• A) Janubiy passat, Alyaska, Musson oqimi
 • B) Janubiy passat, Alyaska, Musson oqimi
 • 6 sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari: Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?
  Download 27.33 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi27.33 Kb.

  6 - sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari:

  1. Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?

  a) bo`g`oz b) materik c) qo`ltiq d) yarim orol  2. Okean tagining 200 m gacha bo`lgan qismi qanday nomlanadi?

  a) materik yonbag`ri b) okean tagi

  c) okean qari d) shelf

  3. Okeanlardagi suv miqdori dunyo suv zahirasining necha foizini egallaydi?

  a) 71 % b) 97 % c) 99 % d) 94 %  4. Okean suvlari necha gradusda muzlaydi?

  a) -20 b) 00 c) -10 d) -50  5. Quyida cho`llarni kesib o`tuvchi tranzit daryolarni belgilang:

  a) Sirdaryo, Amudaryo, Nil b) Volga, Ural, Lena

  c) Nil, Missisipi, Zarafshon d) Angara, Amur, Xuanxe

  6.

  Amudaryo - Oʻrta Osiyo hududidagi eng uzun daryo. Yunonlar Oks deb ataganlar. Mahalliy xalq orasida daryo Jayhun nomi bilan mashhur. Daryo uzunligi 2400 km, daryo deltasi 534 739 km². Amudaryo hozirgi Tojikistonning Pomir togʻi etaklaridagi Panj va Vaxsh daryolarining birlashuvidan boshlanib Oʻzbekiston, Afgʻoniston va Turkmaniston hududlaridan oʻtadi va tobora qurib borayotgan Orol dengiziga quyiladi.
  Sayohatchi F. Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atagan?

  a) 1540-1541yillarda b) 1520-1521yillarda

  c) 1500-1501yillarda d) 1821yilda

  7. Artezian suvlari qayerlarda hosil bo`ladi?

  a) yerning ustki qismida b) suvli qatlamlarda

  c) suv o`tkazmaydigan qatlam orasida d) barcha tekisliklarda

  8.

  Yer Yer - Quyosh sistemasidagi Quyoshdan uzoqligi jihatdan uchinchi (Merkuriy, Venera sayyoralaridan keyin) sayyora. U oʻz oʻqi atrofida va aylanaga juda yaqin boʻlgan elliptik orbita boʻyicha Quyosh atrofida aylanib turadi.
  Atmosfera havosining asosiy qismi (80%) uning qaysi qatlamida to`plangan?

  a) mezosfera b) termosfera c) ekzosfera d) troposfera  9. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

  a) geografik o`rin, havo harorati

  b) geografik kenglik, atmosfera bosimi, havo massalari, relyef

  c) quyosh radiatsiyasi, shamollar d) okeanlardan uzoqligi, tog`lar  10. Yer sharida jami nechta iqlim mintaqalari ajratilgan?
  Mintaqa - Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan oʻxshash boʻlgan, kenglik boʻylab choʻzilgan nisbatan kambar qismi. M.

  a) 7 b) 8 c) 13 d) 14  11. Hind okeaniga tegishli bo`lgan oqimlarni belgilang?

  1. Shimoliy passat, Mozambik, Kurosio oqimi

  A) Janubiy passat, Alyaska, Musson oqimi


  1. Janubiy passat, Mozambik, Musson oqimi

  D) Golfstrim, Janubiy passat, Mozambik oqimi

  12. “Tabiat kompleksi” deb nimaga aytiladi?

  a) tabiat komponentlarining uzviy aloqasi

  b) tog` jinslari, relyef, iqlim

  c) atmosfera va gidrosfera

  d) tabiat komponentlarining o`zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lgan hududlar

  13. Tabiat komponentlari qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan?

  a) o`rmon, o`simlik, hayvon b) tog` jinslari, tuproq, iqlim, suv

  c) cho`l, tog`, yaylov d) materik va okeanlar

  14. O`lchamiga ko`ra eng katta tabiat kompleksi qaysi?

  a) materik va okeanlar b) geografik qobiq

  c) landshaft d) tabiat zonalari

  15.

  Landshaft (nem. Land - yer, schaft - manzara) - 1) tipologik tabiiy komplekslarni umumlashtiruvchi tushuncha: geologik zamini, relyefi, iqlimi, tuproqlari, oʻsimlik turkumi, hayvonot dunyosi, gidrologik rejimining bir xilligi bilan ajralib turadigan va tabiiy chegaraga ega boʻlgan hudud.
  Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha?
  Maydon - ochiq, meʼmoriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan toʻsilgan keng satq. Toʻrtburchakli, temperaturapetsiyasimon. doirasimon, tuxumsimon (oval) va boshqa shakllarda yopiq yoki ochiq holda boʻladi.

  a) 361 mln.km.kv b) 180 mln.km.kv

  c) 149 mln.km.kv d) 510 mln.km.kv

  16. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?

  a) 1917 yil Yu. M. Shokalskiy b) 1520 yil F.Magellan

  c) 1492 yil X. Kolumb d) 1960 yil J.Pikar

  17. Dunyo okeanini gollandiyalik olim B. Varenius 1650 y. nechtaga ajratgan?

  a) 4 ta b) 5 ta c) 3 ta d) 1 ta  18. Qizil, Arabiston, Arafur dengizlari qaysi okeanga qarashli?

  a) Tinch b) Atlantika c) Hind d) Berk havza  19.
  Berk havza - suvi okean va dengizlarga oqib chiqmaydigan daryo yoki kul havzalari (q. Berk oʻlka).
  Okean suvning sho`rligi qanday o`lchov birligi bilan o`lchanadi?

  a) gramm b) prosent c) promille d) kg  20. Tinch okean Yer yuzining necha qismini egallagan?

  a) 1|3 b) 1|2 c) 1|4 d) 4|3  21. Atlantika okeanidagi eng chuqur cho`kma qaysi?

  a) Mariana b) Puerto-Riko c) Aleut d) Chili  22. Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan?

  a) A. Vegener b) A. R. Beruniy c) J. Oliver d) R. Dekart  23. 4 ta yarim sharda joylashgan materikning nomi nima?

  a) Yevrosiyo b) Avstraliya c) Afrika d) Antarktida  24.
  Afrika - kattaligi va aholi soni boʻyicha dunyoning ikkinchi qitʼasi.
  Puerto-Riko Puerto-Riko (Estado Libre Asociado de Puerto Rico) AQSh mustamlakasi boʻlib, Karib dengizidagi arxipelagdir. Puerto-riko (Puerto Rico), Puerto-Riko Hamdoʻstligi (Commonwelth of Puerto Rico) - Vest-Indiyada Katta Antil o.
  Yevrosiyo Yevrosiyo - Yer sharidagi eng katta materik, ikki qitʼa - Yevropa va Osiyodan iborat. Yer maydoni 54,9 mln. km2, shundan 2,75 mln. km2 orollar. Materikning uzunligi (gʻarbdan sharqq) 16 ming km, eni (shimoldan janubga) 8 ming km.
  Qizil dengiz suvining sho`rligi qancha?

  a) 42 promille b) 32 promille

  c) 54 promille d) 23 promille

  25. Litosfera quruqlikda necha km qalinlikka ega?

  a) 50,60 km b) 35,40 km

  c) 5,10 km d) 100,200 km


  6 - sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari:

  1. Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?

  a) bo`g`oz b) materik c) qo`ltiq d) yarim orol  2. Okean tagining 200 m gacha bo`lgan qismi qanday nomlanadi?

  a) materik yonbag`ri b) okean tagi

  c) okean qari d) shelf

  3. Okeanlardagi suv miqdori dunyo suv zahirasining necha foizini egallaydi?

  a) 71 % b) 97 % c) 99 % d) 94 %  4. Okean suvlari necha gradusda muzlaydi?

  a) -20 b) 00 c) -10 d) -50  5. Quyida cho`llarni kesib o`tuvchi tranzit daryolarni belgilang:

  a) Sirdaryo, Amudaryo, Nil b) Volga, Ural, Lena

  c) Nil, Missisipi, Zarafshon d) Angara, Amur, Xuanxe

  6. Sayohatchi F. Magellan Tinch okeanni qachon shu nom bilan atagan?

  a) 1540-1541yillarda b) 1520-1521yillarda

  c) 1500-1501yillarda d) 1821yilda

  7. Artezian suvlari qayerlarda hosil bo`ladi?

  a) yerning ustki qismida b) suvli qatlamlarda

  c) suv o`tkazmaydigan qatlam orasida d) barcha tekisliklarda

  8. Atmosfera havosining asosiy qismi (80%) uning qaysi qatlamida to`plangan?

  a) mezosfera b) termosfera c) ekzosfera d) troposfera  9. Iqlim hosil qiluvchi asosiy omillarni ayting.

  a) geografik o`rin, havo harorati

  b) geografik kenglik, atmosfera bosimi, havo massalari, relyef

  c) quyosh radiatsiyasi, shamollar d) okeanlardan uzoqligi, tog`lar  10. Yer sharida jami nechta iqlim mintaqalari ajratilgan?

  a) 7 b) 8 c) 13 d) 14  11. Hind okeaniga tegishli bo`lgan oqimlarni belgilang?

  1. Shimoliy passat, Mozambik, Kurosio oqimi

  B) Janubiy passat, Alyaska, Musson oqimi


  1. Janubiy passat, Mozambik, Musson oqimi

  D) Golfstrim, Janubiy passat, Mozambik oqimi

  12. “Tabiat kompleksi” deb nimaga aytiladi?

  a) tabiat komponentlarining uzviy aloqasi

  b) tog` jinslari, relyef, iqlim
  c) atmosfera va gidrosfera

  d) tabiat komponentlarining o`zaro aloqasi va ta’siri natijasida vujudga kelgan, o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lgan hududlar  13. Tabiat komponentlari qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan?

  a) o`rmon, o`simlik, hayvon b) tog` jinslari, tuproq, iqlim, suv

  c) cho`l, tog`, yaylov d) materik va okeanlar

  14. O`lchamiga ko`ra eng katta tabiat kompleksi qaysi?

  a) materik va okeanlar b) geografik qobiq

  c) landshaft d) tabiat zonalari

  15. Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha?

  a) 361 mln.km.kv b) 180 mln.km.kv

  c) 149 mln.km.kv d) 510 mln.km.kv

  16. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?

  a) 1917 yil Yu. M. Shokalskiy b) 1520 yil F.Magellan

  c) 1492 yil X. Kolumb d) 1960 yil J.Pikar

  17. Dunyo okeanini gollandiyalik olim B. Varenius 1650 y. nechtaga ajratgan?

  a) 4 ta b) 5 ta c) 3 ta d) 1 ta  18. Qizil, Arabiston, Arafur dengizlari qaysi okeanga qarashli?

  a) Tinch b) Atlantika c) Hind d) Berk havza  19. Okean suvning sho`rligi qanday o`lchov birligi bilan o`lchanadi?

  a) gramm b) prosent c) promille d) kg  20. Tinch okean Yer yuzining necha qismini egallagan?

  a) 1|3 b) 1|2 c) 1|4 d) 4|3  21. Atlantika okeanidagi eng chuqur cho`kma qaysi?

  a) Mariana b) Puerto-Riko c) Aleut d) Chili  22. Mobilizm gipotezasini qaysi olim ishlab chiqqan?

  a) A. Vegener b) A. R. Beruniy c) J. Oliver d) R. Dekart  23. 4 ta yarim sharda joylashgan materikning nomi nima?

  a) Yevrosiyo b) Avstraliya c) Afrika d) Antarktida  24. Qizil dengiz suvining sho`rligi qancha?

  a) 42 promille b) 32 promille

  c) 54 promille d) 23 promille

  25. Litosfera quruqlikda necha km qalinlikka ega?

  a) 50,60 km b) 35,40 km  c) 5,10 km d) 100,200 km

  Download 27.33 Kb.
  Download 27.33 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  6 sinflar uchun geografiya fanidan test topshiriqlari: Okean, dengiz va ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismi nima deb ataladi?

  Download 27.33 Kb.