A: Joan Groizard Payeras Director General d’Energia i Canvi Climàtic
Download 21.94 Kb.
Sana22.03.2020
Hajmi21.94 Kb.

A: Joan Groizard Payeras

Director General d’Energia i Canvi Climàtic

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Govern de les Illes Balears

Gremi de Corredors, 10 Polígon Son Rossinyol, 1era Planta

07009 Palma**********, con DNI ************* i domicili al carrer *************, *** de . 07*** y correu electrònic ******@*******,

EXPOSA:


Exposició de motius

El Dilluns 10 de febrer de 2018, Sec. V ANUNCIS. Pàg. 4597 i 4595, es publica en el BOIB l’anunci de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat pel que s’efectua consulta pública de l’autorització administrativa i declaració d’impacte ambiental de les instal·lacions elèctriques les característiques principals de les quals s’assenyalen a continuació:


Expedient TR 16/16: nova subestació Bessons a 132 kV.

Terme municipal: Manacor.

Característiques principals: ampliació i nova configuració del parc de 132 kV de la subestació Bessons.
Expedient TR 17/16: línia a 132 kV Artà-Cala Mesquida compactació modificació línia a 66 kV Artà-Cala Millor.

Termes municipals: Son Servera i Artà.

Característiques principals: instal·lació d’una nova línia a 132 kV d’interconnexió entre les subestacions d’Artà i Cala Mesquida, modificació d’un tram de l’actual línia Artà-Cala Millor i compactació dels nous trams de línia Artà-Cala Mesquida i Artà-Cala Millor.
Expedient TR 18/16: modificació línies a 66 kV Bessons-Manacor 2 i Bessons-Can Picafort.

Terme municipal: Manacor.

Característiques principals: modificació de les línies a 66 kV Bessons-Manacor 2 i Bessons-Can Picafort, en l’arribada a la subestació Bessons.
Expedient TR 19/16: modificació línia a 220 kV Bessons-Llubí 1.

Termes municipals: Manacor i Petra.

Característiques principals: modificació d’un tram aeri de la línia a 220 kV Bessons-Llubí 1.
Expedient TR 20/16: línia a 220 kV Artà-Bessons 1-2 i desmantellament tram línia a 132 kV Bessons-Cala Mesquida.

Termes municipals: Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera i Artà.

Característiques principals: instal·lació d’una nova línia a 220 kV, de doble circuit, explotada inicialment a 132 kV, d’interconnexió entre les subestacions Bessons i Artà i desmantellament d’un tram de l’actual línia a 132 kV Bessons-Cala Mesquida.

Expedient TR 13/16: canvi tensió a 132 kV línia Artà-Capdepera 1-2 a 66 kV.

Termes municipals: Artà i Capdepera.

Característiques principals: canvi de tensió a 132 kV de l’actual línia elèctrica Artà-Capdepera, de doble circuit, a 66 kV.


Expedient TR 14/16: nova subestació Artà a 132 kV.

Terme municipal: Artà.

Característiques principals: construcció del nou parc a 132 kV de la subestació Artà, de tecnologia convencional en intempèrie i amb configuració d’interruptor i mig, adossat a l’actual subestació Artà 66/15 kV.
Tant des de l'Administració autonòmica i local com des de la societat hi ha hagut des del moment inicial del seu plantejament un rebuig a aquest projecte des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Els principals arguments s'enumeren a continuació:

• La creació d'una nova línia de 220 kV Artà - Bessons suposaria un major cost innecessari per al sistema elèctric espanyol.

A les Illes Balears, la xarxa de transport elèctrica ha de ser considerada de forma especial. Ja és tractada de manera especial en qualificar com a xarxa de transport dels circuits de 132 kV i inferiors. Una xarxa de transport amb circuits a 132 kV, n'hi ha prou per a Balears.

• Actualment existeixen alternatives a la construcció de la nova línia no contemplades en els estudis d’impacte ambiental com són:

- el soterrament, tal com es fa amb la continuació d’aquesta línia Artà – Mesquida

- la repotenciació de la línia Bessons - Manacor - Artà (doble circuit) de 66 kV a 132 kV

- o simplement passar la línia de Bessons – Artà a doble circuit de 132kV i no a doble circuit de 220kV.

• Tot això garanteix l'estabilitat del sistema elèctric del nord de l'illa de Mallorca així com la interconnexió del sistema insular de Mallorca amb el de Menorca i la futura demanda elèctrica per als propers 20 anys.

• Els primers 500 metres de les sortides i entrades de les subestacions han de estar soterrats.

• Donat el gran impacte visual les noves torres han de ser del sistema compacte minimitzant la seva presència.

• Ha de contemplar-se l’alternativa de soterrar la connexió Bessons – Artà juntament amb la connexió futura del gas Manacor - Artà - Capdepera.

• Donat el gran impacte visual i ambiental, el seu gran creixement de la subestació d’Artà, aquesta hauria de ser construïda pel sistema GIS i és suficient a 123 kV.

• Totes aquestes infraestructures estan molt sobredimensionades i és més que suficient que es realitzin a 132kV, tal com preveu el Pla director de les Illes Balears, i no a 220Kv.

• D'aquesta manera es deixa de tenir un sistema dèbilment connectat Mallorca- Menorca, i passem a tenir un sistema elèctric connectat garantint l'estabilitat de la freqüència del sistema en cas de desconnexió imprevista de generació o demanda del sistema.

• Tot això sense afectar zones protegides, paisatges protegits, alzinars, ni explotacions agrícoles que majoritàriament tenen un valor econòmic turístic major a l'agrícola. Cal no oblidar que Mallorca és un territori extremadament petit i densament poblat, que viu del seu paisatge i la seva dedicació al turisme. A més, l'impacte ambiental del projecte D / C Artà - Bessons 220 kV és inacceptable.

• Cal analitzar la vigència d'una solució només a 132 kV. És a dir, reconvertir els dos circuits esmentats a doble circuit a 132 kV, amb la qual cosa la subestació d'Artà disposaria de 4 alimentacions a 132 kV amb una capacitat total de 530 MVA, utilitzant els conductors habituals (podria fins i tot augmentar-substancialment considerant la possibilitat de conductors dúplex o d'alta capacitat). El que implicaria endarrerir a un futur molt llunyà la incorporació de la tensió de 220 kV a la zona. Cal tenir molt en compte que l'alt grau de protecció de l'illa de Menorca i de la zona d'Artà, pel que no cal preveure importants increments sobre la demanda actual.

• Que no es poden començar actuacions abans de l’aprovació del estudi d’impacte ambiental i Red Eléctrica Espanyola va adquirir els terrens on s’ubicarà la nova subestació d’Artà fa més 5 anys, sense saber si s’aprovaria el projecte i l’estudi d’impacte ambiental el dona com idoni sense plantejar alternatives i a més no s’inclou al cost en el projecte.

• Es tracte d’un únic projecte que inclou:  • la nova subestació Bessons a 132 kV,

  • línia a 220 kV Artà-Bessons 1-2 i desmantellament tram línia a 132 kV Bessons-Cala Mesquida,

  • línia a 132 kV Artà-Cala Mesquida compactació modificació línia a 66 kV Artà-Cala Millor,

  • canvi tensió a 132 kV línia Artà-Capdepera 1-2 a 66 kV,

  • nova subestació Artà a 132 kV

  • i la nova línia subterrània Artà – Mesquida

que es presenta en tres projectes diferents amb 3 Estudis d’impacte ambiental diferents. Es tracte del fraccionament d’un únic projecte que es fan simultàniament dins una distancia inferior a 40 Km i tot en funció de la subestació d’Artà. Per totes aquestes actuacions s’han de considerar un únic projecte amb un Estudi d’impacte ambiental únic pel conjunt.

• Els projectes no s’ajusten al Pla director general Energètic de les Illes Balears Decret 96/2005 de 23 de setembre, entre d’altres pel que fa a la consideracions, planificacions i criteris d’actuació i en concret en que “Totes les actuacions realitzades a la zona Nord-est de Mallorca i a Eivissa es projectaran a 132kV.

SOL·LICITA:

Tenguin en consideració els motius i arguments anteriorment exposats i per tot això, preguem adeqüin els citats projectes a les demandes presentades.

Atentament,

Director General d’Energia i Canvi Climàtic. Conselleria de Territori, Energia i MobilitatGovern de les Illes Balears
Download 21.94 Kb.
Download 21.94 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaA: Joan Groizard Payeras Director General d’Energia i Canvi Climàtic

Download 21.94 Kb.