• VPRAŠANJE 1
 • VPRAŠANJE 2
 • SPREMEMBA TEHNIČNIH ZAHTEV S STRANI NAROČNIKA V sklopu 2 se v minimalnih tehničnih zahtevah za Low entry avtobuse spremeni točka 1.1.2 Pogonski sklop, kjer se izbriše
 • Vprašanje 1
  Download 186,29 Kb.
  Sana26.06.2020
  Hajmi186,29 Kb.
  #10739


  Datum: 7.1.2016

  Spoštovani,
  Za javno naročilo JHL 54/15 Nakup avtobusov z nizkimi emisijami vam posredujemo odgovore na zastavljena vprašanja gospodarskih subjektov, ki so bila naročniku posredovana preko portala javnih naročil.

  VPRAŠANJE 1:

  Imamo nekaj vprašanj za sklop 1 :

  1.1. - Pri sklopu 1 nismo nikjer zasledili zahtev po CNG motorju ali ELEKTRIČNEM avtobusu in s tem nismo zasledili niti dodatnih ugodnosti za ponujen CNG ali ELEKTRIČNI avtobus ?
  1.2 - Ali je pri tem sklopu pomembna samo cena avtobusa in ne ne avtobus z nizkimi emisijami ali brez - ELEKTRIČNI ?
  1.3 - Ali v primeru ponudbe električnega avtobusa za izbor predstavlja samo cena kot pri diezel ali še kakšni drugi pogoji ?
  1.4 - Ali je lahko ponujen avtobus z 3 potniškimi vrati namesto 2 ?
  1.5 - Ali je lahko ponujen avtobus z 204 kW pri 2100 rpm ?
  1.6 - Ali je lahko nameščen avtomatski menjalnik ZF 6 AP 1200B - 6 prestav naprej + 1 nazaj ?
  ODGOVOR 1:
  1.1 Uredba o zelenem javnem naročanju prepoveduje naročniku, da določi vrsto pogonskega goriva, ki naj bi ga uporabljalo vozilo, zato tudi ni zahtev s strani naročnika. Ponudnik lahko ponudi avtobus, ki bo za pogon uporabljal dizelsko gorivo, zemeljski plin ali elektriko.
  1.2 Ponujeni avtobus mora izpolnjevati emisijski standard EURO VI. Odločilno vlogo imata cena vozila in stroški goriva v življenjski dobi vozila. Naročnik bo ponudbe ovrednotil na osnovi vseh stroškov v življenjski dobi vozila, skladno z metodologijo, ki je predpisana v Uredbi o zelenem javnem naročanju.
  1.3 Za izbor so pomembni stroški v življenjski dobi vozila, torej nabavna cena vozila, stroški goriva in stroški emisij. Glej odgovor v točki 1.2.
  1.4 Avtobus mora imeti dvoje potniških vrat. Naročnik ne spreminja zahteve.
  1.5 Minimalna zahtevana moč motorja je 230 kW. Naročnik ne spreminja zahteve.
  1.6 Ponudnik lahko ponudi avtobus z menjalnikom ZF 6 AP 1200B skupaj s programom TopoDyn ob pogoju, da navor motorja ne bo presegal 1200 Nm.

  VPRAŠANJE 2:

  Imamo še nekaj vprašanj za sklop 2 :


  1.1 - Ali je obvezna ponudba z CNG motorjem ali je lahko navaden diezel motor ?


  1.2 - Ali so namesto drsnih oken v potniškem prostoru lahko okna na * KIP * odpiranje ?
  1.3 - Ali je lahko namesto aluminijaste pločevine uporabljena pocinkana pločevina za oplaščenje stranskih sten ?

  1.4 - Ali je lahko pod zahtevo Retarder ponujena tudi Telma zavora ?


  1.5 - Ali je lahko namesto akumulatorja 150 Ah lahko nameščen 143 Ah ali 2 x 110 Ah ?
  ODGOVOR 2:
  2.1 Naročnik ne zahteva točno določenega pogonskega goriva. Lahko je tudi dizelsko gorivo.
  2.2 Lahko so tudi preklopna okna (kip odpiranje).
  2.3 Za oplaščenje stranskih sten je lahko uporabljena tudi pocinkana pločevina.
  2.4 Pod zahtevo retarder je lahko tudi Telma zavora.
  2.5 Namesto akumulatorja 150 Ah sta lahko montirana 2 akumulatorja po 110 Ah.


  SPREMEMBA TEHNIČNIH ZAHTEV S STRANI NAROČNIKA
  V sklopu 2 se v minimalnih tehničnih zahtevah za Low entry avtobuse spremeni točka 1.1.2 Pogonski sklop, kjer se izbriše alineja z naslednjo vsebino:

  • Menjalnik mora imeti možnost prenosa podatkov preko WLAN omrežja.

  V sklopu 2 se v minimalnih tehničnih zahtevah za Low entry avtobuse v točki 1.1.15.10 Instrumenti v voznikovi kabini doda naslednja alineja:


  • Digitalni tahograf mora imeti možnost prenosa podatkov preko WLAN omrežja.


  Odgovori na vprašanja in spremembe razpisne dokumentacije so dne 7.1.2016 objavljeni tudi na Portalu javnih naročil. Skladno z odgovori se ustrezno prilagodi vsebina razpisne dokumentacije. Ponudniki so dolžni pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore in spremembe naročnika.
  Lepo pozdravljeni!

  JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.  Sektor za javna naročila

  Download 186,29 Kb.
  Download 186,29 Kb.