• Prema veličini
 • Prema značaju pojedinih čvorova u mreži , mreže se dele na
 • MAC (engl. Media Access Control) adresa
 • Bežična mreža (engl.
 • Hot-spot (Hot-Spot)
 • Bežične mreže mogu podeliti na
 • Topologija - prostorni raspored ili način povezivanja delova jedne celine. Komunikacioni kanal
  Download 48,74 Kb.
  bet2/6
  Sana19.03.2017
  Hajmi48,74 Kb.
  #297
  1   2   3   4   5   6
  Topologija - prostorni raspored ili način povezivanja delova jedne celine.

  Komunikacioni kanal - fizički medijum kroz koji se prenose podaci. Kod žičanih mreža, to su kablovi različitih tipova. Kod bežičnih mreža, komunikacioni kanal je vazduh

  Prema veličini, računarske mreže mogu se podeliti na:

  1. personalne mreže (eng. Personal Area Network - PAN),

  2. lokalne mreže (eng. Local Area Network - LAN),

  3. bežične lokalne mreže (eng. Wireless Local Area Network - WLAN)

  4. mreže širokog područja (eng. Wide Area Network - WAN)

  5. globalne mreže

  Prema značaju pojedinih čvorova u mreži, mreže se dele na:

  1. klijent-server (eng. client–server) i

  2. od-čvora-do-čvora (eng. peer–to–peer)

  Mrežni protokol definiše zajednički skup pravila i signala prema kojima se ponašaju računari koji su umreženi.

  Danas najpopularniji protokol za LAN mreže je Ethernet (koji ujedno definiše i ostale stvari kao što su signaliranje i formate paketa), i skoro da ima prevlast u računarstvu. Za globalnu WAN mrežu Internet se u najvećoj mjeri koristi Internet protokol (TCP/IP).  MAC (engl. Media Access Control) adresa -Identifikator uređaja povezanog na svič je njegova fizička tzv. MAC adresa (ugrađena fabrički, ne menja se). MAC adresa mrežne kartice (šasije automobila), mrežnog uređaja data je u obliku :

  00:1A:4D:7B:FA:84 MAC adresu svoje kartice možete saznati tako što u Command prompt i dati komandu ipconfig /all.  IP adresa- IP adresa (Internet Protocol address)

  čine je 4 grupe brojeva od (najviše) 3 cifre ( u rasponu od 0-255) razdvojenih tačkom npr. 192.168.002.171 Statička (stalna) IP adresa. Internet provajderi (ISP-Internet Service Provider) su firme koje obezbeđuju pristup internetu korisnicima (klijentima) preko svojih servera, imaju stalne IP adrese radi lakšeg komuniciranja u mreži.

  Običan korinik interneta (klijent) može takođe da dobije stalnu IP adresu.

  Dinamička (promenljiva) IP adresa

  Običnim korisnicima koji pristupaju internetu preko posrednika-provajdera nije potrebna stalna IP adresa jer oni sve svoje servise traže od internet posrednika. Njima se dodeljuje dinamička IP adresa. Registarska tablice svih računara na internetu je tzv. IP adresa.

  − IP adrese se dele na javne i privatne.

  − Svaki računar na internetu, koji je javno dostupan, (recimo www.microsoft.com) ima svoju javnu i jedinstvenu IP adresu. Ta adresa se uparuje sa simboličkim imenom, jednostavnijim za pamćenje, pa je tako:

  − www.zemunska gimnazija.edu.rs=217.26.215.11

  − www.microsoft.com = 207.46.192.254

  Ovo možete i sami videti tako što odete u command prompt windowsa i otkucate:

  nslookup www.microsoft.com

  − Sve javne adrese se kupuju, te tako ne možete staviti bilo koju i postati vidljivi na internetu. Kada platite, provajder će vam dodeliti jednu ili više adresa iz opsega koji on poseduje.

  − DNS (domain name system) je “telefonski” imenik interneta (javnih IP adresa).

  LAN (engl. Local Area Network - LAN) je skup računara i uređaja koji su povezani u jednu računarsku mrežu, na relativno malom prostoru, kao što su kancelarija, više kancelarija ili zgrada

  WLAN Jedino rešenje za objekte gdje je nemoguće postaviti kablovske (žičane) instalacije (npr. spomenici kulture)

  Bežična tehnologija Vaj-Faj

  • (WiFi, Wireless Fidelity).

  • Tehnologija relativno malog dometa, do 1500 m, razvijena je za aerodrome, univerzitete, kafiće, marine...

  Svaki računar u lokalnoj mreži (LAN) mora da ima unikatnu adresu iz opsega privatnih adrese

  Najčešći metod povezivanja računara u lokalnoj mreži jeste kablovima (Eternet) ili bežična mreža. Lokalna mreža može, najčešće preko nekog rutera, biti povezana sa drugim mrežama u veću WAN mrežu ili direktno preko provajdera na Internet.

  Bežična mreža (engl. wireless network) predstavlja povezivanje računara, digitalnih komunikacionih uređaja, mrežne opreme i raznih drugih uređaja putem radio talasa. Primenjuju se na mestima gde kablovsku (žičanu) infrastrukturu nije moguće postaviti ili je cena uvođenja takve strukture previsoka i na javnim mestima koja nude javni bežični pristup internetu - hotspotovi (engl. hotspots).

  Hot-spot (Hot-Spot) je bežična mreža otvorena za pristup na javnim mestima.

  Bežične mreže poseduju neke osobine koje predstavljaju veliku prednost u odnosu na žičano umrežavanje, kao što su:  1. Mobilnost klijenata

  2. Laka mogućnost proširivanja

  3. Brzo i jeftino uspostavljanje mreže privremenog trajanja

  4. Jeftinije u odnosu na žične

  Bežične mreže mogu podeliti na:

  1. Bežične mreže kratkog dometa – (bluetooth)

  2. Bežične mreže srednjeg dometa – (Wi-Fi ili IEEE 802.11)

  3. Bežične mreže velikog dometa – (satelitske mreže, mobina telefonija, ...).

  Bluetooth je bežična tehnologija (redio veza) koja omogućava neposrednu komunikacijom na bliskim rastojanjima (oko 10 metara) između elektronskih uređaja.

  Danas se preko blutooth-a vrši povezivanje i razmena informacija između uređaja kao što su: laptopovi, PC računari, štampači, tastature, slušalice, digitalne kamere, mobilni telefoni i sl.  internet servisi

  1. E-mail (elektronska pošta

  2. WWW (World Wide Web)

  3. FTP (File Transfer Protokol, usluga prenosa fajlova-podataka)

  4. Internet telephony

  5. Elektronska konferencija…..

  Domen označava: grupu mreža i računara na Internetu pod jedinstvenom administrativnom kontrolom i održavanjem.

  1. domeni opšte namene (.com .net  .org .mil )

  2. domeni koji se dodeljuju na korišćenje državama (.rs .it .ru .uk)  Download 48,74 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 48,74 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Topologija - prostorni raspored ili način povezivanja delova jedne celine. Komunikacioni kanal

  Download 48,74 Kb.