Fizik bilimdon tanlovining senareysi
Download 23.73 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi23.73 Kb.
#1553

Fizik bilimdon tanlovining senareysi.
Assalomu alaykum aziz ustozlar

Nazm gulhsanida so’zga biyronlar

Baxt uchun kurashib yongan insonlar

Ushbu tanlovga xush kelibsizlar


Assalomu -alaykum qadrli ustozlar, aziz o’quvchilar.Mana o’lkamizga fasllar kelinchagi bo’lmish bahor ham o’z sepini yozib tashrif buyurdi. Yangilanish va yasharish fasli go’zallik va nafosat bayramlari bilan boshlanadi. O’zbek ayollarining ozodligi va go’zalligini madh etuvchi bayramlardan biri bo’lmish 8-mart bayramini katta shodyona bilan kutib oldik.Eshik qoqib turagan Navro’zi olam ham o’zining bizlarni issiq nurlari bilan ko’nglimizni ilitmoqda.Ushbu bayram bilan sizlarni chin yurakdan tabriklayman.
Chechaklar barq urub keldi Navro’zim,

Don – dunim, osh-u nonim ham rizq-u ro’zim

Jahonda tik boqqan sen qora ko’zim,

Xush kelding Navro’zim dillarga orom

Bizning quvochlardan quvonsin olam.
mart oyi “Tabiiy fanlar” oyligi munosabati bilan maktabimizda fizika fanidan ‘’Maktab bilimdoni’’ tanlovi bo’lib o’tmoqda. Hammaga omad tilagan holda, tanlov shartlarini va hakamlarni o’qib eshittiraman.

Tanlov shartlari

1.Tezkor savolga –tezkor javob-10m

2.Kim ko’p formulalar yozadi-3m

3.Masalalar yechish- 5m

4.So’z o’yini-3m

5.Kim ko’p qoida biladi,u bilimdon bo’ladi.
Beruniy davomchilari

Bizga tanish barcha bir

Ibn Sino davomchilari

Intiluvchan biz yosh fiziklar

Magnit maydon elektr toki

Jismlarda border birliklar

Tok kuch-yu , kuchlanishlarni

O’rganamiz biz yosh fiziklar.

Ushbu shartlar bo’yicha har bir sinf o’quvchialrdan g’olib bo’lgan o’quvchilar maktabning “Eng bilimdon fizigi” hisoblanadi.O’quvchilar raqamlar orqali o’zlarining qaysi raqam ostida ishtirok etishi tanlab olinadi.

9”a” Polvonova B ,9”B’’ Kamolova Sh,8”A’’ Pardaboyeva A, 8”B’’Mardonova G, 7 sinf o’quvchisi Hamdamova M,6”A” sinf Mardonova Sh, 6”B” Jo’raqulov A

1.shart Tez savolga –tez javob bergil shoshmasdan biroq

Yutmoqchi bo’lasang agar teranroq o’yla tezroq.

O’quvchilar 1- minut ichida ushbu savollarga tezda javob berishlari kerak.

1-raqamli ishtirokchisiga savollar

1.Kuzatish nima? J: jismga ta’sir etmasdan uning xususiyatini o’rganish.

2.Bosib o’tilgan yo’lning vaqtga nisbati qanday kattalik? J:tezlik

3.Avtomobil 60km/soat tezlik bilan harak-da u 1s icihda qancha S-? j: 60km

4.Dinomometr yordamida qanday fizik kattalik o’lchanadi? Kuch

5.Mexanikaning oltin qoidasini ayting.

6.Qishda nima uchun qo’lqop va pa’lto kiyamiz?

7.Molekula nima? Kichik massa

8.Jism yoki jismlar sistemasining massasi to’plangan nuqta…? Masssa markazi

9.maqolni davon et:tilga e’toborsiz….-? elga etiborsiz

10.Biosfera bu nima? J:Hayot qobig’i

II- raqamli ishtirokchiga quyidagi savollar beriladi.

1.Fizik jism nima? Tabiatda uchraydigan barcha jismlar

2.Suyuqliknin idihs tubiga beradigan bosimi? Gidrostatik bosim

3.Mashina soatiga 60km/s tezlik bilan harakat qilmoqda,u 4s-da s-? J:240km

4.Bosim nima?P=F/s

5.Nima uchun qizdirilagan idishlarning dastasi yog’och yoki plast tay?Issiq yomon

6.Ichki yonuv dvigateli necha takrda ishlaydi?4

7.Jism qachon ish bajarmaydi?

8.quvvat formulasi? N=A/t

9.oz-oz o’rganib dono bo’lur-….? Qatra qatra yig’lib daryo bo’lur.

10. Eng kichik zarra? J: atom

III-ishtirokchiga

1Agar har qanday jism istalgan bir xil vaqt oralig’ida bir yo’lni bosib otsa?J:tekis h

2.15m/s tezlik necha km/soat bo’ladi?54km/s

3.Agar raketa 50 m/s tezlanish bilan harak.bo’lsa,2s dan key.tez.qansha?100m/s

4.Nyutonning II qonuni formulasi? F=ma

5.Jism 10N kuch ta’sirida 5kg bo’lsa ishq.kuchi qancha?50N

6.Markazga intilma tezlanish formulasi?a=v2/r

7.Uylarni issitishda issiqlik uzatishning qaysi uslidan foy-di? Konveksiya

8.Bikrligi 100N/m prujina 20N kuch bilan qanchaga cho’ziladi?5m

9.baxil topsa bosib yer,maqolni davom ettiring J: saxiy topsa hamma yer.

10.Inson umrini nima uzaytiradi? J:kulgi

IV-ishtirokchiga

1.Atom tuzilishi qachon kim aniqlagan?J:1911y. Rezerford

2.Elektronning massasi qanchaga teng?J:9,1*10-31kg

3,Eng kichik zarra ? elektron

4Elektr zanjiridan 2 soatda 4A tok o’tsa,qancha zaryad o’tadi?28800c

5.Elektr qarshiliglining formulasi?

6.Tok kuchining formulasi? I=q/t

7.Metallarda elektr tokini nimalar harakatlantiradi? Erkin elektron

8.Tok kuchini o’lchaydigan asbob? Ampermetr

9.Bilmagani so’rab o’rgangan olim,.. orlanib so’ramagan o’aiga zolim.qaysi mut.

10.Masshtab nima?j:Kichiklashtirib beruvchi son.

V- ishtirokchiga

1.Bir elektrlangan jism boshqa jismga nima orqali ta’sir ko’rsatadi?elektr maydon

2.Qaysi zarra manfiy elementar zarraga ega? Elektron

3.200mk F qancha faradga teng?0,0002F

4.Elektr lamp.spiralida 0,5A , uning kuchlanishi 4V bo’lsa qarshiligi -? 8V

5.Agar galvonometr galtagi= 5s 15c zaryad o’tsa ,tok kuchi necha A?3A

6.Suyuqliklarda elektr tokini nima harakatlantiradi? Ionlar

7.Quvvatning birligi? 1W

8.Kuchlanishi 8V bo’lgan tok manbaiga lamp-dan 2c zaryad bajar ishi-?16V

9.Do’sting ham til,… dushmaning ham til.

10.Eng qadimiy ichimlik? J:choy

VI- raqamli ishtirokchiga

1.Konsentratsiya nima?J: hajm birligidagi molekulalar soni.

2.Molekulyar kinetic nazariyaning asosiy tenglamasi?p=1/3nv2

3.Ter-kaning I qonuni formulasi? Q=A+U

4.CO2ning molyar massasi qanchaga teng?44

5Qaysi jarayonda issilik olmaydi ham, issiqlik bermaydi ham? Adabiyatik jarayon

6 Mono kristallar qanday kristallar? Yakka tartibda

7.Linzaning optic kuchi 2dptr ga teng.Linzaning focus masofasi toping?0,5m

8.Issiqlik miqdori 2kJ bolganda ,uning ichki energiyasi 1,5kj bo’lsa A=?0,5kj

9.Do’sting ham til, ….dushmaning ham til.

10. Tuman bilan bulutning farqi nimada? J:tuman pastda bo’ladi.

VII- raqamli ishtirokchiga

1.Molekula so’zining ma’nosi? Kichik massa.

2.H2so4 molyar massasi qanchaga teng?

3. Molekulalarning tartibsiz harakatini kim aniqlagan,uqanday harakat?Broun

4.M-K tenglamasining formulasi? PV=m/MRT

5.Jism qachon ho’llanmaydi?

6.Menanik kuchlanish formulasi? G=F/S

7.Fokus masofasi 20sm bo’lgan linzaning optic kuchi qanchaga ten?5 dptr

8Bajargan ish 1kj gat eng bo’lganda,Ichki energiya -1,5kj ga Q=? -0,5kJ

9.Daraxt ildizi bilan kuchli ,odam- … do’stlari bilan.

10.Kompasni qaysi xalq ixtiro qilgan?J: xitoy

2-shart

Formullarni bir-bir tekis

Marjondek sof-sof tergil

So’ng ularga o’tkir ko’z

Va uchar qanot bergil

Kim ko’p formula biladi. Ushbu shartda o’quvchilar 3minut ichida formulalar Yozish kerak. Yechmoq bo’lsang masala Qilgin rosa hafsala Barcha siru- sinoat Bilsang shu formulada

3-shatr masalar yechish. 6-sinf o’quvchilarga

1.Massasi 50 kg bo’lgan bolaning polga beradigan bosimini hisoblang.Oyoq kiyimi tagcharimining yuzi 0,05m2.

7-sinf uchun

1.Yo’ldoshning yer atrofida doiraviy orbita bo’ylab 1700 km balandlikka aylandi.Yo’ldoshning tezligini va aylanish davrini toping.

8-sinf o’quvchi

Elektr dvigatelga ulanganm simda 1A tok o’tmoqda, undagi kuchlanish 220V Dvigatel 1minutda qancha ish bajaradi? Dvigatelning F.I.K 75% gat eng.

9- sinf

Massasi 4 kg bo’lgan geliyning izoxorik ravishda 200 K ga qizdirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo’ladi?

4- shart So’z o’yini. Bunda o’quvchilarga quyidagi so’zlar “Termodinamika”, ”Elektrostatika”, “Elektromagnit” . Bunda o’quvchilar tomonidan eng ko’p fizik atama yoza olsa keying shartga qatnashish imkoni bo’ladi.

5-shart “ kim ko’p qoida biladi, u bilimdon bo’ladi”. Ushbu shatrda qolgan o’quvchilar qoidalar va qonunlar bo’yicha bahru – bayt o’ynashadi.

Qoqilmay desang yo’lda

Yodlab yurgin qoida

O’quvchilar bilimni baholaganga qadar 9- sinf o’quvchisi Uyg’unova Sitora ijrosida milliy qadriyatlarimiz ijrosida raqs tomosha etamiz.Hurmatli ustozlar va hakamlar hayati o’quvchilarni baholash va g’olib o’quvchilarni aniqlab bir nafar o’quvchi g’olib bo’lib ,maktabning “ eng bilimdon fizigi” aniqlab beriladi.

6-sinf


1.Massasi 50 kg bo’lgan bolaning polga beradigan bosimini hisoblang.Oyoq kiyimi tagcharimining yuzi 0,05m2.

6-sinf


1.Massasi 50 kg bo’lgan bolaning polga beradigan bosimini hisoblang.Oyoq kiyimi tagcharimining yuzi 0,05m2.

7-sinf uchun

1.Yo’ldoshning yer atrofida doiraviy orbita bo’ylab 1700 km balandlikka aylandi.Yo’ldoshning tezligini va aylanish davrini toping.

8-sinf o’quvchi

Elektr dvigatelga ulanganm simda 1A tok o’tmoqda, undagi kuchlanish 220V Dvigatel 1minutda qancha ish bajaradi? Dvigatelning F.I.K 75% gat eng.

8-sinf o’quvchi

Elektr dvigatelga ulanganm simda 1A tok o’tmoqda, undagi kuchlanish 220V Dvigatel 1minutda qancha ish bajaradi? Dvigatelning F.I.K 75% gat eng.

9- sinf


Massasi 4 kg bo’lgan geliyning izoxorik ravishda 200 K ga qizdirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo’ladi.

9- sinf


Massasi 4 kg bo’lgan geliyning izoxorik ravishda 200 K ga qizdirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo’ladi.

TermodinamikaElektromagnit

Elektrostatika

Download 23.73 Kb.
Download 23.73 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFizik bilimdon tanlovining senareysi

Download 23.73 Kb.