostjo tiska QR kode

  • nastavljiv senzor zaloge papirja

  • izpis, nastavljiv z nadzornega centra

  • končni čas in datum parkiranja je mogoče odčitati pri dnevni svetlobi iz razdalje 1 m.  Napajanje

  • napajanje iz javne razsvetljave

  • v primeru napajanja iz omrežja mora biti vgrajena prenapetostna zaščita in avtomatska varovalka

  • parkirni avtomat mora neprekinjeno delovati brez izmenjave ali ponovnega polnjenja akumulatorske baterije

  • ob izpadu napajanja morajo biti na voljo vsi podatki za delovanje parkirnega avtomata do 14 dni

  • parkomat mora imeti opcijo solarnega napajanja.  Komunikacija

  • brezžična povezava z GPRS/UMTS tehnologijo

  • dvosmerna komunikacija z nadzornim centrom

  • on-line prenos podatkov v nadzorni center

  • ponudnik mora imeti izdelano rešitev za davčno potrjevanje računov sladno z veljavnim zakonom in pravilnikom o davčnem potrjevanju računov

  • on-line krmiljenje avtomata z mobilnikom (npr. izpis listka na daljavo)

  • možnost nadgradnje za povezavo preko druge javne infrastrukture, radio relejne zveze, WiFi 802.11 G/N, kabla ipd.

  • prenašanje statusov naprave samodejno in na zahtevo

  • prenašanje alarmov samodejno

  • prenašanje poročila o opravljenih postopkih plačil in ostalih posegih samodejno in na zahtevo

  • prenašanje poročila o količini sprejetega denarja samodejno in na zahtevo

  • možnost vgradnje vmesnikov za LAN povezavo, RS485, RS232 in USB.


  Funkcije

  • posluževanje s sprednje strani

  • primerno, enostavno vodenje uporabnika s sporočili na zaslonu in z navodili na ohišju

  • parkirni avtomat mora imeti mehanizem, ki ga sproži uporabnik, da potrdi postopek plačevanja

  • parkirni avtomat mora obvestiti uporabnika, da je pričel s transakcijo oz. tiskanjem parkirnega listka z opozorilom, da ga mora uporabnik vzeti

  • uporabnik mora imeti možnost, da lahko prekine postopek plačevanja-zato mora biti vgrajena funkcija časovnega zamika za prekinitev

  • parkirni avtomat mora imeti mehanizem, ki omogoča izdajo dokazila o plačilu v tiskani obliki – račun oz. parkirni listek, ne glede na plačilno sredstvo

  • zaznavanje alarmov in statusov

  • parkirni avtomat mora biti povezan v nadzorni center

  • v primeru okvare parkirnega avtomata mora parkirni avtomat poslati SMS sporočilo in elektronsko pošto pristojnemu organu

  • programiranje in nastavljanje funkcij in parametrov za delovanje na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra)

  • izdajanje poročil in izpisov za potrebe nadzora in vzdrževanja, ki jih predpiše naročnik na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra-opcijsko)

  • možnost enostavnega spreminjanja oblike in vsebine parkirnih listkov

  • hranjenje podatkov ob izpadu napajanja – vsaj 14 dni

  • izdajanje parkirnih listkov z vsebino, ki jo predpiše naročnik

  • avtomatsko prehajanje med poletnim in zimskim časom

  • parkirni avtomat mora omogočati avtomatsko izdajo oziroma izpis listka z informacijami o operativnem stanju parkirnega avtomata in stanju vplačil po praznenju parkirnega avtomata ali na zahtevo

  • parkirni avtomat mora izpolnjevati zahteve, ki so opredeljene v veljavnem zakonu in pravilniku o davčnem potrjevanju računov

  • na parkirnem avtomatu, ki je v okvari ali ne obratuje, mora biti viden jasen prikaz v obliki besedila »okvara« ali »ne deluje«. V tem primeru avtomat ne sme sprejeti nobenega plačilnega sredstva (eventualna zaščita rež za vnos plačilnih sredstev).


  Ostalo

  • določena stalna navodila za uporabnika in prikazovalnik morajo biti nameščeni tako, da se lahko berejo, v višini oči, to je približno 1,5 m od tal

  • vsa dodatna navodila, ki so namenjena uporabniku, in niso pomembna pri postopku plačevanja, morajo biti berljiva iz razdalje 0,5 m

  • navodila (izbira tarife, dovoljen čas parkiranja itd.) morajo biti berljiva iz razdalje 1m

  • na sprednji strani morajo biti nameščena jasna navodila za upravljanje s parkirnim avtomatom.


  Servisni posegi

  • vsi sestavni deli parkirnega avtomata morajo biti enostavno zamenljivi, brez uporabe posebnih oziroma namenskih orodij.

  Vzdrževanje in garancija

  • avtomat mora delovati z minimalnim vzdrževanjem ali brez

  • izbrani ponudnik bo moral zagotoviti zadostne resurse (opremo, rezervne dele, znanje, navodila, izobraževanje, osebje) za potrebno vzdrževanje v garancijski dobi.


  Enostavno vzdrževanje

  • deli, ki jih je potrebno menjati (akumulatorji, baterije, luči, parkirni listki ipd.) morajo biti lahko dostopni. Na kraju samem se ne sme uporabljati nobenih specialnih orodij. Pri zamenjavi delov ne sme biti nobenega tveganja, da bi prišlo do napak ali poškodb ob njihovi vgraditvi. Izvedba mora biti enostavna, da jih lahko zamenjuje tudi naročnik sam.


  Ustreznost parkirnih avtomatov z veljavno zakonodajo in predpisi Republike Slovenije

  Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti delovanje in opremljenost parkirnih avtomatov v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi, nastalimi s prevzemom harmoniziranega evropskega standarda in ostalo veljavno zakonodajo, predpisi in standardi Republike Slovenije za to področje.  IMPLEMENTACIJA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKI DOBI


  • Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti vso potrebno tehnično dokumentacijo, storitve, pomoč in podporo pri montaži, implementaciji, obratovanju, servisiranju in vzdrževanju opreme ter izobraževanju oseb. Ločeno se bo sklenila ustrezna vzdrževalna oz. servisna pogodba, ki opredeljuje posege na terenu oz. na programski in strojni opremi in torej ni predmet tega javnega naročila.

  • Izbrani ponudnik zagotovi naročniku vso potrebno podporo in storitve: pri programski in strojni opremi, rezervnih delih, znanju, osebju, navodilih, izobraževanju, tehnični dokumentaciji ipd.

  • Izbrani ponudnik, na zahtevo naročnika, naročniku zagotovi vse potrebne resurse pri prenosu znanja oz. tehnologije (dokumentacijo, navodila, izobraževanje, pooblastila in sklenitev potrebnih pogodb), če se naročnik odloči organizirati lastno servisno službo oz. le-to deloma ali v celoti prenesti na drugega partnerja.  IZOBRAŽEVANJE, RAZVOJ IN NADGRADNJA
  • Izbrani ponudnik je dolžan spremembe, nadgradnje ali integracije, ki jih bo zahteval naročnik, razviti oz. implementirati v roku, ki ga dogovorita skupaj z naročnikom in ne sme biti daljši od 1 tedna za enostavne posege in 3 mesecev za zahtevnejše posege.

  • Izbrani ponudnik je dolžan morebitne nove verzije instalirati v 24 urah.

  • Izbrani ponudnik je dolžan pripraviti nove vrste obdelav podatkov na željo naročnika v roku, ki ga določita skupaj.

  • Izbrani ponudnik zagotovi usposabljanje za rokovanje z opremo in servisiranje le-te.

  • Izbrani ponudnik izroči, naročnik pa sprejme v prosto razpolaganje vso potrebno dokumentacijo, znanje, tehnologijo in opremo takoj, v primeru ko:

  • se naročnik odloči integrirati tujo ali naročnikovo opremo, tehnologijo, plačilna sredstva ipd. v opremo izbranega ponudnika

  • se naročnik odloči integrirati opremo izbranega ponudnika, tehnologijo, plačilna sredstva ipd. v tujo ali naročnikovo opremo.

  • Izbrani ponudnik, na zahtevo naročnika, naročniku zagotovi usposabljanje za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami in opremo oz. drugimi že obstoječimi ali novimi sistemi.

  • Izbrani ponudnik, na zahtevo naročnika, naročniku zagotovi vse potrebne resurse in izvedbo za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami in opremo oz. drugimi že obstoječimi ali novimi sistemi.


  Nadzorni center

  • rešitev nadzornega centra v oblaku

  • uporabniku prijazna rešitev z intuitivnim in preglednim uporabniškim vmesnikom

  • nadzorni center mora na prvi strani omogočati pregled ključnih kazalnikov oziroma celoten pregled nad upravljanjem parkomatov

  • shranjevanje podatkov in nastavitev na centralnem strežniku z vsemi sodobnimi varnostnimi standardi

  • povezava s centralnim strežnikom preko zavarovanih in kriptiranih povezav

  • podatki in nastavitve morajo biti shranjeni v bazi podatkov

  • dostop do baze podatkov mora biti varovan z uporabniškim imenom in geslom

  • centralni strežnik mora omogočati avtomatsko izdelavo varnostnih kopij podatkov, pri čemer mora biti izdelana varnostna kopija celotne baze podatkov

  • rešitev z možnostjo uporabe brez inštalacije dodatne programske opreme

  • nadzorni center mora omogočati pregled vseh funkcij parkirnega avtomata v realnem času

  • nadzorni center mora omogočati posredovanje opozoril in sporočil takoj po nastopu dogodka

  • nadzorni center mora omogočati nadzor nad parkomati in pregled delovanja parkomatov v realnem času

  • nadzorni center mora omogočati izvoz podatkov v Excel in .PDF za potrebe nadaljnje obdelave

  • nadzorni center mora omogočati pregled in indikatorje stanja parkomatov v realnem času na zemljevidu (npr. Google Maps)

  • nadzorni center mora omogočati hitro in enostavno konfiguracijo parkirnega avtomata (sprememba nastavitev, tarif,…)

  • nadzorni center mora omogočati pregled celotne statistike o plačilih in stanju plačil na parkirnem avtomatu za najmanj pretekli dan

  • nadzorni center mora omogočati pregled statistike in izdelavo poročil, ki uporabniku omogočajo načrtovanje in sprejemanje odločitev (podatki o plačilih, podatkih o servisnih sporočilih, napakah, opozorilih,…)

  • nadzorni center mora omogočati izvoz poročil v Excel ali .PDF za potrebe nadaljnje obdelave podatkov

  • nadzorni center mora imeti možnost izdelave seznama opravil (To do list), z možnosti upravljanja seznama opravil

  • možnost proženja opozoril preko elektronske pošte ali SMS.  1. Vertikalna prometna signalizacija  a.) Tabla z navodili
  Tabla z navodili se namesti ob parkomatu, in sicer na steber javne razsvetljave. V kolikor to ni mogoče, se namesti na samostojen pocinkan drog.
  Tabla z navodili je sestavljena iz dveh delov:

  • tabla z znakom P, velikosti 60x60 cm,

  • tabla z besedilom (navodili), velikosti 60x90 cm. Besedilo z navodili pripravi naročnik.


  b.) Tabla za označevanje začetka in konca cone parkiranja
  Tabla se namesti na začetku in koncu modre cone. V kolikor ima parkirišče samo en vhod/izhod se namesti na vhodu v parkirišče. Tabla je pritrjena na samostojnem pocinkanem drogu.
  Tabla z navodili je sestavljena iz dveh delov:

  • tabla z znakom P in znakom parkirna ura, velikosti 60x60 cm,

  • tabla z besedilom (navodili), velikosti 60x25 cm. Besedilo z navodili pripravi naročnik.

  Vsa vertikalna signalizacija mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 12899-1:2008.

  Download 53,63 Kb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 53,63 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Parkirni avtomati tehnične zahteve plačilna sredstva

  Download 53,63 Kb.