• EU VET Programme II Bosnia and Herzegovina
 • Električar PREDMET Osnovi elektrotehnike
 • SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI Nema ih
 • OCJENJIVANJE
 • MODUL PRIPREMIO/LA (RADNA GRUPA)
 • Eu vet programme II bosnia and Herzegovina
  Download 25.85 Kb.
  Sana13.11.2020
  Hajmi25.85 Kb.  EU VET Programme II

  Bosnia and Herzegovina

  FAMILIJA

  Elektrotehnika

  ZANIMANJE

  Električar

  PREDMET

  Osnovi elektrotehnike

  MODUL

  Elektrostatika i elektrodinamika

  REDNI BROJ

  1

  ŠIFRA MODULA

  02-ST-01-01

  SVRHA MODULA

  Svrha ovog modula je da učenici steknu osnovna znanja iz oblasti elektrostatike i elektrodinamike.


  SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI

  Nema ih


  CILJEVI

  Opšti ciljevi su da učenici upoznaju:
  -elektrostatiku,
  -elektrodinamiku.


  JEDINICE

  1. Elektrostatika
  2. Elektrodinamika


  REZULTATI

  Učenici treba da se osposobe za:

  -objasniti historijski razvoj elektrotehnike,


  -objasniti pojam električnih naboja,
  -objasniti pojam električnog polja,
  -definisati veličine električnog polja,
  -objasniti električno polje u provodniku,
  -objasniti fizikalni i tehnički smjer struje,
  -objasniti kondenzator
  -objasniti kapcitet kondenzatora,
  -objasniti procese punjenja i pražnjenja kondenzatora,
  -nabrojati vrste kondenzatora,
  -objasniti osobine dielektrika,
  -izračunati energiju nabijenog kondenzatora,
  -objasniti probojni napon kondenzatora,
  -objasniti postupak izrade kondenzatora,
  -izračunati kapacitet paralelno i serijski spojenih kondenzatora,
  -izračunati kapacitet mješovito spojenih kondenzatora,
  -definisati električnu struju,
  -objasniti razliku između provodnika, poluprovodnika i izolatora,
  -objasniti razliku između jednosmjerne i izmjenične struje,
  -objasniti sinusoidalnu izmjeničnu struju kao poseban oblik izmjenične struje,
  -objasniti razliku između jake i slabe struje,
  -definisati jačinu struje,
  -definisati gustoću struje,
  -objasniti mjerenje jačine struje,
  -definisati strujni krug,
  -definisati električni napon,
  -definisati električni potencijal,
  -definisati električni otpor,
  -objasniti Omov zakon,
  -objasniti pad i gubitak napona,
  -izračunati otpor serijski i paralelno spojenih otpornika,
  -objasniti Kirhofov zakon za struje (I Kirhofov zakon),
  -objasniti Kirhofov zakon za napone (II Kirhofov zakon),
  -objasniti uzemljenje,
  -objasniti mjerenje napona.


  SMJERNICE

  Pri realizaciji sadržaja teba voditi računa o stvarnim profesionalnim potrebama električara i u tom smislu materiju prezentirati u prikladnoj formi.


  INTEGRACIJA

  Ovaj modul je usko povezan sa modulima praktične nastave u kojima se praktično provježbavaju znanja stečena u ovom modulu.


  IZVORI

  Za izvođenje nastave ovog predmeta je neophodna klasična učionica sa tablom i kredom. Neophodna je sljedeća stručna literatura:

  -Morley & Hughes: PRINCIPLES OF ELECTRICTY, Longman.
  OCJENJIVANJE

  Ocjenjivanje se vrši sljedećim tehnikama:

  TEHNIKA VRIJEDNOST MJESTO IZVOĐENJA


  NESTRUKTUIRANI INTERVJU 30 % ŠKOLSKA UČIONICA
  ZAVRŠNI TEST ZNANJA 70 % ŠKOLSKA UČIONICA

  Nastavnik je dužan znanje svakog učenika provjeriti usmeno (nestruktuirani intervju) najmanje jednom u toku modula, a preporučuje se da se prema raspoloživom vremenu čini što češće. Konačna ocjena iz usmene provjere znanja za svakog učenika se određuje kao aritmetička sredina njegovih ocjena iz usmenih provjera znanja u toku modula.  Nastavnik na početku modula daje učenicima pitanja koja se mogu pojaviti na završnom testu znanja. Pitanja trebaju biti struktuirana po oblastima koje se izučavaju. Završni test znanja traje 30 minuta, a sadrži 10 pitanja.
  Učenicima se na početku modula saopštava postupak ocjenjivanja.


  MODUL PRIPREMIO/LA (RADNA GRUPA)  IZMJENE MODULA (DATUM, IME OSOBE KOJA JE NAPRAVILA IZMJENE)  NAPOMENA


  Strana od


  Download 25.85 Kb.
  Download 25.85 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Eu vet programme II bosnia and Herzegovina

  Download 25.85 Kb.