• 2.3. Dаsturning texnik topshirig’i va infologik tаvsifi
 • Buxoro davlat universiteti
  Download 221.22 Kb.
  bet3/3
  Sana15.03.2017
  Hajmi221.22 Kb.
  1   2   3

  Jo’natiluvchi nomi:  System.Net.Mail
  to’plam :  System ( System.dll)

  MailMessage konstruktori:  • MailMessage()-MailMessage sinfida bo’sh nusxa(ekzemplyar) ro’yxatdan o’tkazadi;

  • MailMessage(MailAddress, MailAddress)- MailAddress yordamida MailMessage sinfida yangi nusxa yaratadi;

  • MailMessage(String, String)- String sinfi obyaktlari uchun MailMessage sinfida yangi nusxa yaratadi;

  • MailMessage(String, String, String, String)- MailMessage sinfida yangi nusxa yaratadi.

  MailMessage sinfining tarkibi:

  • AlternateViews-altarnativ formadagi xabarlarni saqlovchi amallar to’plamini qaytaradi;

  • Attachments-shu elektron pochtadagi ma’lumotlarni saqlovchi amallar to’plamini qaytaradi;

  • Bcc-shu elektron pochta xabarlarida yopiq holdagidagi to’plamlar manzilini qaytaradi;

  • Body-jo’natuvchi yoki, xabarlarning asosiy qismi saqlanadigan joy;

  • BodyEncoding- egalik qiluvchi yoki kodlashrituvchi xabarlar;

  • BodyTransferEncoding-asosiy matndagi qaytaruvchi yoki jo’natmalarni kodlashtiruvchi imkoniyatlarni yaratadi;

  • CC-qabul qiluvchi elektron pochta xabarlarini manzil to’plamiga qaytaradi.

  • DeliveryNotificationOptions-elektron pochta xabarlarining yuborilgani yoki qabul qilingani to’g’risidagi ma’lumotni qaytaradi.

  • From- elektron pochta yuborilgani yoki qabul qilingan xabarlarining manzili;

  • Headers- elektron pochtada yuborilgan xabarning nomini qaytaradi;

  • HeadersEncoding-elektron pochtada yuborilgan xabarning nomi foydalanuvchi uchun yuborish yoki qabul qilish uchun kodlashtiradi;

  • IsBodyHtml-pochta xabarlarini HTML formatidami yo’qmi, shuni tekshiradi;

  • ReplyTo-pochta xabarlari uchun ReplyTo manzilini yuboradi yoki qabul qiladi;

  • ReplyToList-ushbu elektron pochta so’rovlariga javob beruvchi manzillar ro’yxati;

  • Sender-jo’natuvchi manzilini ko’rsatadi;

  • Subject-elektron pochta xabarlarining temasini ko’rsatadi;

  • SubjectEncoding-elektron pochta xabarlarining temasi kodirovkasini yuboradi;

  • To-elektron pochta xabarlarini jo’natuvchi manzillar to’plami;

  • MailMassage sinfi ekzemplyarlari elektron pochta xabarlarini tayyorlashda SMTP serverga SmtpClient sinfi yordamida jo’natuvchi sinf hisoblanadi. MailMassage dan foydalanishdan oldin MailMassage obyektlari initsializatsiyalovchi jo’natuvchi parametrlari, qabul qiluvchi, nomi va elektron pochta xabarlarini ko’rsatadi. Bu parametrlar ustida ishlash uchun ruxsat MailMessage obyektlari tarkibi orqali amalga oshiriladi.

  Quyidagi misolda xabar yasash va jo’natish uchun bajarilgan amallar ketma-ketligi ko’rsatilgan: (C#da)

  public static void CreateMessageWithAttachment(string server)

  {

  // Specify the file to be attached and sent.  // This example assumes that a file named Data.xls exists in the

  // current working directory.

  string file = "data.xls";

  // Create a message and set up the recipients.

  MailMessage message = new MailMessage(

  "jane@contoso.com",

  "ben@contoso.com",

  "Quarterly data report.",

  "See the attached spreadsheet.");
  // Create the file attachment for this e-mail message.

  Attachment data = new Attachment(file, MediaTypeNames.Application.Octet);

  // Add time stamp information for the file.

  ContentDisposition disposition = data.ContentDisposition;

  disposition.CreationDate = System.IO.File.GetCreationTime(file);

  disposition.ModificationDate = System.IO.File.GetLastWriteTime(file);

  disposition.ReadDate = System.IO.File.GetLastAccessTime(file);

  // Add the file attachment to this e-mail message.

  message.Attachments.Add(data);
  //Send the message.

  SmtpClient client = new SmtpClient(server);

  // Add credentials if the SMTP server requires them.

  client.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;


  try {

  client.Send(message);

  }

  catch (Exception ex) {  Console.WriteLine("Exception caught in CreateMessageWithAttachment(): {0}",

  ex.ToString() );

  }

  // Display the values in the ContentDisposition for the attachment.  ContentDisposition cd = data.ContentDisposition;

  Console.WriteLine("Content disposition");

  Console.WriteLine(cd.ToString());

  Console.WriteLine("File {0}", cd.FileName);

  Console.WriteLine("Size {0}", cd.Size);

  Console.WriteLine("Creation {0}", cd.CreationDate);

  Console.WriteLine("Modification {0}", cd.ModificationDate);

  Console.WriteLine("Read {0}", cd.ReadDate);

  Console.WriteLine("Inline {0}", cd.Inline);

  Console.WriteLine("Parameters: {0}", cd.Parameters.Count);

  foreach (DictionaryEntry d in cd.Parameters)

  {

  Console.WriteLine("{0} = {1}", d.Key, d.Value);  }

  data.Dispose();

  }

  MailAddress sinfi SmtpClient и MailMessage sinflari bilan birgalikda ishlaydi. Bu electron pochta xabarlarining saqlanishi uchun foydalaniladi.  Pochta manzili User nomi, Host nomi, unchalik muhim bo’lmagan DisplayName nomlaridan iborat bo’ladi. DisplayName o’zida belgilar, agar kodlashtirilmagan bo’lsa, ASCII naborida chiqmaydi.

  MailAddress sinfi elektron pochta manzillarining quyidagi formatlarini o’zida jamlagan:

  -user@host- oddiy format manzili. Agar DisplayName e’lon qilinmagan bo’lsa, shu formatdan foydalaniladi.

  -DisplayName-standart format bo’lib, qavs ichida "display name" so’zi yoziladi. Agar DisplayName e’lon qilingan bo’lsa, shu format yaratiladi.

  -User nomi atrofida burchak to’plam qo’shiladi, agar Host"display name" user@host yoqilmagan bo’lsa.

  - display name uchun DisplayName qavs ichiga olinadi, agar ular yoqilmagan bo’lsa.

  -Yunikod belgisi DisplayName ni qo’llab quvvatlaydi(поддерживаются).

  -User moni qavs ichida, masalan, "user name"@host.

  -foydalanuvchining davomiy ba yakuniy nuqtalarda e’lon qilinishi: user...name..@host.

  -kvadrat to’plamlarda domenlar literali, masalan, .

  - (Примечания) fikr yuborilishdan oldin o’chirib yuboriladi: (comment)"display name"(comment)<(comment)user(comment)@(comment)domain(comment)>(comment).

  Agar foydalanuvchi nomi qavs ichida bo’lsa, butun matn qatordan boshlab manzilgacha DisplayName ning qismi hisoblanadi. Tahlilning yoqilishi:masalan:( tahlil qilinmaydi) qatnashchi nomi(tahlil qilinmaydi)qavssiz(tahlil qilinmaydi) < user@host >

  Quyidagi misolda jo’natiluvchi elektron pochta xabarlari SmtpClient, MailAddress va MailMessage sinflari yordamida yaratiladi:

  public static void CreateCopyMessage(string server)

  {

  MailAddress from = new MailAddress("ben@contoso.com", "Ben Miller");  MailAddress to = new MailAddress("jane@contoso.com", "Jane Clayton");

  MailMessage message = new MailMessage(from, to);

  // message.Subject = "Using the SmtpClient class.";

  message.Subject = "Using the SmtpClient class.";

  message.0+-

  8*Body = @"Using this feature, you can send an e-mail message from an application very easily.";

  // Add a carbon copy recipient.

  MailAddress copy = new MailAddress("Notification_List@contoso.com");

  message.CC.Add(copy);

  SmtpClient client = new SmtpClient(server);

  // Include credentials if the server requires them.

  client.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;

  Console.WriteLine("Sending an e-mail message to {0} by using the SMTP host {1}.",

  to.Address, client.Host);


  try {

  client.Send(message);

  }

  catch (Exception ex) {  Console.WriteLine("Exception caught in CreateCopyMessage(): {0}",

  ex.ToString() );

  }

  }

  Local mashinada xat yuborish kodi  using (MailMessage mm = new MailMessage("Name ", "to@site.com")){

  mm.Subject = "Mail Subject";

  mm.Body = "Mail Body";

  mm.IsBodyHtml = false;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("127.0.0.1")){//Здесь должен быть адрес почтового сервера и порт, если необходимо

  sc.Send(mm);

  }

  }  SMTP-сервер: smtp.gmail.com
  Порт: 587
  Gmail xizmati yordamida xat yuborish kodi:

  using (MailMessage mm = new MailMessage("Name ", "to@site.com")){

  mm.Subject = "Mail Subject";

  mm.Body = "Mail Body";

  mm.IsBodyHtml = false;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587)){

  sc.EnableSsl = true;

  sc.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;

  sc.UseDefaultCredentials = false;

  sc.Credentials = new NetworkCredential("from@gmail.com", "GmailPassword");

  sc.Send(mm);

  }

  }


  Yandex xizmati orqali xat yuborish kodi:

  Mail.ru xizmati orqali xat yuborish kodi:

  using (MailMessage mm = new MailMessage("Name ", "to@site.com")){

  mm.Subject = "Mail Subject";

  mm.Body = "Mail Body";

  mm.IsBodyHtml = false;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("smtp.mail.ru", 25)){

  sc.EnableSsl = true;

  sc.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;

  sc.UseDefaultCredentials = false;

  sc.Credentials = new NetworkCredential("from@mail.ru", "MailRuPassword");

  sc.Send(mm);

  }

  }  2.3. Dаsturning texnik topshirig’i va infologik tаvsifi

  Email muloqot

  . Elektron pochta yordamida dunyodagi barcha Elektron pochtaga ega bo’lgan shaxslar, tashkilotlar, muassasalar, idoralar va boshqalar bilan aloqa o’rnatish imkoniyatlari mavjud. Eng muhimi, bu aloqa tez va arzon. Bu usul bilan dunyo qit’alari bilan bir zumda bog’lanib sizga va sizning suhbatdoshlaringizga tegishli ma’lumotlarni hamda sizni qiziqtirgan savollarga javobni bir necha sekundda olishingiz mumkin.

  Elektron pochta orqali faqat matnlarni emas, balki rasm, grafik, video, tovushlardan tashkil topgan ma’lumotlarni ham jo’natish va qabul qilish imkoniyati paydo bo’ldi.

  Elektron pochta orqali olingan fayllarni disketlarga yozib olish, vinchestr disklarda saqlash va u bilan boshqa fayllar ustida bajariladigan amallarni: tahrirlash, nusxa olish va boshqalarni bemalol amalga oshirish mumkin.

  Elektron pochtaning ajoyib xususiyatlaridan biri - u masofa tanlamaydi va uzoq, yaqin masofalar ham har doim yaqin masofadek tuyulaveradi.

  Elektron pochta (E-mail – Electron Mail) – bir kompyuterdan boshqasiga shaxsiy xabarlarni uzatishni qulay va puxta vositasidir. Elektron pochtani alohida xususiyati uni ikkita Amaliy dasturga asoslanganidir. Ulardan biri birlamchi xabarlarni jo’natish uchun, boshqasi esa keluvchi xabarlarni olish uchun ishlatiladi. Mos ravishda internet tomonidan elektron pochtani ishi ikkita server bilan ta’minlanadi: birlamchi xabarlar serveri va keluvchi xabarlar serveri.

  SMTP protokolini bosh maqsadi elektron pochta xabarlarini puxta va samarali yetkazib berishdir.

  Elekron pochta server yordamida ishlovchi dastur bir nechta pochtalardagi xabarlarni o'qish va yuborish jarayonini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

  2.3.1-chizma. Email muloqot
  Bu dasturning “xabar yuborish” qismida biz (“foydalanuvchi” tugmasini bosganda yangi oyna ochiladi) pochtalarimiz ro'yxatini kiritishimiz lozim.

  2.3.2-chizma. Foydalanivchi oynasi


  Bundan tashqari biz Send Email oynasiga qaytib, ushbu oynadagi do’stlar tugmasini bossak, barcha do’stlarimiz pochtalarini kiritishimiz, yoki oldindan kiritilganlarni ko’rishimiz imkoniyatiga egamiz. Quyida do’stlar oynasining ko’rinishini keltiramiz:

  2.3.3-chizma. Do’stlar oynasi
  Send Email oynasiga o’tgandan keyin biz foydalanuvchilar va do’stlar ro’yxatidan foydalanib o’z pochtamizdan do’stlarimizga xabar yuborishimiz mumkin. Bu ish, ya’ni, xabarni jo’natish “send” tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.

  2.3.4-chizma. Xabar jo’natish


  Endi bu dasturning kod qismiga o’tib, yuqoridagi jarayonlar qanday amalga

  oshirilishi bilan tanishamiz.
  2.3.5-chizma. “Xabar yuborish” tugmasi bosilganda dastur ishi

  “Xabar yuborish” tugmasi bosilganda dastur nima ishlar qilishini ko’ramiz:


  2.3.6-chizma.”Xabar yuborish” tugmasini bosish kodi


  Demak, xabar yuborish tugmasi bosilganda bizga “Form1” yangi oyna ochiladi. Bu oyna xabar yuborish oynasi hisoblanadi.

  “Qabulqilish” tugmasi bosilganda esa xuddi shunday kelgan xabarlarni ko’rish uchun “frmuqish” nomli yangi oyna ochiladi.  2.3.7-chizma. “frmuqish” nomli yangi oyna kodi
  Quyida bu yangi formalarning ichki qismi (kod qismi) bilan tanishamiz:

  1. Xabar yuborish oynasining kod qismi.


  2.3.8-chizma. Xabar yuborish oynasi
  Forma yuklanganda:

  2.3.9-chizma. Formani yuklash kodi.
  Chaqir() metodi:

  2.3.10-chizma. Foydalanuvchilar ro’yxati bilan to’ldirish.
  Send (xabar yuborish) tugmasi bosilganda:


  2.3.11-chizma. Xabar yuborish kodi.
  Service comboBoxdan tarmoq tanlanganda:

  2.3.12-chizma. Tarmoq tanlashdagi kod.


  Do’stlar tugmasi bosilganda:

  2.3.13-chizma. Do’stlar tugmasi bosilgandagi kod.

  Foydalanuvchi tugmasi bosilganda:  2.3.14-chizma. Foydalanuvchi tugmasi bosilgandagi kod.

  Foydalanuvchi oynasining ko’rinishi:  2.3.15-chizma.Foydalanuvchi oynasining ko’rinishi.

  Forma yuklanganda:


  2.3.16-chizma. Formani yuklash kodi.


  Service comboBox dan tarmoq tanlanganda:

  2.3.17-chizma. Serviceni comboBox dan tanlash

  O’chirish tugmasi bosilganda:


  2.3.18-chizma. O’chirish tugmasining kodi


  Yuqoridagi kodlar yordamida o’chirish oynasi hosil bo’ladi. Hosil bo’lgan oyna orqalido’stlarimiz ro’yxatida turgan ortiqcha hisoblanganlarini o’chirib tashlashimiz mumkin bo’ladi.

  Qo’shish tugmasi bosilganda:  2.3.19-chizma. Qo’shish tugmasining kodi
  oyna hosil bo’ladi. Bunda biz do’stlarimiz ro’yxatiga yangi do’stlarimizni ham qo’shib qo’yishimiz mumkin.
  Xotima

  Elektron pochta bu kompyuter orqali muloqotning eng universal vositasidir. U axborotni istalgan kompyuterdan istalgan boshqa kompyuterga (agar ular elektron pochta tarmog’iga ulangan bo’lsa) yuborishi mumkin. Chunki hozirgi tizimda ishlaydigan turli xil shaxsiy kompyuterlarning (ShK) ko’pchiligi uni qo’llaydi. Oddiy pochtadek Elektron pochtada ham aloqa bo’limlari bo’lib, ular provayderlar deb ataladi. Elektron pochta yordamida dunyodagi barcha Elektron pochtaga ega bo’lgan shaxslar, tashkilotlar, muassasalar, idoralar va boshqalar bilan aloqa o’rnatish imkoniyatlari mavjud. Eng muhimi, bu aloqa tez va arzon. Elektron pochta (E - Mail) – Internetning eng ko’p tarqalgan xizmatlaridan biri. Elektron pochtani jo’natish va ularga javob berish qulayligi tufayli, u oddiy bir guruh olimlar orasida axborot almashishdan butun dunyo bo’yicha tarqalib ketdi.

  Elektron pochtaning boshqa turdagi axborot almashinishidan ko’p afzallik tomonlari bor. Elektron pochta orqali jo’natilgan xat 5 - 10 minut ichida (muvaffaqiyatli holda) dunyoning xohlagan burchagiga yetib borishi mumkin. Bu uning oddiy pochtadan qancha tezligini ko’rsatadi. Oddiy telefondan afzallik tomoni esa uning nisbatan juda arzonligidir. Birlamchi xabarlar xizmati SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – pochtani uzatishning soddaroq protokoli ) ga asoslangan. Birlamchi xabarlar xizmatini eng ko’p tarqalgan protokoli POP (Post Office Protocol- pochta bo’limi protokoli)dir.

  SMTP protokolini bosh maqsadi elektron pochta xabarlarini puxta va samarali yetkazib berishdir.

  SMTP ga muhit bo’lib ayrim lokal tarmoq yoki Internet tarmog’i xizmat qilishi mumkin. POP protokoli foydalanuvchining pochta qutisidagi (pochta serveridan) xabarlarni ularning ish joylariga tanlash uchun mo’ljallangan. Shunday qilib, foydalanuvchilar Internet orqali SMTP protokoli bo’yicha korrespondensiya jo’natilsa, POP protokoli bo’yicha foydalanuvchilar pochta serveridagi o’zlarini, pochta qutisidagi korrespondensiyani oladilar. POP ni ikki versiyasi keng tarqalgan: POP2 va POP3. Hozirgi vaqtda POP3 protokoli tez-tez ishlatiladi.

  ADABIYOTLAR

  1. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. T. “Ma’naviyat”. 2008.

  2. Oliver Sturm “Functional Programming in C#: Classic Programming Techniques for Modern Projects”,M:VINITI, 2008, 1-рарагров.

  3.В. Лабор “Создание приложений для Windows” Минск. “Харвест”.2003,35-44ctp

  4. Зиборов В.В. “Visual С 2010 на примерах”Санкт-Петербург “БХВ- Петербург”. 2011, 165-186стр

  5. Зиборов В.В. “Visual С 2012 на примерах” Санкт-Петербург “БХВ- Петербург”. 2012, 172-188стр

  6. Ватсон Б. “С# 4.0 на примерах” Санкт-Петербург “БХВ- Петербург”,2009 8 стр – 98 стр

  7. Дрейер М. “С# для школъников” M. “Харвест”, 2010,15 стр -141cтр

  8. Мэтью Мак-Дональд. “ws Presentation Foundation в .NET 4.0 с примерами на C# 2010” M.: VINITI, 2010, 78стр – 187стр.  Ilova

  using System;

  using System.Drawing;

  using System.Text;

  using System.Windows.Forms;

  using System.Net.Mail;

  using System.Net;

  using System.Data.OleDb;

  using System.Data;
  namespace SendEmail{

  public partial class Form1 : Form{

  public Form1(){

  InitializeComponent();

  }

  public string line1;  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){

  Service_CB.SelectedIndex = 0;

  chaqir();

  string Spcmd;

  OleDbConnection cnn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + line1);

  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();

  cmd.Connection = cnn;

  cmd.CommandType = CommandType.Text;


  Spcmd = "select pochta from dust ";
  cmd.CommandText = Spcmd;

  OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd);

  DataTable dt = new DataTable();

  da.Fill(dt);


  RecipientEmail_TB.DataSource = dt;

  RecipientEmail_TB.DisplayMember = "pochta";

  }
  private void chaqir()

  {

  string Spcmd;  OleDbConnection cnn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + line1);

  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();

  cmd.Connection = cnn;

  cmd.CommandType = CommandType.Text;

  Spcmd = string.Format("select id,mailnomi from foydalan where indeks={0}", Service_CB.SelectedIndex + 1);

  cmd.CommandText = Spcmd;

  OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd);

  DataTable dt = new DataTable();

  da.Fill(dt);

  SenderEmail_TB.DataSource = dt;

  SenderEmail_TB.DisplayMember = "mailnomi";
  }
  private void Send_Button_Click(object sender, EventArgs e){

  if (Service_CB.SelectedIndex == 0){//localhost

  using (MailMessage mm = new MailMessage(SenderName_TB.Text + " <" + SenderEmail_TB.Text + ">", RecipientEmail_TB.Text)){

  mm.Subject = Subject_TB.Text;

  mm.Body = MailText_TB.Text;

  mm.IsBodyHtml = IsHTML_CB.Checked;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("127.0.0.1")){

  sc.Send(mm);

  }

  }

  }else if (Service_CB.SelectedIndex == 1){//Gmail  using (MailMessage mm = new MailMessage(SenderName_TB.Text + " <" + SenderEmail_TB.Text + ">", RecipientEmail_TB.Text)){

  mm.Subject = Subject_TB.Text;

  mm.Body = MailText_TB.Text;

  mm.IsBodyHtml = IsHTML_CB.Checked;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587)){

  sc.EnableSsl = true;

  sc.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;

  sc.UseDefaultCredentials = false;

  sc.Timeout = 30000;

  sc.Credentials = new NetworkCredential(SenderEmail_TB.Text, AccountPassword_TB.Text);

  sc.Send(mm);

  }

  }  }else if (Service_CB.SelectedIndex == 2){//Yandex

  using (MailMessage mm = new MailMessage(SenderName_TB.Text + " <" + SenderEmail_TB.Text + ">", RecipientEmail_TB.Text)){

  mm.Subject = Subject_TB.Text;

  mm.Body = MailText_TB.Text;

  mm.IsBodyHtml = IsHTML_CB.Checked;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("smtp.yandex.ru", 25)){

  sc.EnableSsl = true;

  sc.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;

  sc.UseDefaultCredentials = false;

  sc.Timeout = 30000;

  sc.Credentials = new NetworkCredential(SenderEmail_TB.Text, AccountPassword_TB.Text);

  sc.Send(mm);

  }

  }

  }else if (Service_CB.SelectedIndex == 3){//Mail.ru  using (MailMessage mm = new MailMessage(SenderName_TB.Text + " <" + SenderEmail_TB.Text + ">", RecipientEmail_TB.Text)){

  mm.Subject = Subject_TB.Text;

  mm.Body = MailText_TB.Text;

  mm.IsBodyHtml = IsHTML_CB.Checked;

  using (SmtpClient sc = new SmtpClient("smtp.mail.ru", 25)){

  sc.EnableSsl = true;

  sc.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;

  sc.UseDefaultCredentials = false;

  sc.Timeout = 30000;

  sc.Credentials = new NetworkCredential(SenderEmail_TB.Text, AccountPassword_TB.Text);

  sc.Send(mm);

  }

  }  }

  }
  private void Service_CB_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e){

  AccountPassword_TB.Enabled = Service_CB.SelectedIndex != 0;

  chaqir();

  }
  private void MailText_TB_TextChanged(object sender, EventArgs e)

  {
  }
  private void IsHTML_CB_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

  {
  }
  private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

  {

  }


  private void dust_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  formm.dustlar fd = new formm.dustlar();  fd.path = line1;

  fd.Show();

  }
  private void foydalan_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  formm.foydalan df = new formm.foydalan();  df.path = line1;

  df.Show();

  }
  private void AccountPassword_TB_TextChanged(object sender, EventArgs e)

  {
  }


  }

  }
  Download 221.22 Kb.
  1   2   3
  Download 221.22 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Buxoro davlat universiteti

  Download 221.22 Kb.