Ispitna pitanja iz Elektrodinamike I zimski semestar 2008/2009. godine
Download 5.89 Kb.
Sana28.03.2020
Hajmi5.89 Kb.

Ispitna pitanja iz Elektrodinamike I

Zimski semestar 2008/2009. godine


 1. Tačkasto naelektrisanje. Gustina naelektrisanja i struja. Jednačina kontinuiteta. Elektromagnetno polje, linije polja.

 2. Elektrostatičko polje, Kulonov zakon, Gausova teorema. Magnetostatičko polje, Bio-Savar-Laplasov zakon, Amperova teorema.

 3. Razlaganje elektrostatičkog potencijala po multipolima. Dipolni moment i tenzor kvadrupolnog momenta. Jačina električnog polja.

 4. Razlaganje vektorskog potencijala po multipolima. Magnetni dipolni moment.

 5. Maksvelove jednačine za elektromagnetno polje u vakuumu.

 6. Samousaglašeno određivanje elektromagnetnog polja u vakuumu.

 7. Potencijal elektromagnetnog polja u vakuumu. Gradijentne transformacije, Lorencov i Kulonov „gauge“.

 8. Maksvel-Lorencove jednačine za elektromagnetno polje u supstancijalnim sredinama. Slobodna i vezana naelektrisanja i struje, vektori polarizacije i magnetizacije.

 9. Supstancijalne jednačine. Maksvelovi dielektrici i provodnici. Vremenska i prostorna disperzija. Anizotropne, homogene, stacionarne sredine. Nelinearna elektrodinamika.

 10. Uslovi na granici dve sredine.

 11. Pointingova teorema. Smisao Pointingovog vektora.

 12. Teorema impulsa za elektromagnetno polje. Maksvelov tenzor napona.

 13. Četvoro dimenzioni prostor Minkovskog. Lorencove transformacije. Vektori i tenzori (koordinata, izvod, metrički tenzor...).

 14. Četvorovektor gustine struje i potencijala.

 15. Zakon transformacije jačine polja. Tenzor jačine polja, zakon transformacije. Invarijante polja.

 16. Elektromagnetno polje naelektrisane čestice u uniformnom kretanju.

 17. Čestica u elektromagnentom polju, dejstvo, Hamiltonijan, jednačine kretanja.

 18. Kovarijantno izvođenje jednačina kretanja čestice u spoljašnjem elektromagnentom polju. Tenzor jačine polja.

 19. Jednačine kretanja elektromagnetnog polja u vakuumu (kovarijantnost Maksvelovih jednačina u vakuumu).

 20. Invarijantnost Maksvelovih jednačina na prostornu i vremensku disperziju.

 21. Kovarijantnost Maksvel-Lorencovih jedančina. Zakoni transformacije vektora P, M, D i H.

 22. Integralne teoreme elektrodinamike.


Download 5.89 Kb.
Download 5.89 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaIspitna pitanja iz Elektrodinamike I zimski semestar 2008/2009. godine

Download 5.89 Kb.