• 2 SLOVENSKO PRAVOREČJE (gradivo za vaje)
 • Slovenska kulturna zgodovina ... Doc. dr. Alenka Valh Lopert alenka.valh@uni-mb.si Pogovorne ure
 • (Kopija pravil in korekturnih znamenj.)
 • RABA VELIKIH IN MALIH ČRK Z veliko začetnico
 • Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov
  Download 1.8 Mb.
  bet1/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi1.8 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7

  Medkulturne študije,

  Slovenski jezik in kultura 1, 1. letnik, štud. leto 2009/2010, zimski semester
  MEDKULTURNE ŠTUDIJE

  1. LETNIK, ŠT. LETO 2009/2010

  SNOV:

  1 SLOVENSKI PRAVOPIS (gradivo za vaje)
  2 SLOVENSKO PRAVOREČJE (gradivo za vaje)
  3 SEMINARJI:
  Slavistika, slovenistika, slovanska filologija

  Uvod v študij slovenskega jezika

  Slovensko jezikoslovje na ustanovah v Sloveniji in po svetu

  Slovnice, slovarji in pravopisi slovenskega jezika

  Slovenska kulturna zgodovina ...
  Doc. dr. Alenka Valh Lopert

  alenka.valh@uni-mb.si

  Pogovorne ure: ponedeljek 13.00

  torek 10.40  Kabinet 0.11 FF
  SSKJ
  PRAVOPIS -a m (i)

  1. pravila o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, o deljenju: poznati, spremeniti, upoštevati pravopis / po pravopisu bi morala biti tu vejica;

  2. veda o tem: ukvarjati se s pravopisom; razvoj pravopisa;

  3. knjiga s temi pravili: kupiti pravopis;

  4. v pravopisu so zapisani tudi naglasi in navodila za izgovor.

  => ortografija -e ž (i) pravopis: poznavanje

  ortografije / vaje iz ortografije

  SLOVAR TUJK

  ortografíja -e ž [gr. orthographía] pravopis, pravilno pisanje besed, standardiziran način pisanja LINGV.


  Okvirna študijska literatura


  • Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

  (Kopija pravil in korekturnih znamenj.)

  • Helena Dobrovoljc: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

  • Viktor Majdič: Pogledi na jezik: razprave in članki o slovenskem jeziku. Ljubljana: Debora, 2003.

  • Monika Kalin Golob: Jezikovne reže. (Izbrana poglavja)

  NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE SO:

  +

  Naslonski niz

  bi naj

  naj bi

  Nikalnice

  nebi, nebo

  ne bi, ne bo

  Glagol premikanja + namenilnik

  šel gledati/teči,

  peljal povedati/striči  šel gledat/teč,

  peljal povedat/strič  Modalni glagol+ nedoločnik

  moram vzet/peljat,

  hočem študirat/teč  moram vzeti/peljati,

  hočem študirati/teči  KI, KATERI (predložna zveza)

  Avto, kateri si kupil, je lep.

  Avto, ki si ga kupil, je lep.

  Avto, s katerim se voziš, je lep.  Zanikani povedek + predmet v rod.

  To nisem vedel.

  Tega nisem vedel.

  Povratni svojilni zaimek

  (Jana ima psa.) Na sprehod je peljala (Jana) njenega psa.

  Na sprehod je peljala svojega psa.

  Morati (= biti prisiljen)
  moram – mora – sem moral

  Moči (= biti sposoben)
  morem – more – sem mogel
  t. j./t.j.

  tj.
  ti./t.i.

  t. i.
  100%

  100 %

  Predlogi s/z

  Ta suhi škafec pušča. (s pred zvenečimi glasovi)

  k/h

  h gori, h konju

  (na/s, z; v/iz)

  na Pohorje – s Pohorja, na Ptuj – s Ptuja

  Polglasnik

  meter – metra – metrski
  : helikopter – helikopterja – helikopterski
  (pomoč: rodilnik)


  RABA VELIKIH IN MALIH ČRK
  Z veliko začetnico pišemo:

  • prvo besedo v povedi,

  • lastna imena (imena bitij, zemljepisna in stvarna),

  • izraze spoštovanja (kot možnost),

  • svojilne pridevnike iz lastnih imen,

  • za dvopičjem v premem govoru,

  • začetke večjih naštevalnih enot (kot možnost),

  • začetke citirane povedi v okviru kakšne druge povedi.

  Z malo začetnico pišemo vse ostalo.


  Uporabljamo lahko tudi same velike črke (za poudarjanje posameznih besedil ali posameznih besed v njih, pri zapisu kratic, kemijskih idr. simbolov ipd.) ali same male črke kot stilno različico pisanja (v reklamah, naslovih knjig, na plakatih ipd. (POIŠČITE ČLEN V SP!).

  PISANJE SKUPAJ ALI NARAZEN

  (POIŠITE V SLOVENSKI SLOVNICI J. TOPORIŠIČA)
  Črkovje posamezne besede je običajno pisano skupaj; izjeme so primeri, ko je težko določiti, ali gre za eno besedo ali za več besed.
  MERILO za to:

  NERAZDRUŽLJIVOST ali NEZAMENLJIVOST DELOV BESEDE


  – če v besedo ne moremo – če vsaj eno izmed

  vriniti druge besede, tega lahko storimo

  – če delom besede ne moremo

  spremeniti zaporedja


  pisanje skupaj enote je treba ali

  neumen bolje pisati narazen

  nemoč smejem se : se (jaz) smejem (!)

  Slovenijales kdor koli : kdor že koli
  Če zgornjega merila ni mogoče uporabiti, se je potrebno ravnati po določljivosti samostojnih sestavin na podlagi:

  – pomena: stati na poti proti biti napoti;

  – oblikoslovja: z lepo proti zlepa.
  pisati narazen

  PREVZETE BESEDE IN BESEDNE ZVEZE


  a) Domače/avtohtone besede in besedne zveze (babica, oko)

  b) Poldomače/polprevzete besede in besedne zveze (antidelec, nervozen)

  c) Prevzete besede in besedne zveze

  občna imena

  lastna imena

  izposojenke

  tujke

  podomačena imena

  (izposojenke)

  polcitatna imena  č) Citatne besede ali besedne zveze (sedanja first lady)


  DOPOLNITE IZ SLOVENSKE SLOVNICE IN SP!


  Download 1.8 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7
  Download 1.8 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov

  Download 1.8 Mb.