Elektrické pole, intenzita el pole
Download 58.92 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi58.92 Kb.

Elektrické pole, intenzita el. pole

1.

(B9/1)

Na skleněné tyči třené kůží vznikl kladný náboj 80 nC. Kolik elektronů přešlo z tyče na kůži? Jak se změní při tomto ději hmotnost skleněné tyče? Potřebuješ zjistit velikost element. náboje a hmotnost elektronu.

2.

(B10/2)

Dvě malé kuličky, z nichž jedna má náboj 40 nC a druhá 80 nC jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 1 cm od sebe. Jak velkými silami na sebe navzájem působí? Jak velkými silami by na sebe působily ve stejné vzájemné vzdálenosti, kdybychom je umístili v petroleji jehož relativní permitivita je 2, 1?

3.

(B11/3)

Jak je třeba změnit vzdálenost dvou kladných bodových nábojů Q1 a Q2, jestliže se náboj Q1 zvětší čtyřikrát a síla, kterou na sebe oba náboje navzájem působí, se při tom nezmění? Oba náboje jsou ve vakuu.

4.

(B15/8)

Dva kladné bodové náboje o velikosti Q a 4Q jsou pevně umístěny ve dvou bodech vzdálených od sebe 6 cm. Určete, kde je třeba na přímce spojující oba body umístit třetí kladný bodový náboj Q0, aby na něj nepůsobila žádná síla?

5.

Dva stejné náboje Q1 = Q2 = 5.10-8C se odpuzují ve vzduchu silou 2,5.10exp(-4)N. Jaká je mezi nimi vzdálenost? - See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.JD9boQOO.dpuf

6.

http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf

Urči elektrickou sílu, kterou se odpuzují 2 elektrony vzdálené R=10exp( 9) m . Urči, kolikrát je elektrická síla větší než gravitační síla, kterou se přitahují.

7.

http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf

Průměr atomu vodíku je přibližně 10exp( 10) m . Urči sílu, kterou přitahuje jádro obíhající

elektron. Urči frekvenci, se kterou by musel elektron kolem jádra obíhat, aby se udržel na

kruhové dráze 10exp( 10) m .

8.

Bartuška 24/17

Ve dvou vrcholech čtverce o straně 30 cm jsou na jedné úhlopříčce umístěny dva kladné bodové náboje 20 nC. Určete intenzitu elektrického pole v jednom ze dvou zbývajících vrcholů čtverce. (2, 8 kV/m)
9.
Bartuška 25/18

Ve dvou vrcholech rovnostranného trojúhelníku, jehož strany mají délku 0, 5 m, jsou umístěny bodové náboje, které mají velikost 1mikroC. Určete intenzitu elektrického pole ve třetím vrcholu, jestliže:

a) oba náboje jsou kladné (62 kV/m)

b) oba náboje jsou záporné (62 kV/m)

c) jeden náboj je kladný a druhý záporný (36 kV/m)

10.

Kohout 133/11B

Je dán kosočtverec ABCD o straně a = 10 cm. Úhlopříčk kosočtverce BD = a. V bodech A, C jsou umístěny bodové náboje Q1 = 1 pC a Q2 = -2 pC. Určete výslednou velikost intenzity elektrického pole v bodě D

a) výpočtem

b) graficky

11.

Bartuška 29/21

Malá prachová částice má hmotnost 0,01 mg, náboj 10 nC a je umístěna v homogenním elektrickém poli. Siločáry mají vodorovný směr. Částice se začne pohybovat s nulovou počáteční rychlostí a za 4s získá rychlost 50m.s-1. Určete intenzitu elektrického pole!

(7, 5 V/m)

- See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.gQ7MKWpL.dpuf12.

V určitém bodě elektrického pole kladného bodového náboje (ve vakuu) působí na náboj Q0 = 50 nC síla Fe = 10exp(-4)N. Určete:

a.) intenzitu elektrického pole v tomto bodě (2000 N.C-1)

b.) velikost vytvářejícího náboje Q vzdáleného od Q0 r = 0,3m (20 nC)

- See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.gQ7MKWpL.dpuf

13.

Bartuška 29/20

Malá částice, která má hmotnost 1 mg a náboj 0,5 nC, je na začátku v klidu. S jakým zrychlením se bude pohybovat v homogenním elektrickém poli s intenzitou 30 kV.m-1. Jakou dráhu částice urazí za 0,1 s ve vakuu? Tíhové sílu působící na částici neuvažovat.

- See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.gQ7MKWpL.dpuf

(15 m.s-2, 7, 5 cm)

14.

http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=93

Čtyři náboje o velikostech

Q1 = 5Q,

Q2 = 5Q,

Q3 = 3Q

Q4 = −12Q

jsou uspořádány podle obrázku. Určete intenzitu elektrického pole v bodě P.Pozn.: Na obrázku je schematicky znázorněna velikost nábojů.

15.

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

Příklad 1.4

Dva bodové náboje 1,5·10-7 C opačných znamének jsou vzdáleny 10 cm. Vypočtěte intenzitu

elektrického pole v bodě, který je od kladného náboje vzdálen 20 cm a od záporného 15 cm.

16.

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

Příklad 1.2

Jaká je odpudivá síla, která by působila mezi atomovým jádrem atomu zlata a jádrem atomu

hélia (částice α) při vzájemné vzdálenosti r = 10-14 m? Určete zrychlení částice α.

17.

B 32/24

V homogenním el. poli s intenzitou o velikosti 20 kV/m se působením el. síly přemístí částce s nábojem 100 mikroC po dráze 4 cm. Jakou práci síla vykoná, jestliže se částice přemísťuje po el. siločáře? (0, 08 J)

18.

B 33/25

Velikost práce z grafu

19.

B 33/26

Jaká práce se vykoná při přemístění náboje 5 mikroC mezi dvěma body el. pole, mezi kterými je napětí 1, 5 kV? (7, 5 mJ)

20.

B. 34/27

Jaké je napětí mezi dvěma body el. pole, jestliže při přemístění náboje 2 mikroC z jednoho bodu do druhého se vykoná práce 1, 2 mJ? (600 V)

21.

B. 35/29

Bodový náboj 10 nC umístěný v určitém bodě el. pole má el. potenciální energii 10 mikroJ. Určete potenciál tohoto bodu. (1kV)

22.

B. 35/30

Při přenesení částice s kladným nábojem 1, 3 . 10 exp(-7) z místa nulového potenciálu do daného bodu el. pole byla vykonána práce 6, 5.10exp(-5)J. Určete potenciální energii daného náboje v tomto bodě. Jaký je potenciál daného bodu? ( 6, 5.10exp(-5)J, 500 V)

23.

B. 36/32

Body A a B jsou umístěny ve vzdálenosti 5 cm a 20 cm od bodového náboje 167 nC. Jakou práci vykonají el. síly při přemístění náboje 1 nC z bodu A do bodu B? (23 mirkoJ)

24.

B. 37/33

Určete napětí - viz obrázek

25.

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

Příklad 1.13

Jak velký by musel být poloměr osamocené vodivé koule, která by se elektrickým nábojem

Q = 5 · 10−6 C nabila na potenciál ϕ = 104 V?

(4, 5 m)

26.

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

Příklad 1.8

Mezi dvěma rovnoběžnými deskami vzdálenými od sebe d = 2 cm je napětí U = 1000V. Vypočtěte, jakou rychlostí by dopadl na kladnou desku elektron, který vystoupil ze záporné desky s nulovou počáteční rychlostí. (1,88 · 107 m · s-1)

27. Př. 12

http://www.vascak.cz/?p=1345&c=12&n=12&u=1#kotva250

V homogenním elektrickém poli intenzity 104 V/m se pohyboval elektron po siločáře délky 20 cm. Jakou práci vykonaly síly elektrického pole?

(3,2.10exp(-16) J)

28. Př. 10

http://www.vascak.cz/?p=1345&c=9&n=10&u=1#kotva250

Jaký potenciál má vodič, jestliže k přemístění náboje 50 μC z místa nulového potenciálu na jeho povrch byla vykonána práce 0,2 J?

(4 kV)

Download 58.92 Kb.
Download 58.92 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrické pole, intenzita el pole

Download 58.92 Kb.