68. Markaziy atomi tipdagi gibridlangan, qutbli kovalent bog’anishli qutbsiz molekulani aniqlang a в +c d
Download 20.51 Kb.
Sana05.01.2024
Hajmi20.51 Kb.
#130657
Bog'liq
9 monitoring test, 1663930066 (1), 9, 2-mavzu. Matritsa haqida tushuncha.., Dilrabo Rahmatullayeva, Строение скелета головы2, 19-mavzu1, Мавзу № 1 Хает фаолияти хавфсизлигининг асасий тушунча ва қоидалари, 2-mavzu, Abdumalikova 2665, Арқонда сакраш5, Арқонда сакраш6, HFX LABORATORIYA Word (1), 2 5371038564232478388, Депозиты до вос-WPS Office

61. Kimyoviy elementlar davriy sistemasining asosiy guruhchasida tartib raqami kamayishi bilan element xossalari qanday o‘zgaradi A) atom radiusi ortadi va elektromanfiylik kamayadi B) atom radiusi ortadi va metallik xossasi kamayadi C) atom radiusi kamayadi va elektromanfiylik ortadi D) atom radiusi kamayadi va metallik xossasi ortadi
62. Qaysi javobda elementlar atomlarining radiusi kamayib borishi tartibida joylashgan А) С, B, Be, F B) Sn, Ge, Si, С С) 0, S, Se, Те D) Na, К, Rb, H
63. Neytral atomda barcha zarrachalarning yig‘indisi 108 ga teng. Neytronlar soni protonlar sonidan 9 taga ko‘p bo‘lsa, elementni aniqlang A) Ge B) Se C) Br D) As
64. qatorida bog‘ karraliligi va bog’ energiyasi qanday o‘zgaradi A) kamayadi; kamayadi B) ortadi; kamayadi C) ortadi; ortadi D) kamayadi; ortadi
65. molekulasidagi uglerod-uglerod bog‘ uzunligi o‘ngdan chapga tomon qanday o‘zgaradi A) ortadi; kamayadi B) kamayadi; kamayadi C) kamayadi; ortadi D) ortadi; ortadi
66. Brom atomining kоvalent radiusi 114 nm ga teng. Agar vodorod atomining kovalent radiusi 30 nm ga teng bo’lsa, brom molekulasi va vodorod bromiddagi yadrolararo masofalarni (nm) aniqlang A) 228; 144 B) 60; 288 C) 228; 60 D) 144; 228
67. + jarayonda quyidagilardan qaysi biri o'zgarmaydi A) markaziy atomning valentligi B) umumiy protonlar soni C) zarrachaning fazoviy shakli D) markaziy atomning gibridlanishi
68.Markaziy atomi. tipdagi gibridlangan, qutbli kovalent bog’anishli qutbsiz molekulani aniqlang A) В) +C) D)
69. tarkibida qanday bog‘lar mavjud 1) qutbli kovalent; 2) qutbsiz kovalent; 3) donor-akseptor; 4) vodorod; 5) metall; 6) ion. A) 2, 3, 6 В) 1, 3, 4, 6 С) 1, 3, 5, 6 D) 1, 5, 6
70. Quyidagi qaysi xususiyatlar va uchun umumiy 1) markaziy atomning valentligi; 2) kimyoviy bog‘lanishlar soni; 3) molekulaning fazoviy tuzilishi; 4) markaziy atomning oksidlanish darajasi A) 1, 2, 3, 4 В) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3
71. Quyidagi reaksiya tenglamasidan oksidlovchi va qaytaruvchini ko‘rsating. A) Fe - oksidlovchi, Cl - qaytaruvchi B) Fe - oksidlovchi, H - qaytaruvchi C) H - oksidlovchi, Fe - qaytaruvchi D) Cl - oksidlovchi, Fe – qaytaruvchi
72. Ammoniy nitrit tarkibidagi azot atomlarining oksidlanish darajasi yig‘indisini aniqlang A) -1 В) 0 C) +2 D) +1
73.Aluminiy xlorid gidroliziga oid to‘g‘ri fikrlarni ko‘rsating. 1) HCl ta ’sirida gidroliz kuchayadi; 2) NaOH ta ’sirida gidroliz kuchayadi; SAYDULLAYEV MURODULLO 9 3) kation bo‘yicha gidrolizlanadi; 4) anion bo‘yicha gidrolizlanadi A) 1, 3 B) 2, 3 С) 1, 4 D) 2, 4
74.Litiy havoda qoldirildi. Olingan qattiq qoldiq gidrolizlanganda 4,48 litr (n.sh.) gaz va 19,2 g ishqor hosil bo‘ldi. Litiynin qancha qismi oksid hosil qilgan (Havo faqat va dan iborat deb hisoblang) A) 2/3 B) 1/3 C) 1/4 D) ¾
75. 15,8 g va C aralashmasi yetarli miqdordagi kislorodda yondirilganda 11 g tutgan gazlar ralashmasi olindi. Hosil bo‘lgan gazlarning umumiy hajmini (1, n.sh.) hisoblang. A) 44,8 B) 39,2 C) 67,2 D) 14,56
76. Kremniy va alyuminiydan iborat aralashma ishqor eritmasida eritilganda 8,96 1 (n.sh.) gaz jaraldi. Xuddi shunday aralashma xlorid kislotada eritilganda 6,72 1 (n.sh.) gaz ajralsa, kislotada erimay qolgan modda massasini (g) hisoblang. A) 2,8 B) 4,2 C) 5,6 D) 1,4
77. 1 mol mis (Il)-nitrat termik parchalanganda 2,5 mol kislorod atomi tutgan qattiq qoldiq olindi. Reaksiyada ajralgan gaz hajmini (1, n.sh.) hisoblang. A) 19,6 B) 39,2 C) 16,8 D) 33,6
78. Mis simning 40 %i mis (Il)-oksidga qadar oksidlanib, konsentrlangan nitrat kislotada eritildi. Natijada 6,72 1 (n.sh.) gaz ajralgan bo‘lsa, sarflangan kislota miqdorini (mol) hisoblang. A) 1,0 B) 1,6 C) 0,5 D) 0,8
79. Magniy sulfidi va fosfidi aralashmasida fosfor atomlari metall atomlaridan 2,5 molga kam, oltingugurt atomlaridan 3,5 molga ko‘p bo‘lsa, aralashma gidrolizidan necha litr (n.sh.) fosfin hosil bo‘ladi? A) 33,6 B) 44,8 C) 89,6 D) 67,2
80. 24,4 g natriy silikat suvda eritildi. Ushbu eritma orqali necha litr (n.sh.) karbonat angidrid o‘tkazilsa, eritmadagi uglerod va kremniyning massa ulushlari tenglashadi? ( = 22,4 1/mol) A) 0,4 B) 0,28 C) 0,2 D) 0,14
81. Kremniy va uglerod aralashmasi konsentrlangan ishqor eritmasida eritilganda 13,44 1 (n.sh.) gaz ajraldi. Erimay qolgan qoldiq ajratib olinib konsentrlangan sulfat kislotada eritildi. Natijada 20,16 1 (n.sh.) gazlar ajralgan bo‘lsa, dastlabki aralashmadagi uglerodning massa ulushini hisoblang. A) 0,2 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,25
82. Ichimlik sodasi va kristall soda aralashmasi qizdirilganda 31,8 g o‘rta tuz hosil bo‘ldi va 2,24 1 (n.sh.) ajraldi. Dastlabki tuzlar aralashmasi massasini (g) hisoblang. A) 74 B) 38 C) 48,6 D) 67,8
83.Fosfor (V)-oksidning 1/3 qismi issiq suvda, qolgan qismi sovuq suvda eritilganda umumiy massasi 51,6 g bo‘lgan kislotalar olindi. Tajriba uchun olingan fosfor (V)-oksid massasini (g) hisoblang. A) 14,2 B) 56,8 C) 28,4 D) 42,6
84. 8,83 g ammoniy karbonat va natriy nitrat aralashmasi to‘liq parchalanganda 4,83 g qattiq qoldiq olindi. Dastlabki aralashmadagi azot atomlari sonini aniqlang. A) 0,34- B) 0,13- C) 0,18- D) 0,1 –
85. 500 gr 20 % li eritmasiga 20 gr Fe plastinka tushurildi. Plastinka massasi 22,4 gr ga yetganda eritmadan chiqarib olindi. Chiqarib olingan plastinkadagi Fe ning massa ulushini toping. A) 85,7 B) 14,3 C) 16,8 D) 3,2
86 . 800 ml 2 n li eritmasiga 70 gr Cu plastinka tushiridi. Plastinka massasi 3,8 gr ga ortganda eritmadan chiqarib olindi. Plastinkada qolgan Cu ning massa ulushini toping. A) 68,4 B) 92,7 C) 31,6 D) 17,3
87. 850 g 17 % li eritmasi elektroliz qilinganda, anodda 15,96 l modda ajraldi. Katodda ajralgan moddalarning umumiy massasi qancha. A) 91,8 B) 93,8 C) 53,55 D) 18
88. 500 ml (p=1,5) 25 % li eritmasi elektroliz qilganda anodda 22,4 l gaz ajraldi. Hosil bo`lgan eritmaning konsentratsiyasini (%) toping. A) 17,6% B) 18,8% C) 16,8% D) 19,3 %
89. Quyida sanab o’tilgan moddalar orasida - gibrid orbitalli atomi bo’lgan molеkulalarni toping 1) kislorod; 2. oltingugurt (IV); oksid 3. uglеrod; (II) oksid; 4. uglеrod (IV) oksid; 5. Etin; 6. etilеn; 7) karbonat kislota anioni А) 1,3,6,7 В) 1,2,5,6 С) 2,3,6,7 D) 1,2,6,7
90. Mol nisbatlar 1:1:1 bo`lgan : Cu : C larning 47,2 g aralashmasi eritish uchun 98 % li, (p = 1,8) eritmasidan qancha (ml) talab etiladi. A) 77,78 B) 140 C) 137,2 D) 66,67
Download 20.51 Kb.
Download 20.51 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa68. Markaziy atomi tipdagi gibridlangan, qutbli kovalent bog’anishli qutbsiz molekulani aniqlang a в +c d

Download 20.51 Kb.