• Protokol k laboratorní práci z fyziky
 • Téma: Pokusy z elektrostatiky Teorie: Elektrostatika
 • Pokus č. 1: Měření elektrického náboje Pomůcky
 • Závěr: Pokus č. 3: Pokus s chocholem Pomůcky
 • Závěr: Pokus č. 4: Elektrostatické kyvadélko se zvonky
 • Závěr: Pokus č. 5: Elektrický vítr
 • Pokus č. 6: Faradayova klec Pomůcky
 • Protokol k laboratorní práci z fyziky
  Download 1,55 Mb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi1,55 Mb.
  #2528

  Projekt OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“  Protokol k laboratorní práci z fyziky

  Jméno:

  Školní rok:

  Třída:

  Měřeno dne:

  Škola:

  Teplota vzduchu:

  Téma: Pokusy z elektrostatiky

  Teorie: Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy spojenými se statickým vzájemným silovým působením elektrických nábojů a jimi vytvořeným elektrostatickým polem.


  Elektrické vlastnosti látek souvisejí se stavbou atomu a vlastnostmi částic, z nichž je atom složen.

  Atom se skládá z atomového jádra a obalu atomu. Atomové jádro obsahuje protony a neutrony, v obalu jsou elektrony.


  Pokus č. 1: Měření elektrického náboje

  Pomůcky: elektroskop, elektrometr, skleněná tyč s kůží

  Postup: Seznamte se s principem elektroskopu a popište jeho jednotlivé části.

  Závěr:___Pokus_č._4:_Elektrostatické_kyvadélko_se_zvonky'>Závěr:__Pokus_č._3:_Pokus_s_chocholem__Pomůcky'>Závěr:


  Pokus č. 2: Odvádění náboje do země

  Pomůcky: elektrometr s kulovým konduktorem, skleněná tyč s kůží

  Postup: Nabijeme kulový konduktor. Ručka elektrometru ukáže výchylku. Konduktor vodivě spojíme s uzemněným předmětem. Výchylka klesne na nulu. Opět nabijeme a dotkneme se konduktoru rukou.

  Závěr:

  Pokus č. 3: Pokus s chocholem

  Pomůcky: Van de Graaffův generátor, chochol ze staniolových proužků, spojovací vodiče


  Postup: Kovový stojan chocholu spojíme s generátorem, který uvedeme do chodu. Pozorujeme chování proužků chocholu. K nabitému chocholu přiblížíme třením zelektrovanou např. skleněnou tyč (nese kladný náboj).

  Závěr:


  Pokus č. 4: Elektrostatické kyvadélko se zvonky

  Pomůcky: 2 kovové zvonky, kulička, spojovací vodiče, Van de Graaffův generátor


  Postup: Mezi dva zvonky zavěsíme kuličku a přivedeme na ně napětí. Pozorujeme, jak kulička kmitá mezi zvonky.

  Závěr:  Pokus č. 5: Elektrický vítr

  Pomůcky: Van de Graaffův generátor, kovový větrník


  Postup: Kovový větrník upevníme do horní koule generátoru a uvedeme do chodu. Pozorujeme, že se větrník roztočí.

  Závěr:
  Pokus č. 6: Faradayova klec

  Pomůcky: Van de Graaffův generátor, kovový větrník, Faradayova klec

  Postup: Po předcházejícího pokusu větrník zastavíme a na generátor postavíme Faradayovu klec. Pozorujeme, že se větrník již neroztočí.

  Závěr:

  Zdroje:

  • KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999, 223 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-719-6149-3.

  • Obrázky vlastní tvorba.

  • [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: http://fyzika.site40.net/images/Fyzika/Slozeni_atomu.png

  • [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z:

  http://www.voderek.cz/fyzika/fyzika9/f92_soubory/image006.jpg

  • [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z:

  http://www.skolnipokusy.estranky.cz/img/picture/5/chocholy.JPG

  • [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: http://www.mat21frydek.estranky.cz/img/picture/21/verjaci-103.jpg

  • [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z:

  http://www.voderek.cz/fyzika/fyzika9/f92_soubory/image007.jpg

  • [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z:

  http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/images/05/51_08.gif

  Download 1,55 Mb.
  Download 1,55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Protokol k laboratorní práci z fyziky

  Download 1,55 Mb.