• HTML ob’ektlari…………………………………………………………….19 HTMLda ob’ekt tushunschasi ID-xossa
 • Ikkilamchi ob’ektlar kollektsiyalar…………………………………………………………………49
 • Web-sahifalarni yaratish uchun tavsiyalar………………………………….78 Sahifalar turi Grafik dizayn Psixologik tavsiyalar
 • Dhtml yordamida Web-sahifa Mundarija dhtmlga kirish
  Download 45.97 Kb.
  Sana15.03.2017
  Hajmi45.97 Kb.


  Download 45.97 Kb.


  DHTML yordamida Web-sahifa

  Mundarija
  1. DHTMLga kirish…..…………………………………….…………………….3

   1. Skriptlar tili (JavaScript)

   2. Shartli (nisbiy) o’tuvchi funktsiyalar

   3. takrorlanuvchi funktsiyalar
  1. HTML ob’ektlari…………………………………………………………….19

   1. HTMLda ob’ekt tushunschasi

   2. ID-xossa

   3. Hamma ob’ektlar uchun standartlar: usullar, xossalar va hodisalar

   4. Window (oyna) ob’ekti

   5. Document (xujjat) ob’ekti

   6. Ikkilamchi ob’ektlar
  1. kollektsiyalar…………………………………………………………………49

   1. Kollektsiyalar to’g’risida umumiy tushunchalar

   2. All, Forms, Images kollektsiyalari

   3. Boshqa kollektsiyslar
  1. Web-sahifalarni yaratish uchun tavsiyalar………………………………….78

   1. Sahifalar turi

   2. Grafik dizayn

   3. Psixologik tavsiyalar

  1. DHTMLga kirish

   1. Skriptlar tili (JavaScript)

   2. Shartli (nisbiy) o’tuvchi funktsiyalar

   3. Takrorlanuvchi funktsiyalar

  Gipermatnli ma’lumotlar tizimi ma’lumotlar bo’g’inlari to’plamlari, shu bo’g’inlarda aniqlangan gipermatnli aloqalar to’plamlari va bo’g’inlar va aloqalarni boshqarish instrumentlaridan tashkil topgan. World Wide Web texnologiyasi bu – gipermatnli taqsimlangan sistemalarni Internetga kiritish texnologiyasi va shundan kelib chiqib, u bunday tizimlarning umumiy ta’rifiga mos kelishi kerak. Bu shuni bildiradiki, gipermatnli tizimlarning yuqorida keltirilgan barcha komponentalari Web da ham bo’lishi kerak.

  Webga, gipermatnli tizim sifatida, ikki xil nuqtai nazardan qarash mumkin. Birinchidan, o’zaro gipermatnli o’tishlar (ANCHOR konteyneri) vositasida bog’langan tasvirlanishi kerak bo’lgan sahifalar t’plami sifatida. Ikkinchidan, tasvirlanayotgan sahifalar (matn, grafika, uyali kod va hokazolar) ni tashkli qiluvchi elementar ma’lumot ob’ektlarining to’plami sifatida. So’nggi holatda sahifaning gipermatnli o’tishlar to’plami – bu matnga ichki qo’yilgan rasm kabi ma’lumot bo’lagi.

  Ikkinchi yondashuvda gipermatnli tizim elementar ma’lumot ob’ektlari to’plami uchun gipermatnli aloqalar rolini o’ynovchi HTML-sahifalarning o’zi tomonidan aniqlanadi. Bu yondashuv tayyor komponentalardan tasvirlanayotgan sahifalarni qurish nuqtai- nazaridan ancha serhosilroqdir.  Webda sahifalarni ayratishda “klient-server” arxitekturasi bilan bogliq muammo yuzaga chiqadi. Sahifalarni ham klient tomonida, ham server tomonida yaratish mumkin. 1995 yilda Netscape kompaniaysi muttaxasislari JavaScript dasturlash tilini ishlab chiqib, sahifalarni klient tomonida boshqarish mexanizmini yaratishdi.

  Shunday qilib, Javascript – bu Webni gipermatnli sahifalarini klient tomonida ko’rish tsenariyalarini boshqarish tili. Yanada aniqroq aytadigan bo’lsa, Javascript – bu na faqat klient tomonidagi dasturlash tili. Liveware Javascript tilining avlodi bo’lib, Netscape serveri tomonida ishlovchi vosita bo’ladi. Ammo Javascript tilini mashhur qilgan narsa bu klient tomonida dasturlashdir.  Javascriptning asosiy vazifasi – HTML-konteynerlar atributlarining qiymatlarini va ko’rsatuvchi muhitining hossalirini HTML-sarlavxalarni ko’rish jarayonida foydalanuvchi tomonidan o’zgartirish imkoniyatlarida, boshqacha aytganda ularni dinamik sarlavxalar qilish (DHTML). Yana shuni aytish joizki, sarlavxalar qayta yuklanmaydi

  Amalda buni, masalan, quydagicha ifodalash mumkin, sarlavxaning fonini rangini yoki xujjatdagi rasmni o’zgartirish, yangi oyna ochish yoki ogoxlantirish oynasini chiqarish.

  JavaScript” nomi Netscape kompaniyasining hususiy maxsuloti. Microsoft tomonidan amalga oshirilgan til rasman Jscript deb nomlanadi. Jscript versiyalari Javascriptning mos versiyalari bilan mos keladi (aniqroq qilib aytganda oxirigacha emas).

  Javascript – ECMA (European Computer Manufacturers Association – Evropa Kompyuter Ishlab Chiqaruvchilar Assotsiyatsiyasi) tomonidan standartlashtirilgan. Mos standartlar quydagicha nomlanadi ECMA-262 va ISO-16262. Ushbu standartlar bilan Javascript 1.1ga taqriban ekvivalent ECMAScript tili aniqlanadi. Eslatish joizki, bugungi kunda Javascript ning hamma versiyalari ham ECMA standartlariga mos kelavermaydi. Mazkur kurs yoki qo’llanmada barcha hollarda biz Javascript nomidan foydalanamiz.

  Javascriptning asosiy hususiyatlari. Javascript – bu Internet uchun katta bo’lmagan klient va server ilovalarni yaratishga mo’ljallangan nisbatan oddiy ob’ektga yo’naltirilgan til. Javascript tilida tuzilgan dasturlar HTML-xujjatning ichiga joylashtirilib ular bilan birga uzatiladi. Kurish dasturlari (brauzerlarbrowser ingliz suzidan) Netscape Navigator va Microsoft Internet Explorer xujjat matniga joylashtirilgan dasturlarni (Scriptkod) uzatishadi va bojarishadi.

  Shunday qilib, Javascript – interpritatorli dasturlash tili xisoblanadi. Javascriptda tuzilgan dasturlarga foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma’lumotlarni tekshirayotgan yoki xujjatni ochganda yoki yopganda biror bir amallarni bagaruvchi dasturlar misol bo’lishi mumkin.

  JavaScript da yaratilgan dasturlarga misol sifatida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma’lumotlarn tekshiruvchi, dokumentni ochish yoki yopish vaqtida qandaydir amallarni bajaruvchi dasturlarni keltirish mumkin. Bunday dasturlar foydalanuvchi tomonidan berilgan kursatmalarga – sichqoncha tugmachasini bosilishiga, ma’lumotlarni ekran orqali kiritishiga yoki sichqonchani sahifa buylab siljitilishiga kura ish bajaradi. Bundan tashqari JavaScript dagi dasturlar brauzerning uzini va dokumentning atributlarini ham boshqarishi mumkin.

  JavaScript dasturlash tili sintaktik jihatdan Java dasturlash tiliga, ob’ektli modellashni istisno qilgan holda, o’hshab ketsada, lekin ma’lumotlarni statik tiplari va qat’iy tiplashtirish kabi hususiyatlarga ega bulmaydi. JavaScript da Java dasturlash tilidan farq qilib, sinf (klass) tushunchasi bu tilning asosiy sintaktik qurilmasi hisoblanmaydi. Bunday asos sifatida foydalanilayotgan tizim tomonidan qullab-quvvatlanayotgan, oldindan aniqlangan ma’lumot tiplari: sonli, mantiqiy va satrli; mustaqil ham bulishi, ob’ektning metodi (JavaScripda metod tushunchasi funktsiya/qism-dastur ning uzi) sifatida ham ishlatilishi mumkin bulgan funktsiyalar; katta sondagi uz hossalariga va metodlariga ega bulgan oldindan aniqlangan ob’ektlardan iborat ob’ektli model va yana dastur ichida foydalanuvchi tomonidan yangi ob’ektlarni berish qoidalari hisoblanadi.

  JavaScript da dasturlar yaratish uchun hech qanday qo’shimcha vositalar kerak bulmaydi – faqatgina tegishli versiyadagi JavaScript qullanishi mumkin bulgan brauzer va DHTML-dokumentlarni yaratishga imkon beruvchi matn muharriri kerak bo’ladi. JavaScript dagi dastur bevosita HTML –dokumentlarni ichiga joylashtirilganligi uchun dastur natijasini dokumentni brauzer yordamida kurish orqali tekshirish mumkin va kerakli holda uzgartirishlar kiritilishi mumkin.

  JavaScript dasturlash tilining imkoniyatlari. Uning yordamida HTML –dokumentlarning ko’rinishi va tuzilishini dinamik ravishda boshqarish mumkin. Ekranda tasvirlanayotgan dokumentga brauzer tomonidan yuklangan dokumentning sintaktik tahlil qilish jarayonida istalgan HTML-kodlarni joylashtirish mumkin. “Dokument” ob’ekti yordamida foydalanuvchining oldingi bajargan amallari yoki boshqa bir faktorlarga kura yangi dokumentlarni avtomatik hosil qilish mumkin.

  JavaScript yordamida brauzer ishini boshqarish mumkin. Masalan, Window ob’ekti suzib yuruvchi oynalarni ekranga chiqarish, brauzerning yangi oynalarini yaratish, ochish va yopish, oynalarning yugurdagi va o’lchamlarining rejimlarini o’rnatish va hokazolarni imkoniyatini beruvchi metodlarga ega.

  JavaScript dokumentdagi ma’lumotlar bilan bog’lanish imkoniyatini beradi. Document ob’ekti va undagi mavjud ob’ektlar dasturlarga HTML-dokumentlarning qismlarini o’qish va bazida ular bilan bog’lanish imkoniyatini beradi. Matnning o’zini o’qish mumkin emas, lekin masalan berilgan dokumentdagi gipermatnli o’tishlar ro’yhatini olish mumkin. Hozirgi vaqtda Form ob’ekti va undagi mavjud bo’lishi mumkin bo’lgan ob’ektlar: Button, Checkbox, Hidden, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text va Textarealar dokumentdagi ma’lumotlar bilan bo’g’lanish uchun keng imkoniyatlar beradi.

  JavaScript foydalanuvchi bilan aloqa qilishga imkon beradi. Bu tilning eng muhim hususiyati unda amalga oshirilgan hodisalarni qayta ishlashni aniqlsh imkoniyati – ma’lum bir hodisaning (odatda foydalanuvchi tomonidan bajarilgan amal) ro’y berish vaqtida bajariladigan dastur kodining ihtiyoriy qismi hisoblanadi. JavaScript hodisalarni qayta ishlovchi sifatida ihtiyoriy yangi oldindan berilgan funktsiyalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Masalan, foydalanuvchi sichqoncha ko’rsatkichini gipermatnli o’tishlar ustiga keltirsa, holatlar satrida mahsus habarni chiqaruvchi yoki ma’lum bir amalni bajarishni tasdiqlashni so’rovchi dialogli oynani ekranga chiqaruvchi yoki foydalanuvchi tomonidan kiritilgan qiymatlarni tekshiruvchi va hatolik yuz bergan holda kerakli kursatmalarni berib, tug’ri qiymatni kiritishni so’rovchi dasturlarni yaratish mumkin.

  JavaScript ihtiyoriy matematik hisoblashlarni bajarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari bu tilda vaqt va sanalarning qiymatlari bilan ishlovchi yuqori darajada rivojlangan vositalar mavjud. JavaScript CGI-dasturlarga va Perl dasturlash tiliga va to’diruvchi sifatida ayrim hollarda Java tiliga muqobil til sifatida yaratilgan.

  Har bir boshlovchi dasturchining asosiy savoli: “Dasturlar qanday tuziladi va bajariladi? ”. Bu savolga iloji boricha soddaroq, lekin JavaScript-kodlarini qo’llanilishining barcha usullarini unutmagan holda javob berishga harakat qilamiz.

  Birinchidan, JavaScript-kodlari brauzer tomonidan bajariladi. Unda mahsus JavaScript interpritatori mavjud. Unga kura programmaning bajarilishi interpretator tomonidan boshqaruvni qachon va qay tarzda olishiga bog’liq bo’ladi. Bu esa, o’z navbatida kodning funktsiyaviy qo’llanilishiga bo’g’liq bo’ladi. Umuman olganda JavaScript ning funktsional qo’llanishining 4 hil usulini ajratib ko’rsatish mumkin:


  1. gipermatnli o’tish (URL sxemasi);

  2. hodisalarni qayta ishlash (handler);

  3. o’rniga qo'yish(entity)

  4. qo’yish (SCRIPT konteyneri).


  JavaScript bo’yicha o’quv qo’llanmalarida JavaScript ni qo’llashning bayoni odatda SCRIPT konteyneridan boshlanadi. Lekin dasturlash nuqtai nazaridan bu unchalik ham to’g’ri emas, chunki bunday tartib asosiy savol: “JavaScript-kodi boshqaruvni qanday oladi?” ga javob bermaydi. Ya’ni JavaScript da yozilgan va HTML-dokumentning ichiga joylashtirilgan dastur qanday tarzda chaqiriladi va bajariladi.

  HTML-sahifa muallifining kasbi va uning dasturlash asoslaridan habardarligining darajasiga qarab JavaScript ni o’zlashtirishga kirishishni bir necha hil variantlari mavjud. Agar siz klassik tillar (C, Fortran, Pascal va h.) bo’yicha dasturlovchi bo’lsangiz, u holda dokument matni ichida dasturlashdan boshlagan ma’qul, agar siz Windows sistemasida dasturlashga o’rgangan bo’lsangiz, u holda hodisalarni qayta ishlashni dasturlashdan boshlaganingiz ma’qul, agar siz faqat HTML bo’yichagina tajribaga ega bo’lsangiz yoki anchadan beri dasturlash bilan shug’ullanmayotgan bo’lsangiz, u holda gipermatnli o’tishlarni dasturlashdan boshlaganingiz ma’qul.  URL-sxemali JavaScript. URL sxemasi (Uniform Resource Locator)- bu Web-texhologiyalarning asosiy elementlaridan biri. Web dagi har bir informatsion resurs uzining o’ziga hos URLiga ega bo’ladi. URL A konteynerining HREF atributida, IMG konteynerining SRC atributida, FORM konteynerining ACTION atributida va h.larda ko’rsatiladi. Barcha URL lar resursga ruhsatning protokoliga bog’liq bo’lgan ruhsat sxemalariga bo’linadi, masalan, FTP-arxiviga kirish uchun ftp sxemasi, Gopher-arxiviga kirish uchun gopher sxemasi, elektron maktublarni jo’natish uchun smtp sxemasi qo’llaniladi. Sxemaning tipi URLning birinchi komponentasiga ko’ra aniqlanadi: http://directory/page.html

  Bu holatda URL http bilan boshlanayapti- mana shu kirish sxemasini aniqlashdir (sxema http).

  Gipermatnli sistemalar uchun dasturlash tillarining asosiy vazifasi gipermatnli o’tishlarni dasturlashdir. Bu shuni bildiradiki, u yoki bu gipermatnli o’tishlarni tanlashda gipermatnli o’tishni amalga oshiruvchi dastur chaqiriladi. Web-texnologiyalarida standart dastur sifatida sahifani yuklash dasturi hisoblanadi. HTTP protokoli bo’yicha standart o’tishni JavaScript da dasturlangan o’tishdan farq qilish uchun yaratuvchilar yangi URL sxemasi – JavaScript ni kiritishdi:

  ...  Bu holatda "JavaScript_код" matni birinchi holatda gipermatnli o’tishni tanlanganda chaqiriladigan va ikkinchi holatda rasmni yuklashda chaqiriladigan JavaScript da yaratilgan dasturiy-qayta ishlovchilarni bildiradi.

  Masalan, Внимание!!! gipermatnli o’tishga keltirilgan holda ogohlantiruvchi oynani chiqarish mumkin:
  Внимание!!!

  Formadagi submit tipidagi tugmachani bosish orqali shu formadagi matnli maydonni to’ldirish mumkin:


  ACTION="JavaScript: window.document.f.i.VALUE='Нажали кнопку Click';void(0);">
  URLda murakkab dasturlar va funktsiya chaqirilishlarini joylashtirish mumkin. Faqatgina shuni yodda tutish kerakki, JavaScript sxemasi hamma brauzerlarda ham ishlamaydi, faqatgina Netscape Navigator va Internet Explorer larning to;rtinchi versiyalaridan boshlab ishlaydi.

  Shunday qilib gipermatnli o’tishlarni dasturlashda interpretator boshqaruvni foydalanuvchi sichqoncha tugmasini gipermatnli o’tishga “bosgandan” keyingina oladi.

  Hodisalarni qayta ishlovchilar. Hodisalarni qayta ishlovchi dasturlar (handler) shu hodisa bog’liq bo’lgan konteynerlarning atributlarida ko’rsatiladi. Masalan, tugmachani bosishda onClick hodisasi ro’y beradi:
  Orniga qo'yish. Orniga qo'yish (entity) Web-sahifalarda anchagina kam uchraydi. Shunga qaramay u brauzer tomonidan HTML-sahifani hosil qilish uchun ishlatiladigan kerakli darajadi kuchli instrument hisoblanadi. O’rniga qo'yishlar HTML-konteynerlarning atributlari qiymatlari sifatida ishlatiladi. Masalan, foydalanuvchining shahsiy sahifasini aniqlovchi forma maydonining boshlangich qiymati sifatida joriy sahifaning URLi korsatiladi:
  Тело документа ...
  Download 45.97 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Dhtml yordamida Web-sahifa Mundarija dhtmlga kirish

  Download 45.97 Kb.