Izpit pri predmetu
Download 13.29 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi13.29 Kb.

IZPIT PRI PREDMETU

"TEORIJA JEZIKOV IN IZRA^UNLJIVOSTI"

16. januar, 1995
1. Poi{~ite regularni izraz za jezik avtomata na sl. 1.
2. Na voljo imate algoritem, ki za poljuben kon~ni avtomat na vhodu

ugotovi, ali je njegov jezik kon~en ali neskon~en. Kako s takim

algoritmom ugotovimo, ali je jezik nekega avtomata prazen? Avtomat je

opisan z neko predstavitvijo diagrama prehodov.


3. Minimizirajte {tevilo stanj avtomata na sl. 2.
2

n

4. Doka`ite, da jezik L = {0 | n >= 1} ni kontekstno neodvisen.


5. Spremenite naslednjo gramatiko v normalno obliko po Greibachovi

(uporabite lahko katerikoli algoritem za to nalogo):


S --> AB

A --> CB | a

B --> AC | Ab | b

C --> AB | BA | b,


pri T = {a, b}.
6. Sestavite skladovni avtomat, ki sprejema po kriteriju praznega

sklada, za jezik


*

L = {w | w E {a, b} , w <> E, n (w) = 2n (w)}

a b
kjer n (w) in n (w) predstavljata po vrsti {tevilo a-jev oziroma

a b
b-jev v besedi w.


Na roko dopisane stvari: "~as: 45 min", vrednosti nalog pa so bile 1.

15, 2. 20, 3.-5. 15, 6. 20.


Aja, {e to:
VA@NO OPOZORILO
Pri~ujo~e sporo~ilo je bilo natipkano z navadnim editorjem. Zaradi tega

imajo nekateri simboli nenavaden videz. Bralcu ne priporo~amo, naj si

ogleda seznam simbolov, ker ga ni. ;)
No, naj bo: "E" sem uporabil enkrat kot "je element" in enkrat kot

"malo epsilon". ;)


In seveda {e obrazlo`itev slik, ki ju ne morem risati:
Slika 1: Kon~ni avtomat
stanja: q0 (za~etno): z 0 v q1, z 1 v q0

q1: z 0 v q1, z 1 v q2

q2 (kon~no): z 0 v q0, z 1 v q2
Slika 2: Ve~ji kon~ni avtomat
za~etno q0, kon~no q2
q0: 0 q1, 1 q0

q1: 0 q0/q2, 1 q3

q2: 0 q1, 1 q2

q3: 0 q2, 1 q4

q4: 0 q2, 1 q3
Za morebitne napake ne odgovarjam. ;)
... Matja`

-!- FidoPCB v1.5 beta-'j'

! Origin: MojsteR +386-68-342300 (2:380/101)

Ä Area: AdriaNet::Students.38 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Msg#: 522 Date: 28 Jan 95 20:05:15

From: Gregor Jeromen Read: Yes Replied: No

To: Primoz Jarc Mark:

Subj: OV


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

@MSGID: 2:380/127.0 f2b26a82

@REPLY: 2:380/127.510 2f29dc61

@PATH: 380/127 101 100

Ziv!
GJ> Zanima koga danasnji izpit iz OV (Mlakar)?

PJ> Aha.
Osnove vezij, izpit, 27.1.95


1. Izracunajte vrednost impedance Z tako, da se bo na njej rabila

najvecja moc. Koliksna je ta moc?

5ê 3jê

------ RRRR ---o-- LLLLL ---o-------| | | |

+ | R Z |

20V,30ø ( ) R 20ê Z ===== C, -6jê

- | | | |

---------------o------------o-------
2. Izracunajte resonancno frekvenco za napetost U0 in amplitudo

napetosti U0 pri tej frekvenci.


----- RRR ------ LLL -------------o Ug = 100V, 30ø

| | + Q = 10

+ | |

Ug ( ) ===== C U0- | |

| | -


----------------------------------o
3. S pomocjo Fourierove vrste izracunajte moc, ki se uporablja na uporu.
---------- LLL ---------

+ | |


Ug(t) ( ) R

- | |


------------------------
Ug(t) je pa cikcak, risi takole: Line(-1/4T,-1)-(1/4T,1)

Line(1/4T,1)-(3/4T,-1)


(funkcija: Ug = { t, -1/4T < t <1/4T

{ -t-T/2 1/4T < t <3/4Y )


4. S pomocjo Laplaceove transformacije izracunajte napetost u(t)

v podanem vezju.

prekine ob t=0

------o/o---

| |

-----o-- CCC ---o----o----- RRR ---- R/L = 1/s| + | 1/(RC) = 1/s

+ | u(t) L 1/(LC) = 1/(sý)

Ug(t)=U0 ( ) L

- | - |


---------------------o--------------

Download 13.29 Kb.
Download 13.29 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaIzpit pri predmetu

Download 13.29 Kb.