courses/dator/digital1/Distans_vt02/Lab
  Digitalteknik
courses/dator/digital1/Distans_vt01/Lab
  Umeå universitet tillämpad fysik och elektronik
courses/dator/digital1/Distans_vt03/Lab
  Umeå universitettillämpad fysik och elektronikDatorteknikHåkan Joëlson
directory courses dator