Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya
Download 289.95 Kb.
bet17/25
Sana02.07.2021
Hajmi289.95 Kb.
#15345
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya

mane olan amillərin xüsusi çəkisi (faizlə)

Qruplar

AMİLLƏR

İLLƏR

2000

2001

2002

2003

2004

2016

İ

İqtisadi

62,9

67,3

62,0

60,1

67,6

63.08

İİ

İstehsal

27,5

25,6

23,3

18,9

24,0

27.01

İİİ

Digər tələblər

9,6

7,1

14,7

21,0

8,4

9.91
Cəmi

100

100

100

100

100

100

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 2004-cü ildə iqtisadi amillərin xüsusi çəkisi 67,6 faiz, istehsal xarakterli amillərin xüsusi çəkisi 24 faiz, digər səbəbləri xarakterizə edən amillər 8,4 faiz təşkil etməklə, İ qrup amillərin əhəmiyyəti artmış, İİ və İİİ qrup amillərin əhəmiyyəti isə azalmışdır .

Bütün bunlarla yanaşı qeyd etməliyik ki, istehsalın əsas amili kimi innovasiyanın inkişafı üçün istənilən şərait tam yaradılmamışdır.Ona görə də yaxın gələcəkdə innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və tətbiqinin sürətləndirilməsi məqsədilə bütün biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün stimullaşdırıcı mexanizmin işlənilib hazırlanmasına üstünlük vermək lazımdır.Burada əsas yeri yüksək məlumat texnologiyasının tətbiq olunmasına imkan verən dövlətin innovasiya siyasəti tutmalıdır.

İqtisadi islahatların aparıldığı dövrlərdə innovasiya fəallığı nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşmüşdür.Bunun da əsas səbəbi yüksək təhsilli heyətin olmaması, investisiya resurslarının məhdudluğu və innovasiya infrastrukturunun zəif inkişaf etməsidir.Burada elmlə istehsalın, sənaye və kənd təsərrüfatının bazarla, külli miqdar istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin texnika ilə zəif əlaqəsini əlavə etsək, onda həqiqətən görərik ki, innovasiya fəallığının yüksəldilməsi xeyli maneələrlə qarşılaşır.Mövcud şərait Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə elmi-texniki hadisələrdən geri qalmaq təhlükəsini törədir.Texniki və texnoloji cəhətdən geri qalmanı sürətləndirən amillərdən biri Qərbin inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadi inkişafın investisiyalı tipindən innovasiyalı tipinə keçid, sənayeləşdirilmiş cəmiyyətdən elm və biliyə əsaslanan postsənayeləşmə cəmiyyətə daxil olmasıdır.Məhz bu səbəbdən hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadi inkişafın innovasiyalı tipinə keçid zəruriləşir ki, bu da bir sıra amillərlə əlaqədardır.

Hər şeydən əvvəl innovasiyalı məhsul istehsalçılarının sayını artırmaq, innovasiyalı məhsul istehlakçılarının davranışına üstünlük vermək, innovasiyalı məhsul istehsalçıları ilə istehlakçıları arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirmək lazımdır.İnnovasiya hadisəi əsasında davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün elmi bazaya əsaslanan məhsulların təklifini irəli sürmək, innovasiyalı məhsul istehsal edənlərin birbaşa innovasiya bazarına sərbəst daxil olması mexanizmini daima təkmilləşdirmək vacibdir.Bunun üçün də innovasiyalı bazarın təşkilati-hüquqi bazasını yaratmaq lazımdır.Bu da öz növbəsində intellektual mülkiyyətçilərin müdafiə olunmasına səbəb ola bilər.İnnovasiya hadisəinin iştirakçılarını məlumat xidməti ilə təmin etmək davamlı iqtisadi inkişafın zəruri şərtidir.Belə ki, məlumatnı bazar subyektləri arasında bərabər paylaşdırmaq innovasiya hadisəinin əhatəli şəkildə baş verməsinə səbəb olur.İnformasiya xidməti dedikdə, hər şeydən əvvəl sərbəst kapital sahiblərini innovasiya layihələrinə cəlb etmək, təşkilatçı menecerləri zəruri məlumat ilə təmin etmək nəzərdə tutulur.Bundan əlavə üfüqi xətt üzrə innovasiya hadisəinə xidmət edən əlaqələndirici şəbəkənin yaradılması vacibdir.Belə ki, düşüncədən, ideyadan başlayaraq onun ekspertizası və innovasiyalı məhsula çevrilməsinə qədər fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış kommersiya strukturunun yaradılması zəruridir.Bundan əlavə innovasiya fəaliyyətinin, xüsusən kicik biznesin və intellektual mülkiyyət sahiblərinin sığortalanmasını ön plana çəkmək lazımdır.

Download 289.95 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
Download 289.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAzərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya

Download 289.95 Kb.