• Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
 • A tananyag
 • Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Tantárgy neve és kódja: Elektronika I. gyakorlat kmeel12tnc
  Download 33.01 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi33.01 Kb.


  Óbudai Egyetem

  Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar


  Mikroelektronikai és Technológia Intézet

  Tantárgy neve és kódja: Elektronika I. gyakorlat KMEEL12TNC Kreditérték: 2

  nappali tagozat 2010/11 tanév I1. félév (szemeszter)


  Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak


  Tantárgyfelelős oktató:

  Dr. Turmezei Péter PhD.
  Oktatók:

  Horváth Márk

  Előtanulmányi feltételek:

  (kóddal)


  Elektronika I. K**EL11*NC# (párhuzamosan kell felvenni!)

  Heti óraszámok:

  Előadás: 0

  Tantermi gyak.: 1

  Laborgyakorlat: 1

  Konzultáció:

  Számonkérés módja (s,v,f):

  Évközi jegy

  A tananyag


  Oktatási cél:

  Az Elektronika I. K**EL11*NC előadáson elhangzott tananyag mélyebb megismerése, önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése, a mérnöki gondolkodásmód kialakításának támogatása.

  Saját mérési tapasztalat által a tananyag elmélyítésének segítése.


  Tematika:

  Megegyezik az Elektronika I. K**EL11*NC tantárgy tematikájával.
  Tantermi gyakorlatok témaköre:

  Óraszám:

  Dióda adatlapja, diódás áramkörök számítása.

  2

  Bipoláris tranzisztor adatlapja, alapkapcsolások munkapontszámítása.

  2

  Térvezérelt tranzisztorok adatlapja, alapkapcsolások munkapont számítása

  2

  Tranzisztoros erősítő kapcsolások számítása

  2

  Differencia-erősítők, egyéb tranzisztoros kapcsolások

  2

  Műveleti erősítők adatlapja, visszacsatolt erősítők számítása

  2

  Komparátorok, műveleti erősítők egyéb alkalmazásai

  2

  Laboratóriumi gyakorlatok témaköre:
  Szimulációs gyakorlat: Diódás áramkörök vizsgálata. Tranzisztorok munkapont-beállítása.

  3

  Szimulációs gyakorlat: Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata.
  MOS-FET kapcsolás vizsgálata.

  3

  Szimulációs gyakorlat: Tranzisztoros differencia-erősítő vizsgálata.
  Műveleti erősítő vizsgálata.

  2

  Mérési gyakorlat: Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások mérése.

  3

  Mérési gyakorlat: Műveleti erősítő kapcsolások mérése.

  3

  Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)

  Az elégséges évközi jegy alapfeltétele valamennyi tantermi és laboratóriumi gyakorlatnak, valamint kis zárthelyinek a szorgalmi időszakban történő teljesítése. Esetlegesen elmaradt vagy hibás laboratóriumi mérést - a laborvezető engedélyével - egy másik csoport foglalkozásán lehet pótolni.  A pótlás módja:

  A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi a legalább elégségesre nem teljesített anyagrészből.

  Elégtelen évközi jegy kijavítására a vizsgaidőszak első tíz napjában legfeljebb egy alkalmat biztosítunk.


  Az évközi jegy kialakításának módszere:

  Az évközi jegy komponensei: az illetékes oktató által íratott kis zárthelyi feladatok, valamint a laborgyakorlatok osztályzataiból képezett súlyozott átlag. A legalább elégséges évközi jegy megszerzése feltétele a vizsgára bocsátásnak az Elektronika I. K**ELT11*NC tárgyból.  A vizsga módja: (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.)

  Lásd az Elektronika I. K**ELT11*NC kódú tárgynál.  Irodalom:

  Kötelező:

  Mérési útmutatók: Aggod József–Dávid Lajos – Molnár Ferenc – Takács Attila: Elektronika. laboratóriumi gyakorlatok I. (letölthető : http://mti.kvk.bmf.hu/node/55)

  Molnár Ferenc – Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök példatár I. KKVMF 1095


  Ajánlott:

  Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök I.A Bp. 1991. KKMF 1040

  Molnár Ferenc – Zsom Gyula :Elektronikus áramkörök II.A I. – II. kötet Bp. 1991. KKMF 1044


  Egyéb segédletek:

  A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók).
  Katalog: adat -> tematikak

  Download 33.01 Kb.
  Download 33.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Tantárgy neve és kódja: Elektronika I. gyakorlat kmeel12tnc

  Download 33.01 Kb.