• Sifarişl ə rin qeydiyyatı kitabı
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 20 nömr ə li ə lav ə
 • Avtomobil n ə qliyyatı il ə daşınmaq üçün t ə hvil veril ə n yükün Siyahısı
 • «Avtomobil nə ql iyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 21 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə
  Download 0.91 Mb.
  bet4/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.91 Mb.
  1   2   3   4

  Qeydlər:

  1. ƏDV - əlavə dəyər vergisidir.

  2. Görülmüş işlərə dair qeydlər arxa hissədə sərbəst şəkildə aparılmalıdır.

  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na


  19 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Sifarişlərin qeydiyyatı kitabı


  Sı-

  ra

  №-  si  Sifarişin

  qəbul edilmə tarixi və saatı
  Sifarişçi-nin

  soyadı, adı, atasının adı

  Sifari-


  şin növü


  Miq-


  darı


  Mərtəbə göstərilməklə çatdırılma ünvanı

  Daşınma məsafəsi (km)
  Sifarişin icrası üçün razılaşdı-rılmış müddət

  (tarix, vaxt)

  Sifarişi qəbul etmiş şəxsin soyadı,

  adı, atasının adı

  Sifarişin yerinə yetirilməsi haqqında qeyd

  (siyahıdan çıxarılmış sifariş-tapşırığın nömrəsi, sifarişin yerinə yetirilmə tarixi)
  Q

  e

  y  d


  xidmət  daşınan yüklər

  haradan

  haraya


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  20 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)

  Təşkilatın möhürü _________________ Sifariş-tapşırığa əlavə  Avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmaq üçün təhvil verilən yükün

  Siyahısı
  Sifarişçi ___________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı)
  Hər yük yerində olan əşyaların adı, onların fərqli əlamətləri  Qablaşdırma növü  Əşyaların

  miqdarı  Hər bir əşyanın elan olunmuş dəyəri


  Əşyaların elan olunmuş dəyərinin ümumi qiyməti  1

  2

  3

  4

  5

  Cəmi:
  Qeyd. Yeşiklər, çamadanlar, bağlamalar və digər eyninövlü qablaşdırmada olan yüklər, hər yük yerinə uyğun nömrələnir və siyahının birinci qrafasında göstərilir.

  Yerlərin ümumi sayı _________________________________________

  Göndərənin imzası___________________________________________

  Siyahı yoxlanılmışdır_________________________________________

  (agentin və sifarişi rəsmiləşdirənin imzası)


  Yük siyahıya uyğun olaraq daşınmaya qəbul edilmişdir ______________

  ___________________________________________________________

  (yükü daşınmaya qəbul edən təşkilatın nümayəndəsinin soyadı və imzası)

  Yük Sifarişçi tərəfindən «____»________________ 20___ il tarixdə siyahıya qəbul edilmişdir_______________________________.

  (Sifarişçinin imzası)
  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  21 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  (Sifarişçi tərəfindən doldurulur)

  ­­­­­­­­­­­­

  _____________________________________

  (təşkilatın adı)


  TAPŞIRIQ
  I bölmə
  Sifarişçinin soyadı, adı, atasının adı ____________________________

  (Sifarişçinin poçt ünvanı)


  Yükün yerləşdiyi yer ________________________________________
  Xahiş edirəm ev əşyalarının təyinat məntəqəsində evə çatdırılmaqla, konteynerdə göndərilməsinə dair tapşırığı qəbul edəsiniz.  Sıra№-si

  Yükün adı

  Yerlərin sayı

  Kütləsi

  (kq)


  Yeni /istifadə olunmuş

  Nöqsanların siyahısı

  Elan olunmuş qiymət

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Cəmi ______________________________________________________


  Göndərmə stansiyası və yolu ___________________________________
  Təyinat stansiyası və yolu _____________________________________
  Yükalan və onun poçt ünvanı _________________________________
  Yükün çatması haqqında yükalan xəbərdar edildikdən sonra onun təqsiri üzündən konteynerin təyinat məntəqəsində boş dayanması, o cümlədən konteyneri qəbul etməkdən imtina və onun yeni ünvana göndərilməsi mümkünlüyü ilə əlaqədar xərcləri öz üzərimə götürürəm.
  «_______»_________________ il
  Sifarişçi___________________________

  (imza)


  «Tapşırıq»ın arxa tərəfi Daşıyıcı tərəfindən doldurulur
  II bölmə
  Yükgöndərən________________________________________________

  (təşkilatın adı)

  Yükgöndərənin poçt ünvanı ____________________________________
  Konteynerin nömrəsi ______________ plombun nömrəsi ___________
  Qaimə №-si ________________________________________________
  Ekspeditor tərəfindən ev əşyaları qəbul edilmişdir __________________

  (soyadı, adı, atasının adı)

  Konteynerin daşınmaq üçün təhvil verilmə tarixi ___________________
  Ekspeditor ______________________

  (imza)

  M.Y.

  III bölmə


  Yükalan ___________________________________________________

  (təşkilatın və ya onun agentliyinin adı)

  ___________________________________________________________
  Yükalanın poçt ünvanı ________________________________________

  ___________________________________________________________


  Download 0.91 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə

  Download 0.91 Mb.