1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 0.67 Mb.
bet2/10
Sana24.03.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ishlab chiqarish korxonalarini qurish maqsadida

68Birinchi sanitar himoya mintaqasida nimalar taqiqlanadi?

Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.

1 baliq ovlash, kir yuvish*

2 tozalash inshoatlarini qurish

3 ko‘kalamzorlashtirish, obodonlashtirish

4 hududni asfaltlash

5 koagulyantlar uchun ombor qurish

69 yer osti suv ta'minoti manbalarini o‘rtacha texnik foydalanish davomiyligi qanchaga teng?

1 25 letdan kam emas*

2 10 yil


3 50 yildan kam emas

4 5 yildan ko‘p emas

5 35 yildan ko‘p emas

70Xlor saqlanuvchi ombor bilan aholi turar joylari orasidgi masofa qanchaga teng?

1 300 m dan kam emas*

2 200m ko‘p emas

3 200 m dan kam emas

4 100 m dan ko‘p emas

5 10m

71 Suv manbasi va qoramol fermalari orasidagi masofa nechaga teng?

Qoramol - quvushshoxlilar oilasiga mansub juft tuyoqli, kavsh qaytaruvchi hayvonlar. Q.ga haqiqiy buqalar turkumiga mansub yirik xonaki kenja turlar - sigir, buyvol, qoʻtos hamda gayal, bizon, zubr va boshqa kiradi.1 500m*

2 200m


3 50m

4 100m


5 1000 m

72 Qanday hududlardan vodoprovod tarmoqlarini o‘tkazish taqiqlanadi?

1 axlatxona va qabristondan*

2 turar joy va jamoat binolaridan

3 maktab va bolalar bog‘chalaridan

4 qabriston va dam olish zonalaridan

5 maktab va plyajlardan

73 Birinchi sanitar himoya mintaqasida mineral o‘g‘itlardan foydalanish mumkinmi?

1 qatiy taqiqlanadi*

2 mumkin, faqat kam miqdorda

3 mumkin, faqat o‘g‘itlar uchun REM belgilangan bo‘lsa

4 chegarasiz foydalanish mumkin

5 mumkin, faqat chegarali miqdorda

74 Suv manbasi uchun tashkil etilgan birinchi S’HM nomi nima?

1 qatiy tartibli zona*

2 chegaralangan zona

3 kuzatuv zonasi

4 xo‘jalik zonasi

5 omborlar zonasi

75 Suv manbasi uchun tashkil etilgan ikkinchi S’HM nima deb nomlanadi?

1 chegaralangan zona*

2 qatiy tartibli zona

3 kuzatuv zonasi

4 ishlab chiqarish zonasi

5 dam olish zonasi

76 Agarda suv tarkibida temir moddasining miqdori REMdan yuqori bo‘lsa qanday chora ko‘rilishi kerak?

1 temirsizlantirish*

2 xlorlash

3 ozonlash

4 chuchuklashtirish

5 giperfiltratsiya

77 Ichimlik suvini tarmoqqa berishdan oldin kim nazorat qiladi?

1 ishlab chiqarish va sanitar-ximiyaviy laboratoriya*

2 gidrogeologik va toksikologik laboratoriya

3 ilmiy tekshirish laboratoriyasi

4 ishlab chiqarish va mas'ul laboratoriya

5 toksikologik va fizik omillar laboratoriyasi

78 Agar suv tarkibida qoldiq xlor miqdori REMdan yuqori bo‘lsa qanday usuldan foydalaniladi?

1 dexlorlash*

2 dixlorlash

3 xlorammonizatsiya

4 superxlorlash

5 preammonizatsiya

79 Epidemiyachdan so‘ng suvda qoldiq xlor miqdori meyordan yuqori. Suvni dexlorlash uchun qanday moddadan foydalaniladi?

1 tiosulfat natriya*

2 temir va uning tuzlaridan

3 distillangan suvdan

4 yoddan


5 bromdan

80 Ochiq suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbalarga kiradi?

1 maishiy chiqindi suvlar*

2 sug‘orish dalalari

3 filtratsiya dalalari

4 yog‘ingarchilik suvlari

5 korxona chiqindi suvlari

81 Ikkinchi toifa suv havzalariga kiradi?

1 cho‘milish, sport va aholi dam olish maqsadlari uchun qo‘llaniladigan suv havzalari*

2 ichimlik suv sifatida foydalanuvchi suv havzalari

3 ishlab chiqarish korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalari

4 oziq ovqat sanoati uchun foydalaniladigan suv havzalari

5 shahar markazida joylashgan suv havzalari

82 Birinchi toifa suv havzalariga kiradi?

1 suv ta'minoti manbalari uchun foydalaniladigan suv havzalari *

2 baliqchilikda foydalaniladigan suv havzalari

3 ishlab chiqarish korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalari

4 cho‘milish uchun foydalaniladigan suv havzalari

5 qishloq ho‘jalik maqsadlarida foydalaniladigan suv havzalari

83 Suv havzalarini ifloslanishi aholi uchun qanday noqulayliklar tug‘diradi?

1 aholining sanitar talablarini qondirmaydi*

2 suv manbasidan cho‘milish maqsadida foydalanib bo‘lmaydi

3 hududning me'moriy ko‘rinishini yomonlashtiradi

4 mikroiqlimga salbiy ta'sir ko‘rsatadi

5 sanitar rejimni yomonlashtiradi

84 Suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbaga kiradi?

1 ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari*

2 yog‘ingarchilik chiqindi suvlari

3 tuproq eroziyasi

4 daryoda daraxt oqizish

5 suv hayvonlarining nobud bo‘lishi

85 Suv manbalarining organoleptik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

1 hid, bo‘yalish, muallaq moddalar*

2 hid, erigan kislorod, azot ammiak

3 hid, azot ammiak, azot nitrat

4 azot ammiak, azot nitrit, kislorod

5 erigan kislorod, azot, ftor

86 Zararli moddalarni suv havzalarining sanitar rejimiga ko‘rsatadigan ta'siri qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha o‘rganiladi?

1 KBE, ammonifikatsiya jarayoni, nitrifikatsiya*

2 hid, bo‘yalish, ta'mi

3 KBE, bo‘yalish, ko‘pik xosil qilish

4 KBE, KXE, AKX

5 KBE, KXE, hidi

87 Zarali moddalarni suv muhitida meyorlashtirishda uning zaharlilik ta'siri qanday o‘rganiladi?

1 laboratoriya hayvonlarida*

2 ko‘ngillilarda olib borish

3 suvning ko‘pik xosil qilish xususiyati

4 gelmintologik tahlil natijalari

5 entomologik ko‘rsatkichlarni tekshirish

88 Qanday zararlilik limit ko‘rsatkichlarni bilasiz?

1 organoleptik, umum sanitar, toksikologik*

2 organoleptik, toksikologik, baktereologik

3 organoleptik, gelmintologik, toksik

4 entomologik, organoleptik, sanitar rejim

5 ximiyaviy, fizik, mexanik

89 Tozalash stansiyasi hududiga qo‘yiladigan gigienik talablar:

1 chegaralangan, obodonlashtirilgan, yoritilgan*

2 chegaralangan, katta, ximikatlardan foydalanish

3 vertikal planirovka o‘tkazish, salqin, shamol yaxshi esishi

4 ko‘kalamzorlashtirilgan, sovuq, qorong‘i

5 salqin, yoritilgan, asfaltlangan hudud

90 Muallaq moddalar bo‘yicha tindirgichlar samaradorligi necha foizni tashkil etadi?

1 50-70%*

2 50-80%


3 20-40%

4 30-40%


5 10-20%

9Tozalash stansiyasini sanitar-texnik tekshirishdan maqsad?

1 qurilmalarni to‘g‘ri tanglanganligi va ulardan foydalanishni tekshirish*

2 stansiyadan to‘g‘ri foydalanishni tekshirish

3 xodimlarni kasallanish darajasini tekshirish

4 texnik xodimlar o‘rtasida bakteriya tashuvchilarni o‘rganish

5 stansiyaning situatsion rejasini o‘rganish

92 Kanalizatsiya tozalash stansiya ishchilarining kasallanish darajasi qanday o‘rganiladi?

1 mehnatga layoqatsizlik varaqalari bo‘yicha*

2 statistik talonlar bo‘yicha

3 umumiy kasallanish bo‘yicha

4 yuqumli kasallanish bo‘yicha

5 tezkor xabarlar bo‘yicha

93Septik tindirgichni cho‘kmadan tozalash davriyligi:

1 yilda 1-2 marta*

2 yilda 4 marta

3 har oyda

4 har kuni

5 3 oyda bir marta

94 Biofiltrni chiqindi suv tarkibidagi muallaq moddalarni kamaytirish bo‘yicha samaradorligi nechaga teng?

1 70-90%*

2 20-30%


3 40-50%

450-60%


5 100%

95 Tozalash stansiyasida foydalaniladigan tindirgichlar tipi nimalarga qarab belgilanadi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvatiga qarab*

2 tozalash bosqichlariga qarab

3 sanitar qoida va meyorlarga qarab

4 qurilish meyor va qoidalariga qarab

5 epidemiologik holatga qarab

96 Septik tindirgich qachon qo‘llaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvati 25 m3 /sutkagacha bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 100 m3 /sutkagacha bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish o‘uvvati 20000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

97 Emsher tindirgichi qanday xollarda qo‘llaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvati 1000 m3 gacha bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3 gacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 gacha bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish quvvati 1000000 m3 gacha bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish quvvati 20000 m3 gacha bo‘lganda

98 Tozalash stansiyalarida qumtutkichlar qachon qo‘llaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish 100m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 100 m3/sutkagacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 1000 m3 bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 gacha bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish o‘uvvati 25000 m3 gacha bo‘lganda

99 Qachon radial tindirgichlardan foydalaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvati 20 000 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 1 000 m3/sutkagacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 200 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish quvvati 9 000 m3/sutkagacha bo‘lganda

100 Biologik tozalash bosqichining tuproqli usuliga kiruvchi qurilmalarni ko‘rsating?

1 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerofiltr*

2 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, biologik hovuz

3 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerotenk

4 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, qum tutkich

5 sug‘orish dalasi, haydash dalasi, aerotenk

101 Oqava suvlarni tozalashda qo‘llaniladigan septik tindirgichning kamchiliklari nimalardan iborat?

1 qurilmadagi chirish, qurilmani qo‘lda tozalash*

2 kam miqdordagi suvni tozalashi va qo‘lda tlzalash

3 muallaq moddalardan yetarli tozalamaslik, xloridlar miqdori

4 ko‘p miqdordagi suvni tozalash, assenizatsion mashina yordamida tozalash

5 toza il ajratadi, tozalashning yuqori samaradorligi

102 Oqava suvlarni zararsizlantirish samaradorligini baholovchi ko‘rsatkichlarga nimalar kiradi?

1 koli-indeks, qoldiq xlor, mikroblar soni*

2 koli-indeks, quruq qoldiq, muallaq moddalar

3 koli-titr, KBE, KXE

4 umumiy mikroblar soni, rang ko‘rsatkich, loyqalik

5 koli-indeks, umumiy mikroblar soni, muallaq moddalar miqdori

103 Septik tindirgichning afzal tomonlarini ko‘rsating

1 foydalanishning qulayligi, cho‘kmani zararsizlantirish, degelmintizatsiya*

2 foydalanishning murakkabligi, zararsizlantirish, digelmintizatsiya

3 foydalanishning murakkabligi, metan va ozonning xosil bo‘lishi

4 aerob jarayon, anaerob jarayon, ishqoriy bijg‘ish

5 cho‘kmani zararsizlantirish, lakto musbat va lakto manfiy tayoqchalarni to‘liq ushlab qolish

104 Oqava suvlarni mexanik tozalash qurilmalarini ko‘rsating?

1 panjara, qumtutkich, tindirgich*

2 panjara, qumtktkich, biofiltr

3 tindirgich, qumtutkich, aerotenk

4 panjara, biofiltr, aeofiltr

5 qumtutkich, biologik hovuz, aerotenk

105 Oqava suvlarni biologik tozalash samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

1 KBE, oksidlanish, erigan kislorod*

2 KBE, KXE, mikroblar soni

3 KBE, erigan kislorod, erigan azot

4 KBE, KXE, koli-titr

5 KBE, erigan kislorod, koli-indeks

106 Oqava suvlarning qanday ko‘rsatkichlari bo‘yicha tindirgichlar samaradorligi baholanadi?

1 tiniqlik, muallaq moddalar miqdori*

2 tiniqlik, azot ammiak

3 azot ammiak, oksidlanish

4 tiniqlik, azot nitriti

5 azot ammiak, gelmint tuxumlarining soni

107 Sug‘orish dalasi va filtratsiya dalalarining o‘zaro farqi nimada?

1 foydalanishda , ish yuklamasida*

2 mexanik tozalash, tuzilishida

3 biologik tozalash, ish yuklamasida

4 zararsizlantirish, degelmintizatsiyada

5 ulaning o‘zaro hyech qanday farqi yo‘q

108 Oqava suv tarkibidagi qoldiq xlor miqdori nechaga teng?

1 1,5-2 mg/l*

2 3-5 mg/l

3 4,0 mg/l

4 1-5 mg/l

5 6-9 mg/l

109 Tuproqli sharoitda ketuvchi ekstensiv qurilmalarga kiradi?

1 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, qishloq xo‘jalik sug‘orish dalalari*

2 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerotenk

3 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, biologik hovuzlar

4 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, metantenk

5 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerofiltr

110 Tuproqli sharoitda ketuvchi intensiv qurilmalarga kiradi?

1 biofiltr, aerofiltr*

2 aerofiltr, aerotenk

3 biofiltr, aerotenk

4 aerotenk, metantenk

5 biofiltr, siklon

111 Oqava suvlarni biologik tozalash bosqichida qo‘llaniluvchi, suvli muhitda ketuvchi tozalash qurilmalarga kiradi?

1 aerotenk, biologik hovuz*

2 aerotenk, oddiy hovuz

3 aerofiltr, aerotenk

4 biologik hovuz, biofiltr

5 oddiy hovuz, sug‘orish dalasi

112 Chirituvchi tindirgichlarni ko‘rsating:

1 septik, ikki yarusli*

2 gorizontal, vertikal

3 gorizontal, emsher

4 qumtutkich, septik

5 metantek, radial tindirgich

113 Cho‘ktiruvchi tindirgichlarni ko‘rsating:

1 vertikal, radial*

2 gorizontal, septik

3 qumtutkich, emsher

4 metantenk, septik

5 gorizontal, ikki yarusli

114 Septtikdagt cho‘kmada qanday jaroayonlar ketadi?

1 anaerob sharoitda nordon bijg‘ish*

2 ilning mineralizatsiyasi

3 ilning oddiy to‘planishi

4 ilning ishqoriy bijg‘ishi

5 aerob jarayon

115 Nima uchun aerotenkdan so‘ng ikkilamchi tindirgichlardan foydalaniladi?

1 faol ilni cho‘ktirish uchun*

2 o‘z-o‘zini tozalash jarayonini tugatish uchun

3 biologik plenkani cho‘ktirish uchun

4 ilni xlorlash uchun

5 cho‘kmani ozonlash uchun

116 Faol il-nima?

1 suvdagi maprofit mikroorganizmlar biotsenozi*

2 septikda cho‘kkan cho‘kma

3 oqava suv tarkibidagi cho‘kma

4 erigan organik moddalar

5 metantenkdagi cho‘kma

117 Xo‘jalik-maishiy oqava suvlarni tozalash bosqichlarini ko‘rsating?

1 mexanik, biologik, zararsizlantirish*

2 tuproqli, suvli, atmosferali

3 mexanik, biologik, degelmintizatsiya

4 dezinfeksiya, degazatsiya, dezaktivatsiya

5 mexanik, biologik, dezinseksiya

118 Chiqindi suvlarni mexanik tozalash bosqichida qo‘llaniladigan va ilni qayta ishlovchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 septik, ikki yarusli*

2 metantenk, qumtutkich

3 gorizontal, vertikal

4 gorizontal, septik

5 radial, emsher

119 Agarda nazorat ostidagi ob'ektda hosil bo‘layotgan chiqindi suv bir hil miqdorda bo‘lsa qanday turdagi sinamalar olinadi?

1 o‘rtacha sutkalik, o‘riacha smenali*

2 o‘rtacha, proporsional

3 o‘rtacha , o‘rtacha proporsional

4 o‘rtacha proporsional, proporsional

5 bir vaqtlik, bir martalik

120 Agarda nazorat ostidagi ob'ektda xosil bo‘layotgan chiqindi suv miqdori doimiy bo‘lmasa qanday turdagi sinamalar olinadi?

1 o‘rtacha, o‘rtacha proporsional*

2 o‘rtacha sutkali, bir martalik

3 bir vaqtlik, ko‘p martalik

4 ko‘p tarmoqli, o‘rtacha

5 maksimal bir martalik, bir vaqtlik

121 Soproblik zonasining qanday turlarini bilasiz?

1 3 zona: oligosaprob, mezasaprob, polisaprob

2 2 zona: oligosaprob, mezasaprob

3 2 zona: vitasaprob, mezasaprob

4 3 zona: oligosaprob, mezasaprob, vitasaprob

5 4 zona: oligosaprob, mezasaprob, polisaprob, vitasaprob

122 Oqava suvlardan sinama olish turi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 vrach oldiga qo‘ygan vazifaga va chiqindi suvni xosil bo‘lish sharoitiga*

2 chiqindi suvni xosil bo‘lish sharoitiga

3 chiqindi suv miqdoriga

4 ishlab chiqarish quvvatiga

5 iqlimga va ishlab chiqarish turiga

123 O‘rtacha sinama qachon olinadi?

Iqlim Iqlim tushunchasi oʻz ichiga muayyan hududda uzoq vaqt davomida yigʻilgan harorat, namlik, atmosfera bosimi, shamol, yogʻin va boshqa meteorologik parametrlar statistikalarini oladi. Ushbu parametrlarning uzoq vaqt emas, balki muayyan vaqtdagi holatlariga ob-havo deyiladi.

1 agarda xosil bqlayotgan chiqindi suv bir hil miqdorda bo‘lsa*

2 chiqindi suv tarkibi tezda o‘zgaruvchan bo‘lsa

3 chiqindi suvni xosil bo‘lishi nodoimiy bo‘lsa

4 sanitar holat qulay bo‘lsa

5 epidemiologik holat noqulay bo‘lganda

124 O‘rtacha proporsional sinama qachon olinadi?

1 oqava suvlarni xosil bo‘lishi doimiy bo‘lmaganda*

2 xosil bo‘layotgan chiqindi suv bir xil miqdorda bo‘lsa

3 sanitar holat qulay bo‘lganda

4 epideiologik holat noqulay bo‘lganda

5 chiqindi suv tarkibi tezda o‘zgaruvchan bo‘lsa

125 Chiqindi suvlardan olingan sinamaga qanday hujjat to‘ldiriladi?

1 kuzatuv xati*

2 bayonnoma

3 sanitar buyruqlar

4 ruxsat xati

5 dalolatnoma

126 Laborator tekshiruvlar xajmi nimaga bog‘liq bo‘ladi?

1 sanitapr vrach oldida turgan maqsad va vazifaga*

2 qurilma turi va nomiga

3 ob'ekt quvvatiga

4 tozalash qurilmalar samaradorligiga

5 aholi soniga

127 Faoliyat yurituvchi ob'ektlarda xosil bo‘layotgan chiqindi suvlarni suv havzalariga tashlash holati ustidan nazorat qachon o‘tkaziladi?

1 3 yilda bir marta*

2 yilda 3 marta

3 5 yilda bir marta

4 har oyda

5 10 yilda bir marta

128 Suv havzalarini sanitar muhofazasiga qaratilgan JSN:

1 oqava suvlarni tozalash stansiyasini sanitar tekshirish*

2 tozalash stansiyasini qurish uchun yer maydoni tanlab olish

3 chiqindi suvlarni tashlash shart sharoitini aniqlash

4 sanitar ekspertizada ishtirok etish

5 ob'ektni qabul qilishda nazorat o‘tkazish

129 Tozalash qurilmalarining samaradorlik turlari:

1 gigienik va texnik*

2 gigienik va toksikologik

3 gigienik va fiziologik

4 gigienik va epidemiologik

5 gigienik va entomologik

130 Tozalash qurilmalar samaradorligini aniqlash usullari:

1 matematik hisoblash va laborator ma'lumotlari asosida*

2 kibernetik hisoblash va fizik laboratoriya ma'lumotlari

3 yig‘ilgan chiqindilar miqdoriga

4 oqava suvlarning va cho‘kmaning sutkalik yuklamasi

5 oqava suvlarni va cho‘kmani favqulotda tashlash miqdorini o‘rganish

131 Oqava suvlarni laborator tekshirish programmasi:

1 to‘liq va qisqa*

2 sutkalik va oylik

3 o‘rtacha va bir martalik

4 har kuni va bir martalik

5 har oyda va o‘rtacha yillik

132 Panjaralarni ish faoliyati qanday muddatda nazoratdan o‘tkaziladi?

1 oyda bir marta*

2 6 oyda bir marta

3 yilda bir marta

4 dekadada bir marta

5 oyda ikki marta

133 Kanalizatsiya loyihasining grafik material qismi o‘z tarkibiga qanday hujjatlarni oladi?

1 kanalizatsiyalanadigan hududning bosh rejasi*

2 tushuntirish xati

3 ilova

4 pasport ma'lumotlari bilan tanishish5 me'yoriy hujjatlar bilan tanishish

134 Kanalizatsiya sxemasining turlari?

1 markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan, aralash*

2 mahalliy, bir martalik, qisman

3 yer osti, yer usti, aralash

4 ko‘p qavatli, kam qavatli, xonadonli

4 kombinatsiyalashgan, aralash, bir martalik

135 Kanalizatsiya sistemasining turlari?

1 alohida, umumiy oqib ketuvchi, kombinatsiyalashgan*

2 ko‘p qavatli, bir qavatli, bir martalik

3 xonadonli, hovlili, aralash

4 kombinatsiyalashgan, kombinatsiyalashmagan, aralash

5 umumiy oo‘ib ketuvchi, kombinatsiyalashgan, markazlashtirilmagan

136 Gorizontal qum tutkichlarda suv harakati tezligi nechaga teng?

1 0,3-0,15 m/s*

2 1-2 m/s

3 2-5 m/s

4 0,1-0,25 m/s

5 0,3-3 m/s

137 To‘liq aloxida kanalizatsiya tizimi qanday qismlardan iborat bo‘ladi?

1 maishiy va yog‘ingarchilik*

2 sedimitatsion va aspiratsion

3 maishiy va kanalizatsion

4 ho‘jalik va maishiy

5 alanga osti va yo‘nalishli

138Chiqindi suvlarni mexanik tozalash bosqichining birinchi qurilmasiga kiradi?

1 panjara*

2 qumtutkich

3 aerotenk

4 metantenk

5 tindirgich

139 Qumtutkichlar chiqindi suv tarkibidan nimalarni ushlab qoladi?

1 og‘ir mineral moddalarni*

2 organik moddalarni

3 mikroorganizmlarni

4 viruslarni

5 gelmintlarni

140 Qumtutkich turlarini ko‘rsating?

1 gorizontal va vertikal*

2 gorizontal va radial

3 vertikal va kubsimon

4 gorizontal va metantenk

5 aerotenk va tindirgich

141 Tindirgich turlarini ko‘rsating?

1 birlamchi va ikkilamchi*

2 oligosaprob va mezasoprob

3 metantenk va siklon

4 aerotenk va multitsiklon

5 skrubber va aerotenk

142 Agarda chiqindi suv tarkibida muallaq moddalar miqdori 60-70%, bo‘lsa birlamchi tindirgichlardan foydalaniladimi?

1 foydalanilmaydi*

2 foydalaniladi

3 metantenk bilan birga ishlatiladi

4 aerotenk bilan birga ishlatiladi

5 perforator bilan birga ishlatiladi

143 Tindirgichlar samaradorligini oshirish usullari?

1 aeratsiya va biokoagulyasiya*

2 mexanik va biologik

3 aerob va anierob bijg‘ish

4 aeratsiya va mezanizatsiya

5 zararsizlantirish va utilizatsiya

144 Chiqindi suvlarni biologik tozalashning asosiy maqsadini ko‘rsating?

1 organik moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi *

2 mineral moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

3 bakteriyalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

4 radiaktiv moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

5 korxona chiqindilarini parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

145 Qishloq ho‘jalik sug‘orish dalalarining asosiy vazifasi nimadan iborat?

1 qishloq ho‘jalik ekinlarini yetishtirish*

2 chiqindi suvlarni organik moddalardan tozalash

3 chiqindi suvlarni mineral moddalardan tozalash

4 cho‘kmani zararsizlantirish va foydalanish

5 qattiq moddalarni zararsizlantirish va utilizatsiya qilish

146 Chiqindi suvlarni zararsizlantirish usullarini ko‘rsating?

1 reagentli va reagentsiz*

2 aeratsiya va filtratsiya

3 ozonlash va xlorlash

4 biokoagulyasiya va aeratsiya

5 biogelmintizatsiya va ftorsizlantirish

147 Tuproqda tabiiy kislorod miqdori necha foizga teng?

1 20,13%*

2 4,20%


3 26,0%

4 3,355


5 39,0%

148 Tuproqda vabo vibrioning yashash davomiyligi?

1 7-15 kun*

2 30-150 kun

3 40-57 kun

4 1-2 kun

150-200 kun

149 Intensiv harakatli ko‘chalardagi urnalar orasidagi masofa?

1 50 m*

2 150m


3 300m

4 500m


5 30m

150 Bozorlardagi bir urna uchun ajratilgan maydon o‘lchami?

1 250m2*

2 2500m2

3 500m

4 250m25 700m

151 Yirik shaharlarda bir odamdan hosil bo‘ladigan qattiq maishiy chiqindi miqdori nechaga teng?

1 0,9-1,0 m3

2 200kg


3 500kg

4 2-3 m3

5 2000t

152 Yirik shaharlardagi ishlab chiqarish korxonasidan xosil bo‘ladigan qattiq chiqindining bir odam uchun meyori?1 0,5-1 kg

2 2-15kg


3 30-50 kg

4 300kg


5 700kg

153 Bir odamdan xosil bo‘ladigan suyuq chiqindilar meyori nechaga teng

1 1,5-2,0 m3 *

2 2,5-5 m3

3 20000t

4 500t


5 0,5 t

154 Turli sharoitlarda kompostning yetilishi uchun qancha vaqt zarur bo‘ladi?

1 5-12 oy

2 1-2 yil

3 1-2 oy

4 4-14 oy

5 3-4 yil

155 Xlebnikov sanitar soni nima degani?

1 bu organik azotni azot gumusiga nisbati *

2 azot gumusini tuproqdagi karbonat angidridga nisbati

3 azot gumusini tuproqdagi is gaziga nisbati

4 azot gumusini tuproqdagi kislorodga nisbati

5 azot gumusini tuproq gumusiga nisbati

156 Gofman zonasi nima degani?

1 tuproq suvlarini xosil bo‘luvchi qismi*

2 tuproq gumusini xosil bo‘luvchi qismi

3 tuproqda organik moddalarni xosil bo‘luvchi qismi

4 tuproqda zaharli moddalarni xosil bo‘luvchi qismi

5 tuproqda radiaktiv moddalaprni xosil bo‘luvchi qismi

157 Tuproqning g‘ovakliligi qanday bo‘lganda tuproqni o‘z-o‘zini tozalash jarayoni uchun optimal sharoit bo‘ladi?

1 60-65%*

2 70-80%


3 40-30%

4 50-10%


5 90-95%

158 Sog‘lom tuproq qanday bo‘lishi zarur?

1 yirik donador va quruq*

2 mayda donador va nam

3 g‘ovakli va suv o‘tkazuvchi

4 havo o‘tkazuvchi va g‘ovakli

5 gigroskopik ap nam

159 Tuproqning asosiy komponentlariga nimalar kiroadi?

1 mineral va organik moddalar*

2 organik va zaharli moddalar

3 organik va toksikologik moddalar

4 fizik va ximiyaviy moddalar

5 fizik va mexanik moddalar

160 Klark nima degani?

1 tuproqda ximiyaviy moddalarning saqlanishi*

2 suvda ximiyaviy moddalarni saqlanishi

3 atmosferada ximiyaviy moddalarni saqlanishi

4 suv havzalarida ximiyaviy moddalarni saqlanishi

5 yer osti suvlarida ximiyaviy moddalarni saqlanishi

161 Tuproqdagi suyuq namlik formalarini ko‘rsating?

1 gigroskopik, pardali, kapilyar, erkin

2 bog‘langan, kapilyar, suvli, qumli

3 havoli, tuproqli, kapilyar, erkin

4 havoli, kapilyar, tuproqli, yer osti

5 yer osti, kapilyar, suvli, havoli

162 Agar tuproqDownload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.67 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 0.67 Mb.