• Tədqiqatın metodologiyası
 • Tədqiqatın məhdudiyyətləri
 • Azərbaycanda metallurgiya
  Download 0.53 Mb.
  bet1/13
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.53 Mb.
  #2252
  TuriXülasə
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  Hacızadə Elşən Mahmud oğlu

  i.e.d., prof. baş elmi işçi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,

  İqtisadiyyat İnstitutu


  UOT 338:33:669.1 (479.24)

  AZƏRBAYCANDA QARA METALLURGIYA SƏNAYESİ:

  INKIŞAF MƏRHƏLƏLƏRI VƏ PERSPEKTİVLƏR

  Xülasə
  Tədqiqatın məqsədini Azərbaycanın qara metalurgiya sənayesinin özəllikləri, hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin müvafiq dünya kompleksinin keçdiyi tərəqqi yolu və qloballaşma çağrışları ilə bağlı müasir meylləri kontekstində təhlili təşkil edir.

  Tədqiqatın metodologiyası təhlilin amilli, qiymətləndirmə və statistik metodlarına əsaslanır.

  Tədqiqatın nəticələri qloballaşma çağrışları ilə bağlı dünya və Azərbaycanın qara metalurgiya sənayesinin inkişaf perspektivləri tədqiq edilmişdir.

  Tədqiqatın məhdudiyyətləri müvafiq iqstiqamətdə yeni inkişaf trendlərinin kişik mərhələliyi və həmçinin bir sıra statistik göstəricilər üzrə müasir reallıqları əks etdirən məlumatların hesabatlandırılmaması.  Download 0.53 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Download 0.53 Mb.