Xülasə Tədqiqatın məqsədiXülasə Tədqiqatın məqsədi
Regional nəQLİyyat infrastrukturunun təKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ baki-tbiLİSİ-qars dəMİr yolu xəTTİ layiHƏSİNİn rolu
Xülasə 2,22 Mb. 31
o'qib
Azərbaycanda metallurgiyaAzərbaycanda metallurgiya
Tədqiqatın məqsədini Azərbaycanın qara metalurgiya sənayesinin özəllikləri, hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin müvafiq dünya kompleksinin keçdiyi tərəqqi yolu və qloballaşma çağrışları ilə bağlı müasir meylləri kontekstində təhlili
Xülasə 0,53 Mb. 13
o'qib
Dayaniqli inkişaf və stirpat çƏRÇİVƏSİ1 uot: 330. 341: 316. 4; 330. 35: 316. 4Dayaniqli inkişaf və stirpat çƏRÇİVƏSİ1 uot: 330. 341: 316. 4; 330. 35: 316. 4
Dövlət və Bələdiyyə İdarəçiliyinin Tədqiqatları Mərkəzi, Qafqaz Universiteti/Bakı, Azərbaycan
Xülasə 58,9 Kb. 11
o'qib
Gdpr reqlamentinə əsaslanan tələblərGdpr reqlamentinə əsaslanan tələblər
Gdpr reqlamentinə (Aİ-nin Verilənlərin mühafizəsi üzrə ümumi reqlamenti) əsaslanan tələbinizi aldıq. Narahat olmayın, mümkün olan ən qısa müddət ərzində sizinlə əlaqə saxlayaraq tələb etdiyiniz məlumatı təqdim edəcəyik
Xülasə 37,43 Kb. 1
o'qib
Biznes münasibətlərinin inkişafında marketinqin rolu Ayna Abdullazade Azad qızı Elmi rəhbər: dos. Muxtarova PervinBiznes münasibətlərinin inkişafında marketinqin rolu Ayna Abdullazade Azad qızı Elmi rəhbər: dos. Muxtarova Pervin
Açar sözlər: biznes, münasibətlərin marketinqi, biznes marketinqi, strateji marketinq
Xülasə 18,22 Kb. 1
o'qib
Pilotsuz uçUŞ aparatinin füzelyajinin hazirlanmasinda iSTİfadə olunan kompozit materiallarPilotsuz uçUŞ aparatinin füzelyajinin hazirlanmasinda iSTİfadə olunan kompozit materiallar
Xülasə 2,02 Mb. 6
o'qib
Kafedra: sabah fənnin adı: İnsan Kompüter İnterfeysiKafedra: sabah fənnin adı: İnsan Kompüter İnterfeysi
Azərbaycanda bank sistemi inkişaf etməkdədir. Texnologiyanın sürətli inkişaf etməsi nəticəsində bankların mobil tətbiqlərindən də geniş istifadə olunur. Məsələn: Kapital bankın mobil tətbiqi olan Birbank mobil tətbiqi
Xülasə 131,48 Kb. 3
o'qib
Xülasə Bu tədqiqat işində informasiya təhlükəsizliyinin pozulması hallarının firmaların fəaliyyətinə təsirini araşdırılır. İnformasiya mühafizəsinin pozulması Xülasə Bu tədqiqat işində informasiya təhlükəsizliyinin pozulması hallarının firmaların fəaliyyətinə təsirini araşdırılır. İnformasiya mühafizəsinin pozulması
Nformasiya mühafiZƏSİNİn pozulmasi hallarinin şİRKƏTLƏRİN İQTİsadi performansina təSİRİ
Xülasə 21,03 Kb. 4
o'qib
Xülasə Məqalədə müasir veb texnologiyaları araşdırılıb, onlar asaındakı fərq və çatışmamazlıqlar qeyd edilib. VebXülasə Məqalədə müasir veb texnologiyaları araşdırılıb, onlar asaındakı fərq və çatışmamazlıqlar qeyd edilib. Veb
Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri‖ I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci IL
Xülasə 1,46 Mb. 5
o'qib
Xülasə Müasir dövrdə havada hərəkətin komputer vasitəsi ilə idarə olunması məsələlərinin həlli və tətbiqi geniş vüsət almışdır. Bu baxımdan sürət, hündürlükXülasə Müasir dövrdə havada hərəkətin komputer vasitəsi ilə idarə olunması məsələlərinin həlli və tətbiqi geniş vüsət almışdır. Bu baxımdan sürət, hündürlük
Bu baxımdan sürət, hündürlük, trayektoriya və s kimi parametrlərin müvafiq emalı nəticəsində təyyarənin hərəkət trayektoriyasının modelləşdirilməsi buraxılış işinin əsasını təşkil edir
Xülasə 1,66 Mb. 16
o'qib
Verilənlərin təhlükəsizlik məsələləri Şəfiyeva M.İVerilənlərin təhlükəsizlik məsələləri Şəfiyeva M.İ
Bu isə verilənlərin qorunması problemini asanlaşdırmır əksinə daha da çətinləşdirir. Məqalənin əsas istiqaməti verilənlərlə əlaqədar olan təhlükəsizlik və gizlilik məsələlərinə yönəlmişdir. Məqalədə verilənlərin təhlükəsizlik məsələləri
Xülasə 0,55 Mb. 1
o'qib

  1