• KONTAKT ADRESA (ulica i broj, grad, država)
 • Klavirska saradnja ANGAŽOVANJE KOREPETITORA
 • Instrument USTANOVA KOJU KANDIDAT POHAĐA (adresa, telefon, faks)
 • Klasa -profesor Telefon, mejl
 • Uz prijavu dostaviti overenu priznanicu o uplati kotizacije. PRIJAVE SLATI . na adresu UMBPS ili e- mail, umbps@mts.rs ili poštom , na adresu
 • E petar konjović rok za prijave 30. 03. 2019. Posle roka se ne primaju prijave
  Download 15.5 Kb.
  Sana01.04.2020
  Hajmi15.5 Kb.

  24th

  MEĐUNARODNO TAKMIČENjE PETAR KONjOVIĆ

  ROK ZA PRIJAVE 30.03.2019. POSLE ROKA SE NE PRIMAJU PRIJAVE

  Ime i prezime
  KONTAKT ADRESA (ulica i broj, grad, država):  datum rođenja
  Razred omš,smš

  Mejl  Telefon  Klavirska saradnja
  ANGAŽOVANJE KOREPETITORA

  DA NE


  Kategorija

  Instrument

  USTANOVA KOJU KANDIDAT POHAĐA (adresa, telefon, faks)
  Program: ( Upisati precizne podatke o svakoj kompoziciji: kompozitor,originalni naziv dela, tonalitet, opus,

  broj,stav, minutaža-za svaku etapu posebno)


  Klasa -profesor
  Telefon, mejl
  Uz prijavu dostaviti overenu priznanicu o uplati kotizacije.

  PRIJAVE SLATI. na adresu UMBPS ili e-mail, umbps@mts.rs ili poštom, na adresu Udružeњe muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

  Џona Kenedija 7, beograd .

  PRIJAVE POSLATE Mejlom ne moraju biti potpisane.

  Brој rаčunа: 160-0000000329972-45

  sа nаznаkоm: dоnаciја učеšćе nа tаkmičеnju "Pеtаr Kоnjоvić".

  Primalac :Udružeњe muzičkih i baletskih pedagoga Srbije  POTPIS: ______________________________________________________

  (potpis kandidata,odnosno roditelјa ili staratelјa za osobe mlađe od 18 godina)  Svojim potpisom sam saglasan sa propozicijama i pravilima takmičenja
  Download 15.5 Kb.
  Download 15.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  E petar konjović rok za prijave 30. 03. 2019. Posle roka se ne primaju prijave

  Download 15.5 Kb.