• Laboration D152
 • Uppgift 1 (introduktion/övning)
 • Kommentar
 • Uppgift 2
 • Uppgift 4
 • Umeå universitet tillämpad fysik och elektronik
  Download 34.5 Kb.
  Sana05.07.2020
  Hajmi34.5 Kb.
  #11024  UMEÅ UNIVERSITET
  Tillämpad fysik och elektronik
  Digitalteknik
  Lars Wållberg/Håkan Joëlson

  2001-01-26
  v 2.1  ELEKTRONIK

  Digitalteknik
  Laboration D152

  Kombinatoriska nät, VHDL, PLD
  Namn:

  Datum:


  Epostadr:

  Kurs:


  Studieprogram:

  Innehåll:


  Kombinatoriska nät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

  Uppgift 1 EXOR-grind med kommentar


  2 Enbits heladderare
  3 Enbits komparator
  4 4/1 multiplexer
  5 Kombinatoriskt nät med 7-segment-display

  Uppgift 1 (introduktion/övning)


  Använd en PLD (Programmable Logic Device) för att realisera en EXOR grind.

  1. Läs om Warp i häftet "Vägledning till Warp".

  2. Beskriv grinden med VHDL. (Använd kod från något av exemplena nedan om du vill.)

  3. Simulera funktionen

  4. Programmera en kapsel (PALCE 22V10-PC eller GAL22V10)

  5. Koppla upp och testa funktionen.  Kommentar


  Uppgiften är mycket enkel, men är tänkt att ge grundkunskaper om VHDL och utveck­lingsverktyget Warp.

  Följande exempel på lösning är ett typiskt exempel på VHDL-kod med BOOLEAN EQUATIONS:


  ENTITY exor IS PORT(

  a,b :IN bit;

  ut :OUT bit);

  END;
  ARCHITECTURE beh_exor OF exor IS

  BEGIN

  ut <= ((NOT b) AND a) or (b AND (NOT a));  END;
  En annan lösning kunde kort och gott vara
  ARCHITECTURE beh_exor OF exor IS

  BEGIN


  ut <= a XOR b;

  END;
  VHDL har en bestämd syntax, d.v.s. det finns fasta regler för hur man skriver VHDL-kod. Det finns en bestämd ordning för hur man ska skriva instruktio­nerna, så att programvaran kan "förstå" den uppgift/funktion man vill ha utförd. Denna syntax är något man måste lära sig.

  De tre följande uppgifterna behöver inte redovisas, och programmering av kapsel är inte nödvändig. Uppgift 5 däremot ska redovisas (se nedan).

  Uppgift 2


  Beskriv en enbits heladderare med insignalerna a0, b0 och Cin samt utsignalerna sum och Cut. med VHDL-kod.

  Uppgift 3


  Figuren visar en enbits komparator. Beskriv en sådan i VHDL-kod med 2 ingångar, a och b, och tre utgångar som visar resultatet av komparationen enl. diagrammet. (Bara en utgång kan bli aktiv åt gången.)

  a>b


  a

  a=b


  a
  b


  Uppgift 4


  En 4/1 multiplexer ska beskrivas med VHDL-kod. Välj själv benämningar på in och utsignaler.

  Uppgift 5


  Realisera sista uppgiften i laboration D151 med enbart en 22V10-kapsel och en 7-segment­display. BCD/7-segments-omvandlare ska inte användas.

  Minst tre insignaler ska "räknas" och visas på en 7-segments display. (Glöm inte att skydda kretsarna med strömbegränsande resistorer till displayen.)  Redovisning Skriftligt: Förarbete (inkl. kodning av in- och utsignaler)

  VHDL-kod
  simuleringsresultat (inkl. alla insignalskombinationer) med tolkande kommentarer  Praktiskt: Visa upp en fungerande koppling för labhandledare.


  Download 34.5 Kb.
  Download 34.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Umeå universitet tillämpad fysik och elektronik

  Download 34.5 Kb.