• Rozložení potenciálu v elektrolytu 1. Úkol měření
 • 2. Pracovní postup měření
 • 3. Popis přípravku
 • 4. Použité přístoje
 • Katedra fyziky
  Download 88.89 Kb.
  bet1/2
  Sana28.03.2020
  Hajmi88.89 Kb.
    1   2  ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

  KATEDRA FYZIKY  LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

  Jméno

  Radek PINC

  Datum měření

  17.12.1999

  Stud. Rok

  1999/2000

  Ročník

  2

  Datum odevzdání

  8.1.2000

  Stud. Skupina

  42

  Lab. Skupina

  1

  Klasifikace
  Čís. Úlohy

  5

  Název úlohy

  Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem

  Rozložení potenciálu v elektrolytu

  1. Úkol měření :

  - Určete rozložení potenciálu na diagonálách obdélníkové oblasti jejíž okraj je na nulovém potenciálu, zatím co uvnitř této oblasti jsou umístěny tři elektrody čtvercového průřezu s rozložením dle obrázku. Elektrosy jsou umístěny tak, že jejich geometrické středy mají následující souřadnice (0.8,0.8), (0.5,0.5), (0.2,0.2). Potenciály elektrod jsou po řadě 4V, 2V, 8V  2. Pracovní postup měření :

  - Elektrody umístěte na příslušná místa do elektrolytické vany. Jako elektrolyt slouží pitná voda, kterou můžete získat přímo z vodovodního kohoutku. Obsahuje totiž dostatečné množství iontů. Pokud bychom do vody přidali větší množství soli, modlo by dojít ke vzniku článků a ke zkreslení měření působením jejich napětím.

  - Vana má rozměr menší než 1m ale síť na jejím dnu umožňuje umístění elektrod přesně v příslušném měřítku – dělí rozměr vany na sto dílků. Elektrody připojte na potřebné potenciály. Toto se děje opět v určitém měřítku pomocí odporového děliče. 1V odpovídá jeden rezistor. Napětí na diagonálách odměříme voltmetrem. Měříme v 11 bodech na každé diagonále (což odpovídá měření po 0.1m v originále). Naměřené výsledky je ještě třeba upravit tak, aby odpovídaly požadovanému napájení potenciály 2V, 4V, 8V. To lze učinit vynásobením koeficientem, který získáme jako poměr počtu odporů v děliči a napětí na celém děliči (odporů je 10, napětí odměřte).

  - Výsledky vyneste do grafu. Stanovte hodnoty intenzity elektrického pole E a vyneste je do grafu.  3. Popis přípravku :

  - Sestává se z nádoby z průhledného materiálu, pod nímž je umístěna čtvercová síť umožňující přesné umisťování objektů a měřící sondy. K napájení je použito střídavého napětí získaného transformátorkem. Napětí je děleno na 10 stejných dílů odporovým děličem. K měření napětí se používá elektronický voltmetr.  4. Použité přístoje :

  - Elektronický voltmetr  5. Naměřené a zpracované hodnoty :

  Naměřený potenciál po diagonálách A a B  Průběh intenzity po diagonálách A a B  Download 88.89 Kb.
    1   2
  Download 88.89 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Katedra fyziky

  Download 88.89 Kb.