Informatika va axborot texnologiyalari
Download 122.65 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi122.65 Kb.


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” KAFEDRASI
Mavzu: Bir pog`onali qiya tishli silindrsimon reduktor hamda ochiq konussimon uzatmalardan tashkil topgan yuritma

Bajardi: 14-12 TJCHM guruh talabasi

Raxmatov Muxriddin
Qabul qildi: Ibragimov R.
Vazir (arab. - yuk koʻtaruvchi) - oʻrta asrlarda Yaqin va Oʻrta Sharq davlatlarida, shu jumladan Oʻrta Osiyo xonliklarida hukumat idorasi yoki kengashi (devon) boshligʻi. V. lar vaziri aʼzam rahbarligida davlatni idora etish vazifalari bilan shugʻullangan. V.
Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.

Buxoro-2013 y.
Kirish

Yopiq korpus ichiga joylashgan, yetaklanuvchi val burchak tezligini kamaytirib uning aylantiruvchi momentini oshiradigan uzatma reduktor deb ataladi.

Uzatmani alohida yopiq korpus ichiga joylashtirish yig’ish aniqligini oshiradi hamda uni yaxshi moylanishini, FIK oshishini, yeyilishini kamayishini taminlaydi, chang va namlikdan muxofaza qiladi.

Reduktor tugallangan mexanizm bo’lib, mashinalar yuritmalarining tartibiga kiradi. U dvigatel va mashina ishchi organlariga turli xil muftalar, ochiq uzatmalar yoki boshqa ajraluvchi qurilmalar yordamida ulanadi.

Reduktor korpusida vallarga qo’zg’almas qilib biriktirilgan tishli g’ildiraklar joylashtirilgan. Vallar esa korpusdagi maxsus o`rindiqlarda joylashtirilgan podshipniklarga tayanadi. Reduktorlarda asosan dumalash podshipniklari qo’llaniladi. Podshipnik o’rindiqlari podshipnik qopqoqlari bilan berkitiladi.

Sanoatda keng qo’llaniladigan silindrsimon g’ildirakli reduktorlar

bir pog’onali, ikki pog’onali va uch pog’onali qilib yasaladi. Ularning asosiy parametrlari, masalan uzatish nisbati, o’qlararo masofasi, reduktor ostidan vallar o’qigacha bo’lgan masofa standart qiymatga ega bo’ladi. Reduktorlarning belgisiga (markasiga) asosan ularni konstruksiyasi va asosiy parametrlaridan biri aks etgan bo’ladi.


Bir pog`onali qiya tishli silindrsimon reduktor hamda ochiq konussimon uzatmalardan tashkil topgan yuritma.


BerilganYuritmani kinematik hisobi

1. Yuritmani umumiy foydali ish koeffisientini hisoblash.

(A1. 1.2.1-jadval)

2. Ishchi valdagi quvvatni aniqlash.3. Elektrodvigatelni tanlash uchun talab etiladigan quvvatni hisoblashquvvatga ega elektrodvigatel tanlaymiz. (A1. 1.2.2-jadval)

4. Ishchi valning burchak tezligini aniqlash

5. Ishchi valning aylanish chastatasini aniqlash

6. Elektrodvigatelni markalarni tanlashMarkali dvegatel tanladik. Tanlangan elektro dvigatelni eskiz chizmasini chizamiz.


Dvigatel markasi

Polyuslar soni

Dvigatel o’lchamlariL1

H

D

bh

4A100L

2,4,6,8

395

230

235

28

60

63

132

160

12

100

Dvigatel parametrlari A1. 1.2.3-jadvaldan olindi.

7. Elektrodvigatel valining aylanishlar sonini aniqlaymiz.8. Yuritmani umumiy uzatish sonini hisoblash9. Umumiy uzatish sonini aniq pog’onalarga taqsimlash

Uzatish sonini silindrsimon uzatma uchun standartga muvofiq tanladik.

(A1. 12-bet)

10. Har bir val uchun quvvat (P), aylanishlar soni (n), burovchi moment (T), burchak tezligi () hisoblanadi

I val:II val:III val:

Ushbu parametrlarni o`zaro taqqoslaymiz.

Bir pog’onali qiya tishli silindrsimon yopiq uzatmaning hisobi

Yuqoridagi masalaning natijalaridan olingan qiymatlar:

  1. Tishli g’ildirak uchun material tanlash.

Reduktorning tishli g’ildiraklariga material sifatida St 40X markali po’lat materialini tanlaymiz va uni qattiqligini oshirish uchun termik qayta ishlov berishni tanlaymiz. Yetaklovchi va yetaklanuvchi tishli g’ildiraklar uchun 40x markali po’lat material tanlaymiz. Bunda termik qayta ishlash yaxshilanish tish yuzasining qattiqligi (235...262)HB2; (269...302)HB1.

1.1. G’ildirak tishlarning o’rtacha qattiqligi.

HB1o’r=(269 302)/2=285,5

HB2o’r=(235 262)/2=248,5

2. Yetaklovchi va yetaklanuvchi tishli g’ildiraklar uchun kontakt kuchlanishni ruxsat etilgan qiymatini aniqlaymiz.

MPa.

a) Yetaklanuvchi tishli g’ildirak uchunMPa.

Bunda - bazoviy sikllarga to’g’ri kelgan kontakt kuchlanish qiymati (A1.1.4.1-jadvalga qaralsin)=1,8 HBo’r 67=(1,8*248,5) 67 = 514 N/mm2;

-ishlash muddatini hisobga oluvchi koeffitsenti

bunda NHO2 = (HB2o’r)3 = (248,5)3=15*106 – bazoviy siklllar soni.= 60*93*25000 = 139,5*106 – hisobiy sikllar soni.

Natijada

= 1,0 chunki (A1. 15-bet)

Etaklanuvchi tishli g’ildirak uchun kontakt kuchlanishni qiymati514*1,0 = 514 N/mm2

b) Yetaklovchi tishli g’ildirak uchun kontakt kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati.

n] = [σno]1∙KHL1 MPa,

Bunda: [σHO]1=1,8 NVo’r 67=(1,8*285,5) 67= 581N/mm2 .15*106sikll, N1=N2∙UI=139,5*106*5=697,5*106 sikll. bo’lgani uchun 1,0 (A1. 15-bet)

Yetaklovchi tishli g’ildirak uchun kontakt kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati.581*1,0 = 581 N/mm2

v) Yetaklanuvchi tishli g’ildirak uchun egilishdagi kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati2=2 N/mm2

bunda 2 – bazoviy siklllarga to’g’ri kelgan egilishdagi kuchlanish qiymati.2 =1.03 NVo’r=1,03*248,5=256 N/mm2;

bunda - bazoviy sikllar soni; sikl.Natijada

1,0 chunki (A1. 15-bet)

Yetaklanuvchi tishli g’ildirak uchun egilishdagi kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati256*1,0 = 256 N/mm2

2.1. Yetaklovchi tishli g’ildirak uchun egilishdagi kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati1=1 N/mm2;

bunda 2=1.03 NVo’r1=1,03*285,5=294 MPa;1,0 chunki (A1. 15-bet)

Yetaklovchi tishli g’ildirak uchun egilishdagi kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati1=294*1,0=294 N/mm2;

Demak, ruxsat etilgan kontakt va egilishdagi kuchlanishlarni qiymatlari:MPa; MPa;

MPa; MPa.


3. Uzatmaning o’qlararo masofasini aniqlash


bu yerda:

-hisobiy koeffisient bo’lib, to’g’ri tishli uzatma uchun ga

teng, qiya tishli uzatma uchun esa gat eng. (A1.

Yer - Quyosh sistemasidagi Quyoshdan uzoqligi jihatdan uchinchi (Merkuriy, Venera sayyoralaridan keyin) sayyora. U oʻz oʻqi atrofida va aylanaga juda yaqin boʻlgan elliptik orbita boʻyicha Quyosh atrofida aylanib turadi.
18-bet)

U-uzatmaning uzatish soni

-ruxsat etilgan kontakt kuchlanishning MPa hisobida

-sekin aylanuvchi g’ildirak valining burovchi momenti.

-yuklanishni tish yuzasiga notekis taqsimlanishni hisobga oluvchi

koeffisienti tish yuzasining notekisligi HB ga, tish eni koeffisienti va uzatma g’ildiraklarining tayanchi nuqtasiga joylashishiga nisbatan olinadi. (A1. 1.4.4-jadval)-tish eni koeffisienti bo’lib, uzatma g’ildiraklarini tayanchga nisbatan joylashishiga qarab tanlanadi. (A1. 1.4.4-jadval)

Standart bo’yicha ga teng. (A1. 19-bet)

4. Tishli g’ildiraklarning dastlabki o’lchamlari

4.1 G’ildirak bo’luvchi aylana diametrini hisoblash.4.2 G’ildirak eni

  1. Ilashish modulini aniqlash

Standart bo’yicha deb qabul qilamiz. (A1. 22-bet)

Bu yerda: Km- modul koeffitsienti bo`lib qiya tishli g`ildirak uchun 5.8 ga teng.

6. Uzatma tishlarining qiyalik burchagi va umumiy tishlar soni

6.1 Qiyalik burchagining eng kichik qiymatini aniqlash5.2 Uzatma umumiy tishlar soni7. Yetaklovchi va yetaklanuvchi tishli g’ildirak tishlar soni

8. Uzatmaning geometrik o’lchamlari

a) Tish bo’luvchi aylana diametrib) Tish ostidan o’tgan aylana diametric) Tish ustidan o’tgan aylana diametri

9. O’qlararo masofani tekshirish10. Ilashishda hosil bo’ladigan kuchlar

10.1 Aylanma kuch10.2 Radial kuch10.3 Bo’ylama kuch

10. Kontakt kuchlanishni hisoblash

K – qo`shimcha koeffitsient bo`lib, qiya tishlig`ildiraklar uchun ga teng. (A1. 19-bet)yuklanish koeffitsienti. (A1. 1.4.6-jadval)

Chiqqan qiymat quyidagi oralig’da bo’lishi kerak

demak shart bajarildi.

Ochiq konussimon uzatmaning hisobi

Oldigi masalani echimlaridan quyidagilarni olamiz:1. Uzatma g’ildiraklari uchun material tanlanadi (yopiq uzatma uchun tanlangan qabul qilamiz)

2 Demak, ruxsat etilgan kontakt va egilishdagi kuchlanishlarni qiymatlari:

MPa; MPa;

MPa; MPa.

3. Yetaklanuvchi tishli g’ildirakning bo’luvchi aylana diametrimm,

a) to’g’ri tishli konussimon g’ildirak tishlarini tsilindrsimon g’ildirak mustaxkamligini kamligini bildiruvchi koeffitsient – 0,85. (A1. 25-bet)

b) yuklanishni tish eni bo’yicha notekis taqsimlanishini hisobga oluvchi koeffitsient. G’ildirak tishlarining qattiqligi 350NV bo’lganda – 1,0; >350 NV bo’lganda formula yordamida aniqlanadi.

ga teng. (A1. 1.4.8-jadval)

mm, yaxlitlab mm qabul qilamiz.

2. Uzatma g`ildiraklarining o`lchamlari aniqlaymiz.

a) boshlang`ich konus burchagi

b) Tashqi konus uzunligi:mm

c) G’ildirak tishining enimm yaxlitlanib qabul qilinadi

3. Uzatma g’ildirak tishlarining ilashish modulimm

bunda konussimon g’ildirak tishlarini tsilindirsimon g’ildirak tishlariga nisbatan mustaxkamligini kamligini ko’rsatuvchi koeffitsient, qiymati – 0,85: yuklanishni notekis taqsimlanishni hisobga oluvchi koeffitsient, qiymati uzatma g’ildirak tishlarining qattiqligi 350NV bo’lganda – 1,0: 350 NV bo’lganda qiymati;

natijada (A1. 1.4.9-jadval)

Aniqlangan va tanlangan qiymatlarni formulaga qo’yib ilashish modulini hisobiy qiymatini aniqlaymiz

mm

Modulning qiymatini standartga asosan me=3 mm deb tanlaymiz. (A1. 22-bet)

4. Uzatma g’ildiraklarining tishlari soni

yaxlitlab ta deb qabul qilamiz. yaxlitlab qabul qilamiz

5. Uzatish sonining hisobiy qiymati

%<

6. Tishli g’ildiraklarni geometrik o’lchamlarni

a) Bo’luvchi aylana o’lchami

mm

mm

b) Tashqi aylana o’lchamimm

mm

v) Tish osti aylana o’lchami.mm

mm

7. Ilashishda hosil bo’lgan kuchlar

a) Aylanma kuch

N

mm

N

mm

b) yetaklovchi tishli g’ildirak uchun bo’ylama kuchN

.

v) yetaklovchi tishli g’ildirak uchun markazga intiluvchi kuchN

8. Kontakt kuchlanishni hisobiy qiymatiMPa

510514. o’ta yuklanish 5% gacha bo’lishi mumkin.

VALLARNING TAXMINIY HISOBI

1. Birinchi val uchi konsol qismining diametri quydagicha aniqlanadi:

Bu yerda:-buralishdagi ruxsat etilgan kuchlanish

ning aniqlangan qiymati standart bo’yicha yaxlitlanib, val qolgan qismlarining diametri aniqlanib, valning eskizi chizib olinadi. d1=30

t=2.2 ga teng. (A1. 2.8.1-jadaval)

ning qiymatini yaxlitlab, d2=35 mm deb olamiz.2. Ikkinchi val uchun konsol qismining diametri

Ikkinchi valning qolgan qismlarining diametrini aniqlab, eskiz chizamiz.

t va r larning qiymatlari A1. 2.8.1-jadvaldan tanlanadi.

ning qiymatini yaxlitlab, =60 mm deb qalub qilamiz.3. Uchinchi val uchun konsol qismining diametri

Valning qolgan qismlarining diametrini aniqlab eskiz chizamiz. Valning bu qismiga podshipnik o`rnatilishini inobatga olib, deb qabul qilamiz.

, diametr qiymatini yaxlitlab,

deb qabul qilamiz.

t va r larning qiymatlari A1. 2.8.1-jadvaldan tanlanadi.Gildirak konstruksiyasini o’lchamlari

Gubchak parametrlari:

Disk qalinligi:

Gardishining qalinligi: S=2.2m 0.05b2=2.2*1.5 0.05*50=5.8mm

Tishli g’ildiraklar bu tishli gardish, gubchak va ularni biriktirib turadigan diskdan iborat bo’lib, bu elementlarning o’lchamlarini formulalar yordamida aniqlash mumkin. G’ildirakning tishli gardishi tashqi kuchga chidamli, ya’ni mustahkam, bikrligi yuqori bo’lishi kerak, buning uchun gardishning qalinligi silindrsimon tishli g’ildiraklar uchun S>2.5mm olinadi.

Tishli g’ildiraklarning gubchagi g’ildirakning valiga o’tqazilib ko’rinishi simmetrik yoki nosimmetrik bo’lishi mumkin. Gubchakning uzunligi valning diametriga hamda g’ildirakning materialiga bog’liq bo’ladi. G’ildirakning diski gubchakni gardish bilan biriktiradi, qalinligi g’ildirakni qanday yo’l bilan tayyorlanishiga bog’liq.Yopiq uzatma element o`lchamlari

Element o`lchamlari

Qiymatlari (mm)

Yopiq uzatma devorining qalinligiFundament bolti d1 ni,hamda shu bolt o`rnatilgan o`yiqchaning o`lchamlari

M14 (A1. 3.4.2-jadval)K1= C1=

D01= b01= d01=

Tayanchlarga o`rnatilgan podshipniklarni mahkamlash uchun ishlatiladigan bolt diametri d2 ni hamda shu vint o`rnatiladigan o`yiqning o`lchamlari

M12 (A1. 3.4.3-jadval)

- qiymati chizmadan grafik davishda aniqlanadi K1= C1=

D01= b01= d01=

Uzatma asosi bilan qopqog`ini mahkamlash uchun ishlatiladigan bolt diametri d3 ni hamda shu bolt o`rnatiladigan o`yiqchaning o`lchamlari

M10 (A1. 3.4.3-jadval)

K1= C1=

D01= b01= d01=

Podshipnik qopqog`ini mahkamlash uchun ishlatiladigan bolt diametri, d4

Qiymati A1. 3.4.5-jadvaldan podshipnik tashqi diamertiga nisbatan tanlanadi.

Qopqoqdagi darchaniberkitish uchun ishlatiladigan bolt diametri, d5

M6 (A1. 3.4.3-jadval)

K1= C1=

D01= b01= d01=


Korpus elementlari o’lchamlari

Korpusda podshipnik uchun mo’ljallangan uyalarni ochishda o’qdosh-ligini ta’minlash uchun qutining asosi bilan qutining qopqog’i o’zaro konussimon yoki silindrsimon shtiv bilan biriktirilib, uyalar qayta ishlanadi. Shtivlarda ichki rezba bo’lishi mumkin, bu esa kerak paytda shtivni olib tashlashni osonlashtiradi. Shtivning o’lchamlari:
Uzatmalar ishlash jarayonida g’ildiraklarni yog’lash uchun ishlatilgan moylar asta-sekin ifloslanib, o’zining moylash xususiyatini yoqotadi. Shuning uchun bu moylarni vaqti-vaqti bilan almashtirib turish kerak. Korpusning qopqog’idagi darchadan moy quyiladi. Moy hajmini tekshirish uchun hamda ishlatilgan moyni to’kish uchun korpus asosining yon tomonida teshik ochiladi. Moyni to’kish uchun ochilgan teshik silindrsimon yoki konussimon bo’lishi mumkin. Silindrsimon probka ish-latilsa moylar tirqishdan chiqib ketmasligi uchun rezinali moslama ishlatiladi, konussimon probkalarda bu moslamalar ishlatilmaydi. (A1. 94-bet)Uzatmani moylash.

Yopiq uzatmada tishli g`ildiraklarni moyga botirish yo`li bilan yog`lanadi, bunda yetaklanuvchi tishli g`ildiraklar tishlari moyga botiriladi. ishlatilayotgan moyning hajmi uzatilayotgan quvvatga bog`liq bo`lib u quyidagicha aniqlanadi.Moyni to’kishni tezlashtirish uchun teshiklar korpus asosining yuziga nisbatan 1-2 gradus qiyalik bilan ochiladi.

Moy hajmini o’lchagich moslamalar har xil ko’rinishda bo’ladi.


Podshipnik tanlash

Podshipniklar val hamda o’qlarning shiplariga o’rnatilib, tayanch vazifasini o’taydi. O’q yoki val orqali tayanchga tushadigan kuchni bevosita podshipnik qabul qiladi. Mashinaning ishlash sifati podship-niklarga ko’p jihatdan bog’liq. Shuning uchun podshipniklarni tanlash, loyihalash va ish jarayonida ularni kuzatib turish masalalariga alohida e’tibor berish lozim.

1. Yetaklovchi g’ildirak valiga o`rta seriyali bir qatorli zoldirli radial podshipnik tanlaymiz. Podshipnik markasi 307 |(A1. 4.5.5-jadval)


2. Yetaklanuvchi g’ildirak valiga yengil ensiz seriyali zoldirli radial-tirak podshipniklardan tanlaymiz. a=120 podshinik markasi 36210 (A1. 4.5.6-jadval)

Vallarni egilishga tekshirish

Valning hisobiy sxemasi tuzilib, tayanchlardagi reaksiya kuchlarning qiymatlari aniqlanib, valllar uchun eguvchi va burovchi moment epyurasi quriladi.2- val uchun

Berilgan:
Vertikal tekislikdaTekshirish:

1-uchastka2-uchastka

Gorizantal tekislikdaTekshirish:

1-uchastka2-uchastka


Umumiy reaksiya kuchiEng katta eguvchi momentni aniqlaymiz

Tanlangan podshipnik uchun Cx hisobiy qiymatini aniqlash.,,

bunda ga teng. (A1. 4.5.1-jadval)

X=0.56, Y=2.30 ga teng. (A1. 4.5.1-jadval)


1. Radial kuchlar ta`sirida hosil bo`lgan bo`ylama kuchlarning qo`shimcha qiymati

2. Bo`ylama kuchlarning umumlashgan qiymati.

qabul qilamiz. Natijada >FSA shart bajarildi.

3. Tayanchlarga ta`sir qiluvchi ekvivalent qiymatini aniqlaymiz.

A tayanch uchun

Podshipnikni ishlash muddatini hisoblaymiz (soat hisobida)mil. aylanishlar soni
Vallarning xavfsizlik koeffitsienti

Vallarning eng xavfli kesimining xavfsizlik koeffitsientinianiqlashda egilishdagi kuchlanish simmertik holatda burovchi moment pulsatsiyalanuvchi siklda o`zgaradi deb qabul qilingan1. Val uchun material tanlaymiz

Stal 45


2. Termik ishlovni normalash

Chidamlilik chegarasi normal kuchlanishUrinma kuchlanish bo’yicha3. Mustahkamlik zonasiNormal kuch bo’lsa zona

(A1. 4.5.2jadaval)

-masshtab koeffisienti

(A1..4.5.1-jadval)

-sezgirlik koeffisienti

(A1. 4.5.3-jadval)
Shponka tanlash


Nm


Foydalanilgan adabiyotlar:

1.

Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)
Tojiboyev R.N. Shukurov M.M. “Mashina detallarini loyihalash”. Toshkent-1997

2. Tojiboyev R.N, Jo’rayev A.J “Mashina detallari” 1990 yil

3. Sulaymonov I “Mashina detallari” 1981 yil

4. Dunaev P.F, Lelikov O.R “Detali mashin” 1990 g

5. CHernyavskiy S.A, Bokov K.N, CHernin I.M, Itskovich G.K,6. Kozintsov V.P “ Kursovoe proektirovanie detaley mashin” 1981
Download 122.65 Kb.
Download 122.65 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaInformatika va axborot texnologiyalari

Download 122.65 Kb.