• Caçar amb una escopeta repetidora la qual pot contenir més de dos cartutxos al seu carregador.
 • DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
  Download 79,5 Kb.
  bet3/5
  Sana21.03.2017
  Hajmi79,5 Kb.
  #657
  1   2   3   4   5

  DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA CZ14/0184.

  Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient:


  Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0184 incoat al Sr. ABB amb DNI 43049386X com a presumpte responsable de les infraccions que preveu la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006)

  Fets
  1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. ABB el passat 13 de desembre de 2014 al vedat PM-11083 situat al terme municipal de Sant Juan:   • Caçar amb una escopeta repetidora la qual pot contenir més de dos cartutxos al seu carregador.
  1. És l’article 33 de la llei 6/2006 que estableix <
  1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la caça:

  1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius:


  a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de dos cartutxos.
  b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús.
  c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants.
  d) Visc.
  e) Explosius.
  f) Asfíxia amb gas o fum.
  g) Ballestes.
  h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca).
  1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius:
  a) Armes d’aire comprimit.
  b) Armes que disparin dards tranquil·litzants.
  c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular
  d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini.
  e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams.
  2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el següent:
  a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones.
  b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels cartutxos utilitzats.
  c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària durant la caça.
  d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de perdigons per abatre cabres.
  e) Altres municions que reglamentàriament es determinin.
  3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça:
  3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius:
  a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam.
  b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i electrònics que poden matar o atordir.
  c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge electrònic per a tir nocturn.
  3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius:
  a) Silenciadors.
  b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.>>
  Se li va decomissar una escopeta dipositada a Intervenció d’armes i quatre tords.


  1. Per resolució de 15 de gener de 2015 es va comunicar al Sr. ABB l’inici de l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini.
  1. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que ell no caçava amb l’escopeta FARBAM, sinó que ho feia amb l’escopeta URBIOLA, ja que es va adonar que la mateixa podia contenir més de dos cartutxos encara que té una sivella per a que això no fos possible.

  Nul·litat de ple dret de les actuacions perquè s’ha vulnerat els drets i deures d’empar constitucional, s’ha vulnerat el principi de tipicitat, ja que no caçava amb l’escopeta repetidora. Els fets suposen una mera presumpció i s’infringeix els principis establerts a la Llei 30/1992. I que únicament es denuncien uns fets abstractes i genèrics per la qual cosa no es pot sancionar a l’interessat. Sol·licita el sobreseïment.
  1. A través de la proposta de resolució de dia 7 d’abril de 2015, es contestaren les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies per presentar al·legacions, fent ús del mateix.
  1. L’interessat ha presentat al·legacions, el 5 de maig de 2015, en les quals, en resum, torna a reiterar les al·legacions realitzades a la resolució d’inici, considera que la denúncia és abstracta i genèrica, perquè el denunciat no estava caçant amb l’escopeta FARBAM perquè tenia una altra arma a les mans. Nul·litat de ple dret perquè es lesionen els seus dret perquè s’ha vulnerat el principi de tipicitat, ja que no va caçar amb l’escopeta FARBAM i no s’ha demostrat que en ella pugui efectivament contenir més de dos cartutxos.
  Download 79,5 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 79,5 Kb.