Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov
Download 422.45 Kb.
bet1/8
Sana25.03.2019
Hajmi422.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Medkulturne študije,

Slovenski jezik in kultura 1, 1. letnik, štud. leto 2009/2010, zimski semester
MEDKULTURNE ŠTUDIJE

1. LETNIK, ŠT. LETO 2009/2010

SNOV:

1 SLOVENSKI PRAVOPIS (gradivo za vaje)
2 SLOVENSKO PRAVOREČJE (gradivo za vaje)
3 SEMINARJI:
Slavistika, slovenistika, slovanska filologija

Uvod v študij slovenskega jezika

Slovensko jezikoslovje na ustanovah v Sloveniji in po svetu

Slovnice, slovarji in pravopisi slovenskega jezika

Slovenska kulturna zgodovina ...
Doc. dr. Alenka Valh Lopert

alenka.valh@uni-mb.si

Pogovorne ure: ponedeljek 13.00

torek 10.40Kabinet 0.11 FF
SSKJ
PRAVOPIS -a m (i)

 1. pravila o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, o deljenju: poznati, spremeniti, upoštevati pravopis / po pravopisu bi morala biti tu vejica;

 2. veda o tem: ukvarjati se s pravopisom; razvoj pravopisa;

 3. knjiga s temi pravili: kupiti pravopis;

 4. v pravopisu so zapisani tudi naglasi in navodila za izgovor.

=> ortografija -e ž (i) pravopis: poznavanje

ortografije / vaje iz ortografije

SLOVAR TUJK

ortografíja -e ž [gr. orthographía] pravopis, pravilno pisanje besed, standardiziran način pisanja LINGV.


Okvirna študijska literatura


 • Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

(Kopija pravil in korekturnih znamenj.)

 • Helena Dobrovoljc: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

 • Viktor Majdič: Pogledi na jezik: razprave in članki o slovenskem jeziku. Ljubljana: Debora, 2003.

 • Monika Kalin Golob: Jezikovne reže. (Izbrana poglavja)


NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE SO:

+

Naslonski niz

bi naj

naj bi

Nikalnice

nebi, nebo

ne bi, ne bo

Glagol premikanja + namenilnik

šel gledati/teči,

peljal povedati/stričišel gledat/teč,

peljal povedat/stričModalni glagol+ nedoločnik

moram vzet/peljat,

hočem študirat/tečmoram vzeti/peljati,

hočem študirati/tečiKI, KATERI (predložna zveza)

Avto, kateri si kupil, je lep.

Avto, ki si ga kupil, je lep.

Avto, s katerim se voziš, je lep.Zanikani povedek + predmet v rod.

To nisem vedel.

Tega nisem vedel.

Povratni svojilni zaimek

(Jana ima psa.) Na sprehod je peljala (Jana) njenega psa.

Na sprehod je peljala svojega psa.

Morati (= biti prisiljen)
moram – mora – sem moral

Moči (= biti sposoben)
morem – more – sem mogel
t. j./t.j.

tj.
ti./t.i.

t. i.
100%

100 %

Predlogi s/z

Ta suhi škafec pušča. (s pred zvenečimi glasovi)

k/h

h gori, h konju

(na/s, z; v/iz)

na Pohorje – s Pohorja, na Ptuj – s Ptuja

Polglasnik

meter – metra – metrski
: helikopter – helikopterja – helikopterski
(pomoč: rodilnik)


RABA VELIKIH IN MALIH ČRK
Z veliko začetnico pišemo:

 • prvo besedo v povedi,

 • lastna imena (imena bitij, zemljepisna in stvarna),

 • izraze spoštovanja (kot možnost),

 • svojilne pridevnike iz lastnih imen,

 • za dvopičjem v premem govoru,

 • začetke večjih naštevalnih enot (kot možnost),

 • začetke citirane povedi v okviru kakšne druge povedi.

Z malo začetnico pišemo vse ostalo.


Uporabljamo lahko tudi same velike črke (za poudarjanje posameznih besedil ali posameznih besed v njih, pri zapisu kratic, kemijskih idr. simbolov ipd.) ali same male črke kot stilno različico pisanja (v reklamah, naslovih knjig, na plakatih ipd. (POIŠČITE ČLEN V SP!).

PISANJE SKUPAJ ALI NARAZEN

(POIŠITE V SLOVENSKI SLOVNICI J. TOPORIŠIČA)
Črkovje posamezne besede je običajno pisano skupaj; izjeme so primeri, ko je težko določiti, ali gre za eno besedo ali za več besed.
MERILO za to:

NERAZDRUŽLJIVOST ali NEZAMENLJIVOST DELOV BESEDE


– če v besedo ne moremo – če vsaj eno izmed

vriniti druge besede, tega lahko storimo

– če delom besede ne moremo

spremeniti zaporedja


pisanje skupaj enote je treba ali

neumen bolje pisati narazen

nemoč smejem se : se (jaz) smejem (!)

Slovenijales kdor koli : kdor že koli
Če zgornjega merila ni mogoče uporabiti, se je potrebno ravnati po določljivosti samostojnih sestavin na podlagi:

– pomena: stati na poti proti biti napoti;

– oblikoslovja: z lepo proti zlepa.
pisati narazen

PREVZETE BESEDE IN BESEDNE ZVEZE


a) Domače/avtohtone besede in besedne zveze (babica, oko)

b) Poldomače/polprevzete besede in besedne zveze (antidelec, nervozen)

c) Prevzete besede in besedne zveze

občna imena

lastna imena

izposojenke

tujke

podomačena imena

(izposojenke)

polcitatna imenač) Citatne besede ali besedne zveze (sedanja first lady)


DOPOLNITE IZ SLOVENSKE SLOVNICE IN SP!


Download 422.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Download 422.45 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMedkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov

Download 422.45 Kb.