Relació D’acords adoptats pel consell executiu de dia 27-5-2015
Download 61.01 Kb.
bet1/5
Sana21.03.2017
Hajmi61.01 Kb.
#657
  1   2   3   4   5

RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DE DIA 27-5-2015

PRESIDÈNCIA


APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (21-5-2015)

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ANY 2015 PER A LA DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LES BIBLIOTEQUES, DELS ARXIUS I DELS MUSEUS DE LES ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN, I A LES BASES QUE HAN DE REGIR-LA.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports:

ANTECEDENTS


Atès que la convocatòria de dotació d’equipaments d’arxius, biblioteques i museus de les entitats d’administració local forma part del programa de Cultura i està degudament pressupostada en els Pressuposts del Consell de 2015 i és una convocatòria ordinària i amb trajectòria en els darrers anys.
Vista la memòria justificativa de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni sobre la convocatòria de subvencions en espècie any 2015 per a la dotació dels equipaments de les biblioteques, dels arxius i dels museus de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen, i a les bases que han de regir-la.
Vist l’informe jurídic favorable del secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Espots.
Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33210.76200 per dur a terme la convocatòria esmentada, segon la RC amb el núm. de referència 22015/1003 per un import de 100.000,00 €.
Atesa la proposta del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports d’aprovació de la convocatòria i de les bases.
Vist l’informe favorable de la a Intervenció General del Consell.
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31 e) del Reglament d'organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta d’
ACORD
1. Aprovar l'expedient 31/2015 relatiu a la convocatòria de subvencions en espècie any 2015 per a la dotació dels equipaments de les biblioteques, dels arxius i dels museus de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen, i a les bases que han de regir-la.

2. Autoritzar una despesa de 100.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33210.76200 (RC núm. de referència 22015/1003) per atendre a les subvencions en espècie de la convocatòria esmentada.


3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.
4. Ordenar-ne la publicació en el BOIB.Download 61.01 Kb.
  1   2   3   4   5
Download 61.01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaRelació D’acords adoptats pel consell executiu de dia 27-5-2015

Download 61.01 Kb.