• INFORMATIKA 8 SINF II-variant
 • INFORMATIKA TEST III VARIANT
 • Bilimlar bellashuvi 2014 informatika test
  Download 42.89 Kb.
  Sana22.03.2020
  Hajmi42.89 Kb.
  #8489

  BILIMLAR BELLASHUVI 2014


  INFORMATIKA

  TEST

  1-вариант

  1. 814 sonini yozish uchun kerak bo`lgan baytlar soni:

  A) 6 B) 10 C) 42 D) 112

  2. 1 Tbt nеchа bаytga tеng?

  A) 240 bаyt B) 230 bаyt C) 250 bayt D) 220 bаyt

  3. EXCEL da (A2:B6;A8;B5;D8) blokda nechta katakcha bor?

  A) 13 B) 12 C) 11 D) 14

  4. Quyidagi mantiqiy ifodaga teng kuchli ifodani aniqlang.

  A \/ ¬( ¬B \/ ¬C):

  A) ¬A \/ B \/ ¬C B) A \/ (B /\ C)

  C) A \/ B \/ C D) A \/ ¬B \/ ¬C

  5. Agar axborot 12 Кbayt hajmga ega bo‘lsa, u qancha bit va bayt ekanligini aniqlang.

  A) 98304 bit, 12288 bayt B) 1024 bit, 2048 bayt

  C) 12288 bit, 2048 bayt D) 15036 bit, 12288 bayt

  6. Paint dasturida CTRL+E tugmalar kombinatsiyasi orqali qanday amal bajariladi?

  A) Rasm yoki uning qismlarini akslantiriladi

  B) Palitraga qo’shimcha rang joylashtiriladi

  C) Fayl atributlarini o’rnatiladi

  D)uskunalar panelidan uskuna tanlanadi

  7. Paint dasturida F1 tugma qanday vazifani bajaradi?

  A) Dastur va dasturni ishlatish haqida yo’riqnomani chiqaradi

  B) Foydalanuvchi menyusini ishga tushiradi

  C) Ma’lumotni tahrirlash ishlarini bajariladi

  D) Tugma vazifasi mavjud emas


  8. Paint dasturida uskunalar panelidan nechta uskuna joy olgan?

  A)16 B)18 C)28 D)14

  9. Kompyuterda ishlaydigan dasturlar necha turga bo`linadi?

  A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta. D) 5 ta

  10. A=Rost; B=101­2=510; D=3,3; E=4,3; bo`lsa,

  A(D>E)AB7A7(D>E) amalini bajaring.

  A) Yechimi yo`q

  B) Xato berilgan

  C) Rost

  D) Yolg`on.

  11. Z3 hisoblash mashinasini qachon kim tamonidan yaratilgan?
  A) 1941yil Konrad Saze

  B) 1831 yil J.Genri

  C) 1904 yil Jon Flem

  D) 1907 yil Li de Fores.

  12. Ma’lumotlarni ikkilik shaklida vaqtinchalik saqlab turuvchi qurilmaning nomi?

  A)Video B) Protsessor

  C) Shina D) Registr

  13. “Ko’potar miltiq” nomiga ega bo`lgan qurilmaning nomini toping?

  A) Triger B) Tranzistor.

  C) Vinchester D) Registr.

  14. 6-9 sinf o’quvchilarining o’rtacha o’qish tezligi minutiga 160 ta so’z (bir dona so’z o’rtacha 6 ta belgi) bo’lsa, 4 soat tinimsiz o’qiganda o’quvchi qancha Kbayt ma'lumotni ko’zdan kechiradi?
  A) 960 B) 440 D) 195 E) 225
  15. O’nlik sanoq sistemasi asosiy elementlari soni nechta?

  A)8 B)12 C)100 D)10

  16. O’nlik sanoq sistemasidagi 154 sonini o’n oltilik sanoq sistemasiga o’tkazing.

  A)9A B)154 C)91 D)A9

  17. Optik disklarning radiusini aniqlang?

  A)120mm B)100mm

  C)100mm D)60mm

  18. Triggerlar majmuasi nima deyiladi?

  A) vinchestr B) mulohaza C) registr D) tranzistr

  19. Doiraviy logarifmik chizg’ichni kim ixtiro qilgan?

  20. Sonni o’nlik sanoq sistemasiga o’tkazing. AF16

  21. Amallarni bajaring va natijani sakkizlik sanoq sistemasida ifodalang. 1238+32116+23110+101012

  22. Microsoft Word 2003 dasturidagi menyular keltma-ketligini yozing.

  23. Natijani yozing =МАКС(МАКС(10;-2);2;3)

  24. Microsoft Excelda 2003 dasturida dastlabki va eng oxirigi katakcha adressini yozing.

  25. A   B   D mantiqiy ifodaga mos mantiqiy sxema chizing.  INFORMATIKA

  8 SINF II-variant

  1. MS Wordda matn yozish qoidalariga oid tog’ri mulohazani toping?

  A) Qat’iy probel joylashtirish uchun Ctrl+Shift+Probel klavishlari birgalikda bosiladi

  B) Tire belgisi probellarsiz yoziladi

  C) Uzun tireni ikki tomonidan probeller bilan ajratiladi

  D) Barcha javob to’g’ri

  2. Internetga asos bo’lgan tarmoq nomini aniqlang

  A) lokalnet

  B) globalnet

  C) arpanet

  D) servernet

  3. 6-9 sinf o’quvchilarining o’rtacha o’qish tezligi minutiga 160 ta so’z (bir dona so’z o’rtacha 6 ta belgi) bo’lsa, 4 soat tinimsiz o’qiganda o’quvchi qancha Kbayt ma'lumotni ko’zdan kechiradi?

  A) 960 B) 440 C) 195 D) 225

  4. Quyidagilardan qaysi birida axborotning asosiy uchta xususiyati bajariladi?

  A) Afrika va Avstraliyani Atlantika okeani ajratadi

  B) Kubda 9 ta qirra bor C) Suv vodorod, kislorod va misdan tashkil topgan D) Magnitning qarama-qarshi qutbi bor

  5. Excelda A1=7, B3=9 bo’lsa, “=КОРЕНЬ(B3) + КОРЕНЬ(B3+A1)” ning javobi nechaga teng?

  A) 9 B) 7 C) 13 D) Formulada xato bor

  6. Ikkilik sanoq sistemasida: velosipedchining tezligi V= 10000 km/soat bo‘lsa, 1111 soatdan keyin qancha yo‘l bosib o‘tishini hisoblang va javobini o’nlik sanoq sistemasida yozing.

  A) 200 km/soat B) 240 km/soat C) 220 km/soat D) 11110000 km/soat

  7. MS Excelda A1=5, B3=4 bo’lsa, EE5 katakchadagi

  “=СРЗНАЧ (4*A1;B3*A1; 9; 14)” natijasi necha?

  A) 15,75 B) 20 C) 63 D) Formulada xato bor

  8. MS Excelda A1=5, B3=4 bo’lsa, E5 dagi “=СУММ (A1;ОСТАТ(A1;B3); МАКС(A1;B3))” natijasi necha?

  A) 14 B) 23 C) 11 D) formulada xato bor

  9. Elektron pochta xizmatini quyidagi dasturlardan qaysi biri bajaradi?

  A) Internet Explorer B) Outlook Express

  C) Netscape Naviqator D) Netscape Nessender

  10. Ikki raqamli sanoq sistemasida 1110101 va 1110111 sonlarning yig’indisini toping.

  A) 11001100 B) 11101000

  C) 11101100 D) 11001010

  11. Hozirgi kunda monitorlarning grafik adapterli turlaridan tashqari yana qanday turlari mavjud?

  1) VGA; 2) elektron nurli trubkali; 3) XGA;

  4) suyuq kristalli; 5) plazmali 6) SVGA

  A) 1,2,3,6 B) 2,34,6 C) 3,4,5,6 D) 2,4,5

  12. Virtual terminallar - bu:

  A) EHM bilan o’zaro aloqa tilining standart talablarini bajaruvchi terminal

  B) Katta ichki xotiraga ega bo’lgan terminal

  C) Klaviatura va display

  D) Kompyuterga ulanishi mumkin bo’lgan qo’shimcha ekran

  13. Interpritator - bu:

  A) Berilgan matnning har bir buyrug’ini EHM tiliga o’tkazadigan va shu buyruqni bajaradigan dastur

  B) O’zgaruvchan nomi C) Faylning nomi

  D) Disk operasion sistemasidagi dasturlardan biri

  14.Excelda absolyut murojaat qaysi javobda to’g’ri berilgan?

  A) =$BMA$5 B) =$AZ$5 C) =$A$5 D) B va C to‘g‘ri

  15. ………. prosessor va xotira o’rtasida axborot almashinivini ta’minlaydi.

  A) Trigger B) Registr C) Shina D) Slot

  16. Jonli telekonferensiyalar o’tkazish imkonini beruvchi, “ko’zchasi” qamrovidagi harakatli video axborotlarni kompyuter xotirasiga o’tkazish uchun xizmat qiladigan qurilma…..

  A) Multimedia B) Skaner C) Web D) Plotter

  17. Birinchi avlodga mansub EHM turlarini ko’rsating.

  A) Yamaxa, Praves, Korvet B) MESM, BESM-1, BESM-2, Strela

  C) EDSAK, SEAK, MIR, Nairi D) Ural-14, IBM, ES

  18. Dastlabki, eng sodda sun’iy hisoblash asbobi.

  A) Birka B) Neper tayoqchalari C) Abak D) Logarifmik lineyka

  19. Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo’yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son hosil bo’ladi?

  20. "Audioterminal" bu:

  21. A=“1112=710”, B=“1 Gb=1024 Kbit”, D=“1016=10102” bo’lganda
  A (BD) ifoda qiymatini hisoblang.

  22.  ( A  B)  D mantiqiy ifodaga mos rostlik jadvalini yozing

  23. Natijani o’n oltilik sanoq sistemasida aniqlang:
  110112 + 55668 BA9

  24. Agar test varianti o’rtacha 20 kilobayt (testning har bir betida 64 ta belgili 40 ta satr) hajmga ega bo’lsa, testdagi betlar soni:

  25. Excelda A1=4, B3=3 bo’lsa, “=A1*B3–B3^2” ning javobi nechaga teng?

  INFORMATIKA

  TEST

  III VARIANT
  1. MS Wordda abzaslar intervalini o’zgartirish qanday amalga oshiriladi?

  A) Formatlash uskunalar panelidagi piktogrammasi orqali

  B) Standart uskunalar panelidagi piktogrammasi orqali

  C) Formatlash uskunalar panelidagi piktogrammasi orqali

  D) Standart uskunalar panelidagi piktogrammasi orqali

  2. MS Wordning WordART uskunalar panelida qanday uskunalar bor?

  A) B)

  C) D) barchasi

  3. Operatsion sistemalarni ko’rsating.

  A) Uzbekdo B) Unix

  C) Doppix D) B va D javoblar to’g’ri

  4. Qaysi tashqi hotirada yo’l spiralsimon bo’ladi?

  A) disketa B) CD-R C) vinchester D) A va D

  5. Axborot texnologiyalari vositalarini aniqlang.  A) qalam, daftar, kitob, kompyuter

  B) suhbat jarayoni, ma’ruza tinglash

  C) telefon, televizor, magnitofon

  D) A va D javoblar

  6. Ikkilik sanoq sistemasida hisoblang va taqqoslang: 101,101+11,111 va 10110,01–11,011

  A) = B) > C) < D) taqqoslab bo’lmaydi

  7. Matematikada masala shartiga ko‘ra tenglama tuzish axborot ustida bajariladigan qanday amal?

  A) Formallashtirish

  B) O‘chirish

  C) Buzish

  D) Nusxalash

  8. Disk formatlanganda nima hosil bo’ladi?

  A) adres maydoni B) kataloglar

  C) ma’lumotlar maydoni D) A va D

  9. 30400 bit/s tezlik bilan axborot uzatadigan modem 1 minutda quyidagi hajmdagi axborotlardan qaysi birini uzata oladi?

  A) 1824000 bayt B) 228000 bit

  C) 1781,25 Kbit D) To’g’ri javob yo’q

  10. Excelda A1=5, B3=4 bo’lsa, E5 dagi “=СУММ(A1;ОСТАТ(A1;B); МАКС(A1;B3))” natijasi necha?

  A) 14 B) 23 C) 11 D) formulada xato bor

  11. Excelda A1=5, B3=4 bo’lsa, “=КОРЕНЬ(B3) + КОРЕНЬ(B3+A1)” ning javobi nechaga teng?

  A) 9 B) 5 C) 13 D) formulada xato bor

  12. Operatsion sistemani tashkil etuvchi dasturlarni aniqlang.

  A) Io.sys B) Word D) Boot record E) A va D

  13. Excelda (A1:B3;A7;B4) blokda nechta katakcha bor?

  A) 4 B) 8 C) 9 D) 14

  14. Excelda absolyut murojaat qaysi javobda to’g’ri berilgan?

  A) =$MAB$5 B) =$ZA$5 C) =$AT$1 D) hammasida

  15. Qaysi tarmoq uchun modem ishlatilmaydi?

  A) lokal

  B) mintaqaviy

  C) global

  D) barchasida

  16. “23” formallashtirilgan axborot manbai qaysi?

  A) Ikkita laganning har birida uchtadan olma

  B) ikki karra uch  C) Uchta laganning har birida ikkitadan olma

  D) barchasi to‘g‘ri  17. Ikkilik sanoq sistemasida amalni bajaring: 10101011+10001011

  A) 100101110 B) 100111110

  C) 100110110 D) to’g’ri javob yo’q

  18. Triggerlar majmuasi nima deyiladi?

  A) vinchestr B) mulohaza C) registr D) tranzistr

  19. Quyidagi ifodaning to’g’ri javobini toping.

  ((A^B) V (C^D)) ^ ((AVB) ^CVD))

  Agar A = rost, V = yolg’on, S = rost, D = yolg’on

  20. Ifodaning to’g’ri javobini toping. ((A^B) V (C^D)) ^ ((AVB) ^ (CVD))

  Agar A = “2∙2=4”, B – yolg’on, C = “1 Kbayt = 1024 bayt”, D = yolg’on

  21. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

  (AVB) ^ (CVD)

  22. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

  (A^B) V (C^D)

  23. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan quyidagi 1110101 va 1110111 sonlarning yig’indisini toping.

  24. Nopozision sanoq sistemasi  25. Excelda B9 katakchadagi “=$A1*B$3” formulaning C10 katakchaga nusxasini toping.

  Download 42.89 Kb.
  Download 42.89 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Bilimlar bellashuvi 2014 informatika test

  Download 42.89 Kb.