• Računarska mreža
 • Fiber optički kablovi.
 • Switch
 • Ruter ili mrežni usmerivač (engl. Router)
 • Mrežni adapteri
 • Komunikacioni uređaji
 • Pitanja za kontrolni
  Download 48,74 Kb.
  bet1/6
  Sana19.03.2017
  Hajmi48,74 Kb.
  #297
    1   2   3   4   5   6

  Pitanja za kontrolni:

  1. Šta je računarska mreža?

  2. Optički kabal?

  3. Svič? Ruter?

  4. Koja je uloga mrežnih adaptera (kartica)?

  5. Šta je bežična kartica (adapter)?

  6. Nabrojati komunikacione uređaje?

  7. Koja je uloga (značaj) računarskih mreža?

  8. Podela računarskih mreža prema veličini?

  9. Prema značaju pojedinih čvorova u mreži?

  10. Nabrojati najznačajnije protokole za LAN i WAN (Internet) mrežu?

  11. Objasni MAC adresu i IP adresu?

  12. Šta je lokalna računarska mreža?

  13. Šta je bežična računarska mreža?

  14. Šta su hotspotovi?

  15. Šta je Bluetooth?

  16. Šta je WiFi?

  17. Šta je e-mail i www?

  18. Nabrojati najmanje pet internet servisa?

  19. Nabrojati najmanje pet internet domena?

  20. Internet servis provajder?

  21. Nabrojati najmanje pet načina pristupa internetu?

  22. Dial-up pristup internetu?

  23. ADSL pristup internetu?

  24. Kablovski pristup internetu?

  25. Satelitski pristup internetu?

  26. Kako se lokalna mreža povezuje na internet?

  27. Šta je Web?

  28. Šta je Web sajt?

  29. Šta je Web server?

  30. Šta je Web hosting?

  31. Šta su informacioni sajtovi?

  32. Šta su portali?

  33. Šta su statički web sajtovi?

  34. Šta su dinamički web sajtovi?

  35. Hipertekst

  36. Hyperlink


  Računarska mreža - grupa međusobno povezanih računara i uređaja koji dele resurse i informacije.Računarska mreža je pojam koji se odnosi na računare i druge uređaje koji su međusobno povezani kablovima ili na drugi način, a u svrhu međusobne komunikacije i deljenja podataka. Računarske mreže imaju veliki značaj kako za kompanije, tako i za pojedince. Deljenje resursa (programa, opreme, podataka), elektronsko poslovanje, uštedu novca, - pristup udaljenim informacijama, komunikaciju,interaktivnu zabavu i elektronsku kupovinu.

  Fiber optički kablovi. Oni su napravjeni od vlakana sa centralnim staklenim jezgrom i obavijenim staklenim omotačem. Vlakna su zaštićena sa nekoliko slojeva zaštitne obloge. Kroz vlakna se prenosi svetlost (koju proizvodi laserska ili LED dioda). Potpuno su otporni na bilo kakve elektro magnetne uticaje i najčešće čine osnovu tzv. kičmu (backbone) bilo koje ozbiljnije telekomunikacione mreže.

  Switch- svičevi (skretnice, komutatori) je uređaj koji upravlja protok podataka između delova lokalne mreže. U računarskoj mreži osim računara mogu biti i habovi (razvodnici), svičevi (skretnice, komutatori) i ruteri (usmerivači). Svič vodi računa o tome koji podatak kom računaru ili mrežnom uređaju prosleđuje. Svič je u stanju da razlikuje (indentifikuje) uređaje (računare) koji su povezani na njega na osnovu MAC adrese. Identifikator uređaja povezanog na svič je njegova fizička tzv. MAC (engl. Media Access Control) adresa (ugrađena fabrički, ne menja se).

  Identifikator uređaja povezanog na svič je njegova fizička tzv. MAC (engl. Media Access Control) adresa (ugrađena fabrički, ne menja se).  Ruter ili mrežni usmerivač (engl. Router) je računarski uređaj koji služi za međusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju - rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uređaju u nizu.

  Mrežni adapteri imaju ulogu fizičke veze izmedu kablova i računara. Omgućavaju prenos signala. Oni se instaliraju u slotove za proširenje svakog računara i servera u mreži.

  Bežični mrežni adapter - kartica (wireless NIC - WNIC)-ima potpuno istu ulogu u povezivanju kao i standardna mrežna kartica, osim što umesto kabla ima antenu, manje ili više uočljivu, koja služi za uspostavljanje komunikacije radio, odnosno mikrotalasnom vezom.

  Komunikacioni uređaji

  1. Dial-up, ISDN, ADSL modemi

  2. Mrežni adapteri (kartice)

  3. Hub

  4. Switch

  5. Router

  6. Wireless router

  7. Wireless kartice i adapteri  Download 48,74 Kb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 48,74 Kb.