• ( k = 9. 10 9 Nm 2 C -2 )
 • 10. Elektrostatika
  Download 25.61 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi25.61 Kb.
  1. 10. Elektrostatika


  F = Q*E

  W = U*Q

  W = 1/2*mv2

  F = k*((Q1/Q2)/r2)

  E = k*(Q/r2)

  U = E/d

  1. ( k = 9. 109 Nm2C-2 )


  1. Dva náboje Q1 = 1 nC, Q2 = -2 nC jsou ve vakuu ve vzdálenosti 3 m.

  1. Náboje se navzájem

  a) přitahují b) odpuzují c) nepůsobí na sebe

  (jsou rozdílně nabité)


  1. Velikost síly, kterou působí 1. náboj na 2. je

  a) 1 N b) 2 N c) 3N d) 6N e) 2 . 10-9 N f) 10-9 N
  F=k*(Q1*Q2)/r2 F=9.109*((2.10-9*1.10-9)/9) = 2.10-9 N (Q jsou v absolutní hodnotě)  1. Velikost síly, kterou působí 2. náboj na 1. je

  a) 1 N b) 2 N c) 3N d) 6N e) 2 . 10-9 N f) 10-9 N

  (působí na sebe stejnou silou)
  4) Budou-li tyto náboje místo vakua v prostředí o relativní permitivitě 4, pak se velikost síly, kterou působí 1. náboj na 2.

  a) 2x zvětší b) 4x zvětší c) 16x zvětší d) 2x zmenší e) 4x zmenší f) 16x zmenší

  k=1/4επ → ε se 4 zvětší → F se 4x zmenší (F=k*(Q1*Q2)/r2)
  5) Intenzita výsledného EP v bodě o vzdálenosti 1m od 1. a 2 m od 2. náboje má velikost:

  a) 4,5 Vm-1 b) 8 Vm-1 c) 10 Vm-1 d) 13,5 Vm-1

  E1 = k*Q1/r2 = 9.109 * (1.10-9/1) = 9 Vm-1

  E2 = k*Q2/r2 = 9.109 * (2.10-9/4) = 4,5 Vm-1

  9+4,5=13,5 Vm-1
  II. Plošná hustota náboje je největší:

  a) na vnitřním povrchu vodiče s malou křivostí c) na vnějším povrchu vodiče s velkou křivostí

  b) na vnějším povrchu vodiče s malou křivostí d) všude je stejná  (největší v zakřivených částech, nejmenší v dutinách)
  III. Zvětšíme-li vzdálenost kladného náboje od kladné desky v EP kondenzátoru 2x, elektrická síla působící na náboj se

  a) 2x zvětší b) 4x zvětší c) 2x zmenší d) 4x zmenší e) zůstane stejná

  (síla klesá nepřímo úměrně se snižující se vzdáleností (d)) (F = Q*E, U = E/d)

  IV. Napětí mezi deskami kondenzátoru vzdálenými od sebe 10cm je 10V. Intenzita EP kondenzátoru má velikost  a) 0,1Vm-1 b) 1Vm-1 c) 10Vm-1 d) 100Vm-1

  E= U/d = 10/0,1 = 100 Vm-1
  V. Elektron ( me = 9.10-31kg, e = 1,6.10-19C ) se pohyboval z hladiny elektrického potenciálu 30V na hladinu 100V. Jakou měl přibližně rychlost na hladině 100V, jestliže byl zpočátku v klidu?

  a) 3.106 ms-1 c) 25.106 ms-1  b) 5.106 ms-1 d) 50.106 ms-1

  W=U*Q = 70 * 1,602.10-19 = 1,12.10-17

  W=1/2*mv2 = 5.106 ms-1

  VI.Potenciál na povrchu koule o poloměru 1 m je 1 V a Intenzita na jejím povrchu má velikost 1 Vm-1.

  1. potenciál ve vzdálenosti 0,5 m od středu koule je

  a) 0,25 V  b) 0,5 V  c) 1 V  | ) 2 V  e) 4V f) 0V

  (potenciál je vevnitř stejný, jako na povrchu, 0,5 m je uvnitř koule (poloměr 1m))

  1. potenciál ve vzdálenosti 2 m od středu koule je

  a) 0,25 V  b) 0,5 V  c) 1 V  d) 2 V  e) 4V f) 0V

  (φ klesá s r)

  1. velikost intenzity ve vzdálenosti 0,5 m od středu koule je

  a) 0,25 Vm-1  b) 0,5 V m-1   c) 1 V m-1   d) 2 V m-1   e) 4V m-1  f) 0 V m-1 

  (potenciál uvnitř je 0) 0,5<1 (r)


  1. velikost intenzity ve vzdálenosti 2 m od středu koule je

  a) 0,25 Vm-1  b) 0,5 V m-1   c) 1 V m-1   d) 2 V m-1   e) 4V m-1  f) 0 V m-1 

  E klesá s r2

  Download 25.61 Kb.
  Download 25.61 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  10. Elektrostatika

  Download 25.61 Kb.